Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 99

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018268
Check title to add to marked list
Dossier multidisciplinaire voedselinnovatie
Sijtsema, S.J. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
WURKS-project in samenwerking met Groen Kennisnet. Om tot succesvolle productinnovatie te komen is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Samenwerking tussen stakeholders van verschillende disciplines en het begrijpen van het perspectief van de consument is hierbij van groot belang. Dit dossier presenteert een aantal theorieën over productontwikkeling en interne en externe communicatie op het gebied van multidisciplinair innoveren in de voedselindustrie.
Dossier consumer connection in short food chains
Sijtsema, S.J. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
WURKS-project in samenwerking met Groen Kennisnet, 2019. Er is een toenemende behoefte bij ondernemers om in korte ketens te willen stappen. In de praktijk is het voor korteketenondernemers zeer lastig gebleken om een gezond verdienmodel te ontwikkelen. Daarbij blijkt het interpreteren van het consumentengedrag zeer lastig en een cruciaal onderdeel voor succes. In dit dossier wordt uitgelegd hoe je consumentengedrag kunt begrijpen en beïnvloeden. De gevolgen voor het businessmodel lichten we toe.
Determinants of household food waste behavior in Tehran city : A structural model
Fami, Hossein Shabanali ; Aramyan, Lusine H. ; Sijtsema, Siet J. ; Alambaigi, Amir - \ 2019
Resources, Conservation and Recycling 143 (2019). - ISSN 0921-3449 - p. 154 - 166.
Consumer behavior - Food waste - Household - Tehran - Women

About 25 million tons of food go wasted or lost in Iran which has socio-economic and environmental consequences for both the country and the households. The main objective of this research is to develop a model to examine the relationship between FCM components and the amount of FW of households in Tehran city, with a focus on urban women. By means of a structural model, this study provides a novel approach to exploring relationships between the food-related behavior of urban households and waste control (n = 1197). Besides, this study is the first attempt to quantify food waste in Iran at the household level. According to the adopted self-reporting procedure, in Tehran, every consumer wastes about 27.6 kg of edible food annually. It is found that households with better food consumption management (FCM (have a lower level of food waste. Moreover, the results have proved that other determinants such as demographic factors, economic power, information use, ability, and motivation have direct and indirect significant effects on FCM as well as on the amount of food waste generation. The findings suggest that the above-mentioned determinants are crucial and should be considered when developing a strategically sustainable food waste prevention plan.

Consument centraal bij innovaties in korte keten
Sijtsema, Siet - \ 2018
Multidisciplinary Food Innovation – consumers, product and communication : WURKS Project
Sijtsema, S.J. ; Lakner, D. ; Snoek, H.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 107 p.
Multidisciplinary Food Innovation - consumers, product and communication : WURKS-project
Sijtsema, Siet ; Lakner, Dora ; Snoek, Harriëtte - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen University & Research 2018-076b) - 12
WURKS “Consumer connections short food chains”
Kortstee, Harry ; Schans, Jan Willem van der; Verstegen, Jos ; Splinter, Gerben ; Sijtsema, Siet ; Snoek, Harriëtte - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen University & Research 2018-107) - 62
Consumer segmentation based on health-related motive orientations and fruit and vegetable consumption
Raaijmakers, Ireen ; Sijtsema, Siet ; Labrie, Caroline ; Snoek, Harriette - \ 2018
British Food Journal 120 (2018)8. - ISSN 0007-070X - p. 1749 - 1763.
Fruit and vegetable consumption - Fruits and vegetables - Health-related motive orientations - Product attributes - Segmentation

Purpose: More tailored interventions and campaigns are needed to increase fruit and vegetable consumption to recommended levels. The purpose of this paper is to explore which consumer groups exist based on both their fruit and vegetable consumption level and their health-related motive orientations (HRMO), and to compare the revealed consumer clusters regarding their fruit and vegetable product attribute importance. Design/methodology/approach: In the Netherlands an online panel survey was carried out resulting in 1,296 respondents. The clusters based on HRMO and fruit and vegetable intake are profiled with respect to demographics and product attribute importance. Findings: Cluster analysis revealed six homogeneous consumer clusters with different HRMO and fruit and vegetable consumption levels. In addition, these clusters show a different socio-demographic profile and differ in their importance ratings of fruit and vegetable product attributes. Practical implications: The results show that health is a multidimensional construct suggesting that there is a need for addressing health in interventions and campaigns in a more tailored approach. Originality/value: This study shows that the combination of both usage- and psychographic segmentation variables provide valuable and interesting information that give insights in addressing different target groups. Moreover, this study elaborates on previous research by showing that health is a multidimensional construct and that Dutch consumers differ in their HRMO.

Flavour-driven marketing of fruits and vegetables
Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
Schmackhafte Vermarktung Obst und Gemüse : Verbrauchersegmentierung nach Geschmackpräferenz Tomate in den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien
Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
Schmackhafte Vermarktung Obst und Gemüse : Verbrauchersegmentierung nach Lebensstil
Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
Smakelijke Vermarkting groente en fruit : Segmentatie van consumenten op leefstijl
Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
Segmentatie van consumenten op leefstijl
Flavour-driven marketing of fruits and vegetables : Market segmentation of consumers based on lifestyle
Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
Smakelijke Vermarkting groente en fruit : Segmentatie van consumenten op smaakvoorkeur tomaat in Nederland, Duitsland en Engeland
Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
Segmentatie van consumenten op smaakvoorkeur tomaat in Nederland, Duitsland en Engeland.
Consumentenperceptie en verrijkte groente en fruit
Sijtsema, Siet - \ 2018
Exploration of consumers’ perception of enriched fruits and vegetables
Sijtsema, S.J. ; Raaijmakers, Ireen ; Labrie, C.W. ; Verkerke, W. ; Snoek, Harriette - \ 2017
Deliverable 5.3: Innovation pathways towards more sustainable production and consumption in the fruit - vegetable supply chain and their uptake in the SUSFANS models
Sijtsema, S.J. ; Snoek, H.M. ; Zimmermann, K.L. ; Achterbosch, T.J. - \ 2017
SUSFANS - 51 p.
Citizen science: de weg naar maatschappelijke betrokkenheid?
Overbeek, M.M.M. ; Sijtsema, S.J. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2017
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 175)
Dossier Veranderend eetpatroon
Mols, H. ; Kortstee, H.J.M. ; Warnaar, M. ; Methorst, B. ; Sijtsema, S.J. ; Dagevos, H. ; Onwezen, M.C. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
nutrition - feeding habits - consumers - consumption - proteins - health
De trends in voedselland volgen elkaar in snel tempo op. Gezond, duurzaam, natuurlijk, gemak, out of home, fairtrade zijn trenditems die we in kranten, vakbladen en actualiteitenrubrieken, vlogs en blogs dagelijks kunnen ervaren.
Maar leidt het ook tot gewenste veranderingen in de voedselkeuze van de consument naar een gezonder en duurzamer eetpatroon.
Tool voor Food bedrijven in transitie
Mols, H. ; Warnaar, M. ; Methorst, B. ; Sijtsema, S.J. ; Dagevos, H. ; Onwezen, M.C. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Kortstee, H.J.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
protein sources - food consumption - feeding habits
Om ook op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. Een voedseltransitie betekent dat wij op een hele andere manier gaan produceren en consumeren. Deze verandering zal niet van de één op de andere dag gebeuren. Het is een ontwikkeling die nu al volop gaande is en de komende jaren ook zal doorgaan. Er zijn inmiddels honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven in Nederland die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, individualisering, eerlijke handel, exclusiviteit en terug naar de natuur. Er is daarbij op verschillende manieren sprake van innovaties in de wereld van voedsel. In deze wiki van Groen Kennisnet die studenten kunnen doorlopen zijn de innovaties onderverdeeld in acht thema’s: eiwittransitie, stadslandbouw, lokaal, gezond, customised, webwinkels en platforms, food events en voedselverspilling.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.