Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 345

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bioenergy
Check title to add to marked list
Systemic: Circular solutions for biowaste
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
EU H2020
Factsheets SYSTEMIC Demonstration Plant
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 25 p.
EU H2020
Factsheets SYSTEMIC Outreach Location
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 23 p.
EU H2020
‘We’ve still got a way to go’
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin - \ 2018
recycling - biobased economy - polymers - residual streams - organic wastes - biofuels - bioenergy - renewable energy
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

Why plants are little solar panels
Schipper, R. - \ 2017
Wageningen :
biobased economy - plants - miscanthus - bioenergy - fibres - biofuels - breeding methods
What are plants contributing to a biobased society?
Which energy can be obtained from using poop?
Weusthuis, R.A. - \ 2017
Wageningen :
biobased economy - chemistry - biobased chemistry - biomass - bioenergy
Which new energy sources can be used in a biobased society?
Final report: Environmental assessment of algae-based PUFA production
Keller, H. ; Reinhardt, G. ; Rettenmaier, N. ; Schorb, A. ; Dittrich, M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Heidelberg : PUFAChain - 94 p.
algae - biofuels - bioenergy - biobased economy - biomass - omega-3 fatty acids - plant oils - biobased chemistry - fermentation
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production : The value chain from microalgae to PUFA ('PUFACHAIN')
Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84 p.
biobased economy - biomass - bioenergy - biofuels - algae - plant oils - omega-3 fatty acids - economic analysis
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production
Voort, Marcel van der; Spruijt, Joanneke ; Potters, Jorieke ; Wolf, Pieter de; Elissen, Hellen - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84
bioenergy - biobased economy - biofuels - biomass - algae - fatty acids - bio-energie - biobrandstoffen - biomassa - algen - vetzuren
Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions : Vision on metropolitan biorefinery concepts in relation to resource-efficient cities
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. ; Groot, J.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1790) - ISBN 9789463437424 - 18
biomass - bioenergy - residual streams - refining - biofuels - biobased economy - biogas - biomassa - bio-energie - reststromen - raffineren - biobrandstoffen
Expectations are that 80 percent of the global population will reside in urban areas by the year 2050. As urbanisation levels increase so do ecological footprint sizes in these areas, as it is in the cities that income levels are higher, and where higher levels of disposable incomes exist. Whereas the circular economy is gaining ground as a concept for increasing sustainability by the efficient use of available materials and resources, urban areas are often recognised as attractive starting points for making the transition towards a circular economy. The paper “Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions” contains the description of a vision on how biorefinery concepts in current and future metropoles may contribute to the increased efficiency in the use of resources for biomass production. As such this vision forms the interpretation of the principles of the circular economy within the context of biomass value chains and within the geographic boundaries of a metropolitan region. This is also referred to as the circular metropolitan system. With this paper researchers from Wageningen Food & Biobased Research intend to contribute to a scientific basis for increasing resource use efficiency in metropolitan regions through developing appropriate and sustainable biorefinery concepts.
Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa : eindrapportage
Raa, Rik te; Pfau, S. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Massop, Hans ; Hissink, H.J. - \ 2017
BTG Biomass Technology Group - 57 p.
bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - hout - biomassa productie - bosbeheer - bioenergy - biofuels - wood - biomass production - forest administration
Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik
Mol, G. ; Cleen, M. de; Molenaar, Co ; Keesstra, S. ; Visser, S. ; Okx, J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University and Research - 7
duurzame energie - biobased economy - biobrandstoffen - biogas - overheidsbeleid - klimaat - bio-energie - reststromen - hernieuwbare energie - energiebeleid - sustainable energy - biofuels - government policy - climate - bioenergy - residual streams - renewable energy - energy policy
In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten1234567 wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn zoals op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Dit opiniestuk heeft als doel de rol van duurzaam bodem- en landgebruik te benadrukken en de urgentie ervan agenderen voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. En laten zien dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. Het is raadzaam hier voortvarend werk van te maken; de bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDGs moeten zijn gerealiseerd – is al morgen.
Fermentatie is hot: nieuwe toepassingen van een oeroude techniek
Smid, Eddy ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2017
biofuels - biobased economy - bioenergy - chemical industry - nutrition - fermentation - cellulose - bacteria - biomass
Schimmel kan efficiënt melkzuur maken: Vinding van Wageningen Universiteit Research (WUR)
Eggink, Gerrit ; Weusthuis, Ruud - \ 2017
biobased chemistry - biobased economy - biotechnology - ethanol - bioenergy - lactic acid
Biodigestion at the Neighbourhood Level : from community participation to waste separation
Hiemstra, J. ; Lie, R. ; Rietveld, M. - \ 2017
Urban Agriculture Magazine (2017)32. - ISSN 1571-6244 - p. 49 - 51.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - reststromen - projecten - co-vergisting - digestaat - hernieuwbare energie - energiebronnen - organisch afval - recycling - bioenergy - biofuels - residual streams - projects - co-fermentation - digestate - renewable energy - energy sources - organic wastes
Urban Agriculture magazine • number 32 • September 2017 49 www.ruaf.org High energy bills and litter on the streets caused a group of residents of the Wildeman neighbourhood in the district of Osdorp in Amsterdam to act. Expecting no solution from the municipality, they decided to take care of it themselves and tackled these two problems with one solution: using the technology of biodigestion to produce energy from municipal food waste - a perfect example of the urban food-waste-energy nexus.
Groene Cirkels : Resultaatrapportage
Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 15 p.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - sustainable energy - indicators - biomass
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
The SEEA EEA carbon account for the Netherlands
Lof, Marjolein ; Schenau, Sjoerd ; Jong, Rixt de; Remme, Roy ; Graveland, Cor ; Hein, Lars - \ 2017
The Hague : Statistics Netherlands - 64
carbon dioxide - netherlands - carbon - economics - environment - biofuels - bioenergy - biogas - emission - kooldioxide - nederland - koolstof - economie - milieu - biobrandstoffen - bio-energie - emissie
The carbon account provides a comprehensive overview of all relevant carbon stocks and flows. The carbon account for the Netherlands was developed within the scope of the ‘System of Environmental Economic Accounts – Experimen tal Ecosystem Accounting’ (SEEA EEA) project for the Netherlands (Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland: NKR_NL), which is currently c arried out jointly by Statistics Netherlands and Wageningen University. Funding and support was provided by the Ministries of Economic Affairs and Infrastructure and the Environment. Within the NKR_NL project, a number of accounts are currently under devel opment. The carbon account is described in detail in this report.
Sustainable woodfuel for food security : A smart choice: green, renewable and affordable
Sooyeon, Laura Jln ; Schure, J.M. ; Ingram, V.J. ; Yoo, Byoung Il ; Reeb, Dominique ; Xia, Zuzhang ; Perlis, Andrea ; Nordberg, Mats ; Campbell, Jeffrey ; Muller, Eva - \ 2017
FAO - ISBN 9789251099629 - 35 p.
biobased economy - biofuels - bioenergy - wood - biomass - heat - biobrandstoffen - bio-energie - hout - biomassa - warmte
With food insecurity, climate change and deforestation and forest degradation remaining key global issues, this paper highlights the role of sustainable woodfuel in improving food security. Food insecurity and a high dependence on woodfuel as a primary cooking fuel are characteristics common to vulnerable groups of people in developing regions of the world.With adequate policy and legal frameworks in place, woodfuel production and harvesting can be sustainable and a main source of green energy. Moreover, the widespread availability of woodfuel, and the enormous market for it, presents opportunities for employment and for sustainable value chains, providing further rationale for promoting this source of energy. This paper explains how sustainable woodfuel is closely linked to food security and provides insights in how the linkages could be strengthened at all stages of woodfuel production, trade and use.
Effect Molares® op biogas opbrengst bij co-vergisting
Durksz, Durk - \ 2017
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / WPR 738) - 25
bio-energie - co-vergisting - biogas - fermentatie - installatieontwerp - voorbehandeling - malen - gasproductie - bioenergy - co-fermentation - fermentation - plant design - pretreatment - grinding - gas production
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.