Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 58

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016144
Check title to add to marked list
Peer review Nederlandse beschikbaarheid en vraag naar voedsel, veevoer en biomassa voor non-food in 2030 en 2050
Broeze, Jan ; Elbersen, Wolter - \ 2019
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1889) - ISBN 9789463434010 - 28
A research challenge vision regarding management of agricultural waste in a circular bio-based economy
Gontard, Nathalie ; Sonesson, Ulf ; Birkved, Morten ; Majone, Mauro ; Bolzonella, David ; Celli, Annamaria ; Angellier-Coussy, Hélène ; Jang, Guang Way ; Verniquet, Anne ; Broeze, Jan ; Schaer, Burkhard ; Batista, Ana Paula ; Sebok, András - \ 2018
Critical Reviews in Environmental Science and Technology 48 (2018)6. - ISSN 1064-3389 - p. 614 - 654.
Agriculture - bio-based materials - biogas - circular economy - eco-design - waste

Agricultural waste is a huge pool of untapped biomass resources that may even represent economic and environmental burdens. They can be converted into bioenergy and bio-based products by cascading conversion processes, within circular economy, and should be considered residual resources. Major challenges are discussed from a transdisciplinary perspective, focused on Europe situation. Environmental and economic consequences of agricultural residue management chains are difficult to assess due to their complexity, seasonality and regionality. Designing multi-criteria decision support tools, applicable at an early-stage of research, is discussed. Improvement of Anaerobic Digestion (AD), one of the most mature conversion technologies, is discussed from a technological point of view and waste feedstock geographical and seasonal variations. Using agricultural residual resources for producing high-value chemicals is a considerable challenge analysed here, taking into account innovative eco-efficient and cost-effective cascading conversion processes (bio-refinery concept). Moreover, the promotion of agricultural residues-based business is discussed through industrial ecology, to promote synergy, on a local basis, between different agricultural and industrial value chains. Finally, to facilitate a holistic approach and optimise materials and knowledge flows management, the connection of stakeholders is discussed to promote cross-sectorial collaboration and resource exchange at appropriate geographic scales.

Modelling effects of food loss and waste mitigation measures on GHG emissions
Broeze, J. ; Waldhauer, N. ; Burgh, Marianne van der; Gogh, J.B. van - \ 2017
How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains?
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Bartels, P.V. ; Broeze, J. ; Dam, J.E.G. van; Groot, J.J. ; Koenderink, N.J.J.P. ; Oever, M.J.A. van den; Snels, J.C.M.A. ; Top, J.L. ; Willems, D.J.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1720) - ISBN 9789463431163 - 23
resources - biobased economy - food chains - food biotechnology - biomass - change - sustainability - value chain analysis - efficiency - use efficiency - food - resource management - integrated systems - hulpbronnen - voedselketens - voedselbiotechnologie - biomassa - verandering - duurzaamheid (sustainability) - waardeketenanalyse - efficiëntie - gebruiksefficiëntie - voedsel - hulpbronnenbeheer - geïntegreerde systemen
How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains : Vision paper
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Bartels, Paul ; Broeze, J. ; Dam, J.E.G. van; Groot, Jim ; Koenderink, N.J.J.P. ; Oever, M.J.A. van den; Snels, J.C.M.A. ; Top, J.L. ; Willems, D.J.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24 p.
biobased economy - resource utilization - value chain analysis - bioenergy - biomass - recycling - sustainable development - economic development - food production - hulpbronnengebruik - waardeketenanalyse - bio-energie - biomassa - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - voedselproductie
This publication contains a vision, formulated by research experts in food and biobased production, on how to achieve increased efficient and effective use of available resources during the production and (re)processing of biomass for food and biobased products, feed and energy. This paper briefly elaborates on the transition to a sustainable bio-economy (see graph 1), focusing on the needs and requirements from a value chain perspective.
Opportunities for agro chain development in Cambodia
Schripsema, Auke ; Broeze, J. - \ 2016
Wageningen UR - Food & Biobased Research (Reports / Wageningen UR Food & Biobased Research 1643) - ISBN 9789462577176
Analyse van hydrolyseketen voor pelagische bijvangst
Broeze, J. ; Amerongen, A. van; Vogel-van den Bosch, H.M. de; Kals, J. ; Poelman, M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1640) - ISBN 9789462577169 - 18 p.
Ketenanalyse en productverkenning voor valorisatie pelagische bijvangst en bijproducten
Broeze, J. ; Poelman, M. ; Kals, J. ; Rurangwa, E. ; Vogel-van den Bosch, H.M. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789462577091 - 27 p.
bijvangst - reststromen - bioraffinage - vis - hydrolyse - veevoeder
Dit rapport presenteert een analyse naar alternatieve mogelijkheden voor verwaarding van visbijvangst ten opzichte van vismeel.

Het hier gerapporteerde onderzoek omvat een brede inventarisatie van mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. Door middel van een expert-brainstorm en een inventarisatie van recente productinnovaties in de markt zijn de volgende ideeën gegenereerd:
A. afzet van beschadigde vis voor bewerkte voedseltoepassingen;
B. verwerking van huiden tot leder;
C. geur- en smaakstoffen op basis van vis-eiwitten; ook attractanten t.b.v. visvoer;
D. bioactieve peptiden (met gezondheidsbevorderende eigenschappen), te produceren door middel van (enzymatische of evt. zure) hydrolyse;
E. vis-eiwit als allergeen-vrij (afgezien van parvalbumin) alternatief voor koemelk en sojamelk (denk aan babyvoeding);
F. collageen voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of technische toepassingen;
G. fosfolipiden voor emulsies (zoals margarine);
H. visolie in voeding; geur en smaak kunnen gemaskeerd worden;
I. mineralen-vitamines-supplementen uit vis, o.a. selenium, vitamines a, d en e;
J. silage (auto-hydrolyse), waarbij de vissilage verder kan worden gescheiden in:
o eiwitten voor diervoeder (bijvoorbeeld nat voor varkens; droog voor pluimvee);
o olie scheiden/zuiveren.
Vanuit de sector zelf is idee (A) in de praktijk gebracht: beschadigde vis wordt succesvol in de bestaande markt afgezet. Dit idee is mede daarom in het project niet verder uitgewerkt.
Door het projectteam en vertegenwoordigers uit de pelagische sector zijn uit bovenstaande lijst drie opties geselecteerd voor verdere analyse:
1. Silage gericht op grondstof voor diervoeders (optie J).
2. Silage met winning van bioactieve peptiden (combinatie van opties D en J)
3. Milde hydrolyse gericht op winning van bio-actieve peptiden (optie D).

Het eerste opties betreft silage: onder toevoeging van zuur worden eiwitmoleculen opgeknipt tot onder andere peptiden en aminozuren. Het silage-product kan worden afgezet als veevoeder, bijvoorbeeld als alternatief voor sojameel. Helaas levert deze business case een negatief resultaat.

Bij de tweede optie, hydrolyse, worden eiwitketens ook opgeknipt in kleinere stukken, vooral peptiden. Maar hierbij wordt het proces beter gecontroleerd, zodat relatief grote hoeveelheden waardevolle specifieke peptide-moleculen worden gevormd. Hydrolyse kan ook worden uitgevoerd door toevoeging van zuur, maar dan bij gecontroleerde temperatuur en procestijd (het proces wordt gestopt door neutralisatie). Het meest doelgericht kunnen specifieke peptiden worden gevormd door gebruik van enzymen in plaats van zuur.
Hydrolysaten kunnen worden afgezet als voedselingrediënt (bijvoorbeeld met aangepaste technische eigenschappen), als gezondheidsbevorderend bio-actieve component (in voeding of als voedingssupplement) of voor diervoerdertoepassingen.
Hoewel wetgeving dat niet expliciet voorschrijft, wordt in dit rapport geconcludeerd dat voor humane consumptie de vis voor het hydrolyseproces moet worden gestript. Dit drijft de prijs voor het ingangsmateriaal aanzienlijk op.
Uit kosten-batenanalyses van zowel de veevoeder-optie als voor humane toepassingen volgt een positieve business case. Maar deze positieve uitkomsten zijn wel sterk afhankelijk van prijzen van zowel het ingangsmateriaal als de eindproducten. Omdat ontwikkeling van deze opties op basis van vis in de kinderschoenen staat, is amper informatie over afzetprijzen beschikbaar is. Omdat deze prijzen kritisch zijn voor een positieve business case, wordt aangeraden bij een eventuele vervolgontwikkeling ook mogelijke afnemers te betrekken.

Als laatste idee is nog gekeken naar een mogelijke tussenvorm tussen silage en hydrolyse: bioactieve moleculen uit silage. Helaas blijkt dat zelfs bij minimale hoeveelheid zuur (ondergrens wordt bepaald door eisen voor houdbaarheid) het product na enkele maanden bewaring te ver gehydrolyseerd is (meeste bio-actieve peptiden zijn afgebroken tot aminozuren). Dus, alleen door een beperkte (vooral qua tijd) hydrolysestap kan nog een product met bio-actieve waarde worden geproduceerd.

Geconcludeerd wordt dat milde hydrolyse het beste perspectief beidt. Toepassing voor zowel voedsel als diervoeders is mogelijk. Echter, voor voedingstoepassingen heeft bijvangst een nadeel ten opzichte van bijproduct van visverwerking omdat de vis gestript moet worden. Diervoedertoepassing past daarom beter.
Voor zowel voedings- als diervoedertoepassing zal ook de markt nog ontwikkeld moeten worden.
Pelagic fish discards : technical report on opportunities for silage valorisation
Rurangwa, E. ; Poelman, M. ; Broeze, J. ; Bosch, Heleen van den - \ 2015
Yerseke : IMARES (Report / IMARES C197/15) - 30 p.
pelagic fishery - marine fisheries - discards - fish silage - livestock feeding - bioactive compounds - hydrolysis - feed industry - pelagische visserij - zeevisserij - vissilage - veevoeding - bioactieve verbindingen - hydrolyse - veevoederindustrie
Multiscale analysis of structure development in expanded starch snacks
Sman, R.G.M. van der; Broeze, J. - \ 2014
Journal of Physics-Condensed Matter 26 (2014)46. - ISSN 0953-8984
mass-transfer - food materials - bubble-growth - porous-media - systems - polymer - phase - model - simulation - extrusion
In this paper we perform a multiscale analysis of the food structuring process of the expansion of starchy snack foods like keropok, which obtains a solid foam structure. In particular, we want to investigate the validity of the hypothesis of Kokini and coworkers, that expansion is optimal at the moisture content, where the glass transition and the boiling line intersect. In our analysis we make use of several tools, (1) time scale analysis from the field of physical transport phenomena, (2) the scale separation map (SSM) developed within a multiscale simulation framework of complex automata, (3) the supplemented state diagram (SSD), depicting phase transition and glass transition lines, and (4) a multiscale simulation model for the bubble expansion. Results of the time scale analysis are plotted in the SSD, and give insight into the dominant physical processes involved in expansion. Furthermore, the results of the time scale analysis are used to construct the SSM, which has aided us in the construction of the multiscale simulation model. Simulation results are plotted in the SSD. This clearly shows that the hypothesis of Kokini is qualitatively true, but has to be refined. Our results show that bubble expansion is optimal for moisture content, where the boiling line for gas pressure of 4 bars intersects the isoviscosity line of the critical viscosity 10(6) Pa.s, which runs parallel to the glass transition line.
Effects of salt on the expansion of starchy snacks: a multiscale analysis
Sman, R.G.M. van der; Broeze, J. - \ 2014
Food & Function 5 (2014)12. - ISSN 2042-6496 - p. 3076 - 3082.
glass-transition - sodium-chloride - aqueous-solutions - mass-transfer - sucrose - extrusion - potato - water - trehalose - mixtures
We investigate the effect of salt on the expansion of starchy snacks during frying by means of a multiscale simulation model. This model has been developed earlier for starchy snacks without salt. The simulation results are analysed by means of the supplemented state diagram. We have found that the optimal expansion for salty snacks occurs under the same conditions as for snacks without salt. This occurs at the moisture content where the 4 bar boiling line intersects the critical isoviscosity line of 1 MPa s. Salt is shown to influence both the boiling line and the critical isoviscosity line, via a change of the glass transition. The optimal moisture content for salty snacks is lower than that of unsalted snacks. We view our findings as important for reformulations of starchy snacks with lower salt levels. Furthermore, the presented tools of the multiscale simulations and supplemented state diagram can generally be used for reformulation problems in structured foods.
Vee in de kas : samenwerking tussen (melk)veehouderij en glastuinbouw
Galema, P. ; Vermeulen, P.C.M. ; Klop, A. ; Broeze, J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 762)
vee - varkens - koeien - glastuinbouw - glasgroenten - diervoedering - livestock - pigs - cows - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - animal feeding
In opdracht van de Provincie Noord Holland is voor het Noordelijk deel van de Provincie een haalbaarheidsstudie gedaan naar de samenwerking tussen glastuinbouw en de (melk)veehouderij. Deze samenwerking richt zich op het hergebruik van reststromen. Uitgaande van 200 ha glastuinbouw is uitgerekend hoeveel varkens en koeien gevoerd kunnen worden van afgekeurde tomaten en paprika’s.
Final report for pre-feasibility study on establishment of integrated agri-food park in the Philippines
Ravensbergen, P. ; Smeets, P. ; Ge, L. ; Soethoudt, H. ; Broek, W.H.A.M. van den; Liu, Xiaoyun ; Broeze, J. - \ 2014
Wageningen UR - 89 p.
A techno-economic evaluation of a biomass energy conversion park
Dael, M. Van; Passel, S. van; Pelkmans, L. ; Guisson, R. ; Reumermann, P. ; Luzardo, N.M. ; Witters, N. ; Broeze, J. - \ 2013
Applied Energy 104 (2013). - ISSN 0306-2619 - p. 611 - 622.
municipal solid-waste - anaerobic-digestion - agricultural waste - biogas - plants - system - msw - sustainability - biorefineries - gasification
Biomass as a renewable energy source has many advantages and is therefore recognized as one of the main renewable energy sources to be deployed in order to attain the target of 20% renewable energy use of final energy consumption by 2020 in Europe. In this paper the concept of a biomass Energy Conversion Park (ECP) is introduced. A biomass ECP can be defined as a synergetic, multi-dimensional biomass conversion site with a highly integrated set of conversion technologies in which a multitude of regionally available biomass (residue) sources are converted into energy and materials. A techno-economic assessment is performed on a case study in the Netherlands to illustrate the concept and to comparatively assess the highly integrated system with two mono-dimensional models. The three evaluated models consist of (1) digestion of the organic fraction of municipal solid waste, (2) co-digestion of manure and co-substrates, and (3) integration. From a socio-economic point of view it can be concluded that it is economically and energetically more interesting to invest in the integrated model than in two separate models. The integration is economically feasible and environmental benefits can be realized. For example, the integrated model allows the implementation of a co-digester. Unmanaged manure would otherwise represent a constant pollution risk. However, from an investor's standpoint one should firstly invest in the municipal solid waste digester since the net present value (NPV) of this mono-dimensional model is higher than that of the multi-dimensional model. A sensitivity analysis is performed to identify the most influencing parameters. Our results are of interest for companies involved in the conversion of biomass. The conclusions are useful for policy makers when deciding on policy instruments concerning manure processing or biogas production. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
A Triple P review of the feasibility of sustainable offshore seaweed production in the North Sea
Burg, S.W.K. van den; Stuiver, M. ; Veenstra, F.A. ; Bikker, P. ; Lopez Contreras, A.M. ; Palstra, A.P. ; Broeze, J. ; Jansen, H.M. ; Jak, R.G. ; Gerritsen, A.L. ; Harmsen, P.F.H. ; Kals, J. ; Blanco Garcia, A. ; Brandenburg, W.A. ; Krimpen, M.M. van; Duijn, A.P. van; Mulder, W.J. ; Raamsdonk, L.W.D. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR (LEI report 13-077) - ISBN 9789086156528 - 108
zeewieren - laminaria - zeewierenteelt - zeeproducten - voer - voedingsstoffen - noordzee - biobased economy - seaweeds - seaweed culture - marine products - feeds - nutrients - north sea
This study focused on the potential of seaweed, cultivated in the North Sea, as a sustainable and profitable resource for feed and non-food applications. Seawood production can take place as part of multi-use platforms at sea (MUPS). A review of the state-of-the-art in seaweed production and its applications. Various economic, ecological and social challenges are identified, which need to be addressed to utilise this potential.
Structuring of expanded snacks based on patato ingredients : a review
Sman, R.G.M. van der; Broeze, J. - \ 2013
Journal of Food Engineering 114 (2013)4. - ISSN 0260-8774 - p. 413 - 425.
glass-transition temperature - damaged starch granules - physical-properties - extruded products - bubble-growth - semicrystalline polymers - rheological properties - extrusion behavior - sodium-chloride - foaming process
In this paper we review the current knowledge on the structuring via bubble expansion of starchy snacks, which are formulated on the basis of potato ingredients. These snacks are rarely discussed in scientific literature, but there are a scant number of patents dealing with various formulations and process descriptions. The general trends in the snack processing, we have described in a formal way using the Complex Dispersed Systems notation, augmented with a depiction of the processing pathway in the supplemented state diagram of starch. With this general framework in mind, we have compared the information given in the patents with scientific literature on cereal-based snacks. Based on this comparison we have formulated hypotheses about the functionality of the various ingredients with respect to the structuring of the potato snacks.
More mushroom in the jar
Broeze, Jan ; Quataert, Miriam - \ 2011
Meer champignon in de pot
Broeze, Jan ; Quataert, Miriam - \ 2011
food technology - mushrooms - production processes - canning - canned products
Haalbaarheid van agroparken in Drenthe
Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Bruinsma, J.L.M. ; Broeze, J. ; Galema, P. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2030) - 60
regionale ontwikkeling - agro-industriële complexen - landgebruiksplanning - innovaties - haalbaarheidsstudies - drenthe - regional development - agroindustrial complexes - land use planning - innovations - feasibility studies
Bieden agroparken in Drenthe een haalbaar perspectief dat nadere uitwerking verdient? Conclusie is dat de perspectieven voor de ontwikkeling van agroparken in Drenthe zeer goed zijn. De ontwikkeling van agroparken past in de doelstellingen van de provincie (ontwikkeling van natuur, landschap en recreatie enerzijds, innovatie van de landbouw anderzijds). Cruciaal is het organiseren van een open innovatieproces met aandacht voor communicatie en betrokkenheid van verschillende belanghebbende partijen. De provincie is de aangewezen partij om het initiatief te nemen in dezen. Aanbevolen wordt aan te sluiten op bestaande initiatieven.
Master plan : Greenport Shanghai Agropark
Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Chonghua, Z. ; Olde Loohuis, R.J.W. ; Broeze, J. - \ 2010
Zoetermeer : TransForum [etc.] (Working paper / TransForum 7) - 144
agro-industriële complexen - agro-industriële sector - stedelijke planning - regionale planning - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - stadslandbouw - intensieve landbouw - innovaties - china - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - urban planning - regional planning - sustainability - sustainable agriculture - urban agriculture - intensive farming - innovations
Greenport Shanghai is the innovative and ambitious exploration of how Chinese metropolitan agriculture will jump into the 21st century: circular, sustainable and profitable.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.