Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 66232
Title Biologische Landbouw, landgoederen, natuurgebieden en samenwerking
Author(s) Stobbelaar, D.J.
Source De Landeigenaar (2000). - ISSN 0166-5839 - p. 22 - 24.
Department(s) Rural Sociology
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) biologische landbouw - alternatieve landbouw - natuurreservaten - landgoederen - particulier eigendom - grondeigendom - samenwerking - overdrachten van grond - organic farming - alternative farming - nature reserves - estates - private ownership - land ownership - cooperation - land transfers
Categories Organic Farming
Abstract In een onderzoek, uitgevoerd bij de Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen UR, is gezocht naar de wederzijdse voordelen van de samenwerking tussen biologische landbouw en natuurbeschermingsorganisaties of landgoedeigenaren voor wat betreft het gebruik van natuurgrond door biologische boeren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.