Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==acyrthosiphon pisum
Check title to add to marked list
Biologische beheersing erwtenluis (Acyrthosiphon pisum)
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 15
gewasbescherming - biologische bestrijding - acyrthosiphon pisum - erwten - peulvruchten - biologische landbouw - aphidius ervi - braconidae - landbouwplantenteelt - akkerbouw - plant protection - biological control - peas - grain legumes - organic farming - crop husbandry - arable farming
De biologische teelt van erwten kan problematisch verlopen. De belangrijkste problemen zijn luizen en voetziekten die de voornaamste oorzaak zijn van een zeer wisselvallige opbrengst. Door deze problemen is de teelt van erwten voor een groot aantal biologische telers een te risicovol gewas geworden met een te laag saldo. In 2007 is nagegaan of de biologische beheersing van de erwtenluis met de sluipwesp Aphidius ervi voldoende perspectieven biedt. Uit onderzoek van het OBS en de Hoeksche Waard is naar voren gekomen dat de aanleg van akkerranden rondom aardappel en graan percelen de ontwikkeling van de luizen dusdanig kan remmen dat de schadedrempel niet wordt overschreden. Nagegaan is of deze randen ook een positief effect hebben op de populatieontwikkeling van luizen in erwten. Daarnaast zijn op 2 momenten in een hoek van een perceel sluipwespen uitgezet om ook dit effect te bestuderen. Het onderzoek is uitgevoerd op 3 percelen op het OBS te Nagele.
The role of sinigrin in host plant recognition by aphids during initial plant penetration
Gabrys, B. ; Tjallingii, W.F. - \ 2002
Entomologia Experimentalis et Applicata 104 (2002)1. - ISSN 0013-8703 - p. 89 - 93.
aphidoidea - waardplanten - gastheerpreferenties - sinigrine - glucosinolaten - brevicoryne brassicae - acyrthosiphon pisum - host plants - host preferences - sinigrin - glucosinolates - fine-structure
Plant penetration behaviour (probing) of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, and the pea aphid, Acyrthosiphon pisum, was studied on excised leaves of broad beans, Vicia faba, kept in water or in a 1% aqueous solution of sinigrin. Using the DC EPG (Electrical Penetration Graph) technique it was shown that the cabbage aphid on sinigrin-untreated bean leaves showed numerous short probes into epidermis and mesophyll. None of these aphids showed either phloem salivation or ingestion waveforms on untreated leaves. In contrast, on sinigrin-treated bean leaves, 35% of the probing time was spent on phloem sap ingestion (E2) and almost all aphids reached phloem vessels and started feeding. The duration of phloem salivation before phloem ingestion and the mean duration of phloem ingestion periods were similar on a host and a sinigrin-treated non-host plant. However, the total probing time by B. brassicae was 10% longer, the total phloem sap ingestion time was twice as long, and the time to the first phloem phase within a probe was three times shorter on the host plant compared to sinigrin-treated broad beans. Acyrthosiphon pisum also responded to the addition of sinigrin to broad beans, but in this case sinigrin acted as a deterrent. On sinigrin-treated leaves, A. pisum terminated probes before ingestion from phloem vessels, and none of these aphids showed phloem salivation and ingestion on treated leaves. Glucosinolates were detected in the mesophyll cells of the brassicaceous plant, Sinapis alba. Based on this finding and in addition to the foregoing EPG analysis of aphid probing on these plants and broad beans, our hypothesis is that aphids may recognise their host plants as soon as they probe the mesophyll tissue and before they start ingestion from phloem vessels
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.