Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 256

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==biofuels
Check title to add to marked list
De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels
Hein, L.G. - \ 2018
Milieu (2018)9. - ISSN 0920-2234 - p. 41 - 45.
biomass - biobased economy - wood - stoves - heat - bioenergy - biofuels
Het toenemende gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de
vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te ver warmen
met de cv-ketel. Daarentegen leveren pelletkachels wel klimaatwinst ten opzichte van de cv-ketel.
Verder worden voor alle vormen van houtstook de gezondheidseffecten van fi jnstof uit deze bronnen,
zeker ook voor de stoker zelf, sterk onderschat. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken
van hout jaarlijks leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. Tenslotte lijken de emis-
sies van houtstook in de Nederlandse emissieregistratie sterk onderschat te worden. Aanvullende
maatregelen voor het tegengaan van het stoken van hout zijn wenselijk vanuit zowel gezondheids- als
klimaatperspectief.
Toward Sustainable Biofuels in the European Union? Lessons from a Decade of Hybrid Biofuel Governance
Stattman, S.L. ; Gupta, A. ; Partzsch, Lena ; Oosterveer, P.J.M. - \ 2018
Sustainability 10 (2018)11. - ISSN 2071-1050
biofuels - European Union - Renewable Energy Directive (RED) - hybrid governance - sustainability - certification - multi-stakeholder initiatives
The European Union (EU) stands at a crossroads regarding its biofuel policies. For more than a decade, the EU sought to create a market for and govern sustainable biofuels for the transport sector, even as debates over sustainability escalated. It did so by devising novel hybrid (public and private) governance arrangements. We took stock of the nature and outcomes of this experiment in hybrid biofuel governance. We relied on qualitative methods of analysis, whereby we reviewed and synthesized the evolution of EU biofuel governance arrangements over time, through detailed document analysis of secondary and primary literature, including EU and related policy documents and private certification scheme websites. Our analysis reveals that, instead of yielding an increasingly stringent sustainability framework, the hybrid EU governance arrangements resulted
in a proliferation of relatively lax, industry-driven, sustainability standards, even as the notion of “sustainable biofuels” remained contested in public and political debate. These findings contribute to an ongoing debate about the merits of hybrid (public–private) governance arrangements, and whether a hybrid approach helps strengthen or weaken sustainability objectives. We conclude that a more stringent EU meta-standard on sustainability needs to be developed, to underpin future governance arrangements.
Factsheets SYSTEMIC Demonstration Plant
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 25 p.
EU H2020
SYSTEMIC Newsletter, issue 1
Schoumans, O.F. ; Regelink, I.C. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 3 p.
EU H2020
‘We’ve still got a way to go’
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin - \ 2018
recycling - biobased economy - polymers - residual streams - organic wastes - biofuels - bioenergy - renewable energy
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

De toekomst van hout in de biobased economy
Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - lignin - fibres
De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
Plant power : environmental technologist set up a business
Strik, David - \ 2017
bioenergy - biofuels - residual streams - agricultural wastes
Why plants are little solar panels
Schipper, R. - \ 2017
Wageningen :
biobased economy - plants - miscanthus - bioenergy - fibres - biofuels - breeding methods
What are plants contributing to a biobased society?
Overheidsmaatregelen biokerosine : mogelijkheden om de vraag naar biokerosine te stimuleren en de effecten op de luchtvaart en de economie
Faber, Jasper ; Smeets, E.M.W. - \ 2017
Delft : CE Delft - 112
biobrandstoffen - biobased economy - kerosine - overheidsbeleid - stimulatie - subsidies - emissiereductie - luchttransport - biofuels - kerosene - government policy - stimulation - emission reduction - air transport
De maatregel met het grootste potentieel om CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen is het gebruik van brandstoffen met lage emissies over de levenscyclus, zoals bijvoorbeeld geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van residuen uit de bos- en landbouw. Om de luchtvaart te laten bijdragen aan de afname van de wereldwijde emissies is het dus wenselijk een groter aandeel alternatieve duurzame brandstoffen in de luchtvaart in te zetten. Vanwege het prijsverschil tussen fossiele kerosine en biokerosine is hier overheidsbeleid voor nodig. Het doel van deze studie is het beantwoorden van de volgende twee centrale onderzoeksvragen: 1. Met welke beleidsmaatregelen kan de Nederlandse Rijksoverheid de vraag naar en productie van biokerosine laten toenemen? 2. Wat zijn de directe en indirecte effecten van de beleidsmaatregelen?
Final report: Environmental assessment of algae-based PUFA production
Keller, H. ; Reinhardt, G. ; Rettenmaier, N. ; Schorb, A. ; Dittrich, M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Heidelberg : PUFAChain - 94 p.
algae - biofuels - bioenergy - biobased economy - biomass - omega-3 fatty acids - plant oils - biobased chemistry - fermentation
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production : The value chain from microalgae to PUFA ('PUFACHAIN')
Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84 p.
biobased economy - biomass - bioenergy - biofuels - algae - plant oils - omega-3 fatty acids - economic analysis
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production
Voort, Marcel van der; Spruijt, Joanneke ; Potters, Jorieke ; Wolf, Pieter de; Elissen, Hellen - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84
bioenergy - biobased economy - biofuels - biomass - algae - fatty acids - bio-energie - biobrandstoffen - biomassa - algen - vetzuren
Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal
Overbeek, M.M.M. ; Smeets, E.M.W. ; Verhoog, A.D. - \ 2017
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 109) - 37
biomassa - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - bioplastics - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - biobrandstoffen - recycling - chemie op basis van biologische grondstoffen - biomass - biobased materials - renewable energy - sustainability - biofuels - biobased chemistry
This preliminary study investigates the amount of biomass that would be needed in the Netherlands to replace the fossil raw materials used in the manufacture of plastics and how this transition to biobased plastics can be achieved. It is based on desk research and calculations of the area of agricultural land that would be needed to produce sufficient biobased material to meet Dutch demand for biobased plastics. In addition, interviews were held with experts on the institutional obstacles to such a transition. Far too little agricultural land is available in the Netherlands to produce the required amount of biomass needed to replace fossil plastics. Research with the aim of increasing the contribution made by biobased materials to the circular economy should focus on assessing the options for producing sustainable raw materials and on a comprehensive assessment of the sustainable use of biomass in various applications.
Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions : Vision on metropolitan biorefinery concepts in relation to resource-efficient cities
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. ; Groot, J.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1790) - ISBN 9789463437424 - 18
biomass - bioenergy - residual streams - refining - biofuels - biobased economy - biogas - biomassa - bio-energie - reststromen - raffineren - biobrandstoffen
Expectations are that 80 percent of the global population will reside in urban areas by the year 2050. As urbanisation levels increase so do ecological footprint sizes in these areas, as it is in the cities that income levels are higher, and where higher levels of disposable incomes exist. Whereas the circular economy is gaining ground as a concept for increasing sustainability by the efficient use of available materials and resources, urban areas are often recognised as attractive starting points for making the transition towards a circular economy. The paper “Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions” contains the description of a vision on how biorefinery concepts in current and future metropoles may contribute to the increased efficiency in the use of resources for biomass production. As such this vision forms the interpretation of the principles of the circular economy within the context of biomass value chains and within the geographic boundaries of a metropolitan region. This is also referred to as the circular metropolitan system. With this paper researchers from Wageningen Food & Biobased Research intend to contribute to a scientific basis for increasing resource use efficiency in metropolitan regions through developing appropriate and sustainable biorefinery concepts.
Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa : eindrapportage
Raa, Rik te; Pfau, S. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Massop, Hans ; Hissink, H.J. - \ 2017
BTG Biomass Technology Group - 57 p.
bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - hout - biomassa productie - bosbeheer - bioenergy - biofuels - wood - biomass production - forest administration
Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik
Mol, G. ; Cleen, M. de; Molenaar, Co ; Keesstra, S. ; Visser, S. ; Okx, J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University and Research - 7
duurzame energie - biobased economy - biobrandstoffen - biogas - overheidsbeleid - klimaat - bio-energie - reststromen - hernieuwbare energie - energiebeleid - sustainable energy - biofuels - government policy - climate - bioenergy - residual streams - renewable energy - energy policy
In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten1234567 wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn zoals op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Dit opiniestuk heeft als doel de rol van duurzaam bodem- en landgebruik te benadrukken en de urgentie ervan agenderen voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. En laten zien dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. Het is raadzaam hier voortvarend werk van te maken; de bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDGs moeten zijn gerealiseerd – is al morgen.
Fermentatie is hot: nieuwe toepassingen van een oeroude techniek
Smid, Eddy ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2017
biofuels - biobased economy - bioenergy - chemical industry - nutrition - fermentation - cellulose - bacteria - biomass
Biodigestion at the Neighbourhood Level : from community participation to waste separation
Hiemstra, J. ; Lie, R. ; Rietveld, M. - \ 2017
Urban Agriculture Magazine (2017)32. - ISSN 1571-6244 - p. 49 - 51.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - reststromen - projecten - co-vergisting - digestaat - hernieuwbare energie - energiebronnen - organisch afval - recycling - bioenergy - biofuels - residual streams - projects - co-fermentation - digestate - renewable energy - energy sources - organic wastes
Urban Agriculture magazine • number 32 • September 2017 49 www.ruaf.org High energy bills and litter on the streets caused a group of residents of the Wildeman neighbourhood in the district of Osdorp in Amsterdam to act. Expecting no solution from the municipality, they decided to take care of it themselves and tackled these two problems with one solution: using the technology of biodigestion to produce energy from municipal food waste - a perfect example of the urban food-waste-energy nexus.
Groene Cirkels : Resultaatrapportage
Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 15 p.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - sustainable energy - indicators - biomass
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.