Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 125

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bouwconstructie
Check title to add to marked list
Simple systems abroad coupled to hight-tech solutions : MexiCultura: cooperation between Holland and Mexico
Velden, P. van; Elings, A. - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 26 - 27.
glastuinbouw - kastechniek - kassen - bouwtechnologie - bouwconstructie - innovaties - gewasproductie - kennisoverdracht - samenwerking - mexico - nederland - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - construction technology - building construction - innovations - crop production - knowledge transfer - cooperation - netherlands
Doing business with Mexican entrepreneurs is high on the wish list of Dutch companies. That’s not so simple when you’re used to building high-tech greenhouses. Yet the local growers want to improve their current methods of production. The Dutch can be of service by offering knowledge about simple heating systems and ways to save water.
Hightech kas voor subtropisch klimaat Taiwan
Hemming, S. ; Os, E.A. van - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 56 - 57.
glastuinbouw - kastechniek - technologieoverdracht - bouwconstructie - klimaatregeling - productiegroei - doelstellingenmanagement - kasgewassen - milieubeheersing - cultuurmethoden - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - greenhouse technology - technology transfer - building construction - air conditioning - crop production - management by objectives - greenhouse crops - environmental control - cultural methods - knowledge transfer
Taiwan is een van de meest innovatieve landen in de wereld als het gaat om technologische ontwikkelingen. Dat geldt echter in mindere mate als het gaat om de lokale productie van verse groenten in kassen. De Taiwanese overheid heeft daarom een strategie uitgezet om de lokale tuinbouwsector te moderniseren, de bijdrage aan de nationale economie te verhogen en de positie op binnen- en buitenlandse markten te versterken. Wageningen UR Glastuinbouw speelt daarin een belangrijke rol.
Eenvoudige systemen in buitenland koppelen aan hightech oplossingen : MexiCultura verstevigt samenwerking Nederland en Mexico
Velden, P. van; Elings, A. ; Garcia Victoria, N. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)3. - p. 44 - 45.
glastuinbouw - kastechniek - buitenland - aangepaste technologie - technische hulpverlening - kennisoverdracht - kassen - bouwconstructie - mexico - greenhouse horticulture - greenhouse technology - foreign countries - appropriate technology - technical aid - knowledge transfer - greenhouses - building construction
Zaken doen met Mexicaanse ondernemers staat hoog op het verlanglijstje van Nederlandse bedrijven. Dat lukt niet zomaar met het bouwen van hightech kassen. De lokale ondernemers hebben juist behoefte om hun bestaande manier van telen te verbeteren. Hollanders kunnen hun diensten aanbieden met kennis over eenvoudige verwarmingssystemen en manieren om water te besparen.
Opslag : Verwerken van niet houtige biomassa
Holshof, G. ; Schooten, H.A. van; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774c) - 24
grasmaaisel - ingekuilde planten - opslag - opslag als stortgoed - kuilsilo's - bouwconstructie - opslagruimte - bedekkingsmaterialen - biomassa productie - biobased economy - grass clippings - silage plants - storage - bulk storage - pit silos - building construction - storage space - covers - biomass production
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij de opslag van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt gebruikt als veevoer.
New greenhouse concepts : Good for energy bill, now initiate sector : Looking for ways to reduce cost price (interview with Jan Janse)
Bezemer, J. ; Janse, J. - \ 2014
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
glastuinbouw - kassen - innovaties - energiebesparing - bouwconstructie - ontwerp - kosten-batenanalyse - kastechniek - greenhouse horticulture - greenhouses - innovations - energy saving - building construction - design - cost benefit analysis - greenhouse technology
Several new greenhouse concepts have been developed during the last few years. But how do the various greenhouses – each with a specific technology – perform when it comes to energy savings? And is production competitive? What do they cost?
Iterest grows for Dutch mid-tech and low-tech greenhouse technology : A greenhouse to suit all tropical conditions (interview with Anne Elings)
Kierkels, T. ; Elings, A. - \ 2014
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 282 - 29.
glastuinbouw - kassen - bouwtechnologie - bouwconstructie - teelt onder bescherming - tropen - ontwerp - maleisië - materialen - aangepaste technologie - greenhouse horticulture - greenhouses - construction technology - building construction - protected cultivation - tropics - design - malaysia - materials - appropriate technology
The Netherlands sets the standard for high-tech greenhouses worldwide. But increasingly suppliers are looking too at possibilities within the mid-tech and even the low-tech market segments. The Dutch government is supporting demonstration projects, for example in Mexico, East Africa and Malaysia. Technically it’s all going well.
Nieuwe kasconcepten: goed voor energierekening, sector nu aan zet (interview met Feije de Zwart, Frank Kempkes en Jan Janse)
Bezemer, J. ; Zwart, H.F. de; Kempkes, F.L.K. ; Janse, J. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)11. - p. 29 - 31.
glastuinbouw - kassen - kastechniek - vergelijkend onderzoek - energiebesparing - aangepaste technologie - bouwconstructie - kostenbeheersing - potplanten - groenten - greenhouse horticulture - greenhouses - greenhouse technology - comparative research - energy saving - appropriate technology - building construction - cost control - pot plants - vegetables
De afgelopen jaren is een aantal nieuwe kasconcepten ontwikkeld. Maar hoe presteren de verschillende nieuwe kassen, met elk een specifieke technologie, als het gaat om energiebesparing? En kunnen zij concurreren met de praktijk als het gaat om de producties? En wat kosten zij? We zetten de zaken op een rijtje.
Nederland krijgt belangstelling voor mid tech en low tech kassenbouw (interview met Anne Elings)
Kierkels, T. ; Elings, A. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)10. - p. 34 - 35.
glastuinbouw - kassen - bouwtechnologie - bouwconstructie - teelt onder bescherming - tropen - ontwerp - maleisië - materialen - aangepaste technologie - greenhouse horticulture - greenhouses - construction technology - building construction - protected cultivation - tropics - design - malaysia - materials - appropriate technology
Nederland zet de toon in high tech kassenbouw over de hele wereld. Maar in toenemende mate kijken de toeleveringsbedrijven ook naar mogelijkheden binnen het mid tech en zelfs het low tech segment. De Nederlandse overheid ondersteunt demonstratieprojecten in bijvoorbeeld Mexico, Oost-Afrika en Maleisië. Technisch lukt het allemaal goed.
Impressie studiereis “Bouwen met groen en glas” van 13 en 14 oktober 2011 (interview Margareth Hop)
Hulshof, M. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2012
YouTube
gebouwen - bouwtechnologie - daglicht - beplantingen - belevingswaarde - welzijn - bouwconstructie - natuurtechniek - duitsland - buildings - construction technology - daylight - plantations - experiential value - well-being - building construction - ecological engineering - germany
Filmpje over een studiereis naar Hannover (Duitsland) over bouwen met groen en glas, waarbij aandacht voor de meerwaarde van groen en daglicht in de gebouwde omgeving.
Dakmagazine : meer licht, lucht en ruimte, voor minder
Dooren, H.J.C. van; Sleurink, D. ; Biewenga, G. ; Kasper, G.J. ; Winkel, A. ; Blanken, K. ; Wemmenhove, H. ; Meerburg, B.G. ; Sapounas, A. ; Overbeek, J. ; Elling, G. ; Sloff, J. ; Versluis, H. - \ 2012
Wageningen : AgriMedia - 46
melkveehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting van koeien - daken - bouwconstructie - dairy farming - farm buildings - cow housing - roofs - building construction
Het project ‘Duurzame Daken’ ging op zoek naar oplossingen. Met het oog op de kostprijs zijn namelijk goedkope alternatieven voor het traditionele zadeldak gewenst. Sterker nog, het wordt een uitdaging om het dak te gaan zien als een plek waar meeropbrengsten zijn te halen. Er is veel te kiezen en de mogelijkheden voor meeropbrengsten van het dak nemen toe. Voldoende aanleiding voor deze special ter inspiratie en met veel beslisinformatie voor veehouders met nieuw- of verbouwplannen.
Wet van de afnemende meeropbrengst doet zich gelden, optimum is bereikt: Veel hoger dan 7 meter zullen kassen niet worden
Campen, J.B. ; Staalduinen, J. van - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)6/7. - p. 62 - 63.
glastuinbouw - kassen - bouwconstructie - afmetingen - kosten - rendement - maatschappelijk draagvlak - greenhouse horticulture - greenhouses - building construction - dimensions - costs - returns - public support
Nederlandse kassen werden de afgelopen decennia gestaag hoger: gemiddeld één meter per tien jaar. Nu een goothoogte van 6 of 7 m voor nieuwe kassen eerder regel dan uitzondering is, lijkt het optimum te zijn bereikt. Nog hogere kassen hebben weliswaar een iets stabieler klimaat, maar het relatieve voordeel daarvan wordt steeds kleiner. Bovendien vergen extreem hoge kassen een zwaardere constructie en meer materiaal, verbruiken ze meer energie en stuiten ze op groeiend maatschappelijk verzet.
Floating Roses, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-008
Gelder, A. de; Baard de La Faille, L. - \ 2011
S.n.
kassen - drijven - sierteelt - rozen - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - bouwconstructie - glastuinbouw - greenhouses - floating - ornamental horticulture - roses - sustainability - energy saving - building construction - greenhouse horticulture
Probleemstelling: Beschrijf de economische en technische haalbaarheid van een drijvende kas voor een rozenbedrijf van 5 ha. Resultaten: Er is samen met de ondernemers een beschrijving gemaakt van de teelt voor Floating Roses. In deze beschrijving worden bewezen technieken gebruikt en aangesloten op ontwikkelingen voor duurzaam en energiezuinig telen.
Praktijkervaringen met vacuümtechnologie voor toiletten [thema afvalwater]
Telkamp, P. ; Mels, A.R. ; Bulk, J. van den - \ 2008
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)10. - ISSN 0166-8439 - p. 50 - 52.
nieuwe sanitatie - aangepaste technologie - bouwconstructie - hygiëne - woningen - vacuümpompen - scheiding - verzamelen - afvalwater - milieutechnologie - new sanitation - appropriate technology - building construction - hygiene - dwellings - vacuum pumps - separation - collection - waste water - environmental technology
Nieuwe sanitatiesystemen gebaseerd op scheiding van geconcentreerde en minder geconcentreerde huishoudelijke afvalstromen aan de bron komen zowel internationaal als nationaal steeds meer in de belangstelling. Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk. Dit artikel beschrijft het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door Tauw en WUR/LeAF bij een appartementencomplex in Deventer dat voorzien is van vacuümtoiletten voor de inzameling van zwart water. Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht bij het EET-project 'Lemmerweg-Oost' in Sneek. Dit project is een initiatief van Landustrie en Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Waarom zijn de dijken zo smal? [thema klimaat]
Vellinga, P. - \ 2007
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)22. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
waterbeheer - delta's - hoogwaterbeheersing - dijken - bouwconstructie - klimaatverandering - veiligheid - water management - deltas - flood control - dykes - building construction - climatic change - safety
Hollandser kan je het niet krijgen: een groene streep, het profiel van een fietser en het bijzondere licht erachter. Die fietser past in onze delta, want fietsen loont in een gebied zonder bergen. Dat groen past ook, want dijken zijn nu eenmaal van klei. Klei maakt de dijk waterdicht en het gras groeit er goed op. Dat gras is er ook niet voor niets. De wortels ervan houden de klei bij elkaar, ook als het water er overheen spoelt. Tot slot, het licht en de luchten, zij horen bij een delta: de horizon ligt er laag en het vele water weerkaatst de zon tegen de onderkant van de wolken. Een mooi en sluitend beeld van ons lage land. Maar waarom zijn onze dijken zo steil, zo hoog en smal?
Aardwarmte in de glastuinbouw: duurzame energie met grote energiebesparingspotentie
Bakker, J.C. ; Campen, J.B. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 495) - 28
geothermische energie - kassen - bouwconstructie - energiekosten - energiebronnen - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - geothermal energy - greenhouses - building construction - energy expenditure - energy sources - greenhouse horticulture - cogeneration
Sinds de eerste publicaties over aardwarmte in 2005 is de belangstelling voor toepassing van geothermische energie onder tuinders toegenomen en is vleestomatenkwekerij A + G van der Bosch B.V. overgegaan tot de aanleg van een eerste aardwarmtedoublet in de Nederlandse Glastuinbouw. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen is veel kennis beschikbaar gekomen die bijdraagt aan meer duidelijkheid over de voordelen, knelpunten en technische en economische aspecten van aardwarmte. In de eerdere studie in 2005 werd het energiebesparingpotentieel voor aardwarmte lager ingeschat: (slechts) 192 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit komt omdat er toen uitsluitend werd uitgegaan van nieuwbouwgebieden en toepassing bij clusters met een minimum omvang van 50 ha om een maximale benutting van de aardwarmte bron te bereiken. Uit de verkenning blijkt dat in Nederland een forse energiebesparing bereikt kan worden door toepassing van aardwarmte op individuele, niet belichtende groentebedrijven zoals die van Van den Bosch. Gezien de problematiek bij gezamenlijke energievoorziening in clusters is de verwachting dat versnelling van aardwarmte toepassing primair kan worden bereikt door ondersteuning van toepassing op bestaande en nieuwe (grotere) individuele bedrijven. De grote potentiële energiebesparing in de glastuinbouw rechtvaardigt het formuleren van hierop gericht beleid voor stimulering van aardwarmte als duurzame optie. De verwachting is dat er bij dit beleid vooralsnog geen grote beperking zullen optreden als gevolg van ‘concurrerende’ aardwarmteboringen
Varkens in ComfortClass: vreten, wroeten, schurken en snurken
Alders, S.H. ; Mullem, A. van - \ 2007
Wageningen : Animal Sciences Group
bouwconstructie - dierenwelzijn - diergedrag - voedingsgedrag - varkens - varkensstallen - stalinrichting - building construction - animal welfare - animal behaviour - feeding behaviour - pigs - pig housing - animal housing design
De ComfortClass stal is gebaseerd op de 10 behoeften van een varken. Deze behoeften zijn onder andere dat een varken graag wroet, samen eet en zijn eigen lichaamstemperatuur wil regelen. De ComfortClass stal is zo ingericht dat het de varkens in alle 10 behoeften tegemoet komt. De resultaten van de eerste ronde varkens in de ComfortClass zijn binnen. Verschillende kanten van het leven van de varkens in de stal zijn onderzocht, want is zo’n welzijnsstal nou eigenlijk automatisch ook beter?
Foliekas reëel alternatief bij koudere teelten: hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmte-absorptie
Kierkels, T. ; Raats, P. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)4. - p. 45 - 47.
kassen - folie - bouwconstructie - bouwmaterialen - bekleding, bouw - polyethyleen - polyethyleenfilm - polyvinylchloride - lage-energie teelt - lichtdoorlating - kostenanalyse - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - foil - building construction - building materials - cladding - polyethylene - polyethylene film - poly(vinyl chloride) - low energy cultivation - light transmission - cost analysis - greenhouse horticulture - energy saving
Foliekassen kampen met een imagoprobleem. Onderzoekers van Wageningen UR en KEMA denken dat tuinders met koudere teelten er verstandig aan zouden doen zo’n kas te overwegen. Elkellaags polyetheen geeft financiële voordelen ten opzichte van glas bij verschillende gewassen. Dubbellaags PE bespaart 30% energie maar springt er financieel slechter uit. F-Clean heeft veel voordelen, maar is wel duur. Toch is het eindplaatje bij F-Clean financieel positiever dan glas. Het wachten is op nieuwe folies. Die zijn in aantocht. Ze combineren hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmteabsorptie met een gunstige prijs. Een groot voordeel van foliekassen is tevens de lagere investering
Compartimenteren loont eerder nu de bedrijven groeien : Phalaenopsisteler gaat van drie naar zeven compartimenten
Arkesteijn, Marleen ; Buwalda, F. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)5. - p. 50 - 51.
phalaenopsis - milieubeheersing - energiekosten - plantenontwikkeling - bloementeelt - kassen - bouwconstructie - compartimenten - glastuinbouw - groenten - snijbloemen - potplanten - environmental control - energy expenditure - plant development - floriculture - greenhouses - building construction - compartments - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - pot plants
Het juiste klimaat op het goede moment. Dat is het ideaal van veel telers. Plantenfysioloog en modelbouwer F. Buwalda van WUR Glastuinbouw zet de redenen om een bedrijf in verschillende compartimenten op een rijtje en wisselt daarover van gedachten met phalaenopsisteler Eric Moor uit De Lier. Naarmate bedrijven groeien, nemen de nadelen (kosten en schaduw) relatief af. Moor heeft nu twee compartimenten, maar gaat in de toekomst naar meer compartimenten voor zowel de opkweek als de afkweek
Nieuwkomers in kasconcepten naar Bleiswijk: Zowakas: Verbeterde versie van energieproducerende kas
Langen, Ellis ; Bakker, J.C. - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)15. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
kassen - technische vooruitgang - landbouwtechniek - innovaties - bouwconstructie - demonstratiebedrijven, landbouw - zonne-energie - energiebehoud - verwarmingssystemen - zonnecollectoren - windenergie - aardgas - energiebronnen - energiebesparing - greenhouses - technical progress - agricultural engineering - innovations - building construction - demonstration farms - solar energy - energy conservation - heating systems - solar collectors - wind power - natural gas - energy sources - energy saving
De wedstrijd Kas als Energiebron, waarbij met nieuwe kasconcepten geprobeerd wordt de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van aardgas, kent drie winnaars; ZonWaKas, ZoWaKas en ZonWindkas. Onhandig dat die namen zo op elkaar lijken. Des te beter is het dat deze ‘papieren’ ontwerpen zo snel mogelijk een demokas krijgen. Het gebeurt in 2008 bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Alvast een voorproefje van de drie winnende concepten in dit artikel
Onderzoek naar kashoogte, klimaat en energie scheidt feiten van fictie
Staalduinen, Jan van; Campen, J.B. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)4. - p. 4 - 5.
kassen - bouwconstructie - afmetingen - hoogte - klimaatfactoren - teelt onder bescherming - energie - glastuinbouw - greenhouses - building construction - dimensions - height - climatic factors - protected cultivation - energy - greenhouse horticulture
Elk jaar worden nieuwbouwkassen 10 cm hoger. De belangrijkste motieven zijn het toenemende gebruik van groeilicht, energieschermen en vernevelaars. Ook klimaatfactoren zouden een rol spelen. In opdracht van het Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw de relatie tussen kashoogte, energieverbruik en klimaataspecten. Enkele vermeende feiten werden daarbij tot fictie verklaard
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.