Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1054310
Check title to add to marked list
Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen
Noordijk, J. ; Colijn, E. ; Smit, J. ; Veling, K. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2013
De Levende Natuur 114 (2013)5. - ISSN 0024-1520 - p. 204 - 211.
insectengemeenschappen - fauna - geleedpotigen - begrazingsbeheer - heidegebieden - begrazingsexperimenten - noord-brabant - insect communities - arthropods - grazing management - heathlands - grazing experiments
Begrazing als beheervorm wordt breed toegepast in heidegebieden om op een betaalbare manier openheid van het landschap en variatie in levensgemeenschappen te handhaven. De wijze van uitvoering luistert daarbij nauw, maar goede inzichten in de effecten van graasdruk op insecten ontbraken tot nu toe. Dit artikel geeft de resultaten van een veldonderzoek naar de invloed van begrazingsintensiteit op de soortenrijkdom van sprinkhanen, Heidecicade, vlinders, zweefvliegen, bijen en mieren in Noord-Brabantse heideterreinen.
The impact of a potential sales ban for eel on stock and sector
Smit, J. ; Dekker, W. ; Oostenbrugge, H. van - \ 2010
The Hague : LEI (Report / LEI : Research area Natural resources ) - 65
palingen - herstel - visserij - visserijbeleid - visserijbeheer - visbestand - economie van natuurlijke hulpbronnen - ecologisch herstel - herstelbeheer - visserij-ecologie - eels - rehabilitation - fisheries - fishery policy - fishery management - fishery resources - natural resource economics - ecological restoration - restoration management - fisheries ecology
Er zijn momenteel een aantal initiatieven om het herstel van de aalstand te bevorderen. In dit rapport is een analyse gedaan in welke mate een verkoopstop voor aal in Nederland zou kunnen bijdragen aan het herstel van het Europese bestand. Vier scenario's zijn geanalyseerd waarin onderscheid is gemaakt tussen gedeeltelijke of volledige sluiting van visserij en acquacultuur. Zowel de economische consequenties voor de sector als de visserijdruk op het bestand is in kaart gebracht.
Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong
Densen, W.L.T. van; Smit, J. ; Quirijns, F.J. ; Oostenbrugge, H. van; Machiels, M.A.M. - \ 2008
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C045/08) - 20
visserij - tong (vis) - lengte - visserijbeleid - visvangsten - discards - fisheries - dover soles - length - fishery policy - fish catches
De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong naar 27 cm geïnventariseerd.
Employment in the fisheries sector, current situation, final report
Salz, P. ; Buisman, F.C. ; Smit, J. ; Vos, B.I. de - \ 2006
Den Haag : LEI (Vensterrapport FISH 2004/4) - 185 p.
Duurzame ontwikkeling van het Nederlandse Noordzee viscluster
Smit, J. ; Buisman, F.C. ; Hoof, L. van - \ 2005
Den Haag : LEI (Vensterrapport )
Potentiele soorten voor de Nederlandse Aquacultuur: rapportage deelproject 2
Kals, J. ; Schram, E. ; Mheen, H.W. van der; Smaal, A.C. ; Smit, J. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C073/05) - 52
aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - productieprocessen - visproducten - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsvoering - aquaculture - fish culture - fish farms - production processes - fish products - sustainability - management
In deze studie naar potentiële nieuwe vis, schaal- en schelpdiersoorten voor de aquacultuur in Nederland is een selectiemethode ontwikkeld aan de hand van de methode zoals beschreven door Le Francois. De selectieprocedure bestaat uit 4 rondes die gebaseerd zijn op basis van criteria van zowel technische als economische aard. Daarnaast is meegewogen of een soort op verantwoorde wijze te kweken is. De ontwikkelde selectieprocedure resulteert in een top 93 van de meest potentiële vis en schaaldiersoorten en een top 43 van de meest potentiële schelpdiersoorten voor de aquacultuur in Nederland. Van de top 10 van beide lijsten, zoals weergegeven in onderstaande tabel, is per soort een fact sheet gemaakt met daarin een introductie, informatie rondom de teelt, de markt en kort wat opmerkingen met betrekking tot de tekortkomingen, kansen en of bedreigingen. Onder een potentiële soort wordt verstaan een soort waarvan de kans groot geacht wordt dat commerciële productie in Nederland binnen enkele jaren succesvol ontwikkeld kan worden. Ten behoeve van de daadwerkelijke realisatie van de teelt van een potentiële soort zal in veel gevallen verregaand technisch, biologisch, markt dan wel economisch onderzoek noodzakelijk zijn. Belangrijk te vermelden is dat binnen het kader van deze studie geen berekeningen zijn gemaakt met betrekking tot de verwachte productiekosten voor de potentiële soorten onder Nederlandse omstandigheden. Het is daarom mogelijk dat uit vervolgonderzoek alsnog blijkt dat commerciële productie van een soort in Nederland niet mogelijk is.
Real-time depth mapping performed on an autonomous stereo vision module
Smit, J. ; Kleihorst, A. ; Abbo, A. ; Meuleman, J. ; Willigenburg, L.G. van - \ 2004
In: Proceedings ProRISC, Veldhoven, The Netherlands, 25-26 November 2004. - Veldhoven : STW - p. 306 - 310.
The ecological effectiveness of agri-environment schemes in different agricultural landscapes in The Netherlands
Kleijn, D. ; Berendse, F. ; Smit, R. ; Gilissen, N. ; Smit, J. ; Brak, B. ; Groeneveld, R.A. - \ 2004
Conservation Biology 18 (2004)3. - ISSN 0888-8892 - p. 775 - 786.
diversity - conservation - consequences - biodiversity - restoration - countryside - populations - intensity - farmland - europe
Agri-environment schemes are an instrument used by western European countries to counteract the negative effects of contemporary agriculture on biodiversity, but not much is known about their effectiveness. We investigated the ecological effects of Dutch agri-environment schemes aimed at promoting botanical diversity or meadow birds, and we tested whether the effectiveness of the schemes depends on landscape type or structure. In three different types of landscape, we surveyed plants, birds, bees, and hover flies on 78 paired fields that either had agri-environment schemes or were managed conventionally, and we collected data on a range of different environmental variables. Neither plant species richness nor abundance of meadow birds was higher on fields with agri-environment schemes. Landscape type had a significant effect on both species groups, but the effects of the schemes were independent of landscape type. Neither the diversity of plants nor the abundance of birds was related to any of the environmental variables. Agri-environment schemes designed to promote plant species richness or bird abundance did have positive side-effects because they enhanced the species richness of bees and hover flies, irrespective of the type of landscape. Furthermore, landscape type, groundwater level (hover flies), and area of wooded edges (bees) significantly affected both species groups. The failure of the schemes to promote the target species may be related to the high intensity of land use in The Netherlands. Simple conservation measures taken by farmers may not be sufficient to counteract the impact of factors that are often controlled at the landscape level (e.g., hydrology). Similar studies in other countries are needed to place the results of our study into a European context. Keywords: bees; biodiversity conservation; farmland; hover flies; meadow birds; policy evaluation; vegetation; aves de praderaabejas; conservació; n de biodiversidad; evaluació; n de polí; ticas; moscas; tierra de cultivo; vegetació; n
Molecular cytogenetic definition of the chicken genome: the first complete Avian Karyotype
Masabanda, J.S. ; Burt, D.W. ; O'Brien, P.C.M. ; Vignal, A. ; Fillon, V. ; Walsh, P.S. ; Cox, H. ; Tempest, H.G. ; Smit, J. ; Habermann, F. ; Schmidt, M. ; Matsuda, Y. ; Ferguson-Smith, M.A. ; Crooijmans, R.P.M.A. ; Groenen, M.A.M. ; Griffin, D.K. - \ 2004
Genetics 166 (2004)3. - ISSN 0016-6731 - p. 1367 - 1373.
dna microarrays - comparative map - gene family - cell-line - chromosome - fish - microchromosomes - macrochromosome - identification - localization
Chicken genome mapping is important for a range of scientific disciplines. The ability to distinguish chromosomes of the chicken and other birds is thus a priority. Here we describe the molecular cytogenetic characterization of each chicken chromosome using chromosome painting and mapping of individual clones by FISH. Where possible, we have assigned the chromosomes to known linkage groups. We propose, on the basis of size, that the NOR chromosome is approximately the size of chromosome 22; however, WC Suggest that its original assignment of 16 should be retained. We also suggest a definitive chromosome classification system and propose that the probes developed here will find wide utility in the fields of developmental biology, DT40 studies, agriculture, vertebrate genome organization, and comparative mapping of avian species.
Cre recombinase expression can result in phenotypic aberrations in plants
Coppoolse, E. ; Vroomen, M.J. de; Roelofs, D. ; Smit, J. ; Gennip, F. van; Hersmus, B.J.M. ; Nijkamp, H.J.J. ; Haaren, M.J. van - \ 2003
Plant Molecular Biology 51 (2003)2. - ISSN 0167-4412 - p. 263 - 279.
site-specific recombination - agrobacterium-tumefaciens - transgenic tobacco - gene-transfer - dna - genome - transformation - selection - vectors - lox
The cre recombinase gene was stably introduced and expressed in tomato, petunia and Nicotiana tabacum. Some plants expressing the cre gene driven by a CaMV 35S promoter displayed growth retardation and a distinct pattern of chlorosis in their leaves. Although no direct relation can be proven between the phenotype and cre expression, aberrant phenotypes always co-segregate with the transgene, which strongly suggests a correlation. The severity of the phenotype does not correlate with the level of steady-state mRNA in mature leaves, but with the timing of cre expression during organogenesis. The early onset of cre expression in tomato is correlated with a more severe phenotype and with higher germinal transmission frequencies of site-specific deletions. No aberrant phenotype was observed when a tissue-specific phaseolin promoter was used to drive the cre gene. The data suggest that for the application of recombinases in plants, expression is best limited to specific tissues and a short time frame.[12pt] Abbreviations: bar, the phosphinotricin acetyltransferase gene; CAM, chloramphenicol resistance gene; Ds 5 & Ds 3, borders of the Ds transposable element from maize forming a functional transposable element that embodies the interjacent DNA; gus, the -glucoronidase gene; gus-int, the gus gene interrupted by a plant intron; hpt, the hygromycin phosphotransferase gene; nptII, the neomycin phosphotransferase gene; ORI, bacterial origin for plasmid replication in Escherichia coli of plasmid p15A Cre recombinase - lox P - petunia - site-specific recombination - tobacco - tomato - toxicity
Student design contests promote hands-on learning and innovation in precision agriculture
Müller, J. ; Smit, J. ; Hofstee, J.W. - \ 2003
Student design contests promote hands-on learning and innovation in precision agriculture
Müller, J. ; Smit, J. ; Hofstee, J.W. ; Goense, D. - \ 2003
Agro Informatica 16 (2003). - ISSN 0925-4455 - p. 20 - 23.
landbouwtechniek - informatietechnologie - universitaire onderwijsprogramma's - landbouwwerktuigen - robots - ontwerp - public relations - precisielandbouw - agricultural engineering - information technology - college programs - farm machinery - design - precision agriculture
Uitleg van de doeleinden die men op Wageningen UR voor ogen heeft met het organiseren van een wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuwe veldrobot
Quick-scan on different scenarios relating to the ACFM 2003 advice: biological and economic consequences
Dickey-Collas, M. ; Pastoors, M. ; Kraak, S. ; Keeken, O.A. van; Oostenbrugge, H. van; Smit, J. ; Wilde, J.W. de - \ 2003
IJmuiden : RIVO (CVO report 03.019) - 151
visbestand - visserijbeheer - noordzee - fishery resources - fishery management - north sea
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een quick-scan die in het najaar van 2003 is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek en het Landbouw Economisch Instituut op verzoek van de Directie Visserij van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid. Naar aanleiding van de biologische adviezen van ICES in oktober 2003 ten aanzien van het beheer een aantal visbestanden in de Noordzee, heeft het ministerie een lijst van vragen en scenario’s geformuleerd waar zij aanvullende biologische en economische analyses van wilde om de consequenties van verschillende beleidsopties te kunnen wegen.
Magnesium deficiency as the cause of injury in cereals
Smit, J. ; Mulder, E.G. - \ 1942
Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen dl. 46, verhandeling 3)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.