Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==anaesthesia
Check title to add to marked list
Methoden voor het doden van productiedieren
Lambooij, Bert - \ 2011
slaughter - local anaesthetics - anaesthesia - stunning - animal welfare
Verdoofd castreren in de praktijk
Kluivers-Poodt, M. ; Lambooij, E. - \ 2011
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 136 (2011)6. - ISSN 0040-7453 - p. 426 - 427.
varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - piglets - castration - stunning - anaesthesia - animal welfare
In 2008 is in de Nederlandse varkenssector het verdoofd castreren van biggen geïntroduceerd. Deze introductie is voorafgegaan door wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van lokale en algehele anesthesie bij de castratie van biggen. Algehele anesthesie met een combinatie van CO2 en zuurstof bleek effectief om de pijn tijdens het castratie weg te nemen. Op basis van deze uitkomst en enkele praktische aspecten (kosten, veiligheid, toediening van anesthesie door varkenshouders) heeft de begeleidingsgroep van het onderzoek daarop besloten deze methode praktijkrijp te maken. In deze begeleidingsgroep waren niet alleen de sector en het ministerie van landbouw vertegenwoordigd, maar nadrukkelijk ook CBL, Dierenbescherming en KNMVD.
Use of CO2-anesthesia in practice
Kluivers, M. - \ 2008
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)19. - ISSN 0040-7453 - p. 811 - 812.
varkenshouderij - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - kooldioxide - pig farming - piglets - castration - stunning - anaesthesia - carbon dioxide
In dit artikel wordt een toelichting gegeven op de gasverdovingsmethode, die in Nederland door varkenshouders gebruikt gaat worden om biggen verdoofd te castreren. Het onderzoek wordt belicht, waaruit deze methode is ontstaan, naast de praktische aspecten, die voor varkenshouders en de begeleidend dierenarts van belang zijn
Alternatieven voor onverdoofde castratie van biggen
Kluivers, M. - \ 2008
Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group
biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - video-opnames - dierenwelzijn - varkens - diergezondheid - dierlijke productie - piglets - castration - stunning - anaesthesia - video recordings - animal welfare - pigs - animal health - animal production
Het bedrijfsleven wil dat de castratie van biggen onder verdoving plaatsvindt. Onderzoekers van de Animal Sciences Group hebben de verdoving met een mengsel van CO2 en zuurstof ontwikkeld. Op Praktijkcentrum Sterksel is deze methode verder uitgewerkt zodat deze door varkenshouders makkelijk en veilig gebruikt kan worden.
Castratie van biggen met CO2 /O2-verdoving = Castration of piglets using CO2 /O2-anaesthesia
Kluivers, M. ; Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 163) - 16
varkenshouderij - biggen - castratie - anesthesie - boerderij uitrusting - pig farming - piglets - castration - anaesthesia - farm equipment
In this study the safety was investigated of the use of carbon dioxide anaesthesia during castration of piglets. In addition, the technical and practical criteria were determined for anaesthetic devices that can be used by a farmer
Castration under anaesthesia and/or analgesia in commercial pig production
Kluivers, M. ; Hopster, H. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Report / Wageningen UR, Animal Sciences Group 85) - 82
castratie - anesthesie - varkenshouderij - pijnstillende middelen - dierenwelzijn - varkens - kosten - arbeid (werk) - kooldioxide - castration - anaesthesia - pig farming - analgesics - animal welfare - pigs - costs - labour - carbon dioxide
Influence of anaesthesia/analgesia during castration of piglets on welfare during and after castration, as well as on labour and costs. In addition, a pilot study was carried out to study the possibilities of the use of carbon dioxide as an anaesthetic
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.