Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 792

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==animal housing
Check title to add to marked list
Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands
Zande, A.N. van der; Alphen, J.J.M. van; Goodman, S.J. ; Meijboom, F.L.B. ; Stegeman, A.J. ; Thompson, D. ; Kuindersma, W. ; Latour, J.B. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 90 p.
animal welfare - wild animals - seals - animal health - animal housing
Nieuwe eisen voor varkensstallen
Vermeer, Herman - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal health
Three stars for animal welfare
Bos, Bram - \ 2017
animal welfare - animal production - poultry - fowls - animal housing - animal behaviour - animal health
Code of Practice for the Care and Handling of Rabbits: Review of Scientific Research on Priority Issues
Turner, Patricia ; Buijs, Stephanie ; Rommers, J.M. ; Tessier, Maxime - \ 2017
National Farm Animal Care Council - 69 p.
animal welfare - animal production - rabbits - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
It is widely accepted that animal welfare codes, guidelines, standards or legislation should take advantage of the best available knowledge. This knowledge is often generated from the scientific literature. In re-establishing a Code of Practice development process, NFACC recognized the need for a more formal means of integrating scientific input into the Code of Practice process. A Scientific Committee review of priority animal welfare issues for the species being addressed will provide valuable information to the Code Development Committee in developing or revising a Code of Practice. As the Scientific Committee report is publicly available, the transparency and credibility of the Code is enhanced. For each Code of Practice being developed or revised, NFACC will identify a Scientific Committee. This committee will consist of a target number of 6 scientists familiar with research on the care and management of the animals under consideration. NFACC will request nominations from 1) Canadian Veterinary Medical Association, 2) Canadian Society of Animal Science, and 3) Canadian Chapter of the International Society for Applied Ethology. At least one representative from each of these professional scientific bodies will be named to the Scientific Committee. Other professional scientific organizations as appropriate may also serve on the Scientific Committee. Purpose & Goals The Scientific Committee will develop a report synthesizing the results of research relating to key animal welfare issues, as identified by the Scientific Committee and the Code Development Committee. The report will be used by the Code Development Committee in drafting a Code of Practice for the species in question. The Scientific Committee report will not contain recommendations following from any research results. Its purpose is to present a compilation of the scientific findings without bias. The full Terms of Reference for the Scientific Committee can be found within the NFACC Development Process for Codes of Practice for the Care and Handling of Farm Animals, available at www.nfacc.ca/code-development-process#appendixc.
8 gamechangers voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Vogelezang, J.V.M. ; Angelino, Steven ; Dubbeldam, Ria - \ 2017
Topsector Agri & Food - 13 p.
animal welfare - animal production - cattle - pigs - poultry - animal ethics - animal housing
Stressvrij omgaan met varkens
Ruis, Markus - \ 2017
animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - housing - animal housing
Groepskraamhok goed voor de big: Resultaten promotie-onderzoek leiden tot vervolgonderzoek door bedrijfsleven en WUR
Nieuwamerongen, Sofie van; Peet-Schwering, Carola van der - \ 2017
animal welfare - animal health - pigs - piglets - animal production - animal housing

Het groepskraamhok bevordert de bigontwikkeling. Dat concludeert promovendus Sofie van Nieuwamerongen in haar proefschrift. Voor het bedrijfsleven zijn de resultaten van haar promotieonderzoek aanleiding om samen met Wageningen University & Research vervolgonderzoek te doen.

Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren
Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1047) - 19
dierlijke productie - pluimvee - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - animal production - poultry - broilers - broiler breeders - animal housing - animal behaviour
Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkenshouderij - gedrag - behandeling - animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - animal housing - pig farming - behaviour - treatment
Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van dierge - zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.
Systeemomschrijving “Plateau 2.0”
Hoofs, Anita - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5
dierenwelzijn - varkens - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - pigs - animal housing - animal health - animal behaviour
En varkenshok met plateau is een hok waarin varkens vrij beschikken over twee verblijfsniveaus, één op de begane grond en één op het plateau. Varkens kunnen gemakkelijk het plateau op - en aflopen via een trap. Bij toepassing van een plateau, dat voldoet aan de systeemomschrijving, mag het beschikbare vloeroppervlak van het plateau als beschikbaar vloeroppervlak meegerekend worden.
Big uit groepsstal groeit beter
Nieuwamerongen, Sofie van - \ 2017
animal welfare - animal production - animal housing - animal behaviour - animal health
Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn : pilot klimaat in varkensstallen
Vermeer, Herman ; Hopster, Hans - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1017) - 44
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - wetgeving - toezicht - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - legislation - surveillance
Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen
Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1036) - 20
dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - pluimvee - animal welfare - animal housing - animal behaviour - poultry
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Research. Uit dit onderzoek blijkt dat de strooisellaagdikte slechts marginale effecten heeft op het gedrag van leghennen. In zijn totaliteit suggereren de resultaten van dit experiment dat een 2 cm dikke strooisellaag op gemiddelde basis niet tot minder stofbadgedrag leidt, maar dat er wel sprake is van een ander tijdspatroon waarbij sprake lijkt van uitgesteld stofbadgedrag.
Monitoring integraal duurzame stallen : peildatum 1 januari 2017
Peet, G.F.V. van der; Meer, R.W. van der; Docters van Leeuwen, H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1027) - 19
huisvesting, dieren - stallen - monitoring - dierlijke productie - dierenwelzijn - rundvee - melkvee - pluimvee - duurzaamheid (sustainability) - animal housing - stalls - animal production - animal welfare - cattle - dairy cattle - poultry - sustainability
De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Daarom wordt jaarlijks een nieuw doel gesteld. Voor eind 2016 (peildatum 1 januari 2017) noemt het ministerie als ambitie dat minimaal 14% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is. Deze studie laat zien dat op 1 januari 2017 in Nederland 13,6 % van alle stallen integraal duurzaam is.
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen
Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Houwers, Wim ; Hattum, Theo van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1018)
konijnen - slachtdieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - mestresultaten - schoonmaken - dierlijke productie - huisvesting, dieren - rabbits - meat animals - group housing - animal welfare - fattening performance - cleaning - animal production - animal housing
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de productiviteit is gemeten en de hygiëne, de reinigbaarheid en het arbeidsgemak zijn in kaart gebracht.
Open normen licht bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren : praktische handvatten voor de controle op het voldoen aan ethologische en fysiologische behoeften van honden en konijnen
Ruis, Marko A.W. ; Borg, Joanne A.M. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 981) - 42
honden - konijnen - licht - kunstlicht - dierenwelzijn - dierhouderij - gezelschapsdieren - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dogs - rabbits - light - artificial light - animal welfare - animal husbandry - pets - animal behaviour - animal housing - animal health
This report describes the development of practical tools for inspectors to monitor compliance with the target welfare regulations with regard to provison of light for dogs and rabbits that are kept and sold commercially. On the basis of a literature study on the influence of light on the welfare and functioning of dogs and rabbits, and in the context of the situation in practice, tools were developed to supervise and advice in a systematic way. By this the inspector can make an informed assessment about whether or not enforcing rules on the provision of light.
Drie sterren voor dierenwelzijn
Bos, Bram - \ 2017
animal welfare - animal production - poultry - animal housing - animal behaviour

De Rondeelstal biedt legkippen afwisseling en ruimte om te scharrelen. Wageningen leverde kennis en leidde het ontwerpproces. Ook consumenten praatten mee over het ontwerp.

Uitloopkip lekkerder dan stalkip
Rodenburg, Bas - \ 2017
animal welfare - animal production - poultry - hens - animal housing

Vleeskuikens die overdag kunnen scharrelen in een wilgenbosje zijn lekkerder en sappiger dan kippen die op stal blijven. Dat concludeert een team van Vlaamse en Wageningse onderzoekers

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.