Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 66161
Title Duurzaam functioneren van populatienetwerken in de stad
Author(s) Snep, R.P.H.; Opdam, P.F.M.; Kwak, R.G.M.
Source De Levende Natuur 101 (2000)6. - ISSN 0024-1520 - p. 189 - 192.
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Nature Conservation and Plant Ecology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) steden - stedelijke gebieden - stadsomgeving - natuurbescherming - ecologie - habitats - milieu - ruimtelijke verdeling - geografische verdeling - populaties - populatie-ecologie - landschapsecologie - modellen - duurzaamheid (sustainability) - levensvatbaarheid - vogels - biodiversiteit - biotopen - natuur - populatiebiologie - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - towns - urban areas - urban environment - nature conservation - ecology - environment - spatial distribution - geographical distribution - populations - population ecology - landscape ecology - models - sustainability - viability - birds - biodiversity - biotopes - nature - population biology - ecological network - habitat fragmentation
Categories Nature Conservation / Urban Ecology
Abstract In een case-studie voor een deel van het Rotterdamse havengebied is voor enige vogelsoorten onderzocht in hoeverre habitatnetwerken van populaties (metapopulaties) duurzaam kunnen functioneren in het stedelijk gebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van het model LARCH (Landschapsecologische Analyse en Ruimtelijke Configuratie van Habitat). De factoren die de draagkracht en duurzaamheid van habitat- en populatienetwerken bepalen en de toepasbaarheid van ruimtelijke modellen in het stedelijk natuurbeleid komen aan de orde
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.