Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 83

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bewaarziekten
Check title to add to marked list
Optreden van suzuki-fruitvlieg in zachtfruit in 2014 : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
fruitteelt - gewasbescherming - drosophila suzukii - kersen - monitoring - bewaarziekten - pruimen - aardbeien - frambozen - bramen - bessen - fruit growing - plant protection - cherries - storage disorders - plums - strawberries - raspberries - blackberries - berries
In 2014 trad in alle belangrijke zachtfruitgewassen schade op door suzuki-fruitvlieg. Daarbij was opvallend dat telers de beginnende aantasting vaak niet opmerkten. Deels hing dit samen met de onbekendheid van telers in 2014 met het schadebeeld. Verder bleek uit de waarnemingen in kersenboomgaarden, dat lokvallen geen betrouwbaar hulpmiddel waren om de aanwezigheid van lage aantallen suzuki-fruitvliegen vast te stellen. De lage initiële aantastingsniveaus leidden enkele generaties later vaak tot een explosie van suzuki-fruitvlieg in het gewas. Een vroegtijdige herkenning van de aanwezigheid van suzuki-fruitvlieg is dan ook belangrijk. De ontwikkeling van betere technieken voor monitoring is daarom een must. Daarnaast is instructie van telers belangrijk. In het project is hieraan veel aandacht besteed, onder meer in de vorm van instructiebijeenkomsten en de verspreiding van instructiemateriaal
Vruchtrotbeheersing in appel en peer (projectrapportage 2013-2014)
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
fruitteelt - gewasbescherming - vruchtrot - appels - peren - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - fruit growing - plant protection - fruit rots - apples - pears - storage disorders - plant pathogenic fungi
In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Onderzoek naar bewaarziekten in Nederland en België laat zien dat de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers Neofabraea (lenticelrot; voorheen Gloeosporium) en Cadophora (visogen; voorheen Phialophora) zijn. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst. Tijdens het onderzoek werden ook andere veroorzakers van bewaarbederf aangetroffen zoals: Fusarium (klokhuisrot en neusrot), Neonectria (neusrot), Alternaria (klokhuisschimmel) en Cladosporium (inktvlekkenrot). Ook werd regelmatig smoezelige vruchten aangetroffen bij zowel appel als peer. Dit lijkt door een samenspel van verschillende schimmels en gisten veroorzaakt te worden. Het optreden van echte wondschimmels zoals Botrytis en Penicillium viel vaak mee. Zorgvuldig plukken en voorzichtig behandelen van het fruit bij de oogst werpt hier duidelijk haar vruchten af. Maar door de aangescherpte residu-eisen van de supermarkten en het veranderde middelenpakket wordt de kans groot dat het optreden van vruchtrot in de komende jaren toe zal nemen.
Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2012-2013
Evenhuis, A. ; Visser, C.L.M. de; Goorden, P. - \ 2015
Wageningen : Kennisakker
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - uien - gewasbescherming - chemische bestrijding - bewaarziekten - botrytis aclada - fungiciden - veldproeven - crop enterprises - onions - plant protection - chemical control - storage disorders - fungicides - field tests
Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden. Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
Vruchtrotbeheersing in appel en peer : Onderzoeksresultaten 2012-2013
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
vruchtrot - plantenziekten - appels - peren - plantenziekteverwekkende schimmels - opslag - residuen van ontsmettingsmiddelen - herbicidenresiduen - bewaarziekten - fruit rots - plant diseases - apples - pears - plant pathogenic fungi - storage - disinfectant residuals - herbicide residues - storage disorders
In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Door PPO-BBF is een groot aantal appel- en perenmonsters onderzocht op de mogelijke veroorzakers. Uit het onderzoek blijkt dat twee schimmelsoorten als hoofdveroorzaker van vruchtrot bij appels en peren aangewezen kunnen worden. Dat is Cadophora, de veroorzaker van visogen bij peren. En Neofabraea, de veroorzaker van lenticelspot bij zowel appels als peren. Om welke soorten van deze schimmels het precies gaat moet verder onderzocht worden. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst.
Onderzoek naar de veroorzakers van vruchtrot bij peren (Conference) in de lange bewaring
Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de; Vink, P. ; Pham, K.T.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO 2013-05) - 19
fruitteelt - pyrus communis - vruchtrot - plantenziekteverwekkende schimmels - cadophora - neofabraea - landbouwkundig onderzoek - bewaarziekten - fruit growing - fruit rots - plant pathogenic fungi - agricultural research - storage disorders
In de lange bewaring van peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Het is onbekend waar deze rot door veroorzaakt wordt. Door Wageningen UR, PPO Bollen Boomkwekerij & Fruit is een groot aantal perenmonsters onderzocht op de mogelijke veroorzakers. Uit het onderzoek blijkt dat twee schimmel geslachten als hoofdveroorzaker van vruchtrot bij peren aangewezen kunnen worden. Dat zijn Cadophora, de veroorzaker van visogen, en Neofabraea, de veroorzaker van lenticelspot. Om welke soorten binnen deze schimmel geslachten het precies gaat moet verder onderzocht worden. Cadophora lijkt in partijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten van de schimmels is daarvoor ontoereikend.
Cursus Koeling en Productkwaliteit
Geijn, F.G. van de; Schaik, A.C.R. van; Montsma, Matthijs - \ 2012
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 110 p.
koudeopslag - fruit - gasbewaring - opslagverliezen - bewaarziekten - energiegebruik - koelcellen - cold storage - controlled atmosphere storage - storage losses - storage disorders - energy consumption - cold stores
Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference
Geijn, F.G. van de - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1321) - ISBN 9789461732620 - 13
fruitteelt - gewasbescherming - chemische bewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - peren - vruchtrot - bewaarziekten - ozon - bewaarfysiologie - fruit growing - plant protection - chemical preservation - keeping quality - pears - fruit rots - storage disorders - ozone - postharvest physiology
Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld worden dat ozon geheel geen effect heeft. Elektrolyse water in de kwaliteit zoals voor deze proef gebruikt heeft een sterk nadelig effect op de kwaliteit door het optreden van een schilverkleuring (scald achtig). In positieve zin zijn geen kwaliteitsvoordelen opgedaan dus kan gesteld worden dat deze techniek niet kansrijk is. In technische zin blijkt het mogelijk om CA bewaring te combineren met een dosering van ozon. Bij desgewenste hogere ozon concentraties zullen de CA condities waarschijnlijk wel beïnvloed worden door teveel O3 inbreng.
Variatie in bewaarkwaliteit appel en peer : Conference gedraagt zich uitstekend, wat de inwendige kwaliteit betreft
Geijn, F.G. van de - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)18. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
fruitteelt - appels - peren - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - schilsterfte - controle - bewaarziekten - fruit growing - apples - pears - storage - keeping quality - scald - control - storage disorders
We zien de laatste jaren nieuwe vormen van kwaliteitsverlies bij appels en peren in de bewaring. Het bewaarseizoen 2011/12 laat ook een opvallende ontwikkeling in de kwaliteit zien. Bij Conference is de uitwendige kwaliteit niet optimaal, inwendig is die echter uitstekend. Bij appels is de inwendige kwaliteit juist minder. Het bewaarresultaat bepaalt sterk het bedrijfsresultaat want het soms beperkt percentage kwalitatief hoogwaardig product moet de kosten tot dat moment dragen.
UV-V licht tegen droogrot in aardappelen
Lamers, J.G. - \ 2011
Lelystad : Kennisakker
aardappelen - bewaarziekten - ultraviolette straling - fusarium coeruleum - plantenziekteverwekkende schimmels - rottingsschimmels - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - akkerbouw - potatoes - storage disorders - ultraviolet radiation - plant pathogenic fungi - decay fungi - plant protection - plant disease control - arable farming
De doelstellingen van dit onderzoek waren: Wat zijn de effecten van UV-C licht op de plant-pathogeen relatie van aardappel en Fusarium coeruleum, en treedt er een verhoging van de resistentie op tegen het pathogeen?
Vruchtrot bij appels en peren
Vink, P. ; Pham, K.T.K. ; Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2011
vruchtrot - appels - peren - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - fruit rots - apples - pears - storage disorders - plant pathogenic fungi
Poster met onderzoeksinformatie. Vraag is of de bekende schimmels zoals Gloeosporium, Neonectria, Botrytis, Phytophthora en Stemphylium altijd verantwoordelijk zijn voor vruchtrot.
Onderzoek naar de effectiviteit van koudverneveling van zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen : in 2010 is in twee proeven de effectiviteit van Diabolo SL op zilverschurft onderzocht
Bus, C.B. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO publicatie 405) - 20
opslag - aardappelen - helminthosporium solani - bewaarziekten - vernevelen - fungiciden - storage - potatoes - storage disorders - fogging - fungicides
In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre blazen en zuigen met koudvernevelapparatuur tot een vergelijkbaar effectiviteit leidt van imazalil in vergelijking met dit product vernevelen over de vallende aardappelen tijdens het inschuren.
Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken in peen : analyse praktijkmonsters 2008
Schepers, H.T.A.M. ; Spruijt, J. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 28
groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - bewaarziekten - chemische bestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - vegetable growing - field crops - plant protection - fungal diseases - storage disorders - chemical control - keeping quality
De gegevens van het teeltjaar 2008 zijn in opdracht van het Productschap Tuinbouw geanalyseerd. Agrifirm heeft een lijst van teeltgegevens van peen partijen van hun klanten verzameld en bij het uitschuren de peen beoordeeld op ziekte. PPO-AGV heeft de schimmels gedetermineerd en een analyse van de teeltgegevens uitgevoerd.
Het voorkomen van pseudo-kurkstip in tulpen : voortgezet diagnostisch onderzoek 2009/2010
Vink, P. - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
afwijkingen, planten - tulipa - tulpen - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - bewaarziekten - opslag - bloembollen - plant disorders - tulips - plant diseases - agricultural research - plant protection - storage disorders - storage - ornamental bulbs
Pseudo-kurkstip in tulpenbollen is een zogenaamde fysiologische afwijking waarvan uit oud onderzoek bekend is dat het kan ontstaan wanneer tulpenbollen na vroeg rooien, ter voorkoming van “zuur”, onvoldoende warm worden bewaard. Daarom wordt al jaren geadviseerd om gevoelige tulpencultivars die vroeg worden gerooid direct te bewaren bij 30°C gedurende minimaal 2 dagen. De laatste jaren zien we echter bij een aantal gevoelige cultivars zoals Silver Dollar dat bij vroeg geoogste bollen, ondanks een warme bewaring, toch problemen met pseudo kurkstip kunnen ontstaan. Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek nagegaan of bij vroeg gerooide tulpenbollen van de gevoelige cultivar Silver Dollar de verschijnselen van pseudo-kurkstip voldoende kunnen worden voorkomen door toepassing van een warmere bewaring dan gebruikelijk wordt toegepast. Vroeg gerooide tulpenbollen van cv. Silver Dollar zijn daartoe direct na het rooien gedurende 1 en 2 weken bewaard bij respectievelijk 20, 25 en 30°C en daarna verder bewaard bij 20°C tot aan het tijdstip van beoordeling. Ook zijn tulpenbollen eerst gedurende 1 week bewaard bij 20°C en aansluitend 1 of 2 weken bij 25 of 30°C en daarna tot aan beoordeling bij 20°C. Na een paar maanden bewaring zijn de tulpenbollen visueel beoordeeld op symptomen van pseudo-kurkstip.
Beheersing van zilverschurft in biologische aardappelen
Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Bus, C.B. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - infectiebestrijding - vermeerderingsmateriaal - koudeopslag - organic farming - storage disorders - plant pathogenic fungi - infection control - propagation materials - cold storage
De preventieve maatregelen om uitbreiding van zilverschurft in biologische aardappelen tegen te gaan zijn zilverschurft-vrij uitgangsmateriaal en een werkelijk schone bewaarplaats. Daarnaast gaan koel (3°C) en droog bewaren heel effectief uitbreiding tegen. In de praktijk is er vaak wel wat infectie op het geoogste materiaal, waarna de schimmel zich tijdens de bewaring snel kan uitbreiden. Gebruik van natuurlijke middelen zoals etherische oliën kan helpen om uitbreiding tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat als het uitgangsmateriaal toch besmet is, het juist zinvol is om volledig met zilverschurft overgroeid pootgoed te gebruiken. Dit blijkt minder besmetting te geven in de nateelt.
Vijf schimmels zijn boosdoener : zwarte vlekken op peen kosten teler veel geld Interview met Huub Schepers
Hurkens, Y. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2010
Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)6. - ISSN 1871-093X - p. 5 - 5.
penen - schimmelziekten - opslag - bewaarziekten - alternaria radicina - vollegrondsteelt - carrots - fungal diseases - storage - storage disorders - outdoor cropping
Telers van peen hebben regelmatig te maken met zwarte vlekken op de penen. De peen gaat blank, onbeschadigd de bewaring in, maar bij het uitschuren zijn er kleine zwarte vlekjes te zien. Deze kunnen door vijf schimmels veroorzaakt worden. Om de kans op zwarte plekken zo klein mogelijk te houden geven Thieu Verdonschot (voorzitter van de commissie Zwarte vlekken) en Huub Schepers (PPO) een aantal tips
Bestrijding van vruchtrot en schimmels met ozon en waterstofperoxide : literatuurstudie naar het gebruik van ozon en waterstofperoxide bij plantaardige gewassen
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Jong, P.F. de - \ 2009
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (PPO rapport 2009-09) - 26
vruchten - aardappelen - zaden - bewaarziekten - ziekten - ozon - waterstofperoxide - opslag - fruits - potatoes - seeds - storage disorders - diseases - ozone - hydrogen peroxide - storage
In dit rapport worden nieuwe technieken beschreven voor de schimmelbestrijding op fruit. Daartoe wordt het fruit na de oogst behandeld met ozon of waterstofperoxide,
Niet chemische bestrijding van bewaarrot
Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2009
fruitteelt - biologische behandeling - appels - malus - bewaarziekten - landbouwkundig onderzoek - alternatieve methoden - fruit growing - biological treatment - apples - storage disorders - agricultural research - alternative methods
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een niet chemische methode tegen bewaarrot
Onderzoek naar de oorzaak van verschijnsel chocoladevlekken in de bewaring van knolselderij : resultaten onderzoek naar schurft 2006-2008
Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2009
Lelystad : PPO AGV - 27
apium graveolens var. rapaceum - knolselderij - phoma - plantenziekteverwekkende schimmels - nederland - bewaarziekten - celeriac - plant pathogenic fungi - netherlands - storage disorders
In de periode 2005-2008 is in opdracht van Productschap Tuinbouw door PPO onderzoek uitgevoerd naar chocoladevlekken in knolselderij. Al snel bleek dat het hier om schurft ging. Getracht is dus ook om de naam chocoladevlekken te wijzigen in schurft. Er zijn verschillende monsters met schurftachtige vlekken onderzocht en in meer dan 90% van de monsters bleek te gaan om Phoma. Na onderzoek door de PD te Wageningen bleek het te gaan om Phoma apiicola. De voornaamste infectiebron is de grond. Het is daarom aan te raden zieke plantenresten zorgvuldig te verwijderen en een zodanige vruchtwisseling toe te passen dat op zieke grond pas na 4 jaar weer knolselderij geteeld wordt. Het is nog lastig een goede oorzaak en daarmee oplossing voor schurft in knolselderij aan te reiken. Ook de rooiomstandigheden spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Door rooibeschadigingen heeft de schimmel een invalspoort. Verder is de opkweek erg belangrijk. De omstandigheden waaronder Phoma op kan treden zijn tijdens de opkweek meestal gunstiger dan op het veld. Ook bewaring is belangrijk. Bij een lagere RV treden meestal minder problemen met schurft op dan bij een hogere RV
Minderbewaarproblemen door juiste temperatuur tussen oogst en inpakken
Kok, B.J. ; Gude, H. - \ 2008
BloembollenVisie 2008 (2008)152. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - lelies - lilium - opslag - spruiten - penicillium - opslagkwaliteit - bewaarziekten - ornamental bulbs - lilies - storage - sprouts - storage quality - storage disorders
Tussen oogst en afleveren van lelies is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de opslag van de bollen. Bollen die te lang warm hebben gestaan lopen een verhoogd risico op zwarte spruiten. PPO-onderzoek heeft aangetoond hoe de kans op zwarte spruiten tot een minimum is te beperken
Kwaliteit en buffering in de keten : tussenrapportage 2007
Harkema, H. ; Amsing, J.G.M. ; Boerrigter, H. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International, Paddenstoelen - 70
eetbare paddestoelen - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaarziekten - vochtgehalte - verpakkingsmaterialen - koelcellen - edible fungi - keeping quality - storage disorders - moisture content - packaging materials - cold stores
Verbetering van houdbaarheid in de keten champignons veroorzaakt problemen bij het afstemmen van vraag en aanbod. Een tijdelijke onbalans in de aanvoer van paddestoelen (weekend effect, onregelmatige productie) kan hierdoor moeilijk worden opgevangen. Een precieze afstemming tussen vraag en aanbod en voorspelbare (betere of beheerste) houdbaarheid is van cruciaal belang. Het project "Optimalisatie vochtvoorziening onder uitgroeiende champignons" is een vervolg op dit project. Twee telers hebben geprobeerd om een “super” kwaliteit te produceren van het ras S608 door alleen te letten op factoren die de kwaliteit positief beïnvloeden. Daarbij is hen gevraagd om niet te letten op de opbrengst of tijd van productie. In geen van de twee teelten die door elke teler is uitgevoerd bleek een superkwaliteit geproduceerd te worden. Blijkbaar spelen er veel factoren mee die de teler niet in de hand heeft. Uit het ketenonderzoek is gekomen dat het zo snel mogelijk afdekken van fust of bakjes en het zo snel mogelijk koelen het best is voor de kwaliteit van champignons. Wisselingen van temperatuur tijdens de keten is niet wenselijk maar koelen van te warm product is beter dan niet koelen om een temperatuurwisseling te voorkomen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.