Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==available water
Check title to add to marked list
Learn how to calculate the water balance. Part 2 | WURcast
Dijksma, R. - \ 2017
Wageningen :
water balance - available water - hydrology
Diverting the flow : gender equity and water in South Asia
Zwarteveen, M.Z. ; Ahmed, S. ; Gautam, S.R. - \ 2012
New Delhi : Zubaan - ISBN 9789381017203 - 615
man-vrouwrelaties - vrouwen - geslacht (gender) - beschikbaar bodemwater - toegangsrecht - waterbeheer - zuid-azië - gender relations - women - gender - available water - right of access - water management - south asia
Across the South Asian region, water determines livelihoods and in some cases even survival. However, water also creates exclusions. Access to water, and its social organization, are intimately tied up with power relations. This book provides an overview of gender, equity and water issues relevant to South Asia. The essays empirically illustrate and theoretically argue how gender intersects with other axes of social differences such as class, caste, ethnicity, age and religion to shape water access, use and management practices. Divided into six thematic sections, each of which starts with an introduction of relevant concepts, debates and theories, the book looks at laws and rights, policies, technologies and intervention strategies. In all, the book clearly shows how understanding, and changing the use, distribution and management of water is conditional upon understanding and accommodating gender relations.
FLOW-AID - an irrigated management system using soil sensor activated control
Balendonck, Jos - \ 2010
irrigation systems - farm management - soil analysis - sensors - sensory sciences - available water
Land, Water and Ecosytems Management in the Khrisna River Basin : Report of the inception visit and stakeholder Report of the inception visit and stakeholder
Brandenburg, W.A. ; Gevers, G.J.M. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International / Wageningen International - 33
watervoorraden - beschikbaar bodemwater - beschikbare watercapaciteit - waterbeheer - india - biologisch waterbeheer - vollegrondsgroenten - water resources - available water - available water capacity - water management - biological water management - field vegetables
India, as the world’s major irrigating country uses the largest share of its water resources for irrigation purposes. The demand for water from both the agricultural and the non_agricultural sectors is growing rapidly, causing an increased pressure on available water resources. In many areas overexploitation of the resources and environmental degradation are already experienced. The national and state governments of India, therefore, face huge challenges in water management India, as the world’s major irrigating country uses the largest share of its water resources for irrigation purposes
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks; vernieuwde uitgave 2001
Wösten, J.H.M. ; Veerman, G.J. ; Groot, W.J.M. de; Stolte, J. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 153) - 86
bodemwaterbeweging - hydraulisch geleidingsvermogen - beschikbaar bodemwater - hysterese - pf-curve - soil water movement - hydraulic conductivity - available water - hysteresis
Het bij Alterra aanwezige bestand van gemeten bodemfysische karakteristieken is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding heeft geleid tot een vernieuwing van de in 1994 uitgebrachte Staringreeks. De Staringreeks vermeldt de gemiddeldebodemfysische karakteristieken voor alle onderscheiden 18 boven- en 18 ondergronden. De reeks geeft een complete landelijke dekking van alle op de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 onderscheiden bodemeenheden. Om het gebruik van de bodemfysische karakteristieken in simulatiemodellen te vereenvoudigen zijn de karakteristieken beschreven met analytische vergelijkingen. Tevens is een programma beschikbaar waarmee de gebruiker aan de hand van de bodemkenmerken textuur, organischestofgehalte, dichtheid, boven- of ondergrond met behulp van continue vertaalfuncties voorspellingen kan maken van de bodemfysische karakteristieken.
Invloed van grondwaterstandsdaling op bossen en natuurterreinen in Nederland
Vries, F. de; Hendriks, C.M.A. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 457) - 78
grondwaterspiegel - verdroging - drogen - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - bosbouw - waterrelaties - wortels - bodem - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - nederland - ecohydrologie - water table - desiccation - drying - available water - wilting point - forestry - water relations - roots - soil - land evaluation - land capability - soil suitability - netherlands - ecohydrology
Er is een methode ontwikkeld waarmee voor alle bos- en natuurgebieden in Nederland de kwetsbaarheid voor grondwaterstandsdaling is vastgesteld. De methode vergelijkt het actuele vochtleverend vermogen met het vochtleverend vermogen bij verlagingen van25, 50, 75 en 100 cm. Van het areaal bos en natuurterrein heeft 31% een groot vochtleverend vermogen (> 150 mm), 10% een matig (100-150 mm) en 51% een gering (< 100 mm); van 9% waren onvoldoende gegevens bekend. Er is berekend dat 23% gevoelig is voor grondwaterstandsverlaging. Het vochtleverend vermogen van de gronden is afgeleid uit gegevens van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Berekeningen met het model MUST geven vergelijkbare uitkomsten.
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland : de Staringreeks
Woesten, J.H.M. ; Veerman, G.J. ; Stolte, J. - \ 1994
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Technisch document / DLO-Staring Centrum 18) - 66
infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - vocht - retentie - zuiging - spanning - capillaire opstijging - hysterese - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - pf-curve - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - moisture - retention - suction - tension - capillary rise - hysteresis - available water - wilting point
Estimation of available soil moisture capacity for the soil units of the EC soil map
Dam, O. van; Drift, J.W.M. van der; Diepen, C.A. van - \ 1994
Wageningen : DLO Winand Staring Centre (Technical document / DLO-Winand Staring Centre 20) - 87
beschikbaar bodemwater - cartografie - bodemkarteringen - verwelkingspunt - landen van de europese unie - available water - mapping - soil surveys - wilting point - european union countries
Soil information for the EU soil map
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties: De stalenmethode
Kemmers, R.H. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 64.1) - 51
milieu - plantenecologie - waterbeheer - watervoorraden - stikstof - fosfor - bodemkarteringen - plantengemeenschappen - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - grondwaterspiegel - habitats - ecologie - hydrologie - water - vochtigheid - droogte - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - computersimulatie - simulatiemodellen - ecohydrologie - environment - plant ecology - water management - water resources - nitrogen - phosphorus - soil surveys - plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - water table - ecology - hydrology - humidity - drought - available water - wilting point - computer simulation - simulation models - ecohydrology
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties: Fysisch-chemische beschrijving van negen geselecteerde standplaatstypen
Herwaarden, G.J. van - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 64.2) - 81
milieu - plantenecologie - waterbeheer - watervoorraden - stikstof - fosfor - bodemkarteringen - plantengemeenschappen - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - grondwaterspiegel - habitats - ecologie - hydrologie - vochtigheid - droogte - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - computersimulatie - simulatiemodellen - ecohydrologie - environment - plant ecology - water management - water resources - nitrogen - phosphorus - soil surveys - plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - water table - ecology - hydrology - humidity - drought - available water - wilting point - computer simulation - simulation models - ecohydrology
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties: Grondwaterstand en vochtleverantie
Groenendijk, P. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 64.3) - 80
milieu - plantenecologie - waterbeheer - watervoorraden - stikstof - fosfor - bodemkarteringen - plantengemeenschappen - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - grondwaterspiegel - habitats - ecologie - hydrologie - vochtigheid - droogte - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - computersimulatie - simulatiemodellen - ecohydrologie - environment - plant ecology - water management - water resources - nitrogen - phosphorus - soil surveys - plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - water table - ecology - hydrology - humidity - drought - available water - wilting point - computer simulation - simulation models - ecohydrology
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties: Stikstof- en fosfaathuishouding
Zuidema, G. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 64.4) - 61
milieu - plantenecologie - waterbeheer - watervoorraden - stikstof - fosfor - bodemkarteringen - plantengemeenschappen - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - grondwaterspiegel - habitats - ecologie - hydrologie - vochtigheid - droogte - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - simulatiemodellen - computersimulatie - ecohydrologie - environment - plant ecology - water management - water resources - nitrogen - phosphorus - soil surveys - plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - water table - ecology - hydrology - humidity - drought - available water - wilting point - simulation models - computer simulation - ecohydrology
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties: Waterkwaliteit en zuurhuishouding
Groenendijk, P. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 64.5) - 97
milieu - plantenecologie - waterbeheer - watervoorraden - stikstof - fosfor - bodemkarteringen - plantengemeenschappen - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - grondwaterspiegel - habitats - ecologie - hydrologie - vochtigheid - droogte - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - simulatiemodellen - computersimulatie - ecohydrologie - environment - plant ecology - water management - water resources - nitrogen - phosphorus - soil surveys - plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - water table - ecology - hydrology - humidity - drought - available water - wilting point - simulation models - computer simulation - ecohydrology
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties: Toepassing van de stalenmethode in het herinrichtingsgebied Noorderpark
Herwaarden, G.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Vrielink, J.G. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 64.6) - 57
milieu - plantenecologie - waterbeheer - watervoorraden - stikstof - fosfor - bodemkarteringen - plantengemeenschappen - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - grondwaterspiegel - habitats - ecologie - hydrologie - vochtigheid - droogte - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - computersimulatie - simulatiemodellen - ecohydrologie - environment - plant ecology - water management - water resources - nitrogen - phosphorus - soil surveys - plant communities - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - water table - ecology - hydrology - humidity - drought - available water - wilting point - computer simulation - simulation models - ecohydrology
MARS definition study : results of the preparatory phase : main report
Berkhout, J.J.A. ; Huijgen, J. ; Azzali, S. ; Menenti, M. - \ 1988
Wageningen : ICW (Report / Institute for Land and Water Management Research 17) - 111
remote sensing - weer - satellieten - schatting - gewassen - oogstvoorspelling - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - landbouw - weersgegevens - meteorologische waarnemingen - bemonsteren - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - zambia - toepassingen - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - weather - satellites - estimation - crops - yield forecasting - physical planning - land use - zoning - yield increases - yield losses - yields - agriculture - weather data - meteorological observations - sampling - available water - wilting point - applications - computer simulation - simulation - simulation models
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland : de Staringreeks
Woesten, J.H.M. ; Bannink, M.H. ; Beuving, J. - \ 1987
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering 1932) - ISBN 9789032702052 - 75
infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - vocht - retentie - zuiging - spanning - capillaire opstijging - hysterese - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - nederland - pf-curve - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - moisture - retention - suction - tension - capillary rise - hysteresis - available water - wilting point - netherlands
Beschrijving van de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks met analytische functies
Woesten, J.H.M. - \ 1987
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2019) - 54
beschikbaar bodemwater - capillaire opstijging - hydraulisch geleidingsvermogen - hysterese - infiltratie - vocht - nederland - retentie - kwel - zuiging - spanning - verwelkingspunt - pf-curve - available water - capillary rise - hydraulic conductivity - hysteresis - infiltration - moisture - netherlands - retention - seepage - suction - tension - wilting point
Simulatie van vochtleverantie in de natuurgebieden 'Tondensche Heide' en 'Veerstalblok'
Waal, R.W. de - \ 1987
Utrecht : Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap (Waterbeheer natuur bos en landschap ) - 66
beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - bodemlucht - wateropslag - grondwater - oppervlaktewater - modellen - onderzoek - hydrologie - infiltratie - simulatiemodellen - natuurgebieden - watergebruik - gelderland - zuid-holland - achterhoek - krimpenerwaard - available water - wilting point - soil air - water storage - groundwater - surface water - models - research - hydrology - infiltration - simulation models - natural areas - water use
Bodemkundige informatie Stiboka
Het effect van een grofzandige ondergrond op het vochthoudend vermogen van de bovengrond
Krabbenborg, A.J. ; Waenink, A.W. - \ 1986
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1930) - ISBN 9789032702151 - 42
beschikbaar bodemwater - capillaire opstijging - hysterese - lössgronden - vocht - deeltjesgrootteverdeling - retentie - zandgronden - grondmechanica - bodemstructuur - bodemtextuur - ondergrond - zuiging - spanning - verwelkingspunt - pf-curve - available water - capillary rise - hysteresis - loess soils - moisture - particle size distribution - retention - sandy soils - soil mechanics - soil structure - soil texture - subsoil - suction - tension - wilting point
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland : de Staringreeks
Woesten, J.H.M. ; Bannink, M.H. ; Beuving, J. - \ 1986
Wageningen : I.C.W. (Rapport / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 73
infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - vocht - retentie - zuiging - spanning - capillaire opstijging - hysterese - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - nederland - pf-curve - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - moisture - retention - suction - tension - capillary rise - hysteresis - available water - wilting point - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.