Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bijenhouderij
Check title to add to marked list
De foeragerende honingbij
Steen, J.J.M. van der - \ 2015
Bijenhouden 9 (2015)6. - ISSN 1877-9786 - p. 7 - 9.
bijenhouderij - foerageren - honingbijen - apis - drachtplanten - bloeiende planten - nectar - stuifmeel - bestuivers (dieren) - beekeeping - foraging - honey bees - pollen plants - flowering plants - pollen - pollinators
Dit artikel is een compilatie van het Wageningen-UR PRI rapport 606 ’Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I)’. In dit rapport wordt het haalgedrag van de honingbij beschreven: hoe wordt het bepaald en wat wordt verzameld en hoe. Daarnaast is in het rapport een drachtplantenlijst opgenomen (deel II). Hoe bijen drachten bezoeken is interessant voor de bijenhouder en van wezenlijk belang voor het inzetten van honingbijen voor bestuiving en voor het interpreteren van uitkomsten in studies waarin bijenvolken gebruikt worden voor het aantonen van plantenziekten en milieuverontreinigingen.
Spuitschade (2) - 25 jaar registratie in Nederland
Jilesen, C. ; Driessen, T. ; Steen, J.J.M. van der; Blacquière, T. ; Scheer, H. van der - \ 2015
Bijenhouden 9 (2015)6. - ISSN 1877-9786 - p. 20 - 21.
bijenhouderij - apis mellifera - honingbijen - bijensterfte - pesticiden - inventarisaties - geschiedenis - monitoring - bijenziekten - onbedoelde effecten - beekeeping - honey bees - bee mortality - pesticides - inventories - history - bee diseases - nontarget effects
In 1990 is in Nederland een werkgroep opgericht om jaarlijks gevallen van massale bijensterfte te inventariseren die volgens getroffen imkers veroorzaakt zijn door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen (Oomen, 1992). De werkgroep jubileert dit jaar en heeft daarom haar bevindingen met spuitschade in de afgelopen 25 jaar samengevat
Rapport Honingbijen : Surveillance Programma 2014
Biesmeijer, K. ; Groot, G.A. de; Rijk, T.C. de; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
Leiden : Naturalis Biodiversity Center - 16 p.
apidae - honingbijen - bijenhouderij - diergezondheid - bijenziekten - bijensterfte - varroa - overheidsbeleid - landbouwkundig onderzoek - nederland - pesticiden - milieufactoren - honey bees - beekeeping - animal health - bee diseases - bee mortality - government policy - agricultural research - netherlands - pesticides - environmental factors
Naar aanleiding van het door staatssecretaris Sharon Dijksma geïnitieerde brede-maatschappelijke overleg over de gezondheid van bijen zijn verschillende partijen in actie gekomen en is er een gezamenlijke agenda vastgesteld. Topprioriteit kreeg het vaststellen van de oorzaken voor de sterfte van honingbijenvolken in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vervolgens opdracht gegeven aan een consortium onder leiding van Prof. Dr. Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit van Amsterdam om dit consortium te leiden en vorm te geven. De hoofdfinancier is EZ (51%) met Nefyto als co-financier (49%), het totale budget bedraagt maximaal 1.2 miljoen euro en het project zal lopen van 2014 tot 2018. Hoofddoel: Vaststellen van de status van de gezondheid van honingbijen in Nederland en het in kaart brengen van de risicofactoren die correleren met de wintersterfte van volken, waaronder blootstelling aan gewasbeschermings-middelen, bijenziekten, voedselaanbod, landschap en milieu, en de imkerpraktijk.
Weerbare bij : Verkenning van initiatieven en wetenschappelijke literatuur over natuurlijke afweer van bijenvolken tegen ziekten en plagen
Blacquière, T. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Plant Research International - 67
apis - bijenhouderij - natuurlijke immuniteit - diergezondheid - insectenpathogenen - resistentieveredeling - aanpassingsvermogen - beekeeping - natural immunity - animal health - entomopathogens - resistance breeding - adaptability
Grofweg lijken er twee stromingen te bestaan om de weerbaarheid van de bijenvolken te vergroten. De ene stroming selecteert op specifieke eigenschappen (vooral resistentie gericht). De andere stroming selecteert op verbeterde/natuurlijke aanpassing(en) aan de lokale ziekte/plaagdruk of zelfs de algemene lokale omstandigheden (zowel resistentie als tolerantie gericht). Sommige initiatieven passen heel duidelijk in een van deze stromingen, anderen hangen er meer tussen in. Als uitvloeisel van deze studie wordt eind 2015 een internationale workshop georganiseerd waar een doorsnede van deze initiatieven wordt uitgenodigd om gezamenlijk de state of the art vast te stellen en internationale afstemming te zoeken.
Spuitschade (1) - 25 jaar registratie in Nederland
Jilesen, C. ; Driessen, T. ; Steen, J.J.M. van der; Blacquière, T. ; Scheer, H. van der - \ 2015
Bijenhouden 9 (2015)5. - ISSN 1877-9786 - p. 18 - 19.
bijenhouderij - apis mellifera - honingbijen - bijensterfte - pesticiden - inventarisaties - geschiedenis - monitoring - beekeeping - honey bees - bee mortality - pesticides - inventories - history
In 1990 is in Nederland een werkgroep opgericht om jaarlijks gevallen van massale bijensterfte te inventariseren die volgens getroffen imkers veroorzaakt zijn door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen (Oomen, 1992). De werkgroep jubileert dit jaar en heeft daarom haar bevindingen met spuitschade in de afgelopen 25 jaar samengevat
Wintervoer, High Fructose Corn Syrup (HFCS) en Hydroxymethylfurfural (HMF)
Steen, J.J.M. van der - \ 2015
Bijenhouden 9 (2015)5. - ISSN 1877-9786 - p. 7 - 8.
bijenhouderij - bijvoeding - honingbijen - invertsuiker - suikers - beekeeping - supplementary feeding - honey bees - invert sugar - sugars
Inwinteren is het slotstuk van het bijenjaar, een soort “Grande Finale” na een seizoen hard werken met de bijen. We geven onze bijen voldoende voedsel om de winter goed door te komen en in het voorjaar weer fris en vrolijk aan de slag te kunnen gaan. Gelukkig is het eenvoudig mits er aan enkele voorwaarden voldaan wordt. Waarom winteren we onze bijen in? Simpelweg omdat we de honing, hun ‘dure’ wintervoorraad, geheel of gedeeltelijk afnemen en daar suiker als goedkoop alternatief voor in de plaats geven
Diagnose bijenziekten in de regio
Cornelissen, B. - \ 2014
Bijenhouden 8 (2014)6. - ISSN 1877-9786 - p. 24 - 24.
bijenhouderij - bijenziekten - onderzoek - bemonsteren - werkgroepen - teams - diagnose - regionale centra - beekeeping - bee diseases - research - sampling - working groups - diagnosis - central places
Voor imkers onderzoekt bijen@wur al jaren bijen- en broedmonsters op een aantal veel voorkomende ziekten. In de laatste 20 jaar zijn bijna 3000 monsters onderzocht. Het herkennen van de symptomen van ziekten blijft een expertise van Bijen@wur, terwijl het beter zou zijn als bijenhouders dat zelf zouden kunnen. Om deze kennis beschikbaar te maken voor bijenhouders, is er dit jaar voor een andere opzet gekozen
Kleine bijenkastkever aangetroffen in Italië
Cornelissen, B. ; Pelgrim, W. - \ 2014
Bijenhouden 8 (2014)7, november 2014. - ISSN 1877-9786 - p. 25 - 26.
bijenhouderij - bijenziekten - aethina tumida - italië - verspreiding - dierziektepreventie - apidae - honingbijen - diergezondheid - bestrijdingsmethoden - beekeeping - bee diseases - italy - dispersal - animal disease prevention - honey bees - animal health - control methods
Voor de tweede keer in 10 jaar heeft de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) voet aan de grond gekregen in Europa. Een eerste uitbraak in Portugal in 2004 werd snel ingedamd, maar een nieuwe uitbraak in het zuiden van Italië lijkt van permanente aard.
Wordt het al bijna winter?
Dooremalen, C. van; Langevelde, F. van; Blacquiere, T. - \ 2012
S.n.
honingbijen - bijenhouderij - bijenkasten - diergedrag - wintertros - honingbijkolonies - foerageren - honey bees - beekeeping - hives - animal behaviour - winter cluster - honey bee colonies - foraging
In gebieden met een gematigd klimaat valt er in de winter voor honingbijen buiten niets te foerageren en het is veel te koud. Daarom verblijven honingbijen gedurende de koude winter in de kast. Maar hoe weten die bijen dat de winter eraan komt?
Alternatieve methoden om oxaalzuur in de zomer te gebruiken
Cornelissen, B. ; Schuurmans, R. ; Dooremalen, J.A. van; Blacquiere, T. - \ 2012
S.n.
bijenhouderij - acariciden - oxaalzuur - mijtenbestrijding - varroa - alternatieve methoden - bedrijfsvoering - beekeeping - acaricides - oxalic acid - mite control - alternative methods - management
Beschrijving van een nieuwe methode en toepassing van oxaalzuur ter bestrijding van varroamijten.
Door zachte winter varroamijten op bijen moeilijker bestreden
Cornelissen, B. - \ 2012
Wageningen : Nature Today
apidae - honingbijen - winter - varroa - bijenhouderij - broedsel - bijenziekten - honey bees - beekeeping - hatch - bee diseases
Drie tot vier maanden per jaar zitten honingbijen in het donker. Als het winter is, kruipen de werksters en koningin dicht op elkaar om zich als één bijenvolk warm te houden. Het overleven van een winter is nog niet zo eenvoudig. In de afgelopen vier jaar haalde 20 tot 25 procent van de door bijenhouders gehouden bijenvolken het einde van de winter niet. Eén van de boosdoeners is de varroamijt. Bijenhouders behandelen hun volken in de winter tegen deze parasiet als er geen broed aanwezig is. Maar de zachte winter zorgt ervoor dat er nu juist wel broed is. Gevolg: de mijt heeft een plekje om te schuilen
Bijensterfte: bijen verliezen terrein
Blacquiere, T. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2011
Wageningen : Plant Research International
bijenhouderij - bijenstanden - apidae - doodsoorzaken - bijenziekten - mortaliteit - bijensterfte - beekeeping - apiaries - causes of death - bee diseases - mortality - bee mortality
In dit dossier vindt u relevante informatie rondom bijensterfte.
Vermindering van bijensterfte in Nederland, Thema: Bijen en bestuiving BO-12.03-007.002
Steen, J.J.M. van der; Zee, R. van der; Kleijn, D. - \ 2011
S.n.
bijenhouderij - mortaliteit - plotselinge dood - oorzakelijkheid - onderzoek - monitoring - bijenziekten - bijensterfte - beekeeping - mortality - sudden death - causality - research - bee diseases - bee mortality
Informatieposter getiteld “Vermindering van bijensterfte in Nederland”, thema "bijen en bestuiving”. In welke mate is er sprake van bijensterfte in Nederland? Wat zijn de mogelijke oorzaken en hoe kan daarop geanticipeerd worden?
Bestrijding van de varroamijt bij honingbijen, Thema: Bijen en bestuiving BO-12.03-007-001
Blacquiere, T. ; Cornelissen, B. ; Hok Ahin, C.H. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2011
S.n.
bijenhouderij - apidae - honingbijkolonies - varroa destructor - bijenziekten - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - beekeeping - honey bee colonies - bee diseases - control methods - biological control
Onderzoek naar het ontwikkelen, testen en implementeren van een milieu- en imkervriendelijke effectieve bestrijdingsmethode van varroa.
Bijen en bestuiving BO-12.03-007
Kogel, W.J. de - \ 2011
bijenhouderij - varroa - mijten - bijenziekten - dood - wilde bijenvolken - bijenvolken om te fokken - bijensterfte - beekeeping - mites - bee diseases - death - wild honey bee colonies - nucleus honey bee colonies - bee mortality
De bijenhouderij in Nederland draagt via bestuiving in belangrijke mate bij aan de brutoproductie van land- en tuinbouw. De geschatte bijdrage door bestuiving bedraagt >€ 1 miljard/jaar. Daarnaast is er een grote niet-gekwantificeerde waarde voor de natuur: naast de door imkers gehouden honingbijen wordt door diverse soorten wilde bijen en andere insecten voor bestuiving gezorgd. Sinds de tachtiger jaren is de bijenhouderij bijna wereldwijd geconfronteerd met de invasieve parasiet varroa. Behalve door de varroamijt wordt de imkerij nog door andere zaken bedreigd. Dit leidde de laatste jaren tot meldingen van de sterfte van bijenvolken. Dit veroorzaakt onrust bij publiek, aandacht in de media en vragen in de Tweede Kamer. Er is behoefte aan duidelijkheid over de omvang en oorzaken van de bijensterfte. Dit moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde uitspraken en maatregelen om honingbijen en wilde bestuivers voor deze sterfte te behoeden. In het onderzoeksproject BIJ-1 wordt onderzocht in welke mate er sprake is van bijensterfte in Nederland en wat de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen zijn
Bijen : fascinerend, essentieel en bedreigd
Blacquiere, T. ; Straalen, N. van; Buiter, R. - \ 2010
Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Bio-Wetenschappen en Maatschappij 29e jrg. (2010), nr. 4) - ISBN 9789073196605 - 84
apidae - honingbijen - bijenhouderij - honingbijkolonies - imkers - bestuivers (dieren) - genetica - bijenproducten - honing - insect-plant relaties - honey bees - beekeeping - honey bee colonies - beekeepers - pollinators - genetics - hive products - honey - insect plant relations
Dit cahier Bijen beschrijft niet alleen de geschiedenis en de biologie van de honingbij. Het bespreekt ook de verschillende mogelijke oorzaken voor het verdwijnen van de bijen. Boven alles geeft dit cahier voeding aan de fascinatie voor een insect dat – meer dan ooit – ons leven beheerst. Bijen. Tot voor kort werden ze vooral in één adem genoemd met bloemetjes als het over de voortplanting ging. Vandaag de dag zijn bijen steeds vaker synoniem met sterfte. Honingbijen zijn sinds mensenheugenis geliefd vanwege de honing die ze produceren. Vroeger waren ze ook nuttig vanwege de was waarmee de bij zijn raat maakt en waarmee de mens kaarsen produceerde of waarmee boten of keukengerei waterdicht konden worden gemaakt. De belangrijkste functie van bijen is evenwel de bestuiving van bloemen. Als de bijen verdwijnen, dan worden heel veel bloemen niet meer bestoven; niet alleen in de natuur, maar ook op onze akkers en in onze boomgaarden
Hoe overleeft de honingbij onze beschaving?
Blacquière, T. - \ 2010
De Levende Natuur 111 (2010)4. - ISSN 0024-1520 - p. 182 - 187.
bijenhouderij - apidae - populatie-ecologie - insect-plant relaties - bijensterfte - beekeeping - population ecology - insect plant relations - bee mortality
De afgelopen jaren waren er vaak berichten in de pers over de dramatische sterfte of verdwijning van bijenvolken (Benjamin & McCallum, 2009), zowel in Nederland als elders in Europa en ook in de Verenigde Staten. Dit artikel gaat in op de achteruitgang en problemen van de honingbij, tipt ook de andere bestuivende insecten aan en geeft een overzicht van de belangrijkste oorzaken van bijensterfte en achteruitgang van bestuivers.
Met gezonde bijen naar de heide
Cornelissen, B. ; Calis, J. - \ 2010
Bijenhouden 4 (2010)5. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
apidae - honingbijen - imkers - varroa - bijenziekten - ziektepreventie - methodologie - bijenhouderij - varroa destructor - honey bees - beekeepers - bee diseases - disease prevention - methodology - beekeeping
Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete methode om deze te combineren met de heidedracht.
Dode bijen geven hun geheimen prijs
Cornelissen, B. - \ 2010
Bijenhouden 4 (2010)1. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
bijenhouderij - bijenbroed - imkers - doodsoorzaken - bijenziekten - monsters - vuilbroed - service - gegevens verzamelen - beekeeping - honey bee brood - beekeepers - causes of death - bee diseases - samples - foul brood - servicing - data collection
Al jaren sturen bijenhouders ons monsters van dode bijen en bijenbroed. We kijken deze monsters na op ziekten om de doodsoorzaak na te gaan. De laatste twee jaar hebben we actief bekendheid gegeven aan deze (gratis) service, waardoor het aantal ingezonden monsters gigantisch is toegenomen. Dat levert wel meer werk, maar vooral meer gegevens op. Een overzicht van de resultaten van september 2008 tot september 2009
Instructies bij het Bijenhotel
Alebeek, F.A.N. van - \ 2010
PPO AGV
bijenhouderij - bijenhuizen - apidae - honingbijen - dierenbescherming - biodiversiteit - habitats - beekeeping - bee houses - honey bees - animal protection - biodiversity
Een bijenhotel (een houtblok met een tiental gaatjes van verschillende diameter) is een simpele maatregel om sommige soorten bijen te helpen. In de gaatjes in dit houtblok maken zij hun nestje en kunnen zo voor nakomelingen zorgen. Doel vanhet bijenhotel is een bijdrage te leveren aan het behoud en bescherming van de bijen. Tegelijk worden de bijenhotels gebruikt voor monitoring van de biodiversiteit in uw streek.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.