Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1023244
Check title to add to marked list
Is er nog hoop voor de natuur? Een historische economische kijk op de lange termijn ontwikkeling van de biodiversiteit : Westhoflezing, 27 mei 2015 Jan Luiten van Zanden
Born, R.J.G. van den; Schaminee, J.H.J. - \ 2015
Nijmegen : KNNV uitgeverij (Victor Westhoff lezing 17) - ISBN 9789050115704 - 39 p.
Een onbegrepen werelddeel : 16 Victor Westhoflezing gehouden op 30 mei 2014
Schaminee, J.H.J. ; Born, R.J.G. van den; Gronden, J. van de - \ 2014
Zeist : KNNV - ISBN 9789050115254 - 40
natuurbescherming - natuurwaarde - landschapsbeleving - ethiek - nature conservation - natural value - landscape experience - ethics
Een beschouwing over de moraal van natuurbescherming. In onze tijd lijkt de band tussen het schone en het goede definitief doorgeknipt, terwijl wetenschappers, van oudsher de hoeders van ‘het ware', zich voor laten staan op het uitbannen van waardeoordelen. Het gevolg is een verschraald debat over het nut van de natuur, een onthechte beschrijving van opeenvolgende successiestadia van ecosystemen en een technocratisering van het natuurbeheer. Ergens moeten we op zoek naar een nieuw anker van samenhang waarbinnen de levende natuur gedijt en de samenleving floreert. Een verkenning.
Favoriete plekken en binnendoorpaadjes : op zoek naar de betekenis van landschap en verbondenheid aan plaats
Born, R.J.G. van den; Groot, M. de - \ 2011
In: Plaats : verbondenheid met natuur en landschap / van den Born, R.J.G., Drenthen, M., Lemmens, P., van Slobbe, T., Zeist : Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging - KNNV - ISBN 9789050113939 - p. 10 - 26.
Plaats, Filosofische beschouwingen over verbondenheid met natuur en landschap
Born, R.J.G. van den; Drenthen, M. ; Lemmens, P.C. ; Slobbe, T. - \ 2011
Zeist : KNNV - ISBN 9789050113939 - 212
natuur - landschap - omgevingspsychologie - perceptie - filosofie - nature - landscape - environmental psychology - perception - philosophy
Dit boek beschrijft op persoonlijke wijze hoe mensen de verbondenheid met plaatsen ervaren. In een verzameling essays, columns en literaire fragmenten geven uiteenlopende auteurs hun kijk op het begrip plaats in relatie tot de natuur. Sommigen blikken terug op bijzondere plaatsen uit hun jeugd of betogen dat fietsen de ultieme manier is van natuurbeleving. Anderen gaan in op het gevoel van thuishoren en hoe bijvoorbeeld de aanwezigheid van specifieke planten daaraan bijdraagt. In duidelijke taal wordt beschreven hoe die verbondenheid tot stand komt. Plaats laat ook zien dat veel mensen die plekjes uit hun jeugd en de verbondenheid met de natuur missen.
Relating childhood nature experiences to adult visions of nature. A mixed methodology exploration in the Netherlands
Born, R.J.G. van den; Arts, B.J.M. - \ 2007
In: Thinking Nature: Everyday philosophy of nature in the Netherlands / van den Born, R.J.G., Nijmegen : Radboud University - ISBN 9789090218885 - p. 119 - 150.
Thinking Nature : Everyday philosophy of nature in the Netherlands
Born, R.J.G. van den - \ 2007
Radboud University Nijmegen. Promotor(en): W.T. de Groot; H.A.E. Zwart, co-promotor(en): Bas Arts. - Nijmegen : Radboud University - ISBN 9789090218885 - 184
landschap - natuur - landschapsbeleving - omgevingspsychologie - natuur- en milieueducatie - landscape - nature - landscape experience - environmental psychology - nature and environmental education
The central theme of this thesis is "visions of nature". These are the reasons why nature is perceived to be important. The main object of this study is to give insight in the visions of nature of lay people and the extent to which these visioons of nature reflect those of professional philosophers.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.