Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 412

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bodemkunde
Check title to add to marked list
Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
Atmospheric Boundary Layer, Integrating Air Chemistry and Land Interactions
Vilà-Guerau De Arellano, J. ; Heerwaarden, C.C. van; Stratum, B.J.H. van; Dries, C.L.A.M. van den - \ 2015
New York : Cambridge University Press - ISBN 9781107090941 - 265
atmosferische grenslaag - atmosfeer - fysica - chemie - plantenfysiologie - vegetatie - bodemkunde - meteorologie - agrometeorologie - hydrologie - studieboeken - atmospheric boundary-layer - atmosphere - physics - chemistry - plant physiology - vegetation - soil science - meteorology - agricultural meteorology - hydrology - textbooks
This textbook provides an introduction to the interactions between the atmosphere and the land for advanced undergraduate and graduate students and a reference text for researchers in atmospheric physics and chemistry, hydrology, and plant physiology. The combination of the book, which provides the essential theoretical concepts, and the associated interactive Chemistry Land-surface Atmosphere Soil Slab (CLASS) software, which provides hands-on practical exercises and allows students to design their own numerical experiments, will prove invaluable for learning about many aspects of the soil-vegetation-atmosphere system. This book has a modular and flexible structure, allowing instructors to accommodate it to their own learning-outcome needs.
Hoe levert onderzoek naar modder nieuwe medicijnen op?
Vet, L.E.M. - \ 2015
Universiteit van Nederland
bodemkunde - bodembiologie - bodembiodiversiteit - lesmaterialen - boven- en ondergrondse interacties - plant-microbe interacties - bodemmicrobiologie - bodemweerbaarheid - biodiversiteit - soil science - soil biology - soil biodiversity - teaching materials - aboveground belowground interactions - plant-microbe interactions - soil microbiology - soil suppressiveness - biodiversity
Onze bodem krioelt van micro-organismen. Aan zulke micro-organismen hebben we de ontdekking van onder meer penicilline te danken. Wat kunnen we nog meer aantreffen in die bio-schatkist onder onze voeten? Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR vertelt erover in haar college.
Chemical and biological rhizosphere interactions in low zinc soils
Duffner, A. - \ 2014
University. Promotor(en): Ellis Hoffland; Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Erwin Temminghoff. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571631 - 131
bodem - zink - rizosfeer - voedingsstoffentekorten - bodemkunde - planten - voedingsstoffenopname (planten) - biologische beschikbaarheid - bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - soil - zinc - rhizosphere - nutrient deficiencies - soil science - plants - nutrient uptake - bioavailability - soil quality - soil fertility

Abstract of the PhD thesis entitled “Chemical and biological rhizosphere

interactions in low zinc soils” by Andreas Duffner

Soil provides ecosystem services critical for life. The availability of micronutrients, such as zinc (Zn), in soils is an essential factor for normal healthy growth and reproduction of plants. Zinc deficiency is, however, a global problem in crop production due to low Zn bioavailability in soils to plants. The bioavailable Zn fraction in soils is controlled by several factors and is not directly related to the total Zn content of soils. The main objective of this thesis was the determination of factors which control Zn bioavailability in soils to plants and to assess approaches to improve the prediction of Zn plant uptake.

Based on rhizobox experiments, in situ measurements in the rhizosphere as well as multisurface- and radial transport modeling approaches it was shown that the effect of root exuded citrate for increasing plant available Zn is soil specific and does not depend on a specific concentration of low molecular weight organic acids (e.g. citric acid) in the soil solution. Using various low Zn soils at the same time in an experimental setting improved the understanding of soil-responsiveness to root exuded citrate.

Another insight was that multisurface models, which are widely used to assess the potential ecotoxicological risk in metal-contaminated soils, are also accurate to predict the Zn activity in soils with low Zn levels. The predictions were validated with the soil column Donnan Membrane Technique by using various soils with low Zn levels. It was predicted that soil organic matter is the dominant Zn sorbent and controlled the Zn activity also at low soil organic matter levels. Examples were shown how this modeling approach can be used to assess management options to increase bioavailable Zn to plants.

Using soil extracted Zn fractions to directly predict the Zn plant uptake at low Zn levels was shown to be inaccurate. Using a stepwise approach where the steps of the uptake process were characterized with, respectively, Zn solid-solution distribution, adsorption of Zn to root surface, Zn uptake into root and Zn translocation to shoot made the prediction of Zn plant uptake more accurate. Root surface adsorbed Zn was shown to be a useful proxy for the bioavailable Zn.

The framework of experimental and modeling approaches which were developed and applied in this thesis can also be used to study the plant-availability of other micronutrients at low concentration levels and how that is affected by various root exuded ligands.

Indianenverhalen over zwarte grond : zoektocht naar de werking van biochar
Nijland, R. ; Voorde, T.F.J. van de - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 34 - 39.
biochar - bodemvruchtbaarheid - bodemverbeteraars - koolstofvastlegging in de bodem - duurzaamheid (sustainability) - black soils - bodemkunde - biobased economy - soil fertility - soil conditioners - soil carbon sequestration - sustainability - soil science
Een eeuwenoude, door de indianen gebruikte methode voor het verbeteren van de bodem met houtskool, staat weer volop in de belangstelling. De zwarte grond zou het klimaatprobleem oplossen en het regenwoud redden. Maar zo eenvoudig is het niet, blijkt uit onderzoek.
Transport in the atmosphere-vegetation-soil continuum
Moene, A.F. ; Dam, J.C. van - \ 2014
New York, NY : Cambridge University Press - ISBN 9780521195683
ecohydrologie - hydrologie - bodemfysica - micrometeorologie - meteorologie - atmosfeer - vegetatie - bodemkunde - bodemwater - transportprocessen - beweging in de bodem - ecohydrology - hydrology - soil physics - micrometeorology - meteorology - atmosphere - vegetation - soil science - soil water - transport processes - movement in soil
Traditionally, soil science, atmospheric science, hydrology, plant science and agriculture have been studied largely as separate subjects. These systems are clearly interlinked, however, and in recent years a great deal of interdisciplinary research has been undertaken to better understand the interactions. This textbook was developed from a course that the authors have been teaching for many years on atmosphere-vegetation-soil interactions at one of the leading international research institutes in environmental science and agriculture. The book describes the atmosphere-vegetation-soil continuum from the perspective of several interrelated disciplines, integrated into one textbook.
'Complex PlAMV vraagt om systematische aanpak' : Maarten de Kock
Dwarswaard, A. ; Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. - \ 2013
BloembollenVisie (2013)262. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
bloembollen - lelies - virusziekten - plantago asiatica mosaic virus - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - kennisoverdracht - bodemkunde - ornamental bulbs - lilies - viral diseases - plant viruses - plant disease control - knowledge transfer - soil science
Ruim twee jaar werken de PPO-onderzoekers Maarten de Kock en Casper Slootweg nu aan het PlAM-virus in lelie. Die tijd heeft veel inzichten opgeleverd, vinden beide onderzoekers. Meest recent is het gegeven dat het virus zich ook door de grond van de ene naar de andere lelieplant verplaatst, en dat waarschijnlijk zonder hulp van een ander bodemorganisme. Hoe kan een teler uit het virus blijven?
Samenwerking Wageningen UR met: Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem
Agterberg, H. - \ 2011
Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 19 - 19.
kennisoverdracht - samenwerking - bodemkunde - bodembeheer - knowledge transfer - cooperation - soil science - soil management
Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) is een onafhankelijke stichting die belanghebbenden rondom een duurzame ontwikkeling van de bodem verbindt. De SKB werkt al meer dan tien jaar samen met Wageningen UR.
Gezonde bodem : kennismiddag PPO Bloembollen
PPO BBF Bloembollen, - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)218. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
bloembollen - cultuurmethoden - opslag - gewasbescherming - bodemkunde - bodemkwaliteit - onkruidbestrijding - bemesting - ornamental bulbs - cultural methods - storage - plant protection - soil science - soil quality - weed control - fertilizer application
Vrijdag 13 mei 2011 staan de deuren van PPO Bloembollen weer open. Op het veld en in de schuur is veel te zien en te horen over nieuwe ontwikkelingen in de teelt en bewaring van bloembollen. Deze middag staat een gezonde bodem centraal. Er is ook veel informatie over aaltjes, energie, onkruid, teelt de grond uit, trips en bemesting. Ook het bedrijfsleven is weer goed vertegenwoordigd. Een impressie van de onderwerpen van deze middag.
Digital soil mapping: bridging research, environmental application, and operation
Boettinger, J.L. ; Howell, D.W. ; Moore, A.M. ; Hartemink, A.E. ; Kienast-Brown, S. - \ 2010
Dordrecht : Springer (Progress in Soil Science 2) - ISBN 9789048188628 - 473
remote sensing - fotogrammetrie - geografische informatiesystemen - cartografie - bodemkunde - bodembescherming - aardwetenschappen - photogrammetry - geographical information systems - mapping - soil science - soil conservation - earth sciences
Digital Soil Mapping is the creation and the population of a geographically referenced soil database. It is generated at a given resolution by using field and laboratory observation methods coupled with environmental data through quantitative relationships. Digital soil mapping is advancing on different fronts at different rates all across the world. This book presents the state-of-the art and explores strategies for bridging research, production, and environmental application of digital soil mapping.It includes examples from North America, South America, Europe, Asia, and Australia. The chapters address the following topics: - exploring new environmental covariates and sampling schemes - using integrated sensors to infer soil properties or status - innovative inference systems predicting soil classes, properties, and estimating their uncertainties - using digital soil mapping and techniques for soil assessment and environmental application - evaluating and using legacy soil data - protocol and capacity building for making digital soil mapping operational around the globe.
Bodem en onderwijs in Nederland: de blik vooruit
Sonneveld, M.P.W. ; Ruiter, P.C. de; Nol, L. - \ 2010
Bodem 2010 (2010)5. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
bodemkunde - hoger onderwijs - soil science - higher education
Het onderwijs ligt bodemkundigen nauw aan het hart. Dat blijkt wel uit de vele, steeds nieuwe initiatieven die worden ondernomen om het bodemonderwijs tegen het licht te houden van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. De tegenwoordige situatie vraagt om extra inzet vanuit de bodemkunde om haar rol en bijdrage over het voetlicht te brengen. En dat gaat verder dan via HBO en Universiteit alleen
Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties
Brus, D.J. ; Vasat, R.V. ; Heuvelink, G.B.M. ; Knotters, M. ; Vries, F. de; Walvoort, D.J.J. - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 197) - 151
bodemkunde - bodemeigenschappen - informatiesystemen - databanken - cartografie - computer software - soil science - soil properties - information systems - databases - mapping
This report describes the potential and functionality of software for spatial analysis, prediction and stochastic simulation of continuous soil properties using data from the Dutch Soil Information System (BIS). A geostatistical framework and R codes were developed. The geostatistical model of a soil property has a deterministic component representing the mean value within a soil category, and a stochastic component of standardized residuals. The standardized residuals are interpolated or simulated based on the simple kriging system. The software was tested in four case studies: exchangeable soil pH, clay content, organic matter content and Mean Spring Water table depth (MSW). It is concluded that the geostatistical framework and R codes developed in this study enable to predict values of continuous soil properties spatially, and to quantify the inaccuracy of these predictions. The inaccuracy of a spatial prediction at a certain location is quantified by the kriging variance, which can be interpreted as an indication of the uncertainty about the true value.
Soil Science
Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; White, R.E. - \ 2009
London : Earthscan - ISBN 9781844076468 - 1800
soil science - bodemkunde
Soil use and management
Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; White, R.E. - \ 2009
London [etc.] : Earthscan (Earthscan reference collections ) - ISBN 9781844076468 - 328
bodemkunde - bodembeheer - bodemdegradatie - bodemvruchtbaarheid - soil science - soil management - soil degradation - soil fertility
This four-volume set, edited by leading experts in soil science, brings together in one collection a series of papers that have been fundamental to the development of soil science as a defined discipline. Volume 3 on Soil Use and Management covers: - Soil evaluation and land use planning - Soil and water conservation - Soil fertility and plant nutrition - Soil engineering and technology - Soil degradation control, remediation and reclamation
Soil in space and time
Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; White, R.E. - \ 2009
London [etc.] : Earthscan (Earthscan reference collections ) - ISBN 9781844076468 - 428
bodemkunde - bodemvorming - bodemmorfologie - bodemclassificatie - soil science - soil formation - soil morphology - soil classification
This four-volume set, edited by leading experts in soil science, brings together in one collection a series of papers that have been fundamental to the development of soil science as a defined discipline. Volume 1 on Soil in Space and Time covers: - Soil morphology and micromorphology - Soil geography - Soil genesis - Soil classification - Pedometrics - Paleopedology
Soil properties and processes
Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; White, R.E. - \ 2009
London [etc.] : Earthscan (Earthscan reference collections ) - ISBN 9781844076468 - 641
bodemkunde - bodemeigenschappen - bodemfysica - bodemchemie - bodembiologie - soil science - soil properties - soil physics - soil chemistry - soil biology
This four-volume set, edited by leading experts in soil science, brings together in one collection a series of papers that have been fundamental to the development of soil science as a defined discipline. Tis volume 2 on Soil Properties and Processes covers: - Soil physics - Soil (bio)chemistry - Soil biology - Soil mineralogy - Soil chemical, physical and biological interfacial reactions
The role of soils in sustaining society and the environment
Hartemink, A.E. ; McBratney, A.B. ; White, R.E. - \ 2009
London [etc.] : Earthscan (Earthscan reference collections ) - ISBN 9781844076468 - 270
bodemkunde - voedselzekerheid - landgebruik - soil science - food security - land use
This four-volume set, edited by leading experts in soil science, brings together in one collection a series of papers that have been fundamental to the development of soil science as a defined discipline. Volume 4 on The Role of Soils in Society and the Environment covers: - Soils and the environment - Soils, food security, and human health - Soils and land use change - Soil education and public awareness - History, philosophy, and sociology of soil science
Plant nutrition of greenhouse crops
Sonneveld, C. ; Voogt, W. - \ 2009
Dordrecht : Springer - ISBN 9789048125319 - 431
plantenvoeding - kasgewassen - landbouw - computertechnieken - bodemkunde - bodembescherming - plantenfysiologie - duurzame ontwikkeling - plant nutrition - greenhouse crops - agriculture - computer techniques - soil science - soil conservation - plant physiology - sustainable development
Exposure assessment for soil organisms at EU level
Boesten, J.J.T.I. - \ 2009
bodembiologie - bodemkunde - pesticiden - ecosystemen - gewasbescherming - eu regelingen - waterverontreiniging - gegevensrepresentatie - ecotoxicologie - soil biology - soil science - pesticides - ecosystems - plant protection - eu regulations - water pollution - data representation - ecotoxicology
Posterpresentation. The existing guidance for exposure assessment of soil organisms for the registration of plant protection products at EU level is not state of the art. A number of EU member states (including the Netherlands) have asked the European Food Safety Authority (EFSA) to improve this guidance
Ruimte voor vernieuwing : beleid en onderzoek doen meer met kennis
Hermans, C.M.L. ; Okx, J.P. ; Kwakernaak, C. ; Klostermann, J.E.M. ; Visschedijk, P.A.M. ; Borgstein, M.H. ; Berkhout, P. ; Luttik, J. ; Overbeek, M.M.M. ; Boonstra, F.G. ; Vullings, L.A.E. ; Dijk-Mosterd, L. van - \ 2009
Den Haag : LEI, BO Cluster Vitaal Landelijk Gebied (Jaarboek / Cluster Vitaal Landelijk Gebied 2008) - 112
regionale planning - platteland - natuurbescherming - plattelandsontwikkeling - hydrologie - bodemkunde - onderzoek - overheidsbeleid - governance - regional planning - rural areas - nature conservation - rural development - hydrology - soil science - research - government policy
Voor de derde keer een jaar werken in en met Cluster Vitaal Landelijk Gebied. Bezien vanuit (Haags) beleid en (Wagenings) onderzoek. Een trend waar een ambtenaar die zich bezighoudt met het landelijk gebied mee te maken heeft, is decentralisatie. Het onderzoek heet ‘beleidsondersteunend’ te zijn, maar de onderzoekskant heeft net als de ambtenarij te maken met een weerbarstige praktijk. Vitaal landelijk gebied heeft te maken met hydrologie, bestuurskunde, sociologie, bodemkunde, ecologie enzovoorts. En al die specialismen hebben hun eigen beoefenaars
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.