Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1050660
Check title to add to marked list
Strengere drifteisen voor kleinfruit
Bruine, Arjan de; Wenneker, M. ; Dalfsen, P. van - \ 2016
De Fruitteelt 106 (2016)20. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
Innovatieve technieken inspiratie voor hardfruitteelt
Bruine, Arjan de; Helsen, H.H.M. ; Wenneker, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2016
De Fruitteelt 106 (2016)24. - ISSN 0016-2302 - p. 24 - 26.
Van bemesten tot snoeischaar : Noord-Hollandse Fruitteeltdag (deel 2)
Bruine, A. de; Winkler, Karin - \ 2016
De Fruitteelt 106 (2016)14. - ISSN 0016-2302 - p. 24 - 25.
Residu druipt af bij zeep, borstels en ozon
Bruine, A. de; Bastiaan-Net, S. - \ 2015
De Fruitteelt 16 (2015). - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Voorkom Alternaria in appel met hygiëne : interview met M. Wenneker
Bruine, A. de; Wenneker, M. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)19. - ISSN 0016-2302 - p. 17 - 17.
S766 nieuwe zwakgroeiende onderstam voor pruim
Bruine, A. de; Ravesloot, M.B.M. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)47. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 9.
Schone grond geeft regelmatige groei : interview met M. Wenneker
Bruine, A. de; Wenneker, M. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)45. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Bodem beplanten met afrikaantjes betekent het einde van de wortellesieaaltjes.
Goede wondafdekking met aangepaste snoeischaar
Bruine, A. de; Wenneker, M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)2. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 6.
fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - toegepast onderzoek - proeven - wondafdichtingsmateriaal - snoeien - fruit growing - small fruits - plant pathogenic fungi - applied research - trials - wound dressings - pruning
Taksterfte door Eutypa lata in rode bes, kan aanzienlijke oogstderving veroorzaken, zelfs op percelen waar niet opvallend veel gesteltakken wegvallen. Jaarlijks kost dit rode bessentelers duizenden euro's omzet. Daarom voert PPO sinds enkele jaren proeven uit in rode bessenpercelen met zware Eutypa-druk. Deze schimmel infecteert de rode bessenplanten voornamelijk via snoeiwonden. Tijdens de proefuitvoeringen werd met een aangepaste snoeischaar gelijktijdig met het snoeien de wond bespoten of afgedekt om niet na elke snoeironde de spuitmachine te hoeven vullen.
Veel aandacht voor rassenonderzoek
Bruine, A. de; Heijerman-Peppelman, G. ; Meijer, H. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
Bodem nog steeds moe
Bruine, A. de; Maas, F.M. ; Wenneker, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - bodemmoeheid - plantenziekten - zandgronden - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - alternatieve methoden - fruit growing - soil sickness - plant diseases - sandy soils - soil sterilization - biological soil sterilization - alternative methods
Bodemmoeheid zien we vooral op de Limburgse en Oost-Brabantse zandgronden. Daarom hielden de NFO-afdelingen Noord- en Middenlimburg en Oost-Brabant een bijeenkomst in Venray over bodemmoeheid (ofwel herinplantziekte).
Bacterial cancer of plum trees (prunus domestica), caused by pseudomonas syringae pathovars, in the netherlands
Wenneker, M. ; Meijer, H. ; Maas, F.M. ; Bruine, A. de; Vink, P. ; Pham, K.T.K. - \ 2012
In: X International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Davis, California, USA May 20-25, 2012. - - p. 235 - 240.
In the Netherlands, bacterial canker in plum trees (Prunus domestica) is a serious and recent problem in plum production. Bacterial canker, caused by Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) and pv. morsprunorum (Psm), is a serious disease of stone fruit, and occurs in all major stone fruit producing areas of the world. The trunks of the affected plum trees are girdled by bacterial cankers resulting in sudden death of infected trees. Rapid tree death has been observed in several orchards 2-4 years after planting. Disease incidences can be very high, and sometimes complete orchards have to be removed. Recently, plum cultivation in the Netherlands has changed from a relatively extensive into an intensive cultivation. This was made possible by the use of a weak rootstock, Krymsk®1 (VVA-1). The lack of chemicals to fight bacterial diseases in the orchards created a need for alternative methods of disease control. To achieve this, methods such as prevention, biological control and plant resistance must be explored and control strategies to manage plum decline have to be developed. In 2010 a project was started to study the epidemiology and possible control of plum decline
Bacterial canker of plum caused by Pseudomonas syringae pathovars, as a serious threat for plum production in the Netherlands
Wenneker, M. ; Janse, J.D. ; Bruine, A. de; Vink, P. ; Pham, K.T.K. - \ 2012
Journal of plant pathology - Formerly Rivista di patologia vegetale 94 (2012)S1. - ISSN 1125-4653 - p. s11 - s13.
In the Netherlands, bacterial canker of plum trees (Prunus domestica) caused by Pseudomonas syringae pathovars syringae and morsprunorum is a recent and serious problem. The trunks of the affected plum trees are girdled by cankers resulting in relatively sudden death of the trees 1 to 4 years after planting. Disease incidence can be very high, and sometimes complete orchards have to be removed. Recently, plum cultivation in the Netherlands has changed from a relatively extensive into an intensive cultivation. However, due to the risks of losses of trees due to bacterial canker, growers are reluctant to plant new orchards. In general, nurseries and fruit growers are not familiar with bacterial diseases and lack knowledge to prevent infections. Therefore, control strategies to manage plum decline have to be developed.
Vielzahl von Faktoren beeinflusst Bienensterben (Interview mit Tjeerd Blacquière)
Bruine, A. de; Blacquière, T. - \ 2010
EFM : European Fruit Magazine - de 2010-04 (2010). - ISSN 1689-8567 - p. 18 - 19.
In den Medien wird viel Aufhebens um das Bienensterben gemacht. Ist der Rückgang der Bienenpopulation tatsächlich beunruhigend? Tjeerd Blacquière vom niederländischen Forschungsinstitut PPO, Abteilung Bienen, und Experte auf dem Gebiet (natürlicher) Bestäubung beantwortete diese Frage auf dem Bestäubungstag 2010, den Koppert Biological Systems im Januar in den Niederlanden abhielt. „In der Natur gibt es ein perfektes Zusammenspiel zwischen Angiospermen (Bedecktsamern) und Insekten”, so Blacquière. „Beide verfügen über eine riesige Artenvielfalt, sind aber in großem Maße voneinander abhängig: Bedecktsamer – sowohl in der Natur als auch in der Landwirtschaft – und Insekten brauchen einander für die Fortpflanzung.” Welche Auswirkung hat der Rückgang des Bienenbestandes darauf? Nimmt die Bienenpopulation tatsächlich ab, und inwieweit spielen Krankheiten und Schädlinge, aber auch die Imker dabei eine Rolle?
Complex aan factoren beïnvloedt bijensterfte (Interview met Tjeerd Blacquière)
Bruine, A. de; Blacquière, T. - \ 2010
EFM : European Fruit Magazine 2010-04 (2010). - ISSN 1689-8575 - p. 18 - 19.
In de pers is er veel ophef over bijensterfte. Is de achteruitgang in de bijenpopulatie werkelijk verontrustend? Tjeerd Blacquière, expert op het gebied van (natuurlijke) bestuiving en werkzaam bij de Nederlandse onderzoeksinstelling Plant Research International, beantwoordde deze vraag tijdens de Bestuivingsdag 2010, die Koppert Biological Systems in januari in Nederland hield
Arbeidsomstandigheden bij het rooien en sorteren van vruchtbomen : mogelijkheden tot verbetering van dit proces
Peppelman, G. ; Looije, A.A.J. ; Ravesloot, M.B.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Velzen, V.N.H. van; Bruine, A. de - \ 2004
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Sector Fruit (PPO Publicatie 2004-31) - 59
vruchtbomen - rooien - sorteren - arbeidsomstandigheden - lichamelijke stress - fruit trees - grubbing - sorting - working conditions - physical strain
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.