Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 339

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bioenergy
Check title to add to marked list
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

Final report: Environmental assessment of algae-based PUFA production
Keller, H. ; Reinhardt, G. ; Rettenmaier, N. ; Schorb, A. ; Dittrich, M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Heidelberg : PUFAChain - 94 p.
algae - biofuels - bioenergy - biobased economy - biomass - omega-3 fatty acids - plant oils - biobased chemistry - fermentation
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production : The value chain from microalgae to PUFA ('PUFACHAIN')
Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84 p.
biobased economy - biomass - bioenergy - biofuels - algae - plant oils - omega-3 fatty acids - economic analysis
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production
Voort, Marcel van der; Spruijt, Joanneke ; Potters, Jorieke ; Wolf, Pieter de; Elissen, Hellen - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84
bioenergy - biobased economy - biofuels - biomass - algae - fatty acids - bio-energie - biobrandstoffen - biomassa - algen - vetzuren
Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions : Vision on metropolitan biorefinery concepts in relation to resource-efficient cities
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. ; Groot, J.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1790) - ISBN 9789463437424 - 18
biomass - bioenergy - residual streams - refining - biofuels - biobased economy - biogas - biomassa - bio-energie - reststromen - raffineren - biobrandstoffen
Expectations are that 80 percent of the global population will reside in urban areas by the year 2050. As urbanisation levels increase so do ecological footprint sizes in these areas, as it is in the cities that income levels are higher, and where higher levels of disposable incomes exist. Whereas the circular economy is gaining ground as a concept for increasing sustainability by the efficient use of available materials and resources, urban areas are often recognised as attractive starting points for making the transition towards a circular economy. The paper “Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions” contains the description of a vision on how biorefinery concepts in current and future metropoles may contribute to the increased efficiency in the use of resources for biomass production. As such this vision forms the interpretation of the principles of the circular economy within the context of biomass value chains and within the geographic boundaries of a metropolitan region. This is also referred to as the circular metropolitan system. With this paper researchers from Wageningen Food & Biobased Research intend to contribute to a scientific basis for increasing resource use efficiency in metropolitan regions through developing appropriate and sustainable biorefinery concepts.
Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa : eindrapportage
Raa, Rik te; Pfau, S. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Massop, Hans ; Hissink, H.J. - \ 2017
BTG Biomass Technology Group - 57 p.
bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - hout - biomassa productie - bosbeheer - bioenergy - biofuels - wood - biomass production - forest administration
Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik
Mol, G. ; Cleen, M. de; Molenaar, Co ; Keesstra, S. ; Visser, S. ; Okx, J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University and Research - 7
duurzame energie - biobased economy - biobrandstoffen - biogas - overheidsbeleid - klimaat - bio-energie - reststromen - hernieuwbare energie - energiebeleid - sustainable energy - biofuels - government policy - climate - bioenergy - residual streams - renewable energy - energy policy
In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten1234567 wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn zoals op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Dit opiniestuk heeft als doel de rol van duurzaam bodem- en landgebruik te benadrukken en de urgentie ervan agenderen voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. En laten zien dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. Het is raadzaam hier voortvarend werk van te maken; de bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDGs moeten zijn gerealiseerd – is al morgen.
Fermentatie is hot: nieuwe toepassingen van een oeroude techniek
Smid, Eddy ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2017
biofuels - biobased economy - bioenergy - chemical industry - nutrition - fermentation - cellulose - bacteria - biomass
Schimmel kan efficiënt melkzuur maken: Vinding van Wageningen Universiteit Research (WUR)
Eggink, Gerrit ; Weusthuis, Ruud - \ 2017
biobased chemistry - biobased economy - biotechnology - ethanol - bioenergy - lactic acid
Biodigestion at the Neighbourhood Level : from community participation to waste separation
Hiemstra, J. ; Lie, R. ; Rietveld, M. - \ 2017
Urban Agriculture Magazine (2017)32. - ISSN 1571-6244 - p. 49 - 51.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - reststromen - projecten - co-vergisting - digestaat - hernieuwbare energie - energiebronnen - organisch afval - recycling - bioenergy - biofuels - residual streams - projects - co-fermentation - digestate - renewable energy - energy sources - organic wastes
Urban Agriculture magazine • number 32 • September 2017 49 www.ruaf.org High energy bills and litter on the streets caused a group of residents of the Wildeman neighbourhood in the district of Osdorp in Amsterdam to act. Expecting no solution from the municipality, they decided to take care of it themselves and tackled these two problems with one solution: using the technology of biodigestion to produce energy from municipal food waste - a perfect example of the urban food-waste-energy nexus.
Groene Cirkels : Resultaatrapportage
Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 15 p.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - sustainable energy - indicators - biomass
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
The SEEA EEA carbon account for the Netherlands
Lof, Marjolein ; Schenau, Sjoerd ; Jong, Rixt de; Remme, Roy ; Graveland, Cor ; Hein, Lars - \ 2017
The Hague : Statistics Netherlands - 64
carbon dioxide - netherlands - carbon - economics - environment - biofuels - bioenergy - biogas - emission - kooldioxide - nederland - koolstof - economie - milieu - biobrandstoffen - bio-energie - emissie
The carbon account provides a comprehensive overview of all relevant carbon stocks and flows. The carbon account for the Netherlands was developed within the scope of the ‘System of Environmental Economic Accounts – Experimen tal Ecosystem Accounting’ (SEEA EEA) project for the Netherlands (Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland: NKR_NL), which is currently c arried out jointly by Statistics Netherlands and Wageningen University. Funding and support was provided by the Ministries of Economic Affairs and Infrastructure and the Environment. Within the NKR_NL project, a number of accounts are currently under devel opment. The carbon account is described in detail in this report.
Sustainable woodfuel for food security : A smart choice: green, renewable and affordable
Sooyeon, Laura Jln ; Schure, J.M. ; Ingram, V.J. ; Yoo, Byoung Il ; Reeb, Dominique ; Xia, Zuzhang ; Perlis, Andrea ; Nordberg, Mats ; Campbell, Jeffrey ; Muller, Eva - \ 2017
FAO - ISBN 9789251099629 - 35 p.
biobased economy - biofuels - bioenergy - wood - biomass - heat - biobrandstoffen - bio-energie - hout - biomassa - warmte
With food insecurity, climate change and deforestation and forest degradation remaining key global issues, this paper highlights the role of sustainable woodfuel in improving food security. Food insecurity and a high dependence on woodfuel as a primary cooking fuel are characteristics common to vulnerable groups of people in developing regions of the world.With adequate policy and legal frameworks in place, woodfuel production and harvesting can be sustainable and a main source of green energy. Moreover, the widespread availability of woodfuel, and the enormous market for it, presents opportunities for employment and for sustainable value chains, providing further rationale for promoting this source of energy. This paper explains how sustainable woodfuel is closely linked to food security and provides insights in how the linkages could be strengthened at all stages of woodfuel production, trade and use.
Effect Molares® op biogas opbrengst bij co-vergisting
Durksz, Durk - \ 2017
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / WPR 738) - 25
bio-energie - co-vergisting - biogas - fermentatie - installatieontwerp - voorbehandeling - malen - gasproductie - bioenergy - co-fermentation - fermentation - plant design - pretreatment - grinding - gas production
Lignocellulolytic capacities of Geobacillus thermodenitrificans: towards consolidated bioprocessing
Daas, Martinus J.A. - \ 2017
University. Promotor(en): John van der Oost; Richard van Kranenburg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431644 - 180
lactic acid - thermophiles - geobacillus - processing - bioenergy - melkzuur - thermofielen - verwerking - bio-energie

The growing demand for consumables and energy, combined with increasing consciousness over environmental issues like global warming, faces us with the challenge to find alternatives for fossil resources. Alternative production methods for energy, like windmills, solar panels and hydroelectricity plants, are far developed and have become economically competitive to fossil resourcebased production processes. However, the production of many (bulk) chemicals and products is still dominated by the petroleum industry. One such chemical is lactic acid, a fermentation product of many bacteria and a compound that is gaining interest as a building block for poly lactic acid (PLA). PLA is a polymer used to produce bioplastics, and thereby provides an alternative to petroleumbased plastic production. As described in Chapter 1, economically feasible production of lactic acid is envisioned through consolidated bioprocessing (CBP). In a CBP process, pretreated lignocellulosic biomass is hydrolyzed to fermentable sugars and those sugars are subsequently fermented to desired product in one reaction vessel. The organism of choice for this hydrolyzation and fermentation is preferentially a thermophile, capable of enzyme production and lactic acid fermentation. Species from the genus Geobacillus have many of the desired characteristics, and in Chapter 2 we have enriched and isolated facultative anaerobic (hemi)cellulolytic Geobacillus strains from compost samples. By selecting for growth on both cellulose and xylan, 94 strains were isolated. Subsequent screening for lactic acid production was carried out from C6 and C5 sugar fermentations and a selection of the best lactic acid producers was made. The denitrifying Geobacillus thermodenitrificans T12 was selected for further research and was rendered genetically accessible with a transformation efficiency of 1.7×105 CFU/µg of plasmid DNA. In fermentations on a mixture of glucose and xylose, a total of 20.3 g of lactic acid was produced with a yield of 0.94 g product/g sugar consumed. In addition, we demonstrated that strain T12 is capable of direct conversion of beechwood xylan to mainly lactic acid in minimal media. Chapter 3 describes the genome sequencing and several features of G. thermodenitrificans T12. The genome of strain T12 consists of a 3.64 Mb chromosome and two plasmids of 59 kb and 56 kb. It has a total of 3.676 genes with an average genomic GC content of 48.7%. The T12 genome encodes a denitrification pathway, allowing for anaerobic respiration. The identity and localization of the responsible genes is similar to those of the denitrification pathways found in strain NG80-2. The host-defence systems present comprise a Type II and a Type III restriction-modification system, as well as a CRISPR-Cas Type II system that could potentially be exploited as a genome editing tool for thermophiles. Furthermore, the hemicellulose utilisation (HUS) locus of strain T12 appeared to have orthologues for all the genes that are present in strain T-6 except for the arabinan degradation cluster. Instead, the HUS locus of strain T12 contains genes for both an inositol and a pectate degradation pathway. The HUS-locus associated gene, GtxynA1, encodes an extracellular endoxylanase of strain T12, and belongs to the family 10 glycoside hydrolases (GH10). In Chapter 4, we describe the cloning, expression and characterization of GtXynA1. The recombinant endoxylanase was purified to homogeneity and showed activity between 40°C and 80°C, with an optimum activity at 60°C, while being active between pH 3.0 to 9.0 with an optimum at pH 6.0. Its thermal stability was high and GtXynA1 showed 85% residual activity after 1 h of incubation at 60°C. Highest activity was demonstrated towards wheat arabinoxylan (WAX), beechwood xylan (BeWX) and birchwood xylan (BiWX). GtXynA1 can degrade WAX and BeWX producing mainly xylobiose and xylotriose. To determine its mode of action, we compared the hydrolysis products generated by GtXynA1 with those from the well-characterized GH10 endoxylanase produced from Aspergillus awamori (AaXynA). The main difference in the mode of action between GtXynA1 and AaXynA on WAX is that GtXynA1 is less hindered by arabinosyl substituents and can therefore release shorter oligosaccharides. The extensive hydrolysis of branched xylans makes this enzyme particularly suited for the conversion of a broad range of lignocellulosic substrates.

The enzymatic conversion of cellulose to glucose requires the synergistic action of three types of enzymes: exoglucanases, endoglucanases and β-glucosidases. The thermophilic, hemicellulolytic Geobacillus thermodenitrificans T12 was shown to be a potential candidate for CBP but lacks the desired endo and exoglucanases needed for the conversion of cellulose. In Chapter 5 we report the heterologous expression of endoglucanases and exoglucanases by G. thermodenitrificans T12, in an attempt to complement the enzymatic machinery of this strain and its suitability for consolidated bioprocessing. A metagenome screen was performed on the metagenome of 73 G. thermodenitrificans strains using HMM profiles of all known CAZy families that contain endo and/or exoglucanases. Two putative endoglucanases, GE39 and GE40, belonging to glucoside hydrolase family 5 were isolated and expressed in both E. coli and G. thermodenitrificans T12. Structure modeling of GE39 revealed a folding similar to a GH5 exo-1,3-βglucanase from S. cerevisiae. However, we determined GE39 to be a β-xylosidase having most activity towards p-nitrophenyl-β-dxylopyranoside. Structure modelling of GE40 revealed a protein architecture similar to a GH5 endoglucanase from B. halodurans, and its endoglucanase activity was confirmed by enzymatic analysis against 2-HE-cellulose, CM-cellulose and barley β-glucan. In addition, we successfully expressed the earlier characterized Geobacillus sp. 70PC53 endoglucanase celA and the C. thermocellum exoglucanase celK in strain G. thermodenitrificans T12. The native hemicellulolytic activity and the heterologous cellulolytic activity described in this research provide a good basis for the further development of Geobacillus thermodenitrificans T12 as a host for consolidated bioprocessing. In Chapter 6, we provided more insight in the genetic variation of the hemicellulolytic utilization cluster of G. thermodenitrificans. This variation is far greater than described before and gives ample opportunities for the further development of Geobacillus spp. for hemicellulose degradation. The production of cellulases in Geobacillus species is demonstrated to be successful, and we have expanded on that knowledge with the expression of both endo and exoglucanases from C. thermocellum. However, in line with previous studies, direct cellulose fermentation by geobacilli is not yet achieved, most likely due to insufficient cellulase production and/or secretion. With a rapidly expanding genetic toolbox for thermophiles, now including a thermostable Cas9, we expect that the successful development of Geobacillus spp. for consolidated bioprocessing is just a matter of time.

Energie uit planten : milieutechnologen richtten bedrijf op
Strik, David - \ 2017
bioenergy - electricity generation - knowledge exploitation - applied research - entrepreneurship

Het Wageningse bedrijf Plant-e haalt elektriciteit uit levende planten. Milieutechnologen David Strik en Marjolein Helder richtten het bedrijf in 2009 op. Inmiddels leidt Helder de groeiende onderneming; Strik is universitair docent en houdt zich bezig met optimaal gebruik van afvalstromen.

Publishable version of Compendium on research results on agro and forest-biomass side-streams : Deliverable 1.1. EU-Horizon2020 project AGRIFORFALOR, Project ID: 696394
Hendriks, C.M.A. ; Lambrecht, E. ; Nabuurs, G.J. ; Gellynck, X. ; Welck, H. - \ 2016
European Commission - 25 p.
biomass - bioenergy - sustainability - biobased economy - residual streams - wood - agricultural wastes - organic wastes - chemical industry - projects - biomassa - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - reststromen - hout - agrarische afvalstoffen - organisch afval - chemische industrie - projecten
AGRIFORVALOR aims to close the research and innovation divide by connecting practitioners from agriculture and forestry to research and academia as well as with associations and clusters, bio-industry, policy makers; business support organisations, innovation agencies and technology transfer intermediaries in multi-actor innovation partnership networks. The focus of the project is on the transfer of know-how and information to enable and support farmers and foresters to exploit existing research results and facilitate the capture of grass root ideas for bio-industry development.
In the project, practitioners in the field of biomass side-streams are united in three Biomass Innovation Design Hubs, piloted in Spain (Andalucía), Hungary and Ireland. In each of these hubs, existing research results and good practices on valorisation of biomass side-streams from agro and forest will be shared and matched with the specific needs and potentials; new grass-roots ideas collected and developed; and dedicated innovation support applied to further deploy selected topics which are dealt with by multi-actor innovation partnership groups.
The assessment of advanced pre-treatment chains. TO2 Advanced pre-treatment of biomass; Task A3
Meesters, K.P.H. ; Annevelink, E. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2016
Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789462577213 - 23 p.
value chain analysis - supply chain management - biomass - biobased materials - biobased economy - bioenergy - biorefinery - modeling - pretreatment - waardeketenanalyse - ketenmanagement - biomassa - materialen uit biologische grondstoffen - bio-energie - bioraffinage - modelleren - voorbehandeling
The overall objective of the TO2 project ‘Advanced pre-treatment of biomass’ was to design optimal energy-driven refinery chains for the susta inable valorization of non-woody biomass to biobased commodities. Therefore optimal combination s need to be found of upstream biorefining and the production of high-quality (sol id) energy carriers from a broad spectrum of non-woody biomass streams. Task A3. within this TO2 project focused on modelling chains and performing an economic evaluation of these chains. Three cases of biomass chains were modelled and evaluated in this report.
How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains : Vision paper
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Bartels, Paul ; Broeze, J. ; Dam, J.E.G. van; Groot, Jim ; Koenderink, N.J.J.P. ; Oever, M.J.A. van den; Snels, J.C.M.A. ; Top, J.L. ; Willems, D.J.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24 p.
biobased economy - resource utilization - value chain analysis - bioenergy - biomass - recycling - sustainable development - economic development - food production - hulpbronnengebruik - waardeketenanalyse - bio-energie - biomassa - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - voedselproductie
This publication contains a vision, formulated by research experts in food and biobased production, on how to achieve increased efficient and effective use of available resources during the production and (re)processing of biomass for food and biobased products, feed and energy. This paper briefly elaborates on the transition to a sustainable bio-economy (see graph 1), focusing on the needs and requirements from a value chain perspective.
Biomassa voor de energievoorziening van tuinbouwclusters
Zwart, H.F. de; Ruijs, M.N.A. ; Visser, H.J.M. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1393) - 34 p.
bio-energie - glastuinbouw - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - warmte - kooldioxide - elektriciteit - biomassa - biobased economy - biochar - verbranding - opwekking van elektriciteit - warmteproductie - bioenergy - greenhouse horticulture - feasibility studies - economic viability - heat - carbon dioxide - electricity - biomass - combustion - electricity generation - heat production
Biomass combustion in combination with a cluster of greenhouses to provide heat, CO2 and electricity can provide a partly solution to the sustainability of the horticultural sector. A biomass gasification plant could also provide valuable biochar, the result of partial combustion of biocarbon. This was shown to have attractive characteristics to be used in high quality potting soil. Despite the high value of the biochar (contributing for 16% of the income from the plant), the economic feasibility of a biomass combustion plant depends heavily on governmental subsidies (SDE +). When the developed technology is used on a practical scale, a biomass plant of 8 MW thermal power and 1.4 MW of electrical power is a sound size. Such a plant fits well with a horticultural cluster of 15 hectares, consisting of 6 ha Tomato, 6 ha Pepper and 3 hectares of Chrysanthemum. The biomass plant produces over 91% of the heating and 95% of the CO2 requirement and 67% of the electricity counsumed. However during winter a lot of electricity will have to be bought, which is compensated with selling to the public grid in summer. The biomass combustion plant will mainly run on biomass is supplied from elsewhere. The biomass from the local cluster covers only 0.3% of the combusted amount. If all available biomass from Netherlands territory would be used to heat greenhouses about 20% of greenhouse industry could make use of system like described in this report.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.