Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 326

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==onderzoeksinstituten
Check title to add to marked list
Wageningen UR in global agri-food chains : commitment to a better quality of life
Ruijter de Wildt, M.J.M. de; Huijsman, A. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - 67
universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - onderzoeksprojecten - voedselketens - voedselveiligheid - voedselzekerheid - voedselproductie - gelderland - university research - research institutes - research projects - food chains - food safety - food security - food production
In the brochure Global Agri Food Chains; Commitment to a better quality of life presents its capabilities, experiences and project examples in global agri-chains.
WIMEK update 2008-2010
Leemans, R. ; Feenstra, J. ; Hoosbeek, M.R. ; Nab, E. ; Dommelen, A. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR
klimatologie - milieuwetenschappen - onderzoeksinstituten - climatology - environmental sciences - research institutes
Wageningen UR : hét centrum voor de Biobased Economy
Gennip, E. van; Toussaint, H.A.J.M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - 45
biobased economy - economische ontwikkeling - onderwijs - onderzoek - onderzoeksinstituten - beleid - nederland - economic development - education - research - research institutes - policy - netherlands
In dit boek vertellen Wageningse experts over uiteenlopend onderzoek om de economie op duurzame en economische wijze te vervaardigen uit groene grondstoffen, door slim gebruik te maken van plantaardig materiaal. Transitie naar een Biobased Economy is een belangrijk onderdeel van een duurzame maatschappij. De overstap van een economie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare bronnen vereist ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking, maatschappelijke daadkracht en toepasbare wetenschappelijke innovaties. In het boek ‘Wageningen UR: hét centrum voor de Biobased Economy’ vertellen Wageningse experts over uiteenlopend onderzoek om de economie op duurzame en economische wijze te vervaardigen uit groene grondstoffen, door slim gebruik te maken van plantaardig materiaal. ‘Als het boek één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat er binnen Wageningen UR op vele fronten wordt gewerkt aan het zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van gewassen en de bouwstenen uit gewassen om daar bruikbare grondstoffen van te maken voor voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof.’ Biobased onderzoek en onderwijs Onderzoekers werken aan gewassen die de gewenste grondstoffen leveren voor een Biobased Economy en aan het verhogen van de opbrengst van deze hoogwaardige gewassen. Ook worden scheidingstechnieken verbeterd waardoor nog meer bruikbare stoffen uit het plantaardig materiaal gehaald kunnen worden. Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar slimme inrichting van logistiek en raffinaderijketens. Daarnaast wordt er aan de eindproducten gewerkt: hoe kun je kunststoffen precies die eigenschappen meegeven die nodig zijn in de omstandigheden waarin het product gebruikt wordt? Natuurlijk heeft Wageningen UR bij het biobased onderzoek ook oog voor het behoud en de inzet van biodiversiteit, net als voor slim gebruik van afvalstromen, water, meststoffen en landbouwgrond. Het boek laat zien dat dat Wageningen UR belang hecht aan goed onderwijs voor de Biobased Economy.
Westmaas: thuishaven aardappeldemodag : Interview met Marcel Tramper
Buning, Stefan ; Tramper, M. - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1875-9688 - p. 20 - 23.
proefboerderijen - onderzoeksinstituten - landbouwkundig onderzoek - kennisoverdracht - aardappelen - zware kleigronden - experimental farms - research institutes - agricultural research - knowledge transfer - potatoes - clay soils
Een dag in de twee jaar ziet het er zwart van de mensen. Tijdens de aardappeldemodag is nagenoeg de gehele Nederlandse aardappelketen op PPO Westmaas te vinden. Bedrijfsleider Marcel Tramper profileert de onderzoeksinstelling dan ook graag als hét aardappelkenniscentrum van Nederland, maar het blikveld is breder.
Toegevoegde waarde PPO nog beter communiceren : interview Bert Pinxterhuis
Wildenbeest, G. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)210. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
onderzoeksinstituten - toegevoegde waarde - bloembollen - datacommunicatie - landbouwkundig onderzoek - research institutes - value added - ornamental bulbs - data communication - agricultural research
Het collectief gefinancierde onderzoek van het PPO levert de bollensector een rendement op waar menige investeringsmaatschappij jaloers op zou zijn, 'zegt Bert Pinxterhuis, sinds 15 juni business unit manager - van PPO Bollen Bomen en Fruit te Lisse. Onderzoek naar bodemleven, teeltsystemen, fytosanitaire problemen en energie beschouwt hij als de grote onderzoeksthema's van de komende jaren.
Kennis in kaarten : atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving = Mapping research : atlas of Wageningen research on our green living environment
Bakker, N. ; Jansen, B. ; Hilster, Y. de; Tielens, J. ; Versluis, K. ; Woestenburg, M. ; Dorland, G.J. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR
kennis - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksinstituten - nederland - gelderland - kaarten - geografie - milieu - knowledge - scientific research - research institutes - netherlands - maps - geography - environment
Dit is een boek over kaarten. Kaarten bevatten kennis. Wetenschappers uit Wageningen maken met kaarten duidelijk wat de resultaten zijn van hun onderzoek, gebruik makend van allerlei databases met gegevens, modelberekeningen en wetenschappelijke interpretaties. Kaarten over ruimtegebruik, grond- en oppervlaktewater, bodemkaarten, kaarten over natuur en landbouw en kaarten over gebiedsinrichting.
Environmental sciences : voorbeelden van onderzoek en onderwijs = Environmental sciences : examples of research and education
Jansen, G.J. ; Cruijsen, C. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR, ESG - 88
milieuwetenschappen - onderzoek - onderwijs - onderzoeksinstituten - universiteiten - jaarverslagen - nederland - environmental sciences - research - education - research institutes - universities - annual reports - netherlands
This annual report provides an overview of the achievements of the Environmental Sciences Group of Wageningen UR in 2010; the facts and figures are complemented by brief accounts of the highlights.
Wageningen UR Glastuinbouw: Innovaties vóór en mét de glastuinbouw
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2010
Wageningen UR Glastuinbouw
glastuinbouw - onderzoeksinstituten - proefstations - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - research institutes - experimental stations - agricultural research
Brochure over Wageningen UR Glastuinbouw.
Collection of information on biorefinery research funding and research organisations (projects). Task 2.3.2 Outside Europe
Annevelink, E. ; Oever, M.J.A. van den - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Star-Colibri Deliverable 2.3.2) - 124
vs - onderzoeksprojecten - onderzoeksinstituten - canada - china - india - japan - brazilië - biobased economy - bioraffinage - usa - research projects - research institutes - brazil - biorefinery
This report provides an outlook on research into biorefineries in the US, Canada, Australia, China, India, Japan and Brazil. The results will be used for benchmarking or to indicate new opportunities. The most recent EU-funded Specific Support Action projects (Bioref-Integ, Biorefinery Euroview, Biopol and Sustoil) on biorefinery knowledge were taken as a starting point for data collection for this report. Furthermore, input was taken from the (country) reports of the IEA Task 42 Biorefinery. Literature research was combined with a thorough scan of the web to find as much information as possible. This survey concentrated on finding basic information. No further analysis of the information has been made in this report.
Samenwerkingsproject van RIVM, TNO en Wageningen Universiteit / Gezondheidseffecten van groenten en fruit
Hendriks, H. ; Verhagen, H. ; Büchner, F. ; Duijnhoven, F.J.B. van; Witkamp, R.F. ; Peppelenbos, H. ; Woltering, E.J. - \ 2010
Voeding Nu 12 (2010)3. - ISSN 1389-7608 - p. 26 - 28.
voedselconsumptie - voedingsonderzoek bij de mens - groenten - fruit - gezondheidsbevordering - obesitas - samenwerking - onderzoeksinstituten - kennis - voeding en gezondheid - food consumption - human nutrition research - vegetables - health promotion - obesity - cooperation - research institutes - knowledge - nutrition and health
In 2007 publiceerden Wageningen-UR, TNO en RIVM samen met ZonMW het rapport 'Wat gaan we eten?' Een van de aanbevelingen was om tot meer samenhang en afstemming in het onderzoek te komen. Sindsdien stemmen de drie kennisinstituten hun activiteiten voor de ministeries van VWS en LNV op elkaar af. Het parapluproject dat sindsdien is opgestart 'Gezondheidseffecten van groenten en fruit', heeft tot doel de kennisbehoefte van overheid, maatschappelijke praktijkgerichte organisaties en wetenschap in kaart te brengen. In dit geval met betrekking tot obesitas, een belangrijk probleem waarmee de maatschappij zich geconfronteerd ziet
Made by Alterra : tien jaar onderzoek in de groene ruimte door Alterra Wageningen UR
Heselmans, M. ; Hilster, Y. de; Holtjer, L. ; Klep, L. ; Kouwen, M. ; Smit, A. ; Versluis, K. ; Woestenburg, M. ; Jansen, B. - \ 2010
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 176
landbouwkundig onderzoek - bodem - landschap - milieu - natuurbescherming - ecologie - hydrologie - onderzoeksinstituten - onderzoek - nederland - natuur - agricultural research - soil - landscape - environment - nature conservation - ecology - hydrology - research institutes - research - netherlands - nature
Vanaf de oprichting op 1 januari 2000 heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, zich geafficheerd als hèt onderzoekinstituut voor de groene ruimte. Door te kiezen voor persoonlijke interviews wordt aangegeven dat het onderzoek van Alterra niet alleen wordt gedaan dóór mensen, maar vooral ook vóór mensen. Vóór de samenleving. Want zelfs de meest ecologische ecoloog, de meest diepgravende bodemkundige en de best geïnformeerde geo-informaticus van Alterra werken niet alleen aan de wetenschappelijke verdieping van hun vakgebied, maar eerst en vooral aan concrete toepassingen daarvan waar de wereld een klein beetje beter van wordt. Aan alle geïnterviewden is gevraagd om een voor hen belangrijke datum te noemen, een dag die ergens in de afgelopen 10 jaar cruciaal was in hun onderzoek. De dag waarop zij hun ontdekking deden, of de dag waarop hun werk daadwerkelijk toegepast werd, de dag waarop iets heel erg mis dreigde te gaan, of de dag waarop alles zich ten goede keerde. Die data hebben de opbouw van dit boek bepaald.
Leren met Toekomst matcht docenten en onderzoekers
Potters, J.I. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2009
Vakblad Groen Onderwijs 2009 (2009)4. - ISSN 1568-8704 - p. 15 - 15.
agrarisch onderwijs - studenten - onderzoeksinstituten - samenwerking - biologische landbouw - agricultural education - students - research institutes - cooperation - organic farming
'Leren met Toekomst’, een project rondom spreiding van kennis van biologische landbouw, draait sinds 2005. Doel is onderwijs en onderzoekers samen te brengen rondom ondernemersvragen. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens een matchingsbijeenkomst op 13 januari
Dutch research on organic agriculture: approaches and characteristics
Wijnands, F.G. ; Koopmans, C.J. ; Sukkel, W. ; Hommes, M. - \ 2009
In: Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results / Sukkel, W., Hommes, M., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085854036 - p. 14 - 23.
biologische landbouw - onderzoek - onderzoeksinstituten - coördinatie van onderzoek - organic farming - research - research institutes - research coordination
Dutch research on organic agriculture began in the late 1970s. Key characteristics of this research were the systems approach and the strong participation of farmers and stakeholders. The ambitions for a fully sustainable organic agriculture as formulated by the Dutch organic sector set the research agenda
Spil voor onderzoek kleinfruit heet Kick
Oostveen, A. ; PPO Fruit, - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)27. - ISSN 0925-9694 - p. 33 - 33.
onderzoeksinstituten - proefstations - kleinfruit - innovaties - bekleding, bouw - gelderland - research institutes - experimental stations - small fruits - innovations - cladding
Op initiatief van DLV Plant en PPO onderging de afdeling kleinfruit van proeftuin Randwijk een metamorfose. De afdeling heet voortaan Kennis- en Innovatiecentrum Kleinfruit (Kick), met vooral het oog gericht op de praktijk
Tuinbouwbedrijven hebben meer contacten met kennisinstellingen
Galen, M.A. van; Ge, L. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)sept. - ISSN 1383-6455
tuinbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - onderzoeksinstituten - technologieoverdracht - landbouwkundig onderzoek - innovaties - ondernemerschap - kennismanagement - kennisoverdracht - market gardens - farm management - research institutes - technology transfer - agricultural research - innovations - entrepreneurship - knowledge management - knowledge transfer
Agrarische ondernemers gebruiken kennisinstellingen voor scholing, kennisvergaring en co-innovatie. Contacten met kennisinstellingen vergroten de kans op innovatieve ideeën bij de ondernemers. Voor de kennisinstellingen is het ook belangrijk om contact te houden met de praktijk. In de jaarlijkse Innovatiemonitor registreert het LEI de contacten van agrarische ondernemers met kennisinstellingen
The 2008 Evaluation of SYKE
Leemans, R. ; Hordijk, L. ; Horvat, M. ; Johansson, T.B. ; Leroy, P. ; Peterson, K. - \ 2009
Helsinki, Finland : The Finnish Environment Institute. The Finnish Environment (Finnish environment 4/2009) - ISBN 9789521133824 - 73
milieu - onderzoeksinstituten - internationale samenwerking - finland - milieumonitoring - environment - research institutes - international cooperation - environmental monitoring
The Finnish Environment Institute (SYKE) was established in 1995, at the same time when major structural changes were made in the Finnish environmental administration. SYKE is currently both a research institute and a centre for environmental expertise in Finland. SYKE’s expert services provide assistance on a wide range of environmental issues for administrators, local authorities, industries, firms and other organisations. SYKE closely monitors environmental trends and the state of the environment in Finland in co-operation with Finland’s thirteen regional environment centres. SYKE serves as the national environmental data centre in Finland. SYKE’s research and development programmes assess environmental problems from a multi-disciplinary perspective, by integrating socio-economic considerations into scientific research. The research and development programmes focus on a wide range of environmental issues, from global (e.g. climate change and loss of biodiversity), regional (e.g. acidification) or, in some cases, local issues (e.g. soil pollution).
Denkend aan ... verduurzaming, productie en transitie 2008
Peet, G.F.V. van der - \ 2009
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - ISBN 9789085854838 - 43
interdisciplinair onderzoek - onderzoek - onderzoeksinstituten - universitair onderzoek - duurzaamheid (durability) - productie - overgangselementen - biotechnologie - dierenwelzijn - visserij - dierhouderij - gewasteelt - kasgewassen - wetenschappelijk onderzoek - interdisciplinary research - research - research institutes - university research - durability - production - transition elements - biotechnology - animal welfare - fisheries - animal husbandry - crop management - greenhouse crops - scientific research
Verslag workshop afbraak organische stof bodem : gehouden op 27 oktober 2008 in Wageningen
Geel, W.C.A. van; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2009
Lelystad : PPO, LBI, SKB (Rapport ) - 96
bodembeheer - bodembescherming - organische stof - duurzaamheid (sustainability) - onderzoeksinstituten - landbouwwetenschappen - bodembiodiversiteit - bodemkwaliteit - soil management - soil conservation - organic matter - sustainability - research institutes - agricultural sciences - soil biodiversity - soil quality
Workshop met powerpointpresentaties georganiseerd door het Louis Bolk Instituut (LBI) en PPO-AGV met als doelen het uitwisselen van kennis en ervaringen en discussie tussen betrokken onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten WUR; het aandragen van onderzoeksthema’s voor de komende jaren (opstellen van een lijst met kennisvragen); het maken van vervolgafspraken voor uitwisseling van informatie en samenwerking
Scheurkelken in Longiflorum-lelies : voortgezet diagnostisch onderzoek uitgevoerd in 2006/2007
Vink, P. - \ 2008
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Bollen, bomen en fruit - 13
lilium - lelies - afwijkingen, planten - snijbloemen - diagnostiek - onderzoeksinstituten - plantenziektebestrijding - nederland - lilies - plant disorders - cut flowers - diagnostics - research institutes - plant disease control - netherlands
Al vele jaren kennen we bij de snijbloementeelt van lelies in metname de Longiflorum-typen het verschijnsel van zogenaamde “scheurkelken” oftewel “splitkelken” waarbij tussen de individuele bloembladen een grote kier ontstaat en de bloemknoppen misvormd raken. Daardoor hebben dergelijke takken met leliebloemen geen goede handelswaarde en is dus soms sprake van aanzienlijke economische schades. Door de jaren heen is nooit duidelijk geworden wat de achterliggende factoren zijn bij het ontstaan van scheurkelken. Bij diagnostiekservice van PPO is in 2006 een inventarisatie gemaakt van alle gevallen van scheurkelken in lelie die sinds 1989 waren gebracht voor diagnostisch onderzoek. Uit alle gegevens bij het monstermateriaal is de hypothese ontwikkeld dat mogelijk de manier en snelheid van ontdooien van de leliebollen vóór het planten een cruciale rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van scheurkelken. Daarom is in 2006 in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek nagegaan of deze hypothese klopt. Leliebollen van cv. White Heaven zijn in het “ijs” ontvangen en in porties verdeeld waarna de ingevroren leliebollen zijn ontdooid gedurende verschillende tijden bij verschillende temperaturen. Na het ontdooien van de leliebollen zijn deze geplant op potten met een standaard potgrondmengsel en opgekweekt in een kas bij 17°C. Nadat de bloemknoppen waren gevormd en op kleur begonnen te komen zijn deze beoordeeld. Het bleek dat in geen enkele behandeling scheurkelken werden aangetroffen en dat alle bloemknoppen volkomen gaaf waren. Omdat de aanvankelijk ontwikkelde hypothese toch relevant leek is op eigen gezag de proef nog een keer herhaald in 2007. Daarbij zijn op dezelfde wijze leliebollen van cultivar White Fox (ook een Longiflorum-type) ontdooid gedurende verschillende tijden en bij verschillende temperaturen en geplant op potten met potgrond en vervolgens in een kas bij 18°C opgekweekt. Ook in deze proef werden in geen enkele behandeling scheurkelken aangetroffen. Het lijkt er dus op dat het ontstaan van scheurkelken niet wordt bepaald door de ontdooitemperatuur en de tijd van ontdooien tot aan het planten van de leliebollen. Blijkbaar zijn andere factoren bepalend voor het ontstaan van scheurkelken. Daarbij zou men kunnen denken aan het al dan niet open zijn van de plastic verpakking tijdens het ontdooien van leliebollen of de opkweektemperatuur in de kas na het planten van de leliebollen. Alleen vervolgonderzoek kan daar meer duidelijkheid over verschaffen.
Overzicht inleidingen varkenshouderij 2008
Livestock Research, - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - 22
varkenshouderij - onderzoeksprojecten - onderzoeksinstituten - landbouwkundig onderzoek - kennisoverdracht - pig farming - research projects - research institutes - agricultural research - knowledge transfer
In deze bundel staat een overzicht van het huidige aanbod van ASG-inleidingen voor het uitdragen van onderzoeksresultaten. De inleidingen zijn bestemd voor studiegroepen in de varkenshouderij, zowel in de vermeerdering als in de vleesvarkenshouderij
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.