Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 254

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==koelen
Check title to add to marked list
Aardbeiendenktank meet eerste resultaten van Het Nieuwe Telen: Bodemisolatie bespaart enorm op koeling (interview met Ruud Maaswinkel)
Sterren, M. van der; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)12. - p. 20 - 21.
aardbeien - klimaatregeling - isolatie (insulation) - vernevelen - koelen - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - fruitteelt - strawberries - air conditioning - insulation - fogging - cooling - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving - fruit growing
Bij Het Nieuwe Telen worden technieken gebruikt als intensiever schermen, een aircobreeze, toepassing van vochtverneveling onder hoge druk, mechanisch koelen in de voornacht en de hiermee gewonnen warmte in de ochtend opnieuw benutten. Bij aardbeien blijkt een eenmalige investering in vloerisolatie flink wat energie te besparen op het koelen. Die isolatie is echter niet het hele seizoen gewenst
Prospects for Gulf Region with closed greenhouse
Campen, J.B. - \ 2009
FlowerTECH 12 (2009)6. - ISSN 1388-8439 - p. 20 - 21.
tuinbouwbedrijven - grondwater - hydrologie - evaporatie - irrigatie - waterbeheer - waterbehoefte - hydrocultuur - koelen - tuinbouw - saoedi-arabië - verenigde arabische emiraten - glastuinbouw - market gardens - groundwater - hydrology - evaporation - irrigation - water management - water requirements - hydroponics - cooling - horticulture - saudi arabia - united arab emirates - greenhouse horticulture
In countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates, water is scarce as rainfall is minimal. Growers in the Gulf Region rely on groundwater for evaporative cooling and irrigation. This source of water is running out and growers are deciding to end production. The governments of the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates want to create new possibilities for horticulture in the region by developing more sustainable and water-efficient techniques
Paprikateelt in geconditioneerde kassen : luchtbevochtiging en koeling
Gelder, A. de; Driever, S.M. ; Lagas, P. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 263) - 48
capsicum annuum - gewassen - kassen - vochtigheid - microklimaat - koelen - conditionering - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - modelleren - kastechniek - crops - greenhouses - humidity - microclimate - cooling - conditioning - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - modeling - greenhouse technology
In een experiment met Paprika is de teelt met veel en weinig luchtbevochtiging vergeleken samen met een volledig geconditioneerde kas met koeling en luchtbevochtiging. De klimaatregeling realiseerde goed de ingestelde waarden voor temperatuur en vocht. In de afdeling met zware bevochtiging is de temperatuur gemiddeld 0.15 oC hoger geweest dan in de afdeling met lichte bevochtiging. In de geconditioneerde afdeling is de temperatuur gemiddeld nog 0.13 oC hoger geweest. Ook de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte waren in afdelingen met zware bevochtiging en de geconditioneerde afdeling met koeling hoger, waarbij in de geconditioneerde afdeling de hoogste waarden zijn gerealiseerd. De afdeling met veel verneveling levert een meer productie ten opzichte van de kas met weinig verneveling. De volledig geconditioneerde kas levert niet nog eens een extra productie op, maar zit tussen beide afdelingen in. De productiecijfers aan het eind van de teelt zijn in de afdeling met zware bevochtiging 30.6 kg/m2 en in de lichtbevochtigde afdeling 29.2 kg/m2, in de geconditioneerde afdeling 30 kg/m2. Bevochtiging had in deze proef een licht positief effect. Er werden meer, maar fijnere vruchten geoogst bij de zware bevochtiging. Door de iets hogere temperatuur en de lagere raamopening is bij de zware bevochtiging minder CO2 gedoseerd. De geconditioneerde kas bleef achter in productie ten opzichte van de verwachting. De oorzaak hiervan is een schade aan de plant mogelijk door te hoge CO2-concentratie begin mei in combinatie met veel licht. Gevolg is geweest dat er afbraak van eiwitten, waaronder chlorofyl is opgetreden. Deze afbraak kon niet meer worden hersteld. In wetenschappelijk literatuur wordt dit proces oxidatieve stress genoemd. Er wordt verder onderzoek naar dit verschijnsel bij paprika gedaan. De afdeling met zware luchtbevochtiging of de geconditioneerde kas had geen voordelen of nadelen voor de gewasbescherming, ten opzichte van lichte bevochtiging die het meeste overeenkomt met de huidige praktijksituatie.
Koel- en schermperspectieven van het Klimrekscherm
Zwart, H.F. de - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR, Glastuinbouw 239) - 48
kassen - koelen - koelsystemen - licht - schermen - kastechniek - greenhouses - cooling - cooling systems - light - blinds - greenhouse technology
Het klimrekscherm is een systeem waarbij een met water besproeid foliescherm overdag zorgt voor kaskoeling en het scherm bovendien het licht in de kas meer diffuus maakt.
Vloerkoeling bij lacterende zeugen
Hoofs, A.I.J. ; Binnendijk, G.P. ; Horrevorts, J.H. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 198) - 20
varkenshouderij - zeugen - biggen - kraamstallen - koelen - vloeren - pig farming - sows - piglets - farrowing houses - cooling - floors
Praktijkcentrum Sterksel heeft in de periode van 2006-2008 onderzoek verricht naar vloerkoeling bij lacterende zeugen, het zogenaamde cool-sow systeem. Het onderzoek is uitgevoerd in 2 kraamafdelingen gedurende 10 ronden met in totaal 229 zeugen en 672 gespeende biggen. Alle kraamhokken waren voorzien van het cool-sow systeem
Energieprestatie en teeltkundige ervaringen in de energieproducerende kas : eindrapport van een 2 jaar durend praktijkexperiment
Zwart, H.F. de; Noort, F.R. van; Bakker, J.C. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 215) - 128
kassen - energie - teelt - verwarming - koelen - energiegebruik - temperatuur - glastuinbouw - kastechniek - energiebesparing - greenhouses - energy - cultivation - heating - cooling - energy consumption - temperature - greenhouse horticulture - greenhouse technology - energy saving
Eindrapportage van de resultaten van onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het perspectief van Energieproducerende kassen in het algemeen
Onderzoek naar duurzame koelmethoden
Broeze, J. ; Lukasse, L.J.S. ; Wictor, E. - \ 2008
RCC Koude & Luchtbehandeling 101 (2008)11. - ISSN 0925-630X - p. 43 - 43.
koelsystemen - koelen - koudeopslag - verse producten - energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - vervangbare hulpbronnen - energiebesparing - cooling systems - cooling - cold storage - fresh products - energy consumption - sustainability - renewable resources - energy saving
De verduurzaming van koeltechniek in Nederland verloopt heel geleidelijk. In de meeste nieuwe systemen wordt nog gekozen voor gangbare mechanische principes, met duurzamere koudemiddelen en hogere efficiënties. Hoewel inmiddels vele duurzame koelprincipes beschikbaar zijn (met hernieuwbare drijvende kracht, anders dan elektriciteit), is het aandeel van die Renewable Cooling technieken in de praktijk nog zeer beperkt. In andere, meer zuidelijke landen, is het aandeel alternatieve duurzame koelprocessen veel groter. In een door EOS gefinancierd project wordt door de onderzoekers uitgezocht waarom dat in Nederland nog niet lukt, en wat er nodig is om dat wel van de grond te krijgen.
Geconditioneerd telen geeft een meer productie van 5 kg/m2; interview
Arkesteijn, Marleen ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)10. - p. 26 - 27.
kassen - gesloten systemen - proeven - tomaten - kooldioxide - koelen - gewasproductie - klimaatregeling - glastuinbouw - groenten - greenhouses - closed systems - trials - tomatoes - carbon dioxide - cooling - crop production - air conditioning - greenhouse horticulture - vegetables
In 2008 ligt in Bleiswijk een grote proef in een gesloten, drie semi-gesloten en een open kasafdeling met tomaten. In de gesloten afdeling is de CO2-concentratie het hoogst en is er een grote verticale temperatuur gradiënt. In week 30 ligt de productie in de gesloten kas 5 kg hoger dan in de open afdeling. Daarna loopt de productiesnelheid terug door een combinatie van factoren. Uit de proeven blijkt dat aan het einde van de dag ventileren in plaats van koelen, geen effect op het gewas heeft. Dat is dus een goede manier om efficiënt de temperatuur te beheersen
Zonder stress uiterste uit plant halen in gesloten kas
Visser, P. de; Weel, P.A. van - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)17. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 17.
tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - kasgewassen - plantenfysiologie - gesloten systemen - koelen - ontvochtiging - bevochtigen - temperatuur - klimaatregeling - vernevelen - ventilatoren - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - protected cultivation - greenhouse crops - plant physiology - closed systems - cooling - dehumidification - wetting - temperature - air conditioning - fogging - ventilators - greenhouse horticulture
Koelen, ontvochtigen, bevochtigen, lucht in beweging brengen, zijn teeltmaatregelen die met de opkomst van (semi-) gesloten kassen volop in de belangstelling staan. Onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw kijkt in dit artikel vanuit de plantfysiologie naar effecten van klimaatsturing op het gewas.
Pilot export verpakking Surinaamse groenten en de Surinaamse gekoelde keten 2007 : Project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Prado, G. del - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 889) - ISBN 9789085048527 - 26
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - import - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - imports - supply chain management
PAR-licht erin, warmte eruit; Wageningen UR onderzoekt nabij-infrarooscherm
Kempkes, F.L.K. - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)3. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
kassen - schermen - innovaties - infraroodspectroscopie - temperatuur - koelen - reflectie - optische eigenschappen - glastuinbouw - greenhouses - blinds - innovations - infrared spectroscopy - temperature - cooling - reflection - optical properties - greenhouse horticulture
In de zomer is schermen of krijten een manier om oververhitting van het gewas te voorkomen. Dit houdt echter ook het nuttige PAR-licht tegen, zeker op donkere dagen. WUR Glastuinbouw onderzoekt een schermsoort die PAR-licht doorlaat en warmte tegenhoudt
Voorwaarden voor droge koeling bij grond- en waterbroei van snijhyacinten
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 34
hyacinthus - forceren van planten - snijbloemen - behandeling - koelen - bloembollen - forcing - cut flowers - treatment - cooling - ornamental bulbs
De koelduur van hyacinten bestemd voor de snijbloementeelt is met 10 tot 16 weken lang. Omdat de koeling normaal volledig opgeplant plaatsvindt neemt deze veel ruimte in beslag. Het vervangen van een deel van die opgeplante koelduur door een droge bolkoeling zou kosten kunnen besparen. Er is minder koelruimte nodig doordat de periode opgeplante koeling korter wordt. Ook vragen droog gekoelde bollen minder celruimte dan opgeplante bollen. Bovendien kunnen de vroegste hyacinten later worden opgeplant waardoor pas in augustus of september een grote koelcel nodig is in plaats van in juli of augustus. Daarnaast kan een deel van de kisten twee keer gebruik worden. Dit laatste is vooral voor waterbroei aantrekkelijk vanwege de aanschaf van duurdere waterdichte kisten. Tenslotte geeft een periode droge koeling qua arbeidsplanning ook meer speling. In de praktijk en in oud LBO-onderzoek waren de ervaringen met droge koeling zeer wisselend als gevolg van uitval. In dit onderzoek is gezocht naar de randvoorwaarden voor een veilige droge koeling. Het is gedurende 3 jaar uitgevoerd met “geprepareerde” (vroegste trek in december/januari) en “koude” (latere trek in februari/maart) bollen van verschillend gevoelige cultivars. Het onderzoek was gericht op het voorkomen van het uitlopen van de wortels voor het opplanten omdat Penicillium de wortels en de bolbodem dan aantast. Dit kan direct tot uitval leiden, maar ook kan de aantasting pas in de kas zichtbaar worden. De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat de opgeplante koeling bij snijhyacinten verkort kon worden door bollen voor het opplanten bij een lage RV droog te koelen. Net als in de praktijk varieerde de uitval ook in dit onderzoek per jaar. Als bij opplanten geen aantasting door Penicillium zichtbaar is, bleek dit nog geen garantie te zijn dat na opplanten geen aantasting plaatsvindt waarbij alsnog veel uitval optreedt. De haalbare lengte van de droge koeling was afhankelijk van de cultivar, de bolkwaliteit, de RV en de broeiwijze. Voor behoud van de gewaskwaliteit was een droge koeling van 6 weken het maximaal haalbare. Bij bepaalde cultivars zoals Anna Marie (en verlopingen) is de kans op Penicillium te groot en is een kortere periode (2-4 weken) het maximum, waarbij een lage RV van 60% is vereist. Gave bollen en/of kleinere bolmaten geven minder problemen met uitval. Droge koeling heeft geen duidelijke verschillende invloed op aantasting door Penicillium bij water- of grondbroei. Het was minder duidelijk wat de invloed was van het wel of niet geven van een tussentemperatuur bij 17°C vooraf aan de koeling. Na 17°C trad vaak meer wortelontwikkeling op, maar dit leidde niet tot meer aantasting door Penicillium. Bij gevoelige cultivars als Anne Marie lijkt het desondanks toch aan te raden om de 4 weken 17°C te vervangen door 2 weken langere opgeplante koeling. Bij een cultivar als Delft Blue is de kans klein op aantasting door Penicillium als gevolg van droge koeling. Bij waterbroei is voldoende wortellengte nodig voor steun om omvallen van planten in de kas te voorkomen en om die reden moet de droge koeling niet langer duren dan 6 weken.
Is het invriezen van narcissen cv. Tête-a-tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol? : voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006
Vink, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
siergewassen - bloembollen - potplanten - narcissus - koelen - in groei belemmeren - beschadigingen door vorst - gewasbescherming - bewaarziekten - ornamental crops - ornamental bulbs - pot plants - cooling - dwarfing - frost injury - plant protection - storage disorders
Het is gebleken dat door de narcissen aan het einde van de koeling in te vriezen er gemakkelijk vorstschade kan ontstaan waardoor de narcissen geen goede planten en bloemen ontwikkelen. Daarmee is duidelijk geworden dat het invriezen van op potjes geplante narcissen zeer risicovol is. Ook ontstaat daardoor het risico dat consumenten potjes met narcissen kopen die niet goed tot bloei komen, wat als een vorm van antireclame kan worden beschouwd. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat potnarcissen cultivar Tête-à-Tête, wanneer ze moeten worden geremd in hun groei ten behoeve van bloei- en aanvoerspreiding, beter bewaard kunnen worden bij een temperatuur die niet onder de 0°C daalt.
Korte tussenrapportage pilot export verpakking Surinaamse groenten en de Surinaamse gekoelde keten : project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Prado, G. del - \ 2007
[S.l.] : S.n. - 8
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - import - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - imports - supply chain management
Tussenrapportage voor Pakgroen 2007, onderdeel van Surituin. De proef is uitgevoerd met een gekoeld object waarbij de afkoeling in een gangbare koelcel plaats vind
IJs op peren blijkt opnieuw goede combinatie
Geijn, F.G. van de - \ 2007
De Fruitteelt 97 (2007)36. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
peren - rassen (planten) - ijs - koelen - koeling - fruitbewaarplaatsen - koudeopslag - vocht - onderzoek - pears - varieties - ice - cooling - chilling - fruit stores - cold storage - moisture - research
In 2005/'06 is een praktijkproef met het toepassen van ijs in de bewaring van peren uitgevoerd op het bedrijf van Bert Jongerius in Houten. In 2007 is deze proef uitgebreid, en opnieuw bleek ijs het vochtverlies van peren te kunnen beperken, maar toch konden de problemen met slappe nekken in 2007 niet geheel worden opgelost
Vernevelen en koelen geven beperkte kwaliteitsverbetering : te hoge temperatuur onder verduisteringsdoek voorkomen(interview met Marcel Raaphorst)
Staalduinen, J. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)12. - p. 44 - 45.
cultuurmethoden - teelt onder bescherming - chrysanten - kassen - temperatuur - koelen - vernevelen - gewaskwaliteit - gewasproductie - proeven op proefstations - glastuinbouw - snijbloemen - cultural methods - protected cultivation - chrysanthemums - greenhouses - temperature - cooling - fogging - crop quality - crop production - station tests - greenhouse horticulture - cut flowers
In de chrysantenteelt loopt de kastemperatuur onder verduisteringsdoek in de zomer soms hoog op. Bij gevoelige rassen kan dat leiden tot teeltvertraging en kwaliteitsproblemen. In opdracht van het PT onderzocht WUR Glastuinbouw of verneveling overdag en/of koeling 's nachts onder gesloten scherm de temperatuur voldoende kan verlagen om deze problemen te voorkomen. Echter door de koele zomer deden zich in de chrysantenteelt weinig problemen voor en was het positieve effect van vernevelen en koelen in de proeven beperkt. Het is niet duidelijk geworden of de noodzakelijke investeringen onder extremere omstandigheden wel worden terugverdiend
'Vernevelen vraagt anders denken en anders telen' (interview met Marcel Raaphorst)
Bezemer, J. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)12. - p. 36 - 37.
cultuurmethoden - teelt onder bescherming - kassen - technieken - klimaatregeling - temperatuur - gewassen - koelen - vernevelen - waterbehoefte - glastuinbouw - cultural methods - protected cultivation - greenhouses - techniques - air conditioning - temperature - crops - cooling - fogging - water requirements - greenhouse horticulture
De kastemperatuur kan in de zomer hoog oplopen. Koelen, op de één of andere wijze, is dan noodzakelijk. Vernevelen is een manier om de kastemperatuur te verlagen, want vochtige lucht kan meer warmte bevatten dan minder vochtige lucht. Door de vochtige lucht af te voeren, wordt latente en voelbare warmte afgevoerd. Daarbij is het wel zaak dat de teler ook uitgaat van de gewenste planttemperatuur en niet meer alleen van de kastemperatuur. Want het effect van vernevelen op de planttemperatuur bepaalt of de maatregel zinnig is. Planttemperatuurmeters kunnen de teler hierbij behulpzaam zijn. Dat stelt onderzoeker Marcel Raaphorst van WUR Glastuinbouw in Bleiswijk
Nederland loopt voorop met geconditioneerd telen (interview met Silke Hemming)
Arkesteijn, M. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)12. - p. 54 - 55.
kassen - gesloten systemen - cultuurmethoden - teelt onder bescherming - belichting - koelen - energiebronnen - finland - frankrijk - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - greenhouses - closed systems - cultural methods - protected cultivation - illumination - cooling - energy sources - france - greenhouse horticulture - cogeneration
Sinds 1998 heeft Nederland ervaring met het telen in gesloten kassen en loopt daarmee voorop met geconditioneerd telen. Andere landen maken daarmee een voorzichtig begin. Silke Hemming, teamleider Tuinbouwtechnologie bij Wageningen UR Glastuinbouw, bezocht eind 2007 een congres over gesloten kassystemen in Italië. Ze vertelt over de stand van zaken in Finland en Frankrijk. In Finland is het hoofddoel productieverhoging door 's zomers te koelen. Frankrijk heeft als hoofddoel het wegkoelen van warmte in de zomer en energie besparen. Een gesloten systeem zal er dan ook in elk land anders uit kunnen zien, een uitdaging voor wetenschap en toeleveranciers
Semi-gesloten kas geeft meer, maar kleinere vruchten (interview met Arie de Gelder)
Staalduinen, J. van; Gelder, A. de - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)12. - p. 58 - 59.
cultuurmethoden - teelt onder bescherming - komkommers - kassen - gesloten systemen - klimaatregeling - koelen - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - kosten-batenanalyse - proeven op proefstations - glastuinbouw - groenten - cultural methods - protected cultivation - cucumbers - greenhouses - closed systems - air conditioning - cooling - crop yield - crop quality - cost benefit analysis - station tests - greenhouse horticulture - vegetables
De eerste komkommerteelten (hogedraad) in een semi-gesloten kas met luchtbevochtiging van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk hebben waardevolle informatie opgeleverd. De onderzoekers oogstten beduidend meer, maar wat kortere en lichtere vruchten dan bij de referentieteelt met luchtbevochtiging. De totaalproductie kwam zowel in de voorjaars- als zomerteelt hoger uit. Volgens onderzoeker Arie de Gelder is onder goede praktijkomstandigheden een meerproductie haalbaar
Pilot export verpakking Surinaamse groenten en de Surinaamse gekoelde keten : project Surituin, Pakgroen
Geijn, F.G. van de; Prado, G. del; Wijk, K. van - \ 2007
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport AFSG 759) - ISBN 9789085851370 - 34
groenten - verpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - verpakkingsmaterialen - suriname - import - ketenmanagement - vegetables - packaging - keeping quality - cooling - packaging materials - imports - supply chain management
Pakgroen 2006, onderdeel van Surituin, kende dit jaar een tweetal doelen. Enerzijds wordt in dit projectjaar de verpakkingsproef van vorig jaar herhaald. Anderzijds is een studie gemaakt van mogelijkheden van een gekoelde keten in de huidige groenteketen van Suriname naar Nederland. Beide onderdelen zijn in dit verslag opgenomen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.