Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==insectenafweermiddelen
Check title to add to marked list
Push-pull tactics to disrupt the host-seeking behaviour of malaria mosquitoes
Menger, D.J. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Willem Takken; Joop van Loon. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576070 - 173
culicidae - anopheles - vectoren, ziekten - malaria - gedrag bij zoeken van een gastheer - insectenlokstoffen - insectenafweermiddelen - insectenvallen - vectorbestrijding - disease vectors - host-seeking behaviour - insect attractants - insect repellents - insect traps - vector control

Malaria remains a major health burden, especially in sub-Saharan Africa. The efficacy of the main vector control tools, insecticide-treated bed nets (ITNs) and indoor residual spraying (IRS), is compromised by the development of physiological and behavioural resistance in the target mosquito species and by changes in the species composition of vector populations. These developments underline the need to develop novel vector control approaches which are complementary to insecticide-based methods. In this thesis, the potential of push-pull tactics as a tool to reduce malaria transmission is explored. It is described how the push-pull concept, originally designed for agricultural pest control, may be translated in a system that targets Anopheles mosquitoes. Several novel repellents are identified in the laboratory and a prototype push-pull system is tested in a semi-field setup. The system is improved and evaluated in a malaria endemic field setting and the push-pull approach is compared and combined with the existing practise of eave screening. Based on the experimental results it is concluded that (1) it is possible to reduce house entry of malaria and other mosquitoes using (spatial) repellents and/or attractant-baited traps; (2) the effect of repellents on house entry is larger and more consistent than the effect of attractant-baited traps; (3) the main function of the attractant-baited traps is to deplete mosquito populations through removal trapping; (4) the attractive and repellent components of the push-pull system complement each other and there is no or very little interaction between them; (5) a push-pull system based on repellent and attractive volatiles can be expected to reduce malaria transmission through a strong decrease of the entomological inoculation rate; (6) eave screening is a highly efficient method to reduce house entry of malaria and other mosquitoes and increases outdoor trap catches, while there is little added value in impregnating screening material with a repellent. In the last chapter, the issue of selection for insensitivity to the used compounds is discussed, as well as methods how to manage it. Furthermore, it is described how the principles of behavioural disruption on which push-pull tactics are based make the technique potentially suitable to target a wider selection of arthropod vectors of disease than malaria mosquitoes alone. It is concluded that future vector control strategies will probably consist of the integration of many different approaches, of which push-pull tactics may be one. By integrating different approaches, it will be possible mitigate the development of resistance while targeting vectors in different life stages, uncompromised by changing behavioural patterns and changes in the composition of vector populations. This would require an integrated view on vector control, knowledge on the ecology of vectors and the political will to invest in programmes that focus on long term sustainable control.

Kunststof kasdek helpt bij gewasbescherming
Hemming, S. ; Os, E.A. van - \ 2007
Vakblad voor de Bloemisterij 2007 (2007)24. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
kassen - bekleding, bouw - insecten - reductie - ultraviolette straling - insectenafweermiddelen - gewasbescherming - glastuinbouw - uv-lampen - greenhouses - cladding - insects - reduction - ultraviolet radiation - insect repellents - plant protection - greenhouse horticulture - uv lamps
Polycarbonaat houdt UV-straling tegen. Insecten raken van slag in een kas met polycarbonaat, bijvoorbeeld bij het nieuwe zigzagdek. De populatie breidt minder snel uit dan onder glas of acrylaat, dat wel UV-straling doorlaat. Doorslaggevend voor de aanschaf zijn de effecten op de gewasbescherming niet
Biologische bestrijding van bladluis : toepassingen van gedragsbeïnvloedende stoffen voor de beheersing van bladluisplagen in de bloemisterij onder glas
Bulle, A.A.E. ; Boertjes, B.C. ; Bruin, J. ; Beerling, E.A.M. - \ 2006
Aalsmeer : Wageningen UR Business Unit Glastuinbouw - 40
biologische bestrijding - plagenbestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - aphididae - insectenafweermiddelen - siergewassen - biological control - pest control - biological control agents - insect repellents - ornamental crops
In veel kasteelten is bladluis een belangrijke plaag. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO's), die het gedrag van luizen kunnen beïnvloeden, met als doel deze middelen in te kunnen zetten voor een betere plaagbeheersing. Formulering en dosering van de gebruikte NGO's en experimentele middelen bleken een groot effect te hebben op het resultaat
Biologische bestrijding trips in de bloemisterij: gedagsbeinvloedende stoffen en roofmijten voor de beheersing van trips in de bloemisterij onder glas
Bulle, A.A.E. ; Boertjes, B.C. ; Bruin, J. ; Boogaard, M. ; Scholte-Wassink, G.M. ; Beerling, E.A.M. - \ 2006
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) (Rapporten PPO Glastuinbouw ) - 44
biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatie - roofmijten - afweermiddelen - insectenafweermiddelen - insectenbestrijding - thrips - biological control - biological control agents - predation - predatory mites - repellents - insect repellents - insect control
Californische trips(Frankliniella occidentalis) is een belangrijke plaag in de glastuinbouw. In 2000 is een overkoepelend tripsproject gestart, waarin onderzoek van PPO Glastuinbouw en praktijkproeven van DLV Gewasbescherming op elkaar werden afgestemd. Dit resulteerde in onderzoek door PPO aan effectiviteit van bodemroofmijten en gedragsbeinvloedende stoffen. Uit de experimenten gedaan in het bodemroofmijtenonderzoek op de gewassen Impatiens, Petunia, Kalanchoe, Potchrysant, Saintpaulia en Yucca blijkt de bijdrage van bodemroofmijten aan de bestrijding van californische trips minimaal te zijn. De resultaten uit het onderzoek met gedragsbeïnvloedende stoffen laten zien dat er zeker mogelijkheden zijn om met behulp van 'natuurlijke stoffen' (GNO's) de tripsbestrijding te verbeteren. Enkele experimentele gedragsbeïnvloedende stoffen werden getest
Bestrijding van wortelvlieg in peen : alternatieven voor dimethoaat; toetsing biologische middelen en afscherming : verslag van onderzoek in 2003 en 2004
Versluis, H.P. ; Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2005
Westmass : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 36
akkerbouw - wortelgewassen - daucus carota - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - geurstoffen - insectenafweermiddelen - insectenbestrijding - arable farming - root crops - plant protection - cultural control - biological control - odours - insect repellents - insect control
Aantasting door de wortelvlieg is een groot probleem in peen. Momenteel hebben telers in de gangbare teelt de mogelijkheid om chloorfenvinfos (Birlane) in te zetten bij het zaaien en tijdens de teelt kan op basis van een geleide bestrijding met plakvallen, verschillende keren een bespuiting met dimethoaat worden uitgevoerd. Vanwege het wegvallen in de nabije toekomst van dimethoaat, zijn enkele alternatieve chemische middelen getoetst. Verder is voor de biologische teelt het effect van enkele geurstoffen en afschrikmiddelen getoetst. Ook is het effect van mogelijke afweermethoden in de vorm van afscherming met gaas of met randgewassen nagegaan.
Characterization of pathway engineered strains of filamentous fungi in submerged cultures
Poulsen, B.R. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Hans Tramper, co-promotor(en): J.J.L. Iversen; G.J.G. Ruijter; J. Visser. - Wageningen : S.n. - ISBN 9085041546 - 184
microvezels - aspergillus niger - bioreactoren - biodegradatie - insectenafweermiddelen - microfilaments - bioreactors - biodegradation - insect repellents
Roze appelluis bestrijden met plantenolie en feromoon
Tol, R.W.H.M. van; Helsen, H.H.M. - \ 2004
De Fruitteelt 94 (2004)8. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
appels - insecten - insectenplagen - aphididae - insectenafweermiddelen - insecticiden - plantaardige insecticiden - plantaardige oliën - feromonen - geurstoffen - apples - insects - insect pests - insect repellents - insecticides - botanical insecticides - plant oils - pheromones - odours
Gegevens figuren: 1) Reactie van gevleugelde roze appelluis op een onbespoten appelblad en op een met plantenoliën behandeld appelblad; 2) Reactie van gevleugelde roze appelluis op onbespoten appeltakken en op met Denka behandelde appeltakken
Repellence and toxicity of plant essential oils to the potato aphid, Macrosiphum euphorbiae
Munneke, M.E. ; Bruin, A. de; Moskal, J.R. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2004
In: Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (NEV). - Amsterdam : Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) - ISBN 9071912256 - p. 81 - 85.
plantenplagen - macrosiphum euphorbiae - insectenpathogenen - etherische oliën - insectenafweermiddelen - plant pests - entomopathogens - essential oils - insect repellents
Several plant essential oils were tested for their effect on behaviour and mortality of M. euphorbiae. Olfactory and contact experiments were performed to study these effects. We found that host plant and formulation of the different oils have a strong influence on repellence and mortality of the aphids. Three out of ten tested oils show potential for control of this aphid in greenhouses and field crops
Appelluis vlucht voor stank : olie en feromoon als bestrijdingsmiddel
Tol, R.W.H.M. van; Helsen, H.H.M. - \ 2004
Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 17 (2004)7. - ISSN 1566-2616 - p. 34 - 35.
dysaphis plantaginea - aphididae - malus - appels - plantenplagen - insectenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - plantaardige pesticiden - plantaardige insecticiden - plantaardige oliën - insectenafweermiddelen - insectenbestrijding - feromonen - geurstoffen - apples - plant pests - insect pests - pest control - plant protection - botanical pesticides - botanical insecticides - plant oils - insect repellents - insect control - pheromones - odours
Stand van zaken bij het onderzoek van PPO Randwijk en PRI naar de werkzaamheid van plantaardige oliën en feromonen voor de bestrijding van de roze appelluis in appel. De werking is gebaseerd op geurstoffen die het paringsgedrag van mannelijke en vrouwelijke bladluizen beïnvloeden
The use of plant material to protect stored leguminous seeds against seed beetles: a review
Boeke, S.J. ; Loon, J.J.A. van; Huis, A. van; Kossou, D.K. ; Dicke, M. - \ 2001
Leiden : Backhuys Publishers (Wageningen University papers 2001-3) - ISBN 9789057821004 - 108
voorraadplagen - coleoptera - insecticiden bevattende planten - insectenplagen - insectenafweermiddelen - bruchidae - vigna unguiculata - fabaceae - zaden - overzichten - stored products pests - seeds - insecticidal plants - insect pests - insect repellents - reviews
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.