Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018787
Check title to add to marked list
Voedselinnovaties in Nederland : een greep uit vernieuwende initiatieven
Hoes, Anne-Charlotte ; Savelkouls, Carlijn ; Zondervan, Charon ; Beekman, Volkert - \ 2016
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-108) - 14
Voeding blog
Dagevos, H. ; Doets, E.L. ; Groot, C.P.G.M. de; Kremer, S. ; Rest, O. van de; Ruben, R. ; Tieland, C.A.B. ; Zondervan, C. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR
voeding en gezondheid - voedselveiligheid - voedselzekerheid - voedsel - voeding - internet - telecommunicatie - nutrition and health - food safety - food security - food - nutrition - telecommunications
Voeding en voedsel spelen binnen Wageningen UR een centrale rol. In 2040 hebben we 9 miljard mensen te voeden met een veranderende voedselvraag. Hoe moeten we iedereen van gezond voedsel voorzien, zonder schade aan te richten aan het milieu? Voeding bepaalt voor een grote mate onze gezondheid. Het gaat daarbij om veilige voeding, maar ook afgestemd op de behoefte. Wageningse onderzoekers bloggen over het onderzoek naar beide onderwerpen en werkt daarmee aan een betere kwaliteit van leven. Dit blog is een initiatief van Wageningen University and Research Centre. Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO. Op dit platform delen onze medewerkers verhalen en kennis over hun werkveld en nodigen u uit om hierover mee te denken.
Gezond en veilig voedsel kennisbasis voor toekomst
Zondervan, C. ; Geest, A.H.M. van der - \ 2015
Wageningen UR
Als twee instituten van naam en faam de handen ineenslaan : gezamenlijke innovaties op het gebied van gezonde voeding en biobased
Binnendijk, D. ; Bino, R.J. ; Zondervan, C. - \ 2015
TNOTIME 3 (2015)najaar. - p. 6 - 9.
Wie zit er op mijn ei te wachten?
Zondervan, Charon - \ 2015
Cooperation in Europe to enhance technology transfer
Matser, A.M. ; Zondervan, C. ; Seleljova, A. ; Boulier, F. ; Holz, E. - \ 2013
New Food 15 (2013)1. - ISSN 1461-4642 - p. 63 - 66.
Voeding, gezondheid en welzijn: Kansen voor Agri : een deskstudie voor NoordHolland Noord
Wolf, P.L. de; Schoutsen, M.A. ; Spruijt, J. ; Zondervan, C. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 24
welzijn - volksgezondheid - voeding - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - landbouwsector - landbouwindustrie - well-being - public health - nutrition - nutrition and health - health foods - agricultural sector - agribusiness
In het topsectorenbeleid van het ministerie van EZ wordt verondersteld dat innovaties plaatsvinden op het snijvlak van thema’s en sectoren, de zogenaamde cross-overs. Dezelfde gedachte leeft in Noord-Holland Noord: op het snijvlak van de vier economisch belangrijke sectoren agribusiness, energie, health en leisure liggen wellicht kansen voor innovatie. In de Kennis- en Innovatieagenda van het project Agrivizier blijkt ook dat deze zoektocht gefaciliteerd zou moeten worden met een verkennende studie. Deze studie zou voor de agribusiness inzicht op moeten leveren in ‘de andere wereld’, maar ook in een kader om te beoordelen waar de kansen zitten en waar niet. Dit document is een eerste schets van het brede veld van agri, voeding/gezondheid en welzijn, waarin de Noord-Hollandse situatie in het kader van de landelijke trends wordt geschetst. Vervolgens worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samengevat en worden enkele aanbevelingen meegegeven, om de volgende stap richting innovatie te kunnen vormgeven. De verkenning is geschreven vanuit het perspectief van de Agribusiness in Noord-Holland Noord: de ondernemer die zich afvraagt ‘wat speelt er in de wereld van voeding en gezondheid en biedt dat kansen voor mij?’ Deze vraag kan ook verbreed worden naar een hele sector of zelfs naar de Agriboard. Het is dus niet de bedoeling geweest om uitvoerig in te gaan op de ontwikkelingen in de Agribusiness zelf, in de veronderstelling dat dit bekend is bij de doelgroep.
Science-based business creation: innovating in the Food Valley
Zondervan, Charon - \ 2013
Slimmigheidjes om overconsumptie tegen te gaan : portionering van voedingsmiddelen
Zondervan, Charon - \ 2012
food consumption - portion size - nutrition and health - food packaging - consumer behaviour - food wastage
Langer vol door vezels, niet slanker
Zondervan, C. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)december. - p. 14 - 15.
eetlust - verzadigdheid - vezelrijke diëten - voeding en gezondheid - voedselconsumptie - overgewicht - obesitas - appetite - satiety - high fiber diets - nutrition and health - food consumption - overweight - obesity
Mensen die veel vezels eten voelen zich langer verzadigd. Toch lijken vezels geen geschikt wapen in de strijd tegen obesitas. Een vezelrijke maaltijd zorgt er niet voor dat mensen minder snacken.
Fresh, food & chains
Timmermans, A.J.M. ; Zondervan, C. - \ 2012
Food & Biobased Research
Kennisbasisthema 5. Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief
Geest, L. van der; Zondervan, C. - \ 2012
In: Jaarrapportage Kennisbasisonderzoek 2011 [S.l.] : S.n. - p. 69 - 82.
Successful development of satiety enhancing food products: towards a multidisciplinary agenda of research challenges
Kleef, E. van; Trijp, J.C.M. van; Borne, J.J.G.C. van den; Zondervan, C. - \ 2012
Critical Reviews in Food Science and Nutrition 52 (2012)7. - ISSN 1040-8398 - p. 611 - 628.
sensory-specific satiety - glucagon-like peptide-1 - energy-intake - portion size - functional foods - dietary fiber - weight management - low-fat - consumption volume - metabolic syndrome
In the context of increasing prevalence of overweight and obesity in societies worldwide, enhancing the satiating capacity of foods may help people control their energy intake and weight. This requires an integrated approach between various food related disciplines. By structuring this approach around the new product development process, this paper aims to present the contours of such an integrative approach by going through the current state of the art around satiety enhancing foods. It portrays actual food choice as the end result of a complex interaction between internal satiety signals, other food benefits and environmental cues. Three interrelated routes to satiating enhancement are (1) change food composition to develop stronger physiological satiation and satiety signals, (2) anticipate and build on smart external stimuli at moment of purchase and consumption, and (3) improve palatability and acceptance of satiety enhanced foods. Key research challenges in achieving those routes in the field of nutrition, food technology, consumer, marketing and communication are outlined
Drie parels : topsector Agro & Food
Zondervan, Charon - \ 2011
Food, nutrition & behaviour : research for healthy eating, healthy living
Beesems, J. ; Domingus, S. ; Nieuwenhuizen, J. van de; Veer, P. van 't; Zondervan, C. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461730732 - 84
voeding - voeding en gezondheid - voedingsgewoonten - voedselconsumptie - volksgezondheid - voedselwetenschappen - nutrition - nutrition and health - feeding habits - food consumption - public health - food sciences
This brochure illustrates this range of research activities in the domain of food and nutrition, lifestyle and health. It does so by providing examples of collaboration of Wageningen UR with partners in the public and private sector.
Van verse appels tot biopolymeren : contract-research Food & Biobased Research houdt open dag
Zondervan, Charon ; Matser, Ariette - \ 2010
biomass - food technology - biobased economy - biofuels
Dissemination platform Satiety & Satisfaction
Zondervan, C. ; Veer, P. van 't - \ 2010
Voedselonderzoek in Europees perspectief
Zondervan, Charon - \ 2010
nutrition research - behaviour - food consumption - nutrition and health
Voeding : naar een vol gevoel : nooit meer honger, nooit meer dik
Zondervan, Charon ; Amerongen, Aart van - \ 2010
Satiety & Satisfaction : scientific evidence for food products that satisfy and satiate
Zondervan, C. ; Veer, P. van 't - \ 2009
Wageningen UR
verzadigdheid - voedselsamenstelling - voedselonderzoek - voedselwetenschappen - voeding en gezondheid - satiety - food composition - food research - food sciences - nutrition and health
Information about the R & D programme at Wageningen UR, that focuses on satiety and satisfaction. Globesity can be conquered by making interventions in food composition, producing functional foods, starting dietary programs and educating consumers.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.