Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 28 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==verpleeghuizen
Check title to add to marked list
De financiele situatie van verzorgingstehuisbewoners
Ophem, J.A.C. van; Nijland, D. ; Vries, E. de - \ 1986
Tijdschrift voor huishoudkunde 7 (1986)5. - ISSN 0169-1295 - p. 146 - 150.
budgetten - uitgaven voor consumptie - consumptie - ouderen - gezondheidszorg - ziekenhuizen - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - huishoudens - inkomen - levensstandaarden - verpleeghuizen - ouderdom - sociale indicatoren - financieel beheer - budgets - consumer expenditure - consumption - elderly - health care - hospitals - household consumption - household expenditure - households - income - living standards - nursing homes - old age - social indicators - financial management
Met behulp van een vragenlijst is bekeken hoe ouderen die in een verzorgingstehuis wonen de hoogte van hun zak- en kleedgeld waarderen
Qualitative Forschung und ihre Anwendung in den Haushaltwissenschaften, dargestellt am Beispiel eines Heimes fur psycho-geriatrische Patienten.
Pennartz, P.J.J. - \ 1986
Hauswirtschaft und Wissenschaft 34 (1986)5. - ISSN 0017-8454 - p. 244 - 250.
gebouwen - woningen - ouderen - gezondheidszorg - gezondheidscentra - huishoudkunde - ziekenhuizen - huisvesting - mens - verpleeghuizen - ouderdom - psychologie - onderzoek - sociaal welzijn - invloeden - buildings - dwellings - elderly - health care - health centres - home economics - hospitals - housing - man - nursing homes - old age - psychology - research - social welfare - influences
In diesem Beitrag wird eine Forschungsarbeit dargestellt in einem Pflegeheim und werden Ergebnisse kurz analysiert. Im zweiten Teil wird eingegangen auf Zielsetzungen, methodologische Fragen und Anwendungen von qualitativen Methoden in den Haushaltswissenschaften
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 5 Alfabetisch register en monsterdocumentatie voor deel 1 t/m 4
Scholte, B.A. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 4 Voedingsmiddelen uit bedrijfsrestaurants en kant-en-klaar producten
Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 3 Nutrient composition of 167 food items from Ghana, The Philippines, Italy and Finland
Westenbrink, S. ; Knuiman, J.T. ; West, C.E. ; Heijden, L. van der; Bovenkamp, P. van de; Koot-Gronsveld, E.A.M. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. ; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 2 Vetzuursamenstelling, trans-vetzuur- en cholesterolgehalte van margarines en andere eetbare vetten
Katan, M.B. ; Bovenkamp, P. van de; Brussaard, J.H. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuiscatering - ziekenhuizen - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospital catering - hospitals - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel. 1 Voedingsmiddelenanalyses 1973-1979
Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. ; Bos, J. ; Faasse-van Peer, M. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Arbeidsbevrediging en verloop
Brandjes, M. ; Nass, C.H.Th. ; Ploeg, J.D. van der; Defares, P.B. - \ 1982
Wageningen : L.H. - 371
hulpkrachten - kinderen - gezondheidszorg - ziekenhuizen - zuigelingen - verpleeghuizen - sociale werkers - werk - arbeidsvoldoening - personen - auxiliary workers - children - health care - hospitals - infants - nursing homes - social workers - work - work satisfaction - persons
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.