Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 285968

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: status=OK
Check title to add to marked list
EenVandaag
Snep, Robbert - \ 2019

Komt er een einde aan de gekte op de woningmarkt? Vanuit WUR is het goed om aan te geven dat - met de bouwopgave van zo’n 1 miljoen woningen de komende 10 jaar - steden voldoende groen blijven om de leefbaarheid op peil te houden.

Understanding the role of air and protein phase on mechanical anisotropy of calcium caseinate fibers
Wang, Zhaojun ; Tian, Bei ; Boom, R.M. ; Goot, A.J. van der - \ 2019
Food Research International (2019). - ISSN 0963-9969 - 8 p.
Calcium caseinate dispersions can be transformed into anisotropic, fibrous materials using the concept of shear-induced structuring. The aim of this study is to further investigate the relative importance of air bubbles and protein on the mechanical anisotropy of calcium caseinate material. In this study, the effect of air on mechanical anisotropy of these fibrous materials was described with a load-bearing model, with the void fraction, and the bubble length and width as input parameters. The anisotropy of the protein phase was estimated using materials obtained from deaerated dispersions after shearing at different shear rates. We concluded that the deformation of air bubbles can only partly explain the mechanical anisotropy; the anisotropy of the protein phase is more important. Based on all results, we further concluded that the anisotropy of the protein phase was affected by the air bubbles present during the structuring process. This effect was explained by locally higher shear rate in the protein matrix during the structuring process.
Muscle growth mechanisms in response to isoenergetic changes in dietary non-protein energy source at low and high protein levels in juvenile rainbow trout
Alami-Durante, Hélène ; Cluzeaud, Marianne ; Bazin, Didier ; Schrama, Johan W. ; Saravanan, Subramanian ; Geurden, Inge - \ 2019
Comparative Biochemistry and Physiology. A, Molecular and Integrative Physiology 230 (2019). - ISSN 1095-6433 - p. 91 - 99.
This study investigates muscle growth mechanisms in juvenile rainbow trout in response to isoenergetic changes in dietary non-protein energy (NPE) source (F, fat vs. C, carbohydrates) at two levels of digestible protein to digestible energy (DP/DE) ratio. Fish (initial weight 32.4 g) were fed four diets having similar DE levels (~18 kJ g−1) with a high (HP/E~26 mg kJ−1) vs. low (LP/E~14 mg kJ−1) DP/DE ratio using F or C as major NPE source (7 week-experiment). The lowering of dietary DP/DE ratio increased myoblast determination protein 1a (myod1a) and decreased myostatin 1b (mstn1b) and cathepsin D (ctsd) muscle mRNA levels. The isoenergetic change in dietary NPE from F to C decreased myod1a and proliferative cell nuclear antigen (pcna) muscle mRNA levels. An interaction between DP/DE ratio and NPE source was observed in muscle transcript levels of myogenic factor 6 (mrf4/myf6), fast myosin heavy chain (fmhc) and fast myosin light chain 2 (fmlc2). White muscle total cross-sectional area decreased at low dietary DP/DE ratio and also when NPE source changed from F to C, linked i) to a decreased total number of white muscle fibres, indicating that low dietary DP/DE restricted muscle hyperplasia and that dietary carbohydrate were less efficiently used than fat to sustain muscle hyperplasia, and ii) to decreased percentage of large muscle fibres, indicating limited fibre hypertrophy. Not only the DP level or the DP/DE ratio, but also the isoenergetic change in dietary NPE source (fat vs carbohydrates) thus appears as a potent regulator of muscle hyperplasia and hypertrophy.
Ruime variatie aan inhoudsstoffen in sla goed voor mens en plant
Treuren, Rob van - \ 2019

Inhoudsstoffen beschermen de plant en kunnen gezond zijn voor mensen. Onderzoek in 2018 toonde een grote variatie in de chemische samenstelling van monsters van sla en zijn wilde verwanten aan. Deze informatie kan gebruikt worden om de smaak en voedingswaarde van slarassen te verhogen en ze weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen.

Aanleg van boskersen-proefveld in de Flevopolder met oog op klimaatverandering
Buiteveld, Joukje - \ 2019

Eind 2018 heeft het CGN-cluster bomen samen met Staatsbosbeheer een proefveld met boskers aangelegd. Boskers is één van de bosboomsoorten waarover informatie over de cultuur- en gebruikswaarde wordt verzameld in toetsproeven. Met deze kennis wordt toelating van snelgroeiend, klimaatbestendig en gezond uitgangsmateriaal in de Rassenlijst voor Bomen ondersteund.

Genetische Bronnen uit andere landen gebruiken? Dat kan niet zomaar!
Brink, Martin - \ 2019

Bij het internationaal uitwisselen en gebruiken van materiaal van b.v. planten, dieren en schimmels gelden tegenwoordig internationale regels. Deze regels zijn vastgelegd in internationale verdragen. Sinds 12 oktober 2014 is een Europese Verordening in werking die wettelijke regels stelt voor bedrijven, instellingen en individuele gebruikers van genetische bronnen in de EU.

Vraagtekens bij verplichting vanggewas
Groten, Jos - \ 2019
Risicospreiding met maismengsel slaat aan
Groten, Jos - \ 2019
Zaaien vanggewas vraagt maatwerk
Verhoeven, John - \ 2019
Dikke borstelpezen in pulsnet: Selectiever vissen met ontsnappingstunnel voor discards in de bovenzijde
Molenaar, Pieke - \ 2019
'En de boer, hij verkocht zijn ploeg'
Kroonen, Marc - \ 2019
Nieuwe technieken om groenbemester te bewerken
Rijk, Joost - \ 2019
Minder bewerken maakt bodem klimaatbestendig
Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2019
DIY in Oosterwold: korte kringloop voor voedsel
Jansma, Jan-Eelco - \ 2019
Roep om meer collectiviteit in uiensector
Visser, Chris de - \ 2019
Angst voor ziekteverwekkers in toiletruimte is onnodig
Beumer, Rijkelt - \ 2019

Reactie op de column van Frits Abrahams: De ergste vuilakken in NRC van 28-02-2018.

GnRH‐agonist deslorelin implant alters the progesterone release pattern during early pregnancy in gilts
Haen, S.M. ; Heinonen, M. ; Kauffold, J. ; Heikinheimo, M. ; Hoving, Lia ; Soede, N.M. ; Peltoniemi, O.A.T. - \ 2019
Reproduction in Domestic Animals (2019). - ISSN 0936-6768 - 9 p.
The aim of this study was to investigate the relationship of progesterone (P) and luteinizing hormone (LH) during recognition and establishment of pregnancy in the gilt. Therefore, the effects of eliminating episodic LH pulses on P patterns were determined during early pregnancy. To this end, a slow‐release GnRH implant deslorelin was used for GnRH down‐regulation. A group of gilts (GnRHa, n = 8) was implanted with the GnRH‐agonist on Day 11 of pregnancy, while a control group (C, n = 5) was treated with a non‐impregnated placebo implant. Blood was collected via a vena cava caudalis catheter at 10‐min intervals for 8 hr on Day 16 and 21 of pregnancy. As expected, the GnRH implant reduced LH secretion (p < 0.01) and abolished LH pulses completely at Day 16 and Day 21 of pregnancy. On Day 16, there was no difference in P levels between the treatments. However, on Day 21, the GnRH‐agonist treatment led to significantly increased P concentrations (p < 0.01) compared with the control gilts. Progesterone was secreted in a pulsatile manner in both treatment groups and no relationship between LH pulsatility and P pulsatility was observed. In conclusion, abolishment of LH pulsatility did not affect the pulsatile pattern of P secretion but led to an unexpected overall increase in P on Day 21 of pregnancy; this effect was delayed and occurred 10 days after commencing treatment with the GnRH depot agonist. The elevation of P on Day 21 of pregnancy in the GnRHa group suggests either a reduced negative feedback effect or an increased autocrine response by the corpora lutea.
Cultivation-success of rare soil bacteria is not influenced by incubation time and growth medium
Kurm, Viola ; Putten, Wim H. Van Der; Hol, W.H.G. - \ 2019
PLoS One 14 (2019)1. - ISSN 1932-6203

Rare bacterial species have recently attracted interest due to their many potential beneficial functions. However, only little is known about their cultivability. In this study we test the hypotheses that the use of flow cell-sorting for cultivation results in a high proportion of rare soil bacterial isolates relative to bacterial taxa that are abundant in soil. Moreover, we investigate whether different oligotrophic cultivation media and a prolonged incubation time increase the number of cultivated rare species. In a cultivation study we used flow cell sorting to select for small cells and to separate single cells, and grew bacteria on different oligotrophic media with prolonged incubation times. The abundance of the isolates in the field was assessed by comparing them to a 454-sequencing dataset from the same soil. Consequentially, all bacterial isolates were classified as either rare (<0.01% relative abundance) or abundant (>0.01% relative abundance) in the field soil. We found more bacterial taxa among the isolates that were abundant in soil than would be expected by the proportion of abundant species in the field. Neither incubation time nor growth medium had an influence on the recovery of rare species. However, we did find differences in time until visible growth on the plate between different phylogenetic classes of the isolates. These results indicate that rare cultivable species are active and not more likely to be dormant than abundant species, as has been suggested as a reason for their rarity. Moreover, future studies should be aware of the influence incubation time might have on the phylogenetic composition of the isolate collection.

Gene editing towards hypoimmunogenic gluten proteins in wheat
Jouanin, Aurélie A. - \ 2019
Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Rene Smulders. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463435420 - 212
Fate of calcium, magnesium and inorganic carbon in electrochemical phosphorus recovery from domestic wastewater
Lei, Yang ; Hidayat, Ipan ; Saakes, Michel ; Weijden, Renata van der; Buisman, Cees J.N. - \ 2019
Chemical Engineering Journal 362 (2019). - ISSN 1385-8947 - p. 453 - 459.
Acidification - Amorphous calcium phosphate - Brucite - Calcite - pH - Phosphate recovery

Calcium (Ca), magnesium (Mg), phosphate and (bi)carbonate are removed simultaneously in electrochemical recovery of phosphorus (P) from sewage. However, the fate of these ions is not completely understood yet. In this paper, through wastewater acidification and current density altering, we clarified the precipitation process and electrochemical interaction of phosphate and coexisting ions. The removal of P is attributed to amorphous calcium phosphate (ACP) formation, whereas the removal of bicarbonate is mainly due to calcite (CaCO3) formation and acid-base neutralization. While both ACP and calcite results in Ca removal, Ca predominantly ends up in calcite. For Mg, it is exclusively removed as brucite (Mg(OH)2). Regardless of the acidification, 53 ± 2% P and 32 ± 1% Mg were removed in 24 h at 8.3 A/m2. By contrast, in response to the acidification, the removal of Ca dropped from 42% to 19%. The removal of Mg depends on the current density, with less than 5% removed at 1.4 A/m2 but 70% at 27.8 A/m2 in 24 h. Based on the precipitation mechanisms, the formation of calcite and brucite can be reduced by acidification and operating at a relatively low current density, respectively. Accordingly, we achieved the lowest Ca/P molar ratio (1.8) and the highest relative abundance of ACP in the precipitates (75%) at bulk pH 3.8 with a current density of 1.4 A/m2.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.