Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1102069
Check title to add to marked list
Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
Pilots Natyra: 'telen voldoende boomvolume' (poster)
Meijer, H. ; Timmermans, B. ; Brouwer, G. - \ 2013
Natyra, de biologische appel van de toekomst
Brouwer, G. ; Kievit, G. ; Meijer, H. ; Timmermans, B. - \ 2013
DLV Plant fruitteelt
appels - fruitteelt - biologische landbouw - rassen (planten) - beschrijvingen - apples - fruit growing - organic farming - varieties - descriptions
Deze brochure bevat de ervaringen van telers, voorlichters en onderzoekers die opgedaan zijn in het Praktijk Netwerk "Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels".
Zoeken naar nieuwe, robuuste rassen
Meijer, H. ; Brouwer, G. ; Timmermans, B. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)41. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Het nieuwe appelras Elliot gaat het niet worden en CPRO 131 ook niet. Het nieuwe appelras Natyra wordt nu getest.
Biologische telers bereiden zich voor op teelt nieuw appelras
Meijer, H. ; Brouwer, G. - \ 2012
Biokennis
Praktijknetwerk Nieuwe Rassen: nieuwe kansen voor biologische appels
Brouwer, G. ; Kievit, G. ; Meijer, H. ; Timmermans, B. - \ 2011
appels - rassenproeven - rassen (planten) - fruitteelt - biologische landbouw - apples - variety trials - varieties - fruit growing - organic farming
Poster met deelnemers aan het praktijknetwerk nieuwe rassen. Deze telers testen het appelras SQ 159 in de praktijk.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.