Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 189

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==climate adaptation
Check title to add to marked list
Stadsklimaat_ zo werkt het
Lenzholzer, Sanda - \ 2018
climate adaptation - urban management
lecture and masterclass in lifelong learning course for professionals in urban management
Klimaat-responsief Spijkerkwartier
Lenzholzer, Sanda - \ 2017
urban climate - climate adaptation - renewable energy
Evaluation of Socio-Economic Factors that Determine Adoption of Climate Compatible Freshwater Supply Measures at Farm Level : a Case Study in the Southwest Netherlands
Veraart, Jeroen A. ; Duinen, Rianne van; Vreke, Jan - \ 2017
Water Resources Management 31 (2017)2. - ISSN 0920-4741 - p. 587 - 608.
Adaptation - Adoption - Agriculture - Climate - Freshwater supply - Knowledge - water supply - fresh water - climate adaptation - drought - watervoorziening - zoet water - landbouw - klimaatadaptatie - droogte

The availability of freshwater resources in soil and groundwater bodies in the southwestern part of The Netherlands is expected to decrease during the agricultural growing season because of an expected increase of freshwater demands and a changing climate. This expected shortage of fresh water might negatively affect agricultural production. To cope with this problem, three pilots were initiated aimed at increasing freshwater supply at farm-level. The objective of this paper is to evaluate the socio-economic factors that determine the wider use of the measures investigated in these pilots. Therefore, the results of a feasibility study and a survey about drought risks were compared. The survey indicates that respondents do not make distinction between a dry and extremely dry year in their estimation of the return period. The results of a feasibility study illustrate that confidence and the level of common understanding regarding the reliability of these innovative measures has increased amongst project participants since 2012. The survey respondents were less optimistic about the wider implementation of the investigated technologies. A reliable freshwater supply and supportive legislation are the most decisive socio-economic factors for a future investment in additional freshwater supply for farmers in this region. Both studies illustrate that the impact of additional freshwater supply on farm economics strongly depends on farm type and crop cultivation plan. These insights may support the wider use of these innovations and may help to improve agro-hydrological models.

Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie : 'climatecafe' evalueert samenwerking akkerbouw- en veeteeltbedrijven
Wit, Jan de; Adelhart Toorop, R.L. de - \ 2016
Ekoland (2016)12. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
klimaatadaptatie - klimaatverandering - samenwerking - grasklaver - teelt - biologische landbouw - gewassen - gewasbescherming - akkerbouw - veehouderij - climate adaptation - climatic change - cooperation - grass-clover swards - cultivation - organic farming - crops - plant protection - arable farming - livestock farming
Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee. Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.
Towards Water Smart Cities : climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities
Hattum, Tim ; Blauw, Maaike ; Bergen Jensen, Marina ; Bruin, Karianne de - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research rapport 2787) - 60
water - waterbeheer - stedelijke gebieden - steden - klimaatverandering - klimaatadaptatie - water management - urban areas - towns - climatic change - climate adaptation
REDD+ and Climate Smart Agriculture in landscapes : from national design to local implementation
Salvini, G. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt; Martin Herold, co-promotor(en): Arend Ligtenberg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578371 - 143 p.
climate adaptation - environmental policy - governance - un - landscape management - deforestation - klimaatadaptatie - milieubeleid - vn - landschapsbeheer - ontbossing

Global challenges posed by an increasing food demand and climate change call for innovative mechanisms that consider both agriculture and forests. Agriculture and forests are deeply interconnected in mosaic landscapes, just as multiple pieces of the same puzzle. These pieces are handled by numerous stakeholders with different and often contrasting goals. Hence landscape management is steered by power, access to scarce resources, but also vulnerability and hazards. In this thesis I analyze the roles each stakeholder plays on these dynamics, including policy makers, agribusiness actors and subsistence farmers. I explore landscapes as interconnected tiles of a game, in which players are real stakeholders and their goals determine land use dynamics on the game board just as in reality. Sometimes agreements made in the game translate to real-life actions influencing policy and management decisions. Other times the game is just fun and eventually contributes to social learning and trust.

Verein Deutscher Ingenieure (External organisation)
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
climate adaptation
member of Arbeitsgruppe "Stadtentwicklung im Klimawandel"
Hoe maak je de 'coolste tuin' van Arnhem
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
garden design - climate adaptation
Hoe zit dat met het weer in de stad?
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
climate adaptation
Atelier Flevoland
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
Klimaatverandering en de stad
Atelier Overijssel
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
Stadsklimaat- zo gemaakt
ÖGLA Akademie
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
Making urban climate
Nederlandse boominfodag
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
climate adaptation - urban greenery - Urban Climate
Stadsklimaat in ontwerp, beleid en beheer van de stad
"Stadtentwicklung im Klimawandel"
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
Wir machen Stadtklima im öffentlichen Raum
Building the Future of Health
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
Healthy urban climate
urban climate and public space
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
En wat doen jullie met het stadsklimaat?
Lenzholzer, Sanda - \ 2016
Urban Climate - climate adaptation
Agrarisch Waterbeheer in de praktijk : Op zoek naar de gemene deler
Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2016
Het Waterschap 2016 (2016)6. - p. 7 - 9.
waterbeheer - waterschappen - duurzame energie - terugwinning - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - landbouw - innovaties - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - water management - polder boards - sustainable energy - recovery - sewage treatment - purification plants - agriculture - innovations - climate adaptation - urban areas
In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: marktvisie waterschappen. 5) De politicus Liesbeth van Tongeren: Niet langer in discussie met klimaatsceptici. 6) Er valt iets te kiezen: waterschappen integreren duurzame energieproductie succesvol in hun kerntaken. 7) Slimmer investeren: Strategisch asset management. 8) Creativiteit op het snijvlak van orde en chaos: Waterschap De Dommel flirt met paradoxen. 9) Open overheid, ook voor waterschappen. 10) Werken aan morgen is gisteren al begonnen: hoe ziet werken voor een waterschap er in 2026 uit?
Tools voor klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied
Ven, Frans van der; Brolsma, R. ; Snep, R.P.H. ; Koole, S. - \ 2016
H2O online (2016)29 maart. - 7 p.
stedelijke gebieden - ruimtelijke ordening - waterbeheer - overstromingen - stedelijke planning - klimaatverandering - klimaatadaptatie - urban areas - physical planning - water management - floods - urban planning - climatic change - climate adaptation
Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt deelnemers een long list van mogelijke maatregelen op te stellen. Vervolgens kan met de Adaptation Support Tool worden geschetst waar welke maatregelen getroffen kunnen worden en wordt direct berekend hoe doelmatig ze naar verwachting zullen zijn (rekenen en tekenen). Water- en klimaatopgaven worden op (kosten)effectieve wijze ingevuld en de toegevoegde waarde van ingrepen voor de leefbaarheid gemaximaliseerd. Deze werkwijze en tools zijn met succes toegepast in diverse ontwerpworkshops.
Meer voedsel, minder broeikasgas : landbouw en voedselproductie na Parijs
Verhagen, Jan ; Vellinga, Pier - \ 2016
climatic change - climate adaptation - agriculture and environment - greenhouse gases - agricultural production - groundwater depletion - heat - salinization - emission reduction - food production - food security

De klimaatconferentie in Parijs markeert het retour van de fossiele brandstoffen, vindt scheidend hoogleraar Pier Vellinga. Hij hoopt dat nu ook de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw omlaag gaat. Wageningse wetenschappers zijn daar al mee bezig, maar ook proberen ze de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Hoe valt er voldoende te produceren bij verdroging, hitte en verzilting?

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.