Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 122

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==biobased materials
Check title to add to marked list
Dossier Circulaire & Biobased Economy
Wubben, E.F.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
biobased economy - bioenergy - biomass - renewable energy - biobased materials - biobased chemistry - clothing - bioplastics - fibres
The dossier Circular & Biobased Economy provides a great view on sustainable innovations that have WUR Inside. The chosen topics are as diverse as bioplastics for restoring ecosystems till promoting circular fashion. You can run these six knowledge clips in both English and Dutch, as so is the leading information. Finally, all related WUR-publications are only one click away.
‘Biobased is al lang volwassen’ : Jacco van Haveren
Haveren, Jacco van - \ 2018
biobased economy - industry - biobased materials - innovations - research - biomass - bioplastics - fibres

De biobased economie klein? Daar klopt niks van, als je het Jacco van Haveren vraagt. Hij is Programmamanager Biobased Chemicaliën en Brandstoffen bij Wageningen UR Food & Biobased Research. 'Kijk maar eens om je heen; qua volume zijn er nu al veel meer biobased materialen, dan materialen gebaseerd op aardolie.'

Groene revolutie helpt honger de wereld uit
Rabbinge, R. - \ 2018
Milieu (2018)6. - ISSN 0920-2234 - p. 12 - 14.
biobased economy - biomass - food - sustainability - biobased materials
De wereld produceert voldoende voedsel om alle
monden te voeden en toch wordt er nog heel veel honger
geleden. Hoe kan dat en wat hebben we in de 20e eeuw
wel en niet tot stand gebracht? Welke grote trends
op het gebied van landbouw en voedselvoorziening
hebben zich voorgedaan en welke grote verande-
ringen hebben daarbij in het karakter van landbouw
plaatsgevonden
Circulaire mode
Wubben, E.F.M. ; Poldner, Kim ; Fresco, L.O. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research
textiles - biomass - biobased materials - clothing - fibres
BioBased bouwen
Dam, J.E.G. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research
biobased economy - biobased materials - building materials - biomass
Stof tot nadenken : vier manieren om de mode-industrie duurzamer te maken
Louwerens, Tessa ; Poldner, Kim ; Fischer, Arnout ; Broek, Ben van den; Dam, Jan van; Houthoff, Iris - \ 2018
biobased materials - clothing - fibres - algae - biomass - hemp - dyes - pigments - bioplastics - biopolymers - ink - natural products
Mid season sale, twee halen één betalen, op=op. Mode wordt steeds goedkoper en wisselt steeds sneller. Leuk voor het oog, maar achter al die fashion gaat grote milieuschade schuil. WUR-wetenschappers zoeken naar manieren om de kledingindustrie duurzamer te maken. Van hennepstof tot algenverf, van chemisch recyclen tot vintage kleding.
Groene Mineralen Centrale
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen University & Research
TKI
Bioeconomy mapping report, D 1.1 : An overview of the bioeconomy
Bos, H.L. ; Kranendonk, R.P. ; Harmsen, P.F.H. ; Schrijver, R.A.M. ; Leeuwen, J.J.A. van - \ 2018
EU (Bloom ) - 45 p.
biobased economy - biomass - biobased materials - biobased chemistry
Fungal footwear and orange peel fabrics : the sustainable catwalk
Poldner, Kim ; Houthoff, Iris ; Oever, Martien van den - \ 2018
biobased economy - clothing - biomass - fibres - biobased materials - chemistry
Paddenstoelen aan de voeten en sinaasappelschillen om het lijf: duurzaam op de catwalk
Poldner, Kim ; Houthoff, Iris ; Oever, Martien van den - \ 2018
biobased economy - biomass - fibres - biobased materials - clothing
Biobased performance materials in a circular economy
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - renewable energy
Christiaan Bolck (Biobased Performance Materials): ‘We doen onderzoek dat impact heeft’
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - polymers - bioplastics - dyes - pigments - paints - plant extracts
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

Praktijkonderzoek bioraffinage
Doorn, Wim van; Baars, J.J.P. ; Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. ; Yilmaz, G. - \ 2018
Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA rapport 2018-25) - ISBN 9789057737930 - 59
waterbeheer - bioraffinage - materialen uit biologische grondstoffen - biomassa - waterplanten - reststromen - water management - biorefinery - biobased materials - biomass - aquatic plants - residual streams
Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaar. Tegelijkertijd werken de waterschappen samen met andere gebiedsbeheerders en ketenpartners aan verduurzaming van het waterbeheer, onder meer door bij te dragen aan een meer circulaire economie, en aan realisatie van de Kader Richtlijn Water doelstellingen. In dit project is onderzocht hoe bioraffinage kan bijdragen aan deze verduurzaming, door het produceren van diverse nuttige grondstoffen uit groenresten van het waterbeheer. Daarbij lag de nadruk op het verwaarden van woekerende waterplanten en oevermaaisels via kleinschalige, mobiele bioraffinage. Daarbij worden op de plaats ter waar maaisels vrijkomen via een bioraffinage machine de planten opgewerkt tot diverse producten, zoals eiwitten (voor diervoer of technische toepassingen), vezels (voor diervoeder, papier/karton of biocomposiet), mineralenconcentraat (meststof) en eventueel substraat voor vergisting tot biogas. Loosbaar water is wat overblijft en terug kan naar het aquatisch milieu.
Europese alternatieve bron voor natuurrubber
Meer, I.M. van der - \ 2018
Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - 2 p.
biobased economy - biomass - biobased materials - rubber - taraxacum officinale
Natuurrubber is onmisbaar voor de samenleving. De toekomstige vraag zal echter veel groter zijn dan het huidige aanbod. Bijna al het rubber is bovendien afkomstig van, kwetsbare, plantages uit Zuidoost-Azië. In dit project werken we aan een veelbelovend Europees alternatief voor de productie van natuurrubber: de Russische paardenbloem.
Bioplastic uit geur van salie
Jongedijk, Esmer - \ 2018
biomass - biobased materials - bioplastics - sage
De toekomst van hout in de biobased economy
Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - lignin - fibres
De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
A New Value Chain for Rubber and Inulin Production in the European BioEconomy
Hingsamer, Maria ; Beerman, M. ; Jungmeier, Gerfried ; Meer, I.M. van der; Dijk, P. van; Muylle, Hilde ; Kirschner, Jan ; Kappen, F.H.J. ; Gevers, N. - \ 2017
biobased economy - biobased materials - biomass - rubber - taraxacum kok-saghyz - inulin
DRIVE4EU - ‘Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe’, a European demonstration project sets up a European chain for the production and processing of natural rubber and inulin from Taraxacum koksaghyz (TKS, Rubber dandelion) to become less dependent on the import of natural rubber. Natural rubber is a sustainable material that is used for more than 40,000 products, e.g. natural rubber is applied in construction (adhesives, sealants), medicine (gloves, tubing) and transportation (matting, tyres) industries. Because of the specific quality aspects of natural rubber in many products it cannot be replaced by synthetic rubber. At the moment natural rubber is exclusively harvested from the rubber tree (Hevea brasiliensis) of which about 90% is grown in South East Asia.
Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal
Overbeek, M.M.M. ; Smeets, E.M.W. ; Verhoog, A.D. - \ 2017
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 109) - 37
biomassa - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - bioplastics - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - biobrandstoffen - recycling - chemie op basis van biologische grondstoffen - biomass - biobased materials - renewable energy - sustainability - biofuels - biobased chemistry
This preliminary study investigates the amount of biomass that would be needed in the Netherlands to replace the fossil raw materials used in the manufacture of plastics and how this transition to biobased plastics can be achieved. It is based on desk research and calculations of the area of agricultural land that would be needed to produce sufficient biobased material to meet Dutch demand for biobased plastics. In addition, interviews were held with experts on the institutional obstacles to such a transition. Far too little agricultural land is available in the Netherlands to produce the required amount of biomass needed to replace fossil plastics. Research with the aim of increasing the contribution made by biobased materials to the circular economy should focus on assessing the options for producing sustainable raw materials and on a comprehensive assessment of the sustainable use of biomass in various applications.
Bioasfalt ruikt naar hout
Gosselink, Richard - \ 2017
cycleways - bitumen - lignin - innovations - biobased materials - biobased economy
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.