Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1200

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==biobased economy
Check title to add to marked list
Bioeconomy mapping report, D 1.1 : An overview of the bioeconomy
Bos, H.L. ; Kranendonk, R.P. ; Harmsen, P.F.H. ; Schrijver, R.A.M. ; Leeuwen, J.J.A. van - \ 2018
EU (Bloom ) - 45 p.
biobased economy - biomass - biobased materials - biobased chemistry
Smullen van beschimmeld stro
Hendriks, Wouter ; Cone, John - \ 2018
biobased economy - animal nutrition - biomass - fibres - enzymes - digestibility - straw
Delicious mouldy straw : animal nutrition
Hendriks, Wouter ; Cone, John - \ 2018
biobased economy - animal nutrition - biomass - fibres - enzymes - digestibility - straw
Fungal footwear and orange peel fabrics : the sustainable catwalk
Poldner, Kim ; Houthoff, Iris ; Oever, Martien van den - \ 2018
biobased economy - clothing - biomass - fibres - biobased materials - chemistry
Systemic: Circular solutions for biowaste
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
EU H2020
Groene Mineralen Centrale : Duurzame productie van mineralen, biogas en schoon water
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
TKI
Factsheets SYSTEMIC Demonstration Plant
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 25 p.
EU H2020
Factsheets SYSTEMIC Outreach Location
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 23 p.
EU H2020
SYSTEMIC Newsletter, issue 1
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 3 p.
EU H2020
‘We’ve still got a way to go’
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin - \ 2018
recycling - biobased economy - polymers - residual streams - organic wastes - biofuels - bioenergy - renewable energy
Paddenstoelen aan de voeten en sinaasappelschillen om het lijf: duurzaam op de catwalk
Poldner, Kim ; Houthoff, Iris ; Oever, Martien van den - \ 2018
biobased economy - biomass - fibres - biobased materials - clothing
Biobased performance materials in a circular economy
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - renewable energy
Christiaan Bolck (Biobased Performance Materials): ‘We doen onderzoek dat impact heeft’
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - polymers - bioplastics - dyes - pigments - paints - plant extracts
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

Europese alternatieve bron voor natuurrubber
Meer, I.M. van der - \ 2018
Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - 2 p.
biobased economy - biomass - biobased materials - rubber - taraxacum officinale
Natuurrubber is onmisbaar voor de samenleving. De toekomstige vraag zal echter veel groter zijn dan het huidige aanbod. Bijna al het rubber is bovendien afkomstig van, kwetsbare, plantages uit Zuidoost-Azië. In dit project werken we aan een veelbelovend Europees alternatief voor de productie van natuurrubber: de Russische paardenbloem.
De toekomst van hout in de biobased economy
Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - lignin - fibres
De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
Why plants are little solar panels
Schipper, R. - \ 2017
Wageningen :
biobased economy - plants - miscanthus - bioenergy - fibres - biofuels - breeding methods
What are plants contributing to a biobased society?
Which energy can be obtained from using poop?
Weusthuis, R.A. - \ 2017
Wageningen :
biobased economy - chemistry - biobased chemistry - biomass - bioenergy
Which new energy sources can be used in a biobased society?
Overheidsmaatregelen biokerosine : mogelijkheden om de vraag naar biokerosine te stimuleren en de effecten op de luchtvaart en de economie
Faber, Jasper ; Smeets, E.M.W. - \ 2017
Delft : CE Delft - 112
biobrandstoffen - biobased economy - kerosine - overheidsbeleid - stimulatie - subsidies - emissiereductie - luchttransport - biofuels - kerosene - government policy - stimulation - emission reduction - air transport
De maatregel met het grootste potentieel om CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen is het gebruik van brandstoffen met lage emissies over de levenscyclus, zoals bijvoorbeeld geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van residuen uit de bos- en landbouw. Om de luchtvaart te laten bijdragen aan de afname van de wereldwijde emissies is het dus wenselijk een groter aandeel alternatieve duurzame brandstoffen in de luchtvaart in te zetten. Vanwege het prijsverschil tussen fossiele kerosine en biokerosine is hier overheidsbeleid voor nodig. Het doel van deze studie is het beantwoorden van de volgende twee centrale onderzoeksvragen: 1. Met welke beleidsmaatregelen kan de Nederlandse Rijksoverheid de vraag naar en productie van biokerosine laten toenemen? 2. Wat zijn de directe en indirecte effecten van de beleidsmaatregelen?
A New Value Chain for Rubber and Inulin Production in the European BioEconomy
Hingsamer, Maria ; Beerman, M. ; Jungmeier, Gerfried ; Meer, I.M. van der; Dijk, P. van; Muylle, Hilde ; Kirschner, Jan ; Kappen, F.H.J. ; Gevers, N. - \ 2017
biobased economy - biobased materials - biomass - rubber - taraxacum kok-saghyz - inulin
DRIVE4EU - ‘Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe’, a European demonstration project sets up a European chain for the production and processing of natural rubber and inulin from Taraxacum koksaghyz (TKS, Rubber dandelion) to become less dependent on the import of natural rubber. Natural rubber is a sustainable material that is used for more than 40,000 products, e.g. natural rubber is applied in construction (adhesives, sealants), medicine (gloves, tubing) and transportation (matting, tyres) industries. Because of the specific quality aspects of natural rubber in many products it cannot be replaced by synthetic rubber. At the moment natural rubber is exclusively harvested from the rubber tree (Hevea brasiliensis) of which about 90% is grown in South East Asia.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.