Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 56

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bacteriologie
Check title to add to marked list
Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive
Wolf, J.M. van der; Overbeek, L.S. van - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 124 - 124.
plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - voedselveiligheid - biologische technieken - bacillus cereus - komkommerbontvirus - nuttige organismen - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology - food safety - biological techniques - cucumber green mottle mosaic virus - beneficial organisms
Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het onderscheid is vaak moeilijk te maken.
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014: Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie
Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)2. - ISSN 0166-6495 - p. 46 - 46.
jaarverslagen - werkgroepen - gewasbescherming - bodempathogenen - bodemmicrobiologie - fusarium - oömyceten - onkruidkunde - nematoda - pathogenen - resistentie tegen insecticiden - resistentie tegen herbiciden - weerstand - bacteriologie - graansoorten - annual reports - working groups - plant protection - soilborne pathogens - soil microbiology - oomycetes - weed science - pathogens - insecticide resistance - herbicide resistance - resistance - bacteriology - cereals
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat; Jongeren; Fytobacteriologie; Graanziekten.
Allemaal beestjes : hoe bacteriën ons gezond houden
Puylaert, P.G.B. ; Fuentes, S. ; Belzer, C. ; Vos, W.M. de - \ 2014
Nederland : Maven Publishing - ISBN 9789491845130 - 334
microbiologie - bacteriologie - bacteriën - mens - gezondheid - microbiology - bacteriology - bacteria - man - health
Dit boek gaat op safari langs de miljarden bacteriën van het menselijk lichaam. Op heldere wijze wordt beschreven hoe lichaam en micro-organismen vanaf de geboorte met elkaar samenwerken en hoezeer onze gezondheid van deze samenwerking afhangt. Het onderzoek op dit gebied bevindt zich in een stroomversnelling: er zijn opzienbarende wetenschappelijke ontdekkingen gedaan over hoe voeding, sport, medicijnen, leefomgeving en probiotica de gezondheid van ons microbioom beïnvloeden. Dit boek brengt deze nieuwe ontwikkelingen in beeld en vertaalt ze naar inzichten voor het dagelijks leven.
Werkgroep Fytobacteriologie : activiteiten 2012 - 2013
Raaijmakers, J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 49 - 50.
plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology
Verslag van de bijeenkomst 2012 en de bijeenkomst 2013.
De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit
Lange, H.J. de; Lammertsma, D.R. ; Keizer-Vlek, H.E. - \ 2013
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2013-12) - ISBN 9789057735912 - 42
zwemwater - waterkwaliteit - watervogels - waterplanten - bacteriologie - escherichia coli - campylobacter - fecale flora - oppervlaktewaterkwaliteit - openluchtrecreatie - nederland - swimming water - water quality - waterfowl - aquatic plants - bacteriology - faecal flora - surface water quality - outdoor recreation - netherlands
Dit rapport beschrijft de invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit van 20 zwemplassen. Hiervoor is in de 20 zwemplassen veldonderzoek verricht naar relaties tussen aantallen en soorten watervogels, waterplanten, helderheid en concentraties fecale bacteriën. De concentratie zwevend stof en de begroeiing met waterplanten zijn beide factoren die de concentratie van fecale bacteriën beïnvloeden. Beheer gericht op het verbeteren van het doorzicht, verminderen van zwevend stof en bevorderen van waterplanten zal de overleving van fecale bacteriën verkorten. Dergelijke maatregelen zullen de zwemwaterkwaliteit verbeteren en hebben ook een positief effect op de ecologische kwaliteit van het water.
Werkgroep Fytobacteriologie : van aardbeien tot hels vuur
Doorn, J. van - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)3. - ISSN 0166-6495 - p. 163 - 164.
plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - plant pathogenic bacteria - bacteriology
Jaarverslag 2009 van de KNVP Werkgroep Fytobacteriologie.
Schonere kip dankzij fagen
Bergen, M.A.P. van - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)aug. - p. 10 - 10.
bacteriologie - bacteriofagen - campylobacter - salmonella - pluimveehouderij - pluimvee - bacteriology - bacteriophages - poultry farming - poultry
Antibiotica zijn door de toename van resistenties geen wondermiddel meer. Omdat er alternatieven moeten komen voor de bestrijding van schadelijke bacteriën, doet het Centraal Veterinair Instituut (CVI) onderzoek naar een, in de westerse wereld, in de vergetelheid geraakte methode met fagen. De eerste testen bij campylobacter en salmonella zijn hoopgevend
Cow health: bacteriological diagnostic examination
Smith, H.E. ; Sampimon, O.C. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2007
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)19. - ISSN 0040-7453 - p. 740 - 743.
moleculaire epidemiologie - rundermastitis - subklinische mastitis - bacteriologie - rundvee - staphylococcus aureus - melk testen - streptococcus - polymerase-kettingreactie - veterinaire microbiologie - molecular epidemiology - bovine mastitis - subclinical mastitis - bacteriology - cattle - milk testing - polymerase chain reaction - veterinary microbiology - polymerase-chain-reaction - staphylococcus-aureus - streptococcus-agalactiae - escherichia-coli - milk samples - bovine-milk - mastitis - identification - uberis
Mastitis wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een infectie met bacteriële ziektekiemen. Virale infecties kunnen ook een rol spelen, maar zijn van ondergeschikt belang. Dit artikel zal daarom alleen ingaan op diagnostisch onderzoek van bacteriele ziektekiemen. Er zijn veel verschillende bacteriën die mastitis kunnen veroorzaken, waaronder Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae en Stroptococcus agalactiae, coagulase negatieve staphylococcen (CNS/STC), Klebsiella spp en Mycloplasma spp. In dit artikel een bespreking van de resultaten van bacteriologisch onderzoek van melk bij GD in 2006
Variatie in kiemgetal van boerderijmelk
Vorst, Y. van der - \ 2001
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 224) - 10
melkveehouderij - melkproductie - melkkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - landbouwstatistieken - dairy farming - milk production - milk quality - bacterial count - bacteriology - agricultural statistics
Om meer zicht te krijgen op de gemiddelde variatie van het kiemgetal van de Nederlandse melk zijn de gegevens voor 1999 op een rij gezet. Dit is gedaan middels beschrijvende statistieken.
Vispathogene bacterien deel 1: inleiding
Haenen, O.L.M. - \ 2001
Aquacultuur (2001). - ISSN 1382-2764 - p. 20 - 22.
visteelt - visziekten - bacteriën - bacterieziekten - bacteriologie - vissen - fish culture - fish diseases - bacteria - bacterial diseases - bacteriology - fishes
Eerste deel van een serie over vispathogene bacteriën: kenmerken van bacteriën, voortplanting en groei, diagnostiek, ziekteverschijnselen, transmissie van bacterie-infecties, therapie
Waterkwaliteit in open drinkbakken kan veel beter !
Buisonjé, F.E. de; Bolder, N.M. ; Putirulan, F.F. ; Enting, H. - \ 2000
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 53 - 58.
drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - water - waterkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - eenden - slachtdieren - vleesproductie - drinkers - bowl drinkers - pumps - water quality - bacterial count - bacteriology - ducks - meat animals - meat production
In een proef met 1400 vleeseenden die het water onbeperkt via open drinkbakken verstrekt kregen, is het effect onderzocht van verschillende drinkwatertoevoegingen op de technische resultaten van de eenden en op de microbiologische waterkwaliteit in dedrinkbakken.
Salmonella in the pork production chain: Sources of Sal;monella on pork
Swanenburg, M. - \ 2000
- 159
varkens - varkenshouderij - salmonella - varkensvlees - voedselvoorziening - kettingen - bacteriologie - besmetting - hygiëne - slachthuizen - nederland - pigs - pig farming - pigmeat - food supply - chains - bacteriology - contamination - hygiene - abattoirs - netherlands
Verantwoord melken voor een gezonde toekomst
Hogeveen, H. ; Wolters, G. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 8 - 10.
melken - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - analyse - controle - kwaliteit - nederland - milking - animal products - bacteriology - bacterial count - analysis - control - quality - netherlands
De kwaliteit van de Nederlandse melk is goed. In de eerste helft van 1999 was meer dan 95 % van de geleverde melk zonder kortingspunten. Toch moet er aandacht blijven voor het verbeteren van de kwaliteit van geleverde melk. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse consument verwacht een veilig en smakelijk zuivelproduct dat gebaseerd is op kwalitatief hoogwaardige en verantwoord geproduceerde grondstoffen.
Diergezondheid planmatig benaderen
Hanekamp, W. ; Scherpenzeel, J. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 8 - 9.
melkveehouderij - rundveeziekten - diergezondheid - melkvee - melkproductie - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - agrarische bedrijfsplanning - analyse - testen - controle - dairy farming - cattle diseases - animal health - dairy cattle - milk production - animal products - bacteriology - bacterial count - farm planning - analysis - testing - control
Voor het verbeteren van de diergezondheid op het bedrijf is het belangrijk dat de veehouder de eigen situatie kent, bijvoorbeeld door een goede registratie bij te houden. Ook dient hij een haalbaar doel te stellen.
Melkrobot en geleidbaarheid
Hanekamp, W. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 28 - 30.
diergeneeskunde - schapen - robots - melkmachines - melkopbrengst - melkkwaliteit - mastitis - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - analyse - testen - controle - veterinary science - sheep - milking machines - milk yield - milk quality - animal products - bacteriology - bacterial count - analysis - testing - control
Wanneer een koe mastitis heeft is de geleidbaarheid van de melk uit het betreffende uierkwartier verhoogd. Op de Waiboerhoeve is gebleken dat bij geleidbaarheidsmeting in een melkrobot slechts een klein aantal koeien een verhoogde geleidbaarheid hebben. Bovendien zijn het vaak lange tijd achtereen dezelfde koeien. Wanneer er op het filter vlokjes voorkomen dienen de uiers van met name die dieren, die nog niet zo lang op de attentielijst staan, geonspecteerd en zonodig behandeld te worden.
Bacillus cereus in melk en grasland
Slaghuis, B. ; Tadic, M. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 45 - 47.
dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - melkvee - melkveehouderij - graslanden - melkopbrengst - melkkwaliteit - bacillus - animal products - bacteriology - bacterial count - dairy cattle - dairy farming - grasslands - milk yield - milk quality
De bacterie Bacillus cereus komt het meest voor in rauwe melk van koeien die in de wei lopen. Grond bleek namelijk de meeste van deze bacteriën te bevatten. Als de koeien op stal staan is de besmetting van melk met deze bacterie duidelijk lager. Dit zijn de belangrijkste conclusies van onderzoek op zeven proefbedrijven.
Snelle controle reiniging melkwinningsapparatuur ATP-metingen
Wiegersma, W. ; Slaghuis, B. ; Nieuwenhof, F. ; Engelbertink, A. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - melkmachines - componenten - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - pyrofosfatasen - adenosinetrifosfatase - luminescentie - fluorescentie - schoonmaken - desinfectie - optica - fosforescentie - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - milking machines - components - animal products - bacteriology - bacterial count - pyrophosphatases - adenosinetriphosphatase - luminescence - fluorescence - cleaning - disinfection - optics - phosphorescence
Voor controle van de reiniging van apparatuur in de levensmiddelenindustrie is sinds een paar jaar een nieuwe methode beschikbaar: de ATP-bioluminescentiemethode. Het PR heeft samen met het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO) te Ede gekeken of de methode ook toepasbaar is voor controle van de reiniging van melkwinningsapparatuur. De methode is snel, eenvoudig en objectief, maar het voegt niet veel toe aan zien en voelen.
Celgetal goed bruikbaar voor opsporen chronische celgetalproblemen
Hogeveen, H. ; Hanekamp, W. ; Sampimon, O. ; Sol, J. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)2. - ISSN 1386-8470 - p. 13 - 15.
analyse - dierlijke producten - kiemgetal - bacteriologie - controle - melkvee - melkveehouderij - mastitis - melkkwaliteit - melkopbrengst - testen - diergeneeskunde - analysis - animal products - bacterial count - bacteriology - control - dairy cattle - dairy farming - milk quality - milk yield - testing - veterinary science
Veel melkveehouders hebben een abonnement op het celgetalprogramma van het NRS. Dit betekent dat bij een proefmelking niet alleen de standaardmetingen gedaan worden, maar dat ook het aantal cellen in de melk gemeten wordt. Koeien worden op basis van een te hoog celgetal geattendeerd. Ook is het mogelijk met het celgetal-B.O. programma bacteriologisch onderzoek (B.O.) uit te voeren bij koeien met attenties. De resultaten van dit programma zijn beoordeeld op twee bedrijven: een bedrijf met een laag tankmelkcelgetal en een bedrijf met een hoog tankmelkcelgetal. Het bleek dat dat celgetalprogramma op beide bedrijven de meeste koeien met chronische celgetalproblemen attendeerde. De resultaten van het celgetal-B.O. programma vonden op beide bedrijven de belangrijkste bacteriën. Op een bedrijf met een laag celgetal waren echter meer melkmonsters negatief.
Minstens 3x per dag melken bij tussenmelktijden van 6-12 uur
Ipema, A.H. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 1997
Landbouwmechanisatie 49 (1997)12. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 19.
melkinterval - melkvee - melkveehouderij - melken - melkproductie - melkmachines - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - robots - milking interval - dairy cattle - dairy farming - milking - milk production - milking machines - animal products - bacteriology - bacterial count
Dit artikel gaat in op de effecten van de tussenmelktijd op de melkproductie en het celgetal. Hieruit wordt de optimale melkfrequentie afgeleid
Microorganisms in Foods 6: Microbial Ecology of Food Commodities.
Schothorst, M. van - \ 1997
London : Blackie Academic & Professional - ISBN 9780751404302 - 615
voedselindustrie - voedseltechnologie - micro-organismen - bacteriën - classificatie - taxonomie - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - voedselinspectie - microbiologie - voedingsmiddelen - voedselbewaring - groenteproducten - opslag - plantaardige producten - microbiële ecologie - methodologie - biologische technieken - experimenten - uitrusting - voedselmicrobiologie - voedselproducten - landbouwproducten - voedselbesmetting - toxische stoffen - xenobiotica - haccp - food industry - food technology - microorganisms - bacteria - classification - taxonomy - animal products - bacteriology - bacterial count - food inspection - microbiology - foods - food preservation - vegetable products - storage - plant products - microbial ecology - methodology - biological techniques - experiments - equipment - food microbiology - food products - agricultural products - food contamination - toxic substances - xenobiotics
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.