Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cacopsylla pyri
Check title to add to marked list
Maatregelen tegen Pear Decline Phytoplasma infectie via enten
Dees, R.H.L. ; Kock, M.J.D. de - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
plantenziekten - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plantenplagen - vermeerderingsmateriaal - opduikende infectieziekten - ziektebestrijding - maatregelen - enten - plant diseases - plant pests - propagation materials - emerging infectious diseases - disease control - measures - scions
Pear Decline is een ziekte bij perenbomen en wordt veroorzaakt door een fytoplasma. Zieke perenbomen worden gekenmerkt door een vervroegde en veelal intensieve roodverkleuring van de bladeren. Bij een ernstige aantasting sterft de boom af. Bomen gaan echter niet altijd dood. Sommige bomen groeien door de ziekte heen en verliezen het fytoplasma in de loop van de tijd. Het fytoplasma wordt overgedragen door de perenbladvlo (Cacopsylla pyri), maar kan ook tijdens het handmatig vermeerderen van perenbomen worden verspreid. De ziekte vormt op dit moment nog met name een probleem in de zuidelijke Europese landen rond het middellandse zeegebied. Ook in Nederland is de ziekte aanwezig, maar de verspreiding is beperkt. Dit neemt niet weg dat PDP een potentieel gevaar vormt voor de exportpositie van Nederlandse vruchtboomtelers en kwekers.
Perenbladvlo verspreidt veroorzaker aftakelingsziekte in de herfst
Kock, M.J.D. de; Dees, R.H.L. ; Helsen, H.H.M. ; Pham, K.T.K. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)38. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
vruchtbomen - insectenplagen - cacopsylla pyri - bestrijdingsmethoden - plantenziekten - bacteriën - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - insect pests - control methods - plant diseases - bacteria - plant protection - agricultural research
Vooral in de herfst is de kans groot dat perenbomen door de perenbladvlo worden geïnfecteerd met de bacterie die aftakelingsziekte veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek door PPO. Kwekers moeten dus juist in deze tijd van het jaar maatregelen nemen tegen perenbladvlo.
Selectief spuiten spaart oorwormen, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.12
Helsen, H.H.M. ; Vlas, M.J. de; Klaassen, J.W. ; Booij, C.J.H. - \ 2011
S.n.
forficulidae - geïntegreerde plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruitteelt - integrated pest management - sustainability - augmentation - fruit growing
Informatieposter over selectief spuiten onder thema "doorontwikkeling duurzame gewasbescherming". Selectief spuiten spaart oorwormen, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de regulatie van plagen als appelbloedluis en perenbladvlo
Nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op oorwormen
Helsen, H.H.M. ; Vlas, M.J. de - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit (PPO-rapporten 2010-24) - 37
forficula auricularia - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruitteelt - gewasbescherming - augmentation - encouragement - fruit growing - plant protection
PT projectnummer 12857, in samenwerking met pcfruit en PRI
Oorwormen
Helsen, Herman - \ 2008
plant protection - integrated control - fruit growing - pears - insecticides - adverse effects - dermaptera - pest control - cacopsylla pyri - predators of insect pests - encouragement
Stimuleren van de oorwormen als natuurlijke vijand van perenbladvlo en appelbloedluis : technische rapportage van experimenten en observaties in 2006 en 2007
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2008
Randwijk : PPO sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-27) - 54
insectenplagen - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - forficula auricularia - organismen ingezet bij biologische bestrijding - natuurlijke vijanden - insectenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - insect pests - biological control agents - natural enemies - insect control - encouragement
In 2006 en 2007 werd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en PPO het project "Biodiversiteit op maat" uitgevoerd. Het project was gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van de perenbladvlo. In de perenteelt veroorzaakt dit insect grote problemen. Oorwormen en roofwantsen spelen een dominante rol bij de natuurlijk bestrijding. Het onderzoek richtte zich dan ook op deze twee natuurlijke vijanden. In dit rapport wordt het onderzoek aan oorwormen samengevat. Allereerst wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek over de rol van oorwormen in boomgaarden, gevolgd door een overzicht van de observaties en experimenten.
Kader 2. Functionele biodiversiteit in boomgaarden
Winkler, K. ; Helsen, H.H.M. ; Wackers, F. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 236 - 237.
fruitteelt - boomgaarden - geïntegreerde plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - landbouwkundige entomologie - predatoren van schadelijke insecten - bevordering van natuurlijke vijanden - fruit growing - orchards - integrated pest management - natural enemies - agricultural entomology - predators of insect pests - encouragement
Anders dan akkerbouwgewassen, die meestal (minder dan) een, hooguit twee, jaar op het land staan, worden fruitbomen voor een langere periode geplant. Samen met de rijststroken en de omgevende windhagen vormen fruitbomen een meerjarige ecosysteem, waarvan ook veel insecten- en spinnensoorten deel uitmaken. Van de 1000-2000 insectensoorten die in boomgaarden gevonden worden, is maar 10% als schadelijk voor de fruitproductie te beschouwen. Bijna elk van deze plaaginsecten wordt door meerdere natuurlijke vijanden belaagd. Door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wordt in samenwerking met Wageningen PPO fruit gewerkt aan een tweejarig proefproject, gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van perenbladvlo Cacopsylla pyri
Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 275 - 277.
dermaptera - biologische bestrijding - boomgaarden - fruitteelt - forficula auricularia - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - landbouwkundige entomologie - biological control - orchards - fruit growing - natural enemies - predators of insect pests - agricultural entomology
Oorwormen zijn alleseters. Omdat ze naast dierlijk voedsel en afval ook wel bladeren en vruchten aanvreten, richt een deel van de landbouwkundige aandacht voor oorwormen zich op hun bestrijding als plaag. In de moderne appel- en perenteelt worden oorwormen echter vooral beschouwd als welkome bestrijders van insectenplagen
Veelkleurig Aziatisch lieveheerstbeestje verovert de boomgaard
Winkler, K. ; Berchon, A. ; Helsen, H.H.M. - \ 2007
De Fruitteelt 97 (2007)36. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
boomgaarden - harmonia axyridis - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biologische bestrijding - cacopsylla pyri - geïntegreerde plagenbestrijding - insecticiden - gewasbescherming - orchards - biological control agents - biological control - integrated pest management - insecticides - plant protection
Een nieuw lieveheersbeestje is in de Nederlandse boomgaarden te vinden. Het goede is dat deze soort graag luizen en perenbladvlooien eet. Verschillende soorten lieveheersbeestjes kunnen in de boomgaard een nuttige rol spelen bij de bestrijding van bladluizen, kommaschildluizen en perenbladvlooien
Oorwormen voor de bestrijding van perenbladvlo
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. ; Simonse, J.J. ; Booij, C. - \ 2007
cacopsylla pyri - peren - pyrus - gewasbescherming - natuurlijke vijanden - geïntegreerde plagenbestrijding - forficulidae - geïntegreerde bestrijding - fruitteelt - bevordering van natuurlijke vijanden - pears - plant protection - natural enemies - integrated pest management - integrated control - fruit growing - encouragement
Doel van het onderzoek is verbetering van de geïntegreerde bestrijding van perenbladvlo door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren. Hierbij ligt de focus op oorwormen
Cultuur- en Gebruikswaardenonderzoek (CGO) appel en peer 1e fase
Heijerman, G. ; Dieren, M.C.A. van; Kemp, H. - \ 2006
Randwijk : Wageningen UR, PPO B.U. Fruit - 4
fruitgewassen - appels - peren - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - rassenlijsten - gevoeligheid van variëteiten - nieuwe variëteit - gewasbescherming - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende bacteriën - cacopsylla pyri - fruit crops - apples - pears - varieties - varietal resistance - descriptive list of varieties - varietal susceptibility - new variety - plant protection - fungus control - plant pathogenic bacteria
Verzamelen van nieuwe rassen appel en peer en eerste screening op geschiktheid omstandigheden Nederland. Nieuwe appel- en perenrassen zijn nodig voor aansluiting bij de veranderende marktvraag en voor innovatie in de sector. Een toenemend aandeel van de collectie zijn resistente rassen, inmiddels zijn enkele appelrassen in toetsing met resistentie tegen schurft èn meeldauw. Binnen de perencollectie neemt het aantal rassen met resistentie tegen bacterievuur en/of perenbladvlo langzaam toe.
Interactie tussen maatregelen nodig voor succes van geïntegreerde fruitteelt
Heijne, B. ; Helsen, H.H.M. ; Jong, P.F. de; Wenneker, M. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005). - ISSN 0166-6495 - p. 41s - 42s.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - fruitteelt - boomgaarden - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - reduviidae - forficula auricularia - interacties - plant protection - integrated control - biological control - fruit growing - orchards - interactions
Uit gegeven voorbeelden blijkt dat, door rekening te houden met interacties tussen maatregelen tegen ziekten en plagen, een stabieler systeem van biologische of geïntegreerde teelt wordt verkregen. Door onderling samenhangende maatregelen te introduceren in de praktijk wordt de kans op succes vergroot. Dat gebeurt nu in het project Telen met Toekomst
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.