Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1034496
Check title to add to marked list
Effectiveness of school-based nutrition programme Taste Lessons on children's willingness to taste vegetables
Fries, M.C.E. ; Haveman-Nies, A. ; Zeinstra, G.G. ; Meester, H. ; Veer, P. van 't; Graaf, C. de - \ 2015
Effectiveness of school-based nutrition programme Taste Lessons with and without experience-oriented activities on children's determinants of behaviour towards vegetable consumption: a quasi-experimantal study
Fries, M.C.E. ; Haveman-Nies, A. ; Dongen, E.J.I. van; Meester, H. ; Graaf, C. de; Veer, P. van 't - \ 2015
Factsheets. Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap
Vijn, M.P. ; Vrolijk, M. ; Zaalmink, W. ; Herten, C. van; Koulil, M. van; Meester, H. ; Raaij, C. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
multifunctionele landbouw - kinderverzorging - plattelandstoerisme - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - streekgebonden producten - zorgboerderijen - professionaliteit - ondernemerschap - projecten - multifunctional agriculture - child care - rural tourism - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales - regional specialty products - social care farms - professionalism - entrepreneurship - projects
Zo’n 400 ondernemers werkten in 2012 en 2013 aan een krachtige koers voor hun eigen bedrijf en de sector binnen het project 'Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap'. Verdeeld over 20 netwerken zorgden deze ondernemers voor ontwikkeling en professionalisering op individueel en sectoraal niveau. Elk netwerk stelde hierbij eigen doelen waardoor een brede variatie aan onderwerpen aan de orde is gekomen binnen de sectoren zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang of boerderijwinkels/afzet streekproducten. De netwerkbegeleiders hebben de ontwikkeling met de deelnemers doorlopen vanuit eigen expertise en door externen in te zetten. De gedrevenheid van de deelnemers, begeleiders en het projectteam resulteren in aansprekende resultaten. Dit boekje presenteert per netwerk een factsheet met de leerpunten en resultaten. Iets waar we met elkaar als sector trots op mogen zijn.
Eindrapportage 2010-2012; Wetenschapsknooppunt Wageningen University ‘Science for Primary Education’
Meester, H. ; Bos, H. ; Kraaij, D. ; Lammeren, R.J.A. van; Gruppen, H. ; Groen, A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University - 12 p.
Bloementeelt lelie op water en andere substraten
Kok, B.J. ; Meester, H. - \ 2005
Lisse : PPO sector Bloembollen - 67
lilium - lelies - groeimedia - voedingsoplossingen - hydrocultuur - nederland - lilies - growing media - nutrient solutions - hydroponics - netherlands
Bloementeelt Lelie: Kleine volumes substraat
Kok, B.J. ; Snoek, A.J. ; Meester, H. - \ 2004
Lisse : PPO Bloembollen - 87
lilium - lelies - bloementeelt - cultuur zonder grond - teelt - landbouwkundig onderzoek - nederland - lilies - floriculture - soilless culture - cultivation - agricultural research - netherlands
Bloementeelt van lelies in bakken met potgrond kost enorme bergen (schaarser wordende) potgrond en staat de voortgang van de mechanisatie op de bedrijven in de weg. Lelietelers willen de handmatige oogst en het tilwerk van de bakken graag kwijt en mechaniseren. Daarom is er de vraag naar alternatieve manieren van bloemen telen. De teelt op water is een alternatief, maar ook de teelt in kleine volumes substraat zou een goede optie kunnen zijn. In de winter van 2002 is het onderzoek naar de bloementeelt van lelies op water afgesloten. Het bleek goed mogelijk om lelies op alleen water te telen. In de proeven op PPO leverde de teelt op water vergelijkbare resultaten op met de teelt in potgrond. Op Proeftuin Zwaagdijk leverde de teelt op water met wortelbesproeiing betere resultaten op in vergelijking met de teelt op potgrond. Omdat de opdrachtgevers echter twijfelen aan de haalbaarheid van deze nieuwe teeltmethode is het onderzoek gestopt. In de laatste proef van dit project werd op verzoek van de begeleidingsgroep ook geëxperimenteerd met substraten in kleine hoeveelheden per bol. Dit oriënterende onderzoek leverde veelbelovende resultaten op. In opdracht van Productschap Tuinbouw en aangestuurd door de studiegroep lelie 01 van LTO Groeiservice hebben PPO Bloembollen en Proeftuin Zwaagdijk gezamenlijk gezocht naar het meest geschikte substraat, de methode van watergeven, het minimale potvolume en naar de meest geschikte afmetingen van de pot (of tray) de lelie het beste groeit. PPO sloot het onderzoek af met een economische evaluatie. Uit het onderzoek van beide onderzoeksinstellingen is gebleken dat de broei van lelies op klein volume substraat goed mogelijk is mits de vochtvoorziening goed is. Naarmate het volume substraat waarop wordt geteeld kleiner is wordt de teelt kwetsbaarder. Een korte periode van uitdroging kan al desastreuse gevolgen hebben voor de takkwaliteit.
Optimaal bewaarde bol beste begin voor late waterbroei: onderzoek tulp.
Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van; Meester, H. - \ 2004
BloembollenVisie 34 (2004). - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
bloembollen - tulpen - tulipa - snijbloemen - forceren van planten - opslag - hydrocultuur - temperatuur - glastuinbouw - ornamental bulbs - tulips - cut flowers - forcing - storage - hydroponics - temperature - greenhouse horticulture
Invloed van bewaartemperatuur van tulpenbollen op broeiresulaten
Tulp: optimaal bewaarde bol het beste begin voor late waterbroei
Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van; Meester, H. - \ 2004
Vakblad voor de Bloemisterij 59 (2004)19. - ISSN 0042-2223 - p. 55 - 55.
bloembollen - tulpen - tulipa - snijbloemen - forceren van planten - opslag - hydrocultuur - temperatuur - glastuinbouw - ornamental bulbs - tulips - cut flowers - forcing - storage - hydroponics - temperature - greenhouse horticulture
Beschrijving van gehanteerde koelbehandeling voor een succesvolle late broei van tulpen op water
Meeting micronutrient requirements through crops: increasing content or bioavilability.
Verhoef, H. ; Meester, H. ; West, C.E. - \ 2003
Techniek en bemesting nader bekeken : waterbroei lelies
Kok, B.J. ; Meester, H. - \ 2002
Bloembollencultuur 113 (2002)22. - p. 14 - 15.
snijbloemen - forceren van planten - hydrocultuur - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - fosfor - kalium - cultuurmethoden - glastuinbouw - cut flowers - forcing - hydroponics - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - phosphorus - potassium - cultural methods - greenhouse horticulture
Overzicht van teeltmethodes najaar 2001 met speciefieke beschrijving van teeltsystemen op water, teeltsystemen in potgrond, bemesting en voeding van lelies voor de broei
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.