Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 529707
Title Quick scan knelpunten in bestuurlijke en wettelijke afspraken natuur in de grote wateren
Author(s) Boonstra, Froukje; Pleijte, Marcel
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra) - 14
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
Alterra - Spatial knowledge systems
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract In deze notitie bespreken we eerst de doel- en vraagstelling van deze quick scan. Daarna volgen de aanpak en aanpassingen daarin gedurende de uitvoering van de quick scan. We vervolgen met de bevindingen over de bestuurlijke en wettelijke afspraken over implementatie van natuurbeleid in de grote wateren, de door stakeholders ervaren knelpunten en onduidelijkheden daarin en voorgestane oplossingsrichtingen. We sluiten af met conclusies en een reflectie op de vraag hoe het LIFE IP Deltanatuur bij kan dragen aan het oppakken van de gesignaleerde knelpunten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.