Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==buitenshuis eten
Check title to add to marked list
Samen eten doet goed!
Meeusen, M.J.G. ; Voordouw, J. ; Berg, I. van den; Ruissen, A. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155774
buitenshuis eten - eten - voedsel - restaurants - sociale processen - gezondheid - bewonersparticipatie - eating out - eating - food - social processes - health - community participation
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (EL&I) willen weten welke rol 'samen eten' kan spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen. De invloed van 'samen eten' is onderzocht door het concept van Resto VanHarte te doorgronden. Resto VanHarte wil de leefbaarheid in wijken en steden in heel Nederland verbeteren. Ze heeft daartoe eetgelegenheden georganiseerd waar mensen van diverse leeftijden, religies en culturen makkelijk naar toe kunnen. Eerst is literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is kwalitatief onderzoek onder 37 bezoekers van Resto VanHarte uitgevoerd. Ook zijn vijf managers en horecacoördinatoren van Resto VanHarte geïnterviewd. Daarna is een vragenlijst onder de bezoekers van Resto VanHarte uitgedeeld, waar 286 mensen op hebben gereageerd.
Als mama niet kookt, eet puber geen groente
Woltering, E.J. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)dec. - p. 9 - 9.
groenten - voedselconsumptie - eetpatronen - adolescenten - jeugd - buitenshuis eten - voeding en gezondheid - vegetables - food consumption - eating patterns - adolescents - youth - eating out - nutrition and health
De beste manier om pubers meer groente te laten eten is te proberen het aanbod buitenshuis te verbeteren. Buiten de gezinsmaaltijd is groente voor jongeren een rariteit
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.