Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==alnus glutinosa
Check title to add to marked list
De zwarte els in Nederland
Oosterbaan, A. ; Polman, J.E. - \ 2011
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 67 (2011)1. - ISSN 0166-3534 - p. 44 - 47.
alnus - alnus glutinosa - bomen - bosbomen - straatbomen - geschiedenis - twente - achterhoek - historische ecologie - trees - forest trees - street trees - history - historical ecology
De zwarte els is een belangrijke boomsoort voor ons landschap. Hij is zelfs bepalend voor het landschap van grote delen van ons land. Bijvoorbeeld in het van oudsher dichte singellandschap van de Friese Wouden, de kop van Overijssel, delen van Twente en de Achterhoek. Maar ook in het westelijke veenweidengebied kwamen van oorsprong veel elzensingels voor. Verder tref je de zwarte els aan in al of niet gemengde bomenrijen, als knotboom en als solitair.
Hoe natter, hoe beter?; de invloed van het waterpeil bij maatregelen tegen verdroging in elzenbroekbossen
Boxman, A.W. ; Stortelder, A.H.F. - \ 2000
Vakblad Natuurbeheer (2000)5. - ISSN 1388-4875 - p. 75 - 77.
bossen - oerbossen - verdroging - drogen - zwampen - moerassen - wetlands - hydrologie - alnus glutinosa - grondwaterstand - grondwaterspiegel - vegetatie - plantenecologie - ecologie - ecohydrologie - forests - virgin forests - desiccation - drying - swamps - marshes - hydrology - groundwater level - water table - vegetation - plant ecology - ecology - ecohydrology
Abiotiek in oude elzenbroekbossen : een beschrijving van gradienten in bodemprofiel en waterkwaliteit in de Oude Kooi en de Otterskooi
Kooij, C.A. van der - \ 1997
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 329) - 103
bosbouw - statistiek - vegetatie - opstandsdichtheid - bodemvorming - bodemprofielen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - bomen - ecologie - hydrologie - alnus glutinosa - nederland - ecohydrologie - noord-holland - overijssel - forestry - statistics - vegetation - stand density - soil formation - soil profiles - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - forests - nature reserves - nature conservation - trees - ecology - hydrology - netherlands - ecohydrology
Groei en groeiplaats van de zwarte els en van de witte els in Nederland
Burg, J. van den - \ 1997
Wageningen : IBN-DLO - 57
bosbouw - standplaatsfactoren - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bomen - nederland - alnus glutinosa - alnus incana - forestry - site factors - site class assessment - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - trees - netherlands
Plant gene expression in actinorhizal nodules of Alnus glutinosa
Guan, C. - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): A. van Kammen; Ton Bisseling; K. Pawlowski. - S.l. : Guan - ISBN 9789054855507 - 108
wortelknolletjes - knobbelvorming - plantenziekten - actinomycetales - alnus glutinosa - root nodules - nodulation - plant diseases
<br/>Plants that can be nodulated by actinomycetes of the genus <em>Frankia</em> are collectively called actinorhizal plants and comprise mostly woody plant species. Compared to <em>Rhizobium-</em> legume interactions, <em></em> actinorhizal symbioses are poorly understood, especially in their molecular aspects. The goal of the research described in this thesis is to study plant gene expression during the development and function of actinorhizal nodules of <em>Alnus glutinosa,</em> by characterizing cDNA clones isolated from a nodule cDNA library, Chapter 1 gives an overview about the development and functioning of actinorhizal nodules, in comparison with legume- <em>Rhizobium</em> interactions.<p>By differential screening, several <em>A. glutinosa</em> cDNA clones were isolated, representing genes expressed at markedly elevated levels in actinorhizal nodules compared to roots. These cDNAs were found to encode products involved in nitrogen metabolism (chapter 2), a hitherto unknown metabolic pathway (chapter 3), and senescence (chapters 4 and 5).<p>Like in legume nodules, ammonium assimilation in actinorhizal nodules is performed by the common glutamine synthetase (GS)/glutamate synthase (GOGAT) pathway. The exported form of fixed nitrogen in <em>Alnus</em> nodules is citrulline. Two cDNA clones isolated were found to encode products related to nitrogen metabolism. pAg 11 encoded a glutamine synthetase (GS), the key enzyme responsible for ammonium assimilation; pAg 118 encoded an acetylornithine transaminase (AOTA) which is involved in the biosynthesis of citrulline (chapter 2). By determining their sites of expression new insight was gained in reassimilation of ammonium in actinorhizal nodules.<p>One nodule-specific clone, pAg 135, was found to encode a polypeptide homologous to a fatty acid reductase, but since fatty alcohols are not found in <em>A. glutinosa</em> nodules it remains to be examined in which metabolic pathway Ag 135 is active (chapter 3).<p>A cDNA (pAg13) encoding a proline-rich polypeptide was also isolated. Apart from proline, the potential mature peptide was also rich in glutamic acid. <em>In situ</em> hybridization showed that this gene was expressed in infected cells during endosymbiont degradation and in the nodule pericycle (chapter 4). Ineffective root nodules that cannot fix nitrogen because the <em>Frankia</em> bacteria do not form vesicles, can be induced by certain <em>Frankia</em> strains on <em>A. glutinosa.</em> They represent compact structures and contain higher amounts of polyphenols than the effective nodules. A comparison of <em>ag13</em> expression between effective and ineffective nodules of <em>A. glutinosa</em> is presented, implying that ag13 expression is indeed correlated with senescence (chapter 5).<p>So far, about 15 nodule-specific/enhanced cDNA clones have been isolated and identified in <em>Alnus glutinosa</em> nodules. In chapter 6, the results currently achieved in plant molecular studies on <em>Alnus glutinosa</em> nodules are summarized and discussed.
Broekbossen van Nederland
Clerkx, A.P.P.M. ; Dort, K.W. van; Hommel, P.W.F.M. - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO [etc.] (IBN - rapport 096) - 369
bossen - vegetatie - ecologie - hydrologie - bosbouw - plantenecologie - bomen - autecologie - nederland - alnus glutinosa - betula pubescens - ecohydrologie - forests - vegetation - ecology - hydrology - forestry - plant ecology - trees - autecology - netherlands - ecohydrology
Het rapport 'Broekbossen van Nederland' is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1-8) behandelt de achtergronden en de methoden van het onderzoek, alsmede de overzichten van de verschillende aspecten van het broekbosecosysteem. Het tweede deel (hoofdstuk 9-12) vormt de kern van de publikatie: de geïntegreerde typologie van de Nederlandse elzen- en berkenbroekbossen.
Een vergelijkend onderzoek naar de kieming en vestiging van twee oecotypen van zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
Verweij, J.A. - \ 1983
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 354) - 76
bosbouw - bomen - groei van zaailingen - zaadkieming - nitrificatie - denitrificatie - bacteriën - alnus glutinosa - forestry - trees - seedling growth - seed germination - nitrification - denitrification - bacteria
Groeiafname en droogteschade in zwarte els op zandgrond als gevolg van grondwaterdaling
Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H. - \ 1978
Wageningen : De Dorskamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 139) - 24
bosbouw - bomen - zandgronden - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bosschade - beschadigingen door droogte - beschadiging door hitte - plant-water relaties - droogteresistentie - alnus glutinosa - nederland - gelderland - forestry - trees - sandy soils - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest damage - drought injury - heat injury - plant water relations - drought resistance - netherlands
De groei van zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in Nederland en de bodemvruchtbaarheid
Burg, J. van den - \ 1978
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 143) - 90
bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - alnus glutinosa - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - netherlands - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - increment - stand development - stand structure - biomass
Een onderzoek naar het verband tussen groei en stamvorm van de zwarte els (Alnus glutinosa (L) (Gaertn) en de bodemgesteldheid
Ruyter, H. de - \ 1976
Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 96) - 67
bosbouw - bomen - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - stamvorm - hout - productie - standplaatsfactoren - alnus glutinosa - bodemgeschiktheid - forestry - trees - increment - height - basal area - stem form - wood - production - site factors - soil suitability
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.