Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1108772
Check title to add to marked list
Waarheen met het spoelwater? Alternatieven om te sproeien zonder knoeien
Jacobs, R. ; Werd, H.A.E. de - \ 2012
Boom in business 3 (2012)9. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21, 23.
boomkwekerijen - boomteelt - afvalwater - afvalwaterbehandeling - residuen - reiniging - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische behandeling - forest nurseries - arboriculture - waste water - waste water treatment - residues - clearing - spraying equipment - water treatment - biological treatment
Ben je als boomkweker druk in de weer geweest met het spuiten van gewassen, doemt op het eind altijd weer de vraag aan de horizon: wat te doen met het spoelwater? Voor eenieder die zonder milieuproblemen te veroorzaken de reststoffen van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen wil opruimen, zijn er enkele mogelijkheden. In dit artikel de alternatieven nog eens op een rij gezet.
On the Bivariate Kummer-Beta Type IV Distribution
Jacobs, R. ; Bekker, A. ; Human, S.W. - \ 2012
Communications in Statistics. Part A, Theory and Methods 41 (2012)18. - ISSN 0361-0926 - p. 3339 - 3354.
product - variables - quotient - moments
In this article, the non central bivariate Kummer-beta Type IV distribution is introduced and derived via the Laplace transform of the non central bivariate beta distribution by Gupta et al. (2011 ). We focus on and discuss the central bivariate Kummer-beta Type IV distribution; this distribution is a special case of the non central bivariate Kummer-beta Type IV distribution and extends the popular Jones’ bivariate beta distribution. The probability density functions of the product and the ratio of the components of the central bivariate Kummer-beta Type IV distribution are also derived and we provide tabulations of the associated lower percentage points as well as some upper percentage points that are useful in reliability.
Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
Gebruikswaardeonderzoek straat- en laanbomen : communicatie speerpunt in derde fase : Jelle Hiemstra: "Het gaat nu pas interessant worden"
Jacobs, R. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
Boom in business 1 (2010)2. - ISSN 2211-9884 - p. 92 - 94.
straatbomen - aantrekkelijke bomen - houtachtige planten - gebruikswaarde - onderzoek - soorten - cultivars - street trees - amenity trees - woody plants - use value - research - species
Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop
Jacobs, R. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2010
Boomzorg 3 (2010)4a. - p. 56 - 59.
boomkwekerijen - vruchtbomen - biologische landbouw - straatbomen - boomteelt - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - openbaar groen - boomverzorging - forest nurseries - fruit trees - organic farming - street trees - arboriculture - varieties - varietal resistance - public green areas - tree care
In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft. Deels wordt dat veroorzaakt door een stuk onbekendheid en deels omdat zeker niet alle soorten geschikt zijn vanwege ziektegevoeligheid. Om daar verandering in te brengen heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) - op verzoek van de productwerkgroep Bomen van Bioconnect - binnen de gewasgroepen laanbomen en sierheesters onderzoek naar gezonde soorten gedaan die qua ziektegevoeligheid wel in aanmerking komen om biologisch gekweekt te worden. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Verbreding assortiment biologische boomkwekerij.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.