Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==boerderijwinkels
Check title to add to marked list
De ideale boerderijwinkel : Waarom doen sommige consumenten graag boodschappen op een boerderij?
Vijn, M.P. - \ 2015
Ekoland (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - multifunctionele landbouw - verkoopbevordering - consumentenvoorkeuren - doelgroepen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - multifunctional agriculture - sales promotion - consumer preferences - target groups
Een boerderijwinkel kan het nettoresultaat van een agrarisch bedrijf behoorlijk verhogen, doordat een deel van de eigen productie rechtstreeks aan de consument kan worden afgezet. Het succes van zo’n winkel hangt deels af van klanttype, assortiment en inrichting. Op welke doelgroepen focus je en zijn assortiment en inrichting daarop toegesneden?
De ideale boerderijwinkel : De klant, het concept, het assortiment en de inrichting
Heinen, Olaf ; Alebeek, F.A.N. van; Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
Wageningen : DLO-PPO - 11
boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - sortimenten - begrippen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - assortments - concepts
In deze brochure staat de gehele boerderijwinkelervaring van de consument centraal. Wat verwacht de consument van de boerderijwinkel? We helpen je bij het formuleren van jouw eigen verhaal voor jouw bedrijf en je producten. Hoe richt je je op de juiste doelgroep en hoe maak je je inrichting en assortiment passend bij die doelgroep? Met een slimme marketing kun je het rendement van de boerderijwinkel aanzienlijk verbeteren.
Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Ekoland (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
biologische landbouw - boerderijwinkels - neveninkomsten - relaties tussen stad en platteland - houding van consumenten - klantrelaties - economische samenwerking - bedrijfsvoering - voedselproductie - marketing - multifunctionele landbouw - organic farming - on-farm sales - supplementary income - rural urban relations - consumer attitudes - customer relations - economic cooperation - management - food production - multifunctional agriculture
De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met winkels in Zwolle, Dalfsen en Ommen.
Achtergronddocument Driemeting : Verantwoording van de berekeningen en gemaakte keuzes voor het komen tot de omzet van de multifunctionele landbouw 2013
Veen, E.J. ; Schoutsen, M.A. ; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO 654) - 52
multifunctionele landbouw - neveninkomsten - inkomen van landbouwers - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - omzet - vakanties op de boerderij - multifunctional agriculture - supplementary income - farmers' income - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales - farm management - management - turnover - farm holidays
Neveninkomsten op de boerderij door: Agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang, zorglandbouw, recreatie of boerderijverkoop
Meer marge in eigen zak
Vijn, M.P. - \ 2015
Schakel in succes (2015)2. - ISSN 2211-5811 - p. 16 - 19.
verwerking op de boerderij - neveninkomsten - kaasbereiding - fruitproducten - melkveehouderij - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - boerderijwinkels - verkoopautomaten - vleesvee - coöperatieve activiteiten - on-farm processing - supplementary income - cheesemaking - fruit products - dairy farming - horticulture - farm management - on-farm sales - vending machines - beef cattle - cooperative activities
In 2013 waren er 2.720 agrarisch ondernemers die hun producten rechtstreeks aan de consumenten verkochten. Gezamenlijk haalden ze daarmee een omzet van 142 miljoen euro. Welke mogelijkheden zijn er en waar moeten ondernemers rekening mee houden? Marcel Vijn van PPO Wageningen UR te Lelystad aan het woord.
Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
Kijk op multifunctionele landbouw. Omzet en impact 2007-2013
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Jager, J.H. ; Meulen, H.A.B. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Schoutsen, M.A. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Vijn, M.P. ; Voskuilen, M.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2014
LEI, WUR / PPO, WUR
agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - landbouwbedrijven - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - kinderverzorging - boerderijwinkels - boerderijeducatie - recreatie - nevenactiviteiten - omzet - farm management - crop enterprises - farms - multifunctional agriculture - social care farms - child care - on-farm sales - farm education - recreation - ancillary enterprises - turnover
Op veel land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Ongeveer 20% van de agrariërs pakt ook andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, streekproducten, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de omzet en impact van de sectoren van multifunctionele landbouw over de periode 2007-2013.
Meer winst uit vleesverkoop : nieuwe rekentool voor verkoop van vlees van eigen dieren
Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2014
Ekoland 2014 (2014)juni. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
vleeswaren - streekgebonden producten - boerderijwinkels - verse producten - rendement - multifunctionele landbouw - rundveehouderij - rundvlees - nevenactiviteiten - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - meat products - regional specialty products - on-farm sales - fresh products - returns - multifunctional agriculture - cattle husbandry - beef - ancillary enterprises - entrepreneurship - farm management
Streekproducten en boerderijwinkels hebben een grote marktpotentie. Uit eerder onderzoek blijkt dat in boerderijwinkels vooral groenten, fruit, eieren en kaas wordt verkocht. Vlees wordt minder verkocht, laat staan vers vlees. Boeren, tuinders en onderzoekers waren benieuwd hoe de verkoop van die versproducten, zoals dat vlees van eigen dieren zich heeft ontwikkeld. Wat is het rendement, wat gaat goed en wat kan beter?
De verkoop van vlees van eigen dieren
Vijn, M.P. ; Alebeek, F.A.N. van; Voort, M.P.J. van der; Boxtel, M. van; Schoutsen, M.A. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 611) - 35
multifunctionele landbouw - boerderijwinkels - vleeswaren - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - streekgebonden producten - rundveehouderij - rundvlees - verse producten - nevenactiviteiten - kosten - multifunctional agriculture - on-farm sales - meat products - farm management - entrepreneurship - regional specialty products - cattle husbandry - beef - fresh products - ancillary enterprises - costs
De onderzoeksvraag is hoe bestaande bedrijven het concept ‘verkoop van vlees van eigen dieren’ toepassen, wat de financiële haalbaarheid ervan is, en wat de succes- en faalfactoren en randvoorwaarden zijn. Als afbakening is gekozen voor de verkoop van vlees van eigen runderen. Omdat dit onderzoek gaat over versproducten wordt ingezoomd op de verkoop van vers vlees.
Factsheets. Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap
Vijn, M.P. ; Vrolijk, M. ; Zaalmink, W. ; Herten, C. van; Koulil, M. van; Meester, H. ; Raaij, C. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
multifunctionele landbouw - kinderverzorging - plattelandstoerisme - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - streekgebonden producten - zorgboerderijen - professionaliteit - ondernemerschap - projecten - multifunctional agriculture - child care - rural tourism - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales - regional specialty products - social care farms - professionalism - entrepreneurship - projects
Zo’n 400 ondernemers werkten in 2012 en 2013 aan een krachtige koers voor hun eigen bedrijf en de sector binnen het project 'Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap'. Verdeeld over 20 netwerken zorgden deze ondernemers voor ontwikkeling en professionalisering op individueel en sectoraal niveau. Elk netwerk stelde hierbij eigen doelen waardoor een brede variatie aan onderwerpen aan de orde is gekomen binnen de sectoren zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang of boerderijwinkels/afzet streekproducten. De netwerkbegeleiders hebben de ontwikkeling met de deelnemers doorlopen vanuit eigen expertise en door externen in te zetten. De gedrevenheid van de deelnemers, begeleiders en het projectteam resulteren in aansprekende resultaten. Dit boekje presenteert per netwerk een factsheet met de leerpunten en resultaten. Iets waar we met elkaar als sector trots op mogen zijn.
Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen
Kierkels, T. ; Ypma, T. ; Kars, J. ; Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Elings, M. ; Oostindië, H.A. ; Methorst, R.G. ; Winter, M.A. de; Engelsma, K.A. ; Kempenaar, J. ; Visser, A.J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2012
Zutphen : Roodbont - ISBN 9789087401184 - 140
multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - ondernemerschap - diversificatie - boerderijwinkels - zorgboerderijen - boerderijeducatie - dagopvang - agrarisch natuurbeheer - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - non-farm income - entrepreneurship - diversification - on-farm sales - social care farms - farm education - day care - agri-environment schemes - farm tourism
Multifunctionele landbouw combineert verschillende functies op het boerenbedrijf: een agrarische tak met bijvoorbeeld huisverkoop of zorglandbouw. Inmiddels vormt de sector met bijna een half miljard euro omzet, die vergelijkbaar is met de bollensector, een sterke economische drager van het platteland. In het boek komen thema’s aan bod als economie, ondernemerschap, verbinding, vers voedsel en beleving. Verder worden de belangrijkste deelsectoren belicht: kinderopvang, boerderijverkoop, zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer, recreatie/toerisme en boerderij-educatie. In tien ‘dubbelportretten’ komen mensen aan het woord die via de multifunctionele landbouw met elkaar in verbinding staan, zoals gastvrouw en gast, leverancier en verwerker, educatieboerin en docent.
Een echte boerderij met een echte boer: multifunctionele landbouw: gebruik de meerwaarde van de agrarische tak
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)9. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - boerderijwinkels - recreatie op het platteland - zorgboerderijen - multifunctional agriculture - farm management - on-farm sales - rural recreation - social care farms
Steeds meer boeren combineren hun agrarische activiteiten met kinderopvang, een camping, boerengolf, verkoop van producten of zorg. Die combinatie heeft meerwaarde voor klanten en bezoekers.
Kijk op multifunctionele landbouw : addendum
Roest, A.E. ; Jager, J.H. - \ 2011
Den Haag : LEI WUR (Rapport / LEI Wageningen UR 11-016) - 16
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - rural development - economic development - multifunctional agriculture - non-farm income - social care farms - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales
De ontwikkeling van de multifunctionele landbouw wordt in de periode 2008 tot 2011 ondersteund door de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Daarbij is het streven om de omzet van deze sector te verdubbelen. Wageningen UR voert de monitoring uit van de ontwikkelingen in de verschillende multifunctionele sectoren in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw. De uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd in de reeks publicaties ‘Kijk op multifunctionele landbouw’. Uit de sector zijn een aantal specifieke vragen naar voren gekomen naar aanleiding van deze rapportages. Om deze informatie te ontsluiten is deze brochure geschreven, wat een aanvulling is op de reeks ‘Kijk op multifunctionele landbouw’. Ook in deze brochure vormen de gegevens uit de jaarlijkse CBS-Landbouwtelling de basis.
Laat klanten vaker kopen
Jong, D. de; Vijn, M.P. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)3. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
multifunctionele landbouw - boerderijwinkels - marketing - consumentengedrag - multifunctional agriculture - on-farm sales - consumer behaviour
Consumenten kopen meestal niet bij een boerderijwinkel. Dit geldt ook voor de meeste klanten van boerderijwinkels. Om mensen te verleiden om vaker te kopen, kunnen boerenwinkels het assortiment uitbreiden en zorgen voor een betere bereikbaarheid.
Dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw : rapport onderzoeksfase 2: empirisch onderzoek onder 120 multifunctionele landbouwbedrijven
Oostindië, H.A. ; Seuneke, P.L.M. ; Broekhuizen, R.E. van; Hegger, E. ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Rurale Sociologie, Wageningen University - 43
nevenactiviteiten - landbouwbedrijven - multifunctionele landbouw - paarden - zorgboerderijen - boerderijwinkels - boerderijtoerisme - kinderverzorging - ancillary enterprises - farms - multifunctional agriculture - horses - social care farms - on-farm sales - farm tourism - child care
In deze rapportage de uitkomsten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verzamelde praktijkmateriaal op de volgende niveaus; De multifunctionele activiteit (zorg, educatie, toerisme etc.), het multifunctionele landbouwbedrijf en de multifunctionele regio.
Kleinere biologische bedrijven
Bernaerts, S. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - kleine landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - boerderijwinkels - organic farming - field vegetables - outdoor cropping - small farms - farm management - on-farm sales
Er zijn in Nederland en Vlaanderen veel kleinere biologische bedrijven. Zij houden zich vaak bezig met groenteteelt op kleine schaal en verkopen rechtstreeks aan de consument. Kenmerk van deze bedrijven is dat ze veel gewassen op een kleine oppervlakte telen. Veel bedrijven verkopen via groenteabonnementen, webwinkels, de biologische markt of een winkel aan huis. Deze bedrijven bepalen voor een belangrijk deel het gezicht van de biologische landbouw.
Posters Waardewerken 2010; landelijke en bedrijfsspecifieke posters
Dekking, A.J.G. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 21
multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - ondernemerschap - zorgboerderijen - boerderijwinkels - boerderijtoerisme - netwerken (activiteit) - innovaties - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - entrepreneurship - social care farms - on-farm sales - farm tourism - networking - innovations
Waardewerken is een innovatienetwerk van 20 pioniers op het gebied van multifunctionele landbouw.
Multifunctionele landbouw is lucratief
Sikkema, A. - \ 2010
Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2010)5. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
economische ontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - boerderijtoerisme - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - economic development - ancillary enterprises - non-farm income - farm tourism - multifunctional agriculture - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales
Boeren verdienen steeds meer geld met zorg, kinderopvang, recreatie en winkelverkoop op de boerderij. De omzet daarvan steeg tussen 2007 en 2009 met bijna dertig procent. 'De tijd dat multifunctionele landbouw een escape was, is echt voorbij.'
Kijk op multifunctionele landbouw : omzet en omvang
Roest, A.E. ; Oltmer, K. ; Jager, J.H. ; Venema, G.S. ; Voskuilen, M.J. ; Schoorlemmer, H.B. ; Hendriks-Goossens, V.J.C. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2010-064) - ISBN 9789086154500 - 114
plattelandsontwikkeling - economische ontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - rural development - economic development - ancillary enterprises - non-farm income - multifunctional agriculture - social care farms - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales
Kijk op multifunctionele landbouw. Dit onderzoek is een vervolg op de omzetmeting van 2007 en zet een uitgebreide onderbouwing neer van de omzet die agrarische bedrijven in 2009 behaalden uit de volgende zes multifunctionele landbouwsectoren: zorgboerderijen, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer, recreatie & toerisme en tenslotte boerderijeducatie. Er is gebruik gemaakt van beschikbare databronnen, literatuur en kennis van experts. Dit rapport is onder-deel van vier documenten rond Kijk op multifunctionele landbouw: Ontwikkelingen per provincie, Verkenning van de impact en de brochure Omzet en impact 2007-2009.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.