Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==anthelmintica
Check title to add to marked list
De beheersing van wormbesmettingen bij schapen op bedrijven in de praktijk : waardevolle inzichten uit een internetenquête
Ploeger, H. ; Antonis, A.F.G. ; Vellema, P. ; Verkaik, J. ; Bokma, M. - \ 2014
schapenhouderij - wormen - spijsverteringskanaal - haemonchus contortus - nematodirus - parasitosen - anthelmintica - sheep farming - helminths - digestive tract - parasitoses - anthelmintics
Spoelwormbestrijding bij biologische varkens
Verkaik, J.C. ; Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2013
Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - zeugen - biggen - vleesproductie - wormen - anthelmintica - dosering - biologische landbouw - pig farming - sows - piglets - meat production - helminths - anthelmintics - dosage - organic farming
De biologische varkenshouderij wil het gebruik van gangbare chemische geneesmiddelen, waaronder ontwormingsmiddelen, minimaliseren. Voorop staan gezonde dieren voor een rendabele bedrijfsvoering. De gangbare varkenshouderij heeft ook belang bij minder gebruik van ontwormingsmiddelen. Het gezamenlijk belang is het voorkomen van parasitaire resistentieontwikkeling. Vanuit dit oogpunt worden adviezen gegeven voor het ontwormen van vleesvarkens, zeugen en biggen.
Kruidenmengsel bestrijdt spoelworm enigszins
Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Borgsteede, F.H.M. ; Gaasenbeek, C.P.H. - \ 2007
V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 42.
varkenshouderij - varkens - afmesten - biologische landbouw - ascariasis - geneeskrachtige kruiden - biologische bestrijding - anthelmintica - pig farming - pigs - finishing - organic farming - herbal drugs - biological control - anthelmintics
Het voeren van een kruidenmengsel bestaande uit tijm, citroenmelisse en zonnehoed bestrijdt een spoelworminfectie bij vleesvarkens in enige mate. Daarmee is dit middel als aanvulling alleen op laag geïnfecteerde bedrijven een optie. Voor de meeste biologische varkensbedrijven lijkt een chemisch ontwormmiddel de beste manier om een spoelwormbesmetting te beheersen
Drug resistance makes new control measures of stomach parasites in small ruminants necessary = Resistentie maakt nieuwe aanpak van de bestrijding van maagdarmwormen bij kleine herkauwers noodzakelijk
Eysker, M. ; Borgsteede, F.H.M. ; Ploeger, H.W. ; Vellema, P. - \ 2005
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 130 (2005)7. - ISSN 0040-7453 - p. 205 - 209.
schapenziekten - dierparasitaire nematoden - wormen - ziektebestrijding - nematodenbestrijding - nematodeninfecties - bestrijdingsmethoden - diergeneeskunde - anthelmintica - sheep diseases - animal parasitic nematodes - helminths - disease control - nematode control - nematode infections - control methods - veterinary science - anthelmintics - parasites
Control of Parasitic gastroenteritis in small ruminants is threatened by the worldwide growing problem of anthelmintic resistance. Therfore, alternativeapproaches for worm control are imperative. Of utmost importance is to slow down selection pressure for anthelmintic resistance by using alternative control measure combined with minimal anthelmintic usage. New control options for the Netherlands are discussed. De bestrijding van maagdarmworminfecties bij het schaap wordt wereldwijd bedreigd door toenemende resistentie van wormen tegen anthelmintica. Dit noopt tot aanpassing van de wormbestrijding. In dit artikel wordt aangegeven welke veranderingen in de wormbestrijding nodig zijn. Dit komt voral neer op het deels onbehandeld laten van ooien of lammeren, optimaal gebruik maken van nieuwe informatie over de beweidingsmogelijkheden en een vermindering van 'blind' gebruik van anthelmintica door via faecesonderzoek vast te stellen of ontwormen wel nodig is.
Maagdarmwormen : stop met koppelbehandeling
Eysker, M. ; Borgsteede, F.H.M. - \ 2004
Het Schaap 2004 (2004)2. - ISSN 0165-3156 - p. 24 - 27.
haemonchus contortus - trichostrongylidae - nematoda - dierparasitaire nematoden - nematodeninfecties - nematodenbestrijding - wormen - helminthosen - veterinaire helmintologie - anthelmintica - schapen - schapenhouderij - schapenziekten - maagdarmziekten - veterinaire producten - weerstand - geneesmiddelresistentie - geneesmiddelenbehandeling - ziektepreventie - epidemiologie - ziekteoverdracht - diergeneeskunde - veeartsenijkunde - ziektebestrijding - dierziektepreventie - animal parasitic nematodes - nematode infections - nematode control - helminths - helminthoses - veterinary helminthology - anthelmintics - sheep - sheep farming - sheep diseases - gastrointestinal diseases - veterinary products - resistance - drug resistance - drug therapy - disease prevention - epidemiology - disease transmission - veterinary science - veterinary medicine - disease control - animal disease prevention
Uitleg over de epidemiologie van maagdarmwormen bij schapen, en adviezen om de ontwikkeling van resistentie tegen wormmiddelen te voorkomen. De huidige praktijk van preventieve behandeling van ooien en lammeren werkt de ontwikkeling van resistentie juist in de hand. Om de selectiedruk voor resistentie bij de wormen te verlagen is het belangrijk om niet meer alle schapen tegelijk te behandelen en wormmiddelen uit de verschillende groepen (benzimidazolen; imidithiazoles; avermectines en milbemycines) af te wisselen. Ook een cocktail van middelen is effectief tegen resistentieontwikkeling
Sterfte door cyathostominosis
Roumen, M. ; Borgsteede, F.H.M. ; Vos, J.H. de - \ 2004
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004)19. - ISSN 0040-7453 - p. 628 - 630.
paarden - cyathostominae - salmonella - diarree - fatale infecties - postmortale onderzoeken - anthelmintica - dierziektepreventie - horses - diarrhoea - fatal infections - postmortem examinations - anthelmintics - animal disease prevention - strongyle eggs - reappearance - feces - ivermectin - pyrantel
In autumn 2002 and 2003, the Animal Health Service received several young horses for post mortem investigation that had died or had been euthanised. It was found that severe cyathostominosis was the cause of death. The aetiology, pathology and diagnosis of this infection is discussed. Advice is given for preventative measures and usage of anthelmintics.
Wormengif bedreigt mestfauna : Oproep voor meer onderzoek
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Siepel, H. - \ 2001
De Levende Natuur 102 (2001)6. - ISSN 0024-1520 - p. 278 - 279.
mest - dierlijke meststoffen - antiparasitica - anthelmintica - wormen - veterinaire helmintologie - veterinaire parasitologie - veterinaire producten - geneesmiddeluitscheiding - verontreiniging - vergiftiging - toxische stoffen - toxiciteit - geneesmiddeltoxiciteit - fauna - voedselketens - natuurbescherming - ecotoxicologie - natuur - biodiversiteit - ecologie - ontworming - manures - animal manures - antiparasitic agents - anthelmintics - helminths - veterinary helminthology - veterinary parasitology - veterinary products - drug excretion - pollution - poisoning - toxic substances - toxicity - drug toxicity - food chains - nature conservation - ecotoxicology - nature
Veldwaarnemingen wijzen erop dat ontwormingsmiddelen zeer algemeen worden gebruikt in de veehouderij, en dat de mestgelieerde fauna in het veld verarmt, ook in natuurterreinen (grazers; ruitersport). Een inventarisatie van de gebruikte middelen en toedieningswijzen, de ecotoxicologische risico's voor de mestfauna (vele soorten arthropoden, waaronder vliegen, kevers en mijten) en daarvan afhankelijke schakels in de voedselketen, en een oproep voor meer onderzoek
In vitro toxicological studies and real time analysis in food : proceedings of the workshops held in Berlin, March 8-9, 1991, and Swansea, March 21-22, 1991
Hoogenboom, L.A.P. ; Broex, N.J.G. - \ 1991
Wageningen : RIKILT-DLO - ISBN 9789056010027 - 70
food analysis - in vitro - experiments - perfusion - aldicarb - furazolidone - anthelmintics - liver cells - microsomes - voedselanalyse - experimenten - perfusie - furazolidon - anthelmintica - levercellen - microsomen
Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor anthelmintica in boerderijmelk
Beek, W.M.J. ; Aerts, M.M.L. - \ 1986
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.98) - 6
melkproducten - anthelmintica - vloeistofchromatografie - milk products - anthelmintics - liquid chromatography
Er is, uitgaande van een op de KvWU ontwikkelde methode, een FAST-LC methode voor oxfendazol, mebendazol, albendazol, fenbendazol en flubendazol in melk opgezet. Hierbij werd met name de monsteropwerking via dialyse kritisch onderzocht, resulterend in een procedure waarbij de storingsgevoeligheid sterk wordt verminderd. Enige manuele voorbehandeling is noodzakelijk.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.