Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==aquaponics
Check title to add to marked list
Uit Je Eigen Stad
Heijden, P.G.M. van der - \ 2015
Aquacultuur 2015 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 24.
groenten - vis - bedrijven - voedselproductie - stadslandbouw - aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - groenteteelt - aquaponics - innovaties - vegetables - fish - businesses - food production - urban agriculture - aquaculture - fish culture - fish farms - vegetable growing - innovations
In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon worden. Inmiddels is er veel bereikt (waaronder een werkend aquaponics systeem met een inhoud van 125 m3) en worden groente, tilapia, Afrikaanse meerval, paddenstoelen en kippen in het eigen restaurant en in Rotterdam en omgeving verkocht. Maar de medewerkers van Uit Je Eigen Stad rusten niet en gaan door met het testen en proberen van verschillende gewassen, productiewijzen, producten, markten en evenementen. We bezochten het bedrijf en spraken met Ivo Haenen.
TGS: Aquaponics promotie in binnen- en buitenland
Heijden, P.G.M. van der - \ 2013
Aquacultuur 28 (2013)3. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 28.
aquaponics - recirculatie aquacultuur systemen - recirculatiesystemen - recirculating aquaculture systems - recirculating systems
In Renkum, vlak bij het voormalige industrieterrein in het Renkumse Beekdal dat is 'verbouwd'tot een nieuw, nat natuurgebied, bevindt zich het kantoor van Transition Grant Services. TGS is een bedrijf dat zich richt op ondersteuning van lokale iniatieven om ondernemerschap in ontwikkelingslanden te stimuleren en helpt bij het opzetten en begeleiden van de projecten en met het zoeken van investeerders en financiers. Een tak van hun activiteiten richt zich op het zoeken en ondersteunen van partners die in het opzetten van aquaponicssystemen geinteresseerd zijn. Aquaponics zijn recirculatiesystemen waarin zowel vis als groenten of siergewassen in een systeem worden geteeld.
Bankier wordt duurzame groente- en viskweker
Heijden, P.G.M. van der; Blom, G. - \ 2013
Aquacultuur 28 (2013)1. - ISSN 1382-2764 - p. 19 - 25.
aquaponics - aquacultuur - recirculatie aquacultuur systemen - viskwekerijen - groenteteelt - aquaculture - recirculating aquaculture systems - fish farms - vegetable growing
Bedrijfsreportage
Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases
Bos, A.P. ; Annevelink, E. ; Bos, H.L. ; Keijsers, E.R.P. ; Maas, M.P. van der; Poot, E.H. ; Vermeulen, T. ; Raaphorst, M.G.M. ; Maas, A.A. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Dijk, S.M. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1246) - 35
innovaties - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - ontwerp - methodologie - bioraffinage - grasmaaisel - teeltsystemen - fruitteelt - bloembollen - cultuur zonder grond - wijnbouw - aquaponics - biobased economy - innovations - sustainable development - sustainability - design - methodology - biorefinery - grass clippings - cropping systems - fruit growing - ornamental bulbs - soilless culture - viticulture
RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig vanzelfsprekend maakt. In een drietal projecten in de tuinbouw en biobased research is onderzocht in hoeverre (onderdelen van) RIO toepasbaar zijn in deze contexten. Gemeenschappelijk kenmerk van de cases die daarbij aan de orde waren was dat een technologisch kernidee het startpunt voor het ontwerpproces vormde, met een min of meer impliciete maatschappelijke problematiek die daarachter werd voorondersteld. De drie cases zijn: grasraffinage, Teelt de Grond Uit: bloembollen en appel, Teelt de grond uit: vinicultuur en aquaponics.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.