Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==campanula
Check title to add to marked list
Herinplantziekte en groeiproblemen in zomerbloemen
Slootweg, G. ; Breeuwsma, S.J. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2010
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 54
paeonia - delphinium - campanula - zomerbloemen - groeivertragers - nematoda - allelopathie - kasproeven - veldproeven - laboratoriumproeven - rotaties - gewasbescherming - summer flowers - growth retardants - allelopathy - greenhouse experiments - field tests - laboratory tests - rotations - plant protection
In een bijeenkomst met kwekers en voorlichters zijn herinplantproblemen in de praktijk geïnventariseerd. Aangegeven werd dat vooral behoefte is aan inzicht in herinplantproblemen bij pioenrozen en groeiproblemen bij Campanula en Delphinium. Onderzoek heeft aangetoond dat aaltjes niet de oorzaak zijn. Zowel kwekers als voorlichters vermoeden een rol voor toxische stoffen uit de planten zelf bij het ontstaan van deze problemen (allelopathie).
Bladvlekken in zomerbloemen :Phoma
Slootweg, G. ; Helm, F.P.M. van der; Vink, P. ; Boer, M. de; Paternotte, S.J. ; Bohne, S. - \ 2009
bladvlekkenziekte - phoma - plantenziekteverwekkers - delphinium - campanula - onderzoek - zomerbloemen - leaf spotting - plant pathogens - research - summer flowers
Poster over een onderzoek van PPO naar bladvlekken. PPO verzamelt bladeren met bladvlekken en probeert de ziekteverwekker te vinden.
Phoma belangrijke oorzaak van bladvlekken in 2008
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)166. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 40.
tuinplanten - delphinium - campanula - phoma - monsters - bladvlekkenziekte - plantenziekteverwekkende schimmels - projecten - overblijvende planten - bedding plants - samples - leaf spotting - plant pathogenic fungi - projects - perennials
In 2007 is een project gestart waarbij PPO onderzoekt wat de oorzaak is van bladvlekken in diverse soorten zomerbloemen. PPO verzamelt met behulp van kwekers zieke bladeren en onderzoekt welke schimmels of bacteriën een rol spelen bij bladvlekkenziekten. In 2008 zijn veel monsters aangeleverd voor het gewas Delphinium, waarbij Phoma dus de veroorzaker bleek te zijn. Het onderzoek wordt in 2009 voortgezet
Bodemmoeheid : een praktijkinventarisatie
Helm, F.P.M. van der; Vink, P. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 25 - 25.
paeonia - paeoniaceae - delphinium - campanula - bloementeelt - overblijvende planten - bodemmoeheid - bodemgiftigheid - heraanplanten - onderzoek - floriculture - perennials - soil sickness - soil toxicity - replanting - research
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoeheid in de teelt van Paeonia, Delphinium en Campanula. PPO Boomkwekerij onderzoekt of bodemgebonden ziekten, plagen of schimmels de oorzaak zijn, of een door de plant achtergelaten giftige stof. PPO houdt er rekening mee dat het ook een combinatie van factoren kan zijn.
Voortijdig slap worden van campanula medium na de oogst
Slootweg, G. ; Hoope, M.A. ten; Marissen, A. ; Noort, F.R. van - \ 2006
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) (Rapporten / PPO Glastuinbouw ) - 16
campanula - vaasleven - gewaskwaliteit - snijbloemen - nederland - vase life - crop quality - cut flowers - netherlands
Klokjes op muren en rotsen in Limburg
Hillegers, H.P.M. ; Weeda, E.J. - \ 2003
Natuurhistorisch Maandblad (2003)2003, apri. - ISSN 0028-1107 - p. 61 - 70.
campanula - campanulaceae - bedreigde soorten - natuurbescherming - wilde planten - muren - kalkhoudende gesteenten - verspreiding - europa - nederland - limburg - endangered species - nature conservation - wild plants - walls - calcareous rocks - dispersal - europe - netherlands
Er is het nodige gepubliceerd over de Limburgse muurplanten, maar daarbij kregen de klokjes (Campanula) tot nu toe weinig aandacht. Verrassende vondsten enerzijds en bedreiging van bestaande locaties anderzijds vormen de aanleiding voor dit overzichtsartikel over de klokjes op muren en rotsen in Limburg
Bloeiverlating bij Campanula door middel van plantbewaring : onderzoek bij Campanula glomerata in 1996, 1997 en 1998
Wiel, A. van de - \ 2000
Horst : PBG Zuid-Nederland (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente Z-28) - 35
campanula glomerata - campanula - bloei - bloeidatum - sierplanten - flowering - flowering date - ornamental plants
Flower formation in Campanula medium
Wellensiek, S.J. - \ 1960
Wageningen : Veenman (Mededelingen van de Landbouwhogeschool 60-7)
campanula - bloei - flowering
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.