Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==arboreta
Check title to add to marked list
Het biodiversiteitsverdrag: gevolgen voor de boomkwekerij
Hetterscheid, W.L.A. - \ 2003
Dendroflora 40 (2003). - ISSN 0374-7247 - p. 16 - 22.
biodiversiteit - beschermde gebieden - duurzaamheid (sustainability) - ecosystemen - arboreta - boomkwekerijen - beleid - nederland - internationaal recht - biodiversity - reserved areas - sustainability - ecosystems - forest nurseries - policy - netherlands - international law
Het biodiversiteitsverdrag (BDV) heeft tot doel om de nu nog aanwezige biodiversiteit in de wereld te beschermen. Wat betekent dit voor botanische tuinen, wat houdt de gedragscode botanische tuinen in en wat voor gevolgen heeft dit voor de boomkwekerij
Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Backer, A.M. ; Blok, E. - \ 2000
Rotterdam : De hef publishers - ISBN 9789069060248 - 462
publieke tuinen - openbare parken - botanische tuinen - arboreta - ontwerp - geschiedenis - landgoederen - nederland - begraafplaatsen - limburg - zeeland - noord-brabant - public gardens - public parks - botanical gardens - design - history - estates - netherlands - cemeteries
Rijk geïllustreerde gids bedoeld voor een breed publiek, van tuinliefhebbers tot kunsthistorici. Een standaardwerk met een streekgerichte historische inleiding en biografische gegevens over ontwerpers, dat de weg wijst in landgoederen, buitenplaatsen, kloostertuinen, botanische tuinen, parken, villaparken, arboreta, rosaria, kruidentuinen, modeltuinen, heemtuinen, educatieve tuinen, recreatieparken, groenstructuren, landschapsontwerpen, landart, dierentuinen, en begraafplaatsen.
Beschrijving van de tulpencollectie van de Hortus Bulborum en samenstelling kerncollectie
Wijnker, J.P.M. - \ 1997
Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Rapport bloembollenonderzoek nr. 111) - 30
bloembollen - musea - botanische tuinen - arboreta - liliaceae - genenbanken - genetische bronnen - germplasm - hulpbronnenbehoud - genetische bronnen van plantensoorten - nederland - tulipa - ornamental bulbs - museums - botanical gardens - gene banks - genetic resources - resource conservation - plant genetic resources - netherlands
Herbarium Vadense 1896 - 1996.
Breteler, F.J. ; Sosef, M.S.M. - \ 1996
In: Herbarium Vadense, 1896-1996 Wageningen : Wageningen Agricultural University (Wageningen Agricultural University papers 96-2) - ISBN 9789073348615 - p. 136 - 136.
botanische tuinen - arboreta - geschiedenis - nederland - veluwe - gelderland - botanical gardens - history - netherlands
Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland
Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Backer, A.M. ; Blok, E. - \ 1995
Rotterdam : De hef publishers - ISBN 9789069060194 - 241
publieke tuinen - botanische tuinen - arboreta - landschapsarchitectuur - geschiedenis - nederland - begraafplaatsen - friesland - groningen - drenthe - overijssel - flevoland - public gardens - botanical gardens - landscape architecture - history - netherlands - cemeteries
Rijk geïllustreerde gids bedoeld voor een breed publiek, van tuinliefhebbers tot kunsthitorici. Een standaardwerk met een streekgerichte historiche inleiding biografische gegevens over ontwerpers die de weg wijst in landgoederen, buitenplaatsen, kloostertuinen, botanische tuinen, parken, villaparken, arboreta, rosaria, kruidentuinen, modeltuinen, heemtuinen, educatieve tuinen, recreatieparken, groenstructuren, landschapsontwerpen, landart, dierentuinen, begraafplaatsen
Houtige siergewassen tot 2000 : een verkenning van de bedrijfsontwikkeling
Zwaan, A.G. van der; Vroomen, C.O.N. de - \ 1994
Den Haag : LEI-DLO (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Tuinbouw 123) - ISBN 9789052422596 - 64
luchtverontreiniging - arboreta - boomteelt - milieuwetgeving - milieubeleid - bosbouw - overheidsbeleid - nederland - houtachtige planten als sierplanten - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - air pollution - arboriculture - environmental legislation - environmental policy - forestry - government policy - netherlands - ornamental woody plants - soil pollution - water pollution
Nederland tuinenland : bezoekersgids voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland
Oldenburger - Ebbers, C.S. ; Backer, A.M. ; Veelen, J.P.M. van - \ 1991
Rotterdam : De Hef - ISBN 9789069060118 - 196
arboreta - botanische tuinen - ontwerp - landgoederen - bosbouw - tuinen - nederland - parken - particulier eigendom - publieke tuinen - openbare parken - begraafplaatsen - botanical gardens - design - estates - forestry - gardens - netherlands - parks - private ownership - public gardens - public parks - cemeteries
Schovenhorst 1848 - 1988 : keuze van naald- en loofboomsoorten voor lichte gronden
Soest, J. van; Goor, C.P. van; Heybroek, H.M. - \ 1988
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 528) - 41
bosbouw - bomen - arboreta - bossen - geschiedenis - zandgronden - nederland - veluwe - gelderland - forestry - trees - forests - history - sandy soils - netherlands
Greenhouse IPM in the University of Leiden's botanical garden.
Lenteren, J.C. van; Kole, M. ; Vliet, G.J.C.M. van - \ 1986
The IPM Practitioner 8 (1986)2. - p. 1 - 4.
arboreta - botanische tuinen - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - glastuinbouw - botanical gardens - control methods - integrated control - integrated pest management - plant diseases - plant pests - greenhouse horticulture
An experiment is made with the conversion of chemical control to IPM. It is concluded that IPM is possible in greenhouses containing many plant species. However it is not easy to begin such programs. Intensive training and continuous guidance of greenhouse personnel is imperative
Integrated pest management in the greenhouses of the botanical garden of Leiden University, The Netherlands
Kole, M. ; Lenteren, J.C. van; Vliet, G.J.C.M. van - \ 1985
Mededelingen - Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen 50 (1985)2a. - ISSN 1373-7503 - p. 403 - 410.
arboreta - biologische bestrijding - botanische tuinen - gewasbescherming - biological control - botanical gardens - plant protection
Paradisus Batavus: bibliografie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de N en Z Nederlanden (1550-1839)
Kuijlen, J. ; Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Wijnands, D.O. - \ 1983
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022008317 - 232
arboreta - plantenkwekerijen - botanische tuinen - geschiedenis - catalogi - nederland - koopgidsen - belgië - nurseries - botanical gardens - history - buyers' guides - catalogues - netherlands - belgium
Catalogue of woody plants in the Botanical Gardens Wageningen
Belder, J. - \ 1982
Wageningen : Landbouwhogeschool Wageningen Botanical Gardens - 150
arboreta - botanische tuinen - koopgidsen - catalogi - communicatie - houtachtige planten als sierplanten - Nederland - gelderland - veluwe - botanical gardens - buyers' guides - catalogues - communication - ornamental woody plants - Netherlands
Verslag van de studiebijeenkomst "Research for practical arboriculture" op het Lancashire college of agriculture, Engeland, 14-15 februari 1980
Kopinga, J. - \ 1980
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw no. 230) - 29
bosbouw - verzorgen van jonge opstanden - boomheelkunde - arboreta - boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - groot-brittannië - bosopstanden - forestry - tending - tree surgery - arboriculture - ornamental woody plants - great britain - forest stands
Botanische tuinen en natuurreservaten
Anonymous, - \ 1977
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4021)
arboreta - bibliografieën - botanische tuinen - landschapsarchitectuur - nationale parken - natuurreservaten - wildparken - bibliographies - botanical gardens - landscape architecture - national parks - nature reserves - wildlife parks
Botanische tuinen en natuurreservaten : aanvulling
Anonymous, - \ 1973
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3493)
arboreta - bibliografieën - botanische tuinen - landschapsarchitectuur - nationale parken - natuurreservaten - wildparken - bibliographies - botanical gardens - landscape architecture - national parks - nature reserves - wildlife parks
Botanische tuinen en natuurreservaten
Anonymous, - \ 1971
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3277)
arboreta - bibliografieën - botanische tuinen - landschapsarchitectuur - nationale parken - natuurreservaten - wildparken - bibliographies - botanical gardens - landscape architecture - national parks - nature reserves - wildlife parks
Seventeenth international horticultural congress Maryland 1966 : bezoek aan enkele arboreta en instituten oostelijke Verenigde Staten, van 2 - 22 augustus 1966
Schneider, F. - \ 1966
Wageningen : Unknown Publisher (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen no. 44) - 15
bosbouw - arboreta - boomteelt - botanische tuinen - houtachtige planten als sierplanten - landbouw - sierplanten - vs - onderzoek - nomenclatuur - terminologie - wetenschap - Houtachtige siergewassen - forestry - arboriculture - botanical gardens - ornamental woody plants - agriculture - ornamental plants - usa - research - nomenclature - terminology - science
De verzameling houtgewassen, hare ontwikkeling tot arboretum en de moderne eischen voor de inrichting hiervan
Baas Becking, L.H. - \ 1917
Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 13, [verh. 4])
bosbouw - arboreta - houtachtige planten als sierplanten - botanische tuinen - hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - gebouwen - uitrusting - geschiedenis - scholen - tuinen - nederland - veluwe - gelderland - forestry - ornamental woody plants - botanical gardens - agricultural colleges - universities - higher education - buildings - equipment - history - schools - gardens - netherlands
Het Arboretum der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen : kort overzicht van het wezen en de geschiedenis der dendrologie, van de literatuur en de herkomst onzer houtgewassen, en van de geschiedenis der nomenclatuur; gevolgd door een lijst van de in het Rijks Arboretum voorkomende houtgewassen, met hunne benamingen volgens de in 1905 herziene wetten der botanische nomenclatuur...
Valckenier Suringar, J. - \ 1910
Wageningen : Veenman - 94
arboreta - botanische tuinen - bosbouw - houtteeltkenmerken - spermatophyta - nederland - literatuuroverzichten - biologische naamgeving - gelderland - graphics - tabellen - veluwe - botanical gardens - forestry - silvicultural characters - netherlands - literature reviews - biological nomenclature - tables
Het Arboretum der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen : kort overzicht van het wezen en de geschiedenis der dendrologie, van de literatuur en de herkomst onzer houtgewassen, en van de geschiedenis der nomenclatuur; gevolgd door een lijst van de in het Rijks Arboretum voorkomende houtgewassen, met hunne benamingen volgens de in 1905 herziene wetten der botanische nomenclatuur, met de voornaamste synomiemen, de geografische verspreiding, en verdere gegevens
Valckenier Suringar, J. - \ 1910
Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 3, [verh. 5])
arboreta - botanische tuinen - bosbouw - houtteeltkenmerken - spermatophyta - nederland - literatuuroverzichten - biologische naamgeving - gelderland - graphics - tabellen - veluwe - botanical gardens - forestry - silvicultural characters - netherlands - literature reviews - biological nomenclature - tables
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.