Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cherries
Check title to add to marked list
Optreden van suzuki-fruitvlieg in zachtfruit in 2014 : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
fruitteelt - gewasbescherming - drosophila suzukii - kersen - monitoring - bewaarziekten - pruimen - aardbeien - frambozen - bramen - bessen - fruit growing - plant protection - cherries - storage disorders - plums - strawberries - raspberries - blackberries - berries
In 2014 trad in alle belangrijke zachtfruitgewassen schade op door suzuki-fruitvlieg. Daarbij was opvallend dat telers de beginnende aantasting vaak niet opmerkten. Deels hing dit samen met de onbekendheid van telers in 2014 met het schadebeeld. Verder bleek uit de waarnemingen in kersenboomgaarden, dat lokvallen geen betrouwbaar hulpmiddel waren om de aanwezigheid van lage aantallen suzuki-fruitvliegen vast te stellen. De lage initiële aantastingsniveaus leidden enkele generaties later vaak tot een explosie van suzuki-fruitvlieg in het gewas. Een vroegtijdige herkenning van de aanwezigheid van suzuki-fruitvlieg is dan ook belangrijk. De ontwikkeling van betere technieken voor monitoring is daarom een must. Daarnaast is instructie van telers belangrijk. In het project is hieraan veel aandacht besteed, onder meer in de vorm van instructiebijeenkomsten en de verspreiding van instructiemateriaal
Bij late kers leidde suzuki-fruitvlieg op veel bedrijven tot oogstderving : niet ieder fruitvlieg-ei is een suzuki-ei en niet elke larve is een suzuki-larve
Helsen, H.H.M. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
drosophila suzukii - kersen - kleinfruit - insectenplagen - oogstschade - aantasting - bedrijfshygiëne - maatregelen - cherries - small fruits - insect pests - crop damage - infestation - industrial hygiene - measures
De aantasting door suzuki-fruitvlieg in Nederland is de afgelopen periode sterk toegenomen. In juni en juli is aantasting aangetroffen in kersen, aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en pruimen. In de late kersen leidde dit op veel bdrijven tot oogstderving. Ook in andere Europese landen is de plaagdruk groter dan in voorgaande jaren. PPO onderzocht sinds eind mei honderden vruchtmonsters van Nederlandse zachtfruitbedrijven. Wat is de actuele situatie en wat leren we ervan?
Goede bedrijfshygiëne geeft suzuki-fruitvlieg weinig kans
Helsen, H.H.M. ; Heijerman-Peppelman, G. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)22. - ISSN 0016-2302 - p. 17 - 11.
kleinfruit - drosophila suzukii - aantasting - plagen - bedrijfshygiëne - kersen - prunus avium - organisch afval - teeltsystemen - plagenbestrijding - small fruits - infestation - pests - industrial hygiene - cherries - organic wastes - cropping systems - pest control
De meeste suzuki-fruitvliegen werden vorige jaar gevangen in kersenboomgaarden waar geïmporteerd fruit werd verkocht. In dat fruit zaten eieren en larven van de suzuki-fruitvlieg. In dat afval van dat fruit ontwikkelden zich vliegen, die op minstens één bedrijf flinke schade veroorzaakten aan de late kersen. Een goede bedrijfshygiëne is dan ook onontbeerlijk bij de beheersing van de suzuki-fruitvlieg, al laten buitenlandse ervaringen zien dat dit geen garanties geeft.
Kennis is cruciaal bij de teelt van kersen
Ravesloot, M.B.M. - \ 2011
In: Herintroductie kersenteelt Stuurgroep De Maashorst - p. 11 - 11.
fruitteelt - steenvruchten - kersen - teeltsystemen - cultuurmethoden - kennisoverdracht - kwekers - ontwikkelingsplannen - agrarische bedrijfsvoering - fruit growing - stone fruits - cherries - cropping systems - cultural methods - knowledge transfer - growers - development plans - farm management
Het project herintroductie van de kersenteelt in De Maashorst is een initiatief van de Agrarische Natuurvereniging De Maashorstboeren. Projectpartners zijn daarnaast Boomkwekerij Van Rijn de Bruyn, Rabobank, The Greenery, Het PPO-BBF te Randwijk en de ZLTO.
Mogelijke oorzaken van wisselende producties van zoete kers cv. Kordia in Nederland
Vlas, M.J. de; Klaassen, W.I.J. ; Dieren, M.C.A. van; Maas, F.M. - \ 2011
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit nr. 2011-11) - 35
steenvruchten - kersen - plantenveredeling - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - stone fruits - cherries - plant breeding - varieties - variety trials
Literatuuronderzoek naar de mogelijke oorzaken voor een wisselende productie van zoete kers (Kordia), welke vervolgens gebruikt zijn voor een veldonderzoek. Dit onderzoek richtte zich op beurtjarigheid (bloemknopontwikkeling), bloemkwaliteit en bestuiving. Daarnaast is er een enquete gehouden waarbij nagegaan werd wat het effect van bestuiverbomen en koudebehoefte kan zijn.
Zoektocht naar oorzaak wisselende productie Kordia : een mooie kers, maar....
Vlas, M.J. de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)14. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
fruitteelt - kersen - steenvruchten - rassen (planten) - cultivars - oogsten - rendement - oogstfactoren - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - fruit growing - cherries - stone fruits - varieties - harvesting - returns - yield factors - plant development - crop quality
Grote, donkerrode, sappige kers met een prima smaak die goed bewaarbaar is. Dat is Kordia, het ras zoete kers dat op de veiling mooie prijzen kan opbrengen. Vrijwel elke kersenteler in Nederland teelt Kordia. Tegenover alle voordelen van het ras staat echter een groot nadeel: de productie kan van jaar tot jaar wisselen. Onderzoek bracht nog geen volledige helderheid hierin. Waarschijnlijk is de wisselende productie te wijten aan een combinatie van factoren.
Steenfruitperceel Randwijk
Meijer, H. - \ 2010
fruitteelt - kersen - pruimen - proefvelden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - cherries - plums - experimental plots - agricultural research
Poster met informatie over het proefveld met kersen en pruimen van PPO-fruit.
Nieuwe autochtone herkomsten in Rassenlijst
Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2010
De Boomkwekerij 2010 (2010)8. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
rassen (planten) - catalogi - ulmus laevis - herkomst - kersen - prunus avium - genenbanken - plantenveredeling - plantenverzamelingen - rassenlijsten - bos- en haagplantsoen - varieties - catalogues - provenance - cherries - gene banks - plant breeding - plant collections - descriptive list of varieties - woody nursery stock
In de Rassenlijst Bomen zijn drie nieuwe autochtone herkomsten opgenomen.
Literatuuronderzoek naar bestuiving en vruchtzetting van zoete kers
Vlas, M.J. de - \ 2009
De Fruitteelt 99 (2009)11. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
fruitteelt - kersen - vruchtzetting - bestuiving - informatiediensten - informatieontsluiting - informatiesystemen - bibliotheken - fruit growing - cherries - fructification - pollination - information services - information retrieval - information systems - libraries
De productie van zoete kers, met name Kordia, liet in 2007 te wensen over. Om dit in de toekomst te voorkomen deed PPO-fruit een literatuuronderzoek naar mogelijke oorzaken en vond mogelijke oplossingen
1e Fase gebruikswaardenonderzoek onderstammen grootfruit
Maas, F.M. - \ 2008
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 7
onderstammen - fruitteelt - gebruikswaarde - onderzoek - screenen - appels - peren - pruimen - kersen - rootstocks - fruit growing - use value - research - screening - apples - pears - plums - cherries
In 2006 is als basisproject voor een eerste screening van potentieel interessante onderstammen voor de teelt van appels, peren, pruim en kers het project 1e fase gebruikswaardeonderzoek onderstammen grootfruit opgezet. Dit rapport geeft een verslag van de in het kader van dit project verrichte activiteiten. Omdat het project, wegens stopzetten van de financiering in 2007, is beeindigd, zijn er geen proefresultaten te vermelden.
Internationale onderstammenproef zoete kers : proefverslag 04430 Ra 99201
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2007-01) - 52
prunus avium - kersen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - cherries - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
Projectnr. PPO: 3261004430 Projectnr. PT: 11352
Russische kersenonderstam mogelijk bruikbaar in Nederland
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. - \ 2008
De Boomkwekerij (2008)9. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
kleinfruit - prunus avium - kersen - onderstammen - proeven op proefstations - groeikracht - productiviteit - small fruits - cherries - rootstocks - station tests - vigour - productivity
Tussen 2002 en 2007 toetste PPO in Randwijk twee Russische onderstammen, de VSL-2 en de LC-52 op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland, waarvan de LC-52 wellicht bruikbaar is in Nederland
Best practices gewasbescherming : actualisatie 2006 : fruitteelt
Heijne, B. ; Haan, J.J. de - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO / Rapport ) - 21
gewasbescherming - fruitteelt - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - plantenplagen - plantenziekten - appels - peren - kersen - pruimen - rode aalbessen - best practices - good practices - plant protection - fruit growing - integrated control - sustainability - plant pests - plant diseases - apples - pears - cherries - plums - red currants
Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : fruitteelt
Heijne, B. ; Haan, J.J. de; Slabbekoorn, J.J. - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 22
fruitteelt - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - appels - peren - pruimen - kersen - rode aalbessen - plantenplagen - plantenziekten - good practices - best practices - fruit growing - plant protection - integrated control - sustainability - apples - pears - plums - cherries - red currants - plant pests - plant diseases
Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor fruitteelt. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.nl
Onderstammenproef bij Kordia : resultaten van een vergelijking van 3 onderstammen bij het proefras Kordia van 2002 tot en met 2007
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2007
Randwijk : PPO Fruit (PPO 2007-28)
kersen - prunus avium - onderstammen - rassen (planten) - rassenproeven - fruitteelt - opbrengsten - cherries - rootstocks - varieties - variety trials - fruit growing - yields
In het voorjaar van 2002 werd een onderstammenproef geplant met het proefras Kordia op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek en Omgeving in Randwijk. De Russische onderstammen LC-52 en VSL-2 werden getoetst op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland. Gisela 5 was de standaard onderstam. De proef werd in het najaar van 2007 beëindigd
Sweet cherries from the end of the world: options and constraints for fruit production systems in South Patagonia, Argentina
Cittadini, E.D. - \ 2007
University. Promotor(en): Herman van Keulen, co-promotor(en): Nico de Ridder; P.L. Peri. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047261 - 134
kersen - prunus avium - fruitteelt - boomvruchten - bedrijfssystemen - beschadigingen door vorst - agrarische bedrijfsvoering - argentinië - cherries - fruit growing - tree fruits - farming systems - frost injury - farm management - argentina
In South Patagonia, development of the fruit production sector has been almost exclusively based on the production of sweet cherry, with an area increase from 176 ha in 1997 to 578 ha at the end of 2006. These orchards are designed as intensive systems and oriented to export markets. Even though sweet cherry seems currently the most profitable crop in the region, other crops may be interesting to increase the use efficiency of the resources, to complement income and to spread risk. The general objective of this thesis was to assess constraints and opportunities for fruit production systems in Chubut and Santa Cruz Provinces, with emphasis on sweet cherry. In the context of cherry production for export, it is important to define fruit quality and how this can be affected. Although quality has different meanings for different stakeholders, consumer acceptance seems to be the most important factor to be considered, but independent of consumer liking, firmness is a key aspect for marketing cherries overseas. To estimate the optimal combination of yield and fruit quality, a “target-tree” approach to maximize gross value of product (GVP) at farm gate was developed and applied to cherry orchards, integrating eco-physiological information, model estimates and expert knowledge. Minimum fruit quality thresholds define the suitable market for the fruit, with their associated price ranges. In addition, on both domestic and export markets, price depends mainly on fruit size. The fruit number to leaf area ratio determines fruit quality (and indirectly fruit price), but in combination with mean fruit weight and leaf area index, also yield. GVP is calculated as the product of yield and fruit price. Quantification of frost damage risk is important in planning the development of new orchards and to decide on design and installation of frost control systems. Therefore, a comprehensive method to quantify frost damage risk was developed and the potential impact of frost control systems on risk reduction was estimated. Frost damage for any specific day of the season was assumed to occur when the minimum temperature on that day was below the specific lethal temperature for the phenological stage predicted at that moment. Frost damage probability was estimated for each production location of the region as the frequency of years in which at least one damaging frost occurs, at any time during the growing season until harvest. Frost damage risk was compared among cultivars and locations, and also the effect of active frost control methods on frost damage risk reduction was analyzed. Due to the long lifespan of orchard systems, an explorative modelling study was performed. OPTIFROP is a dynamic farm model, developed as an Interactive Multiple Goal Linear Program, capable of allocating, throughout the time horizon of the run, production activities to different land units, while optimizing different (conflicting) objectives, subject to several constraints. For deriving land use options and quantifying the TCs, a software called FRUPAT was developed. This allows combining crop-tree species, edaphic environment, training, irrigation and frost control system, and moment of installation of the frost control system. Feasible land use options were completely characterised by their inputs and outputs at each orchard age until their maximum lifespan. The aim of OPTIFROP was to support strategic decision-making, such as ‘when to plant’, ‘what to plant’, ‘with which technology’, and ‘how much area of each activity’. Thus, the model allowed identification of the options for development plans for Patagonian farms (‘window of opportunities’). The model allowed quantifying the trade-off between conflicting objectives. The different methods developed in this thesis contribute significantly to the fruit industry in South Patagonia by supporting growers, extensionists and researchers in developing structured thinking for analyzing and processing available (fragmented) information.
Verslag van de kersenonderstammenproef met het proefras Merchant : Eindverslag van kersenonderstammenproef 61004430 RA 99202, proefperiode 1999-2005
Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2006-04) - 17
kersen - prunus avium - toegepast onderzoek - onderstammen - cherries - applied research - rootstocks
Onderstammenproef zoete kers : verslag van een internationale onderstammenproef met Regina en Hedelfinger als proefras, proefperiode 1997-2004 : proefnummer 61004430 Ra 97201
Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / PPO 2005-14) - 29
kersen - onderstammen - fruitteelt - gewaskwaliteit - cherries - rootstocks - fruit growing - crop quality
Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
Turkije, een groot en groeiend kersenland : thema kers
Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)28. - ISSN 0016-2302 - p. 17 - 17.
kersen - fruitteelt - conferenties - turkije - cherries - fruit growing - conferences - turkey
Kort verslag van het vijfde internationale kersensymposium in het Turkse Bursa. Kort aandacht voor fundamenteel onderzoek en rassenproeven in de VS en voor de kersenteelt in Turkije
Best Practices Gewasbescherming. Fruit
Heijne, B. ; Haan, J.J. de - \ 2004
Lelystad : PPO (PPO 330-4) - ISBN 908075658X - 32
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - fruitteelt - richtlijnen (guidelines) - plantenplagen - plantenziekten - appels - peren - rode aalbessen - pruimen - kersen - best practices - plant protection - integrated control - sustainability - fruit growing - guidelines - plant pests - plant diseases - apples - pears - red currants - plums - cherries
De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sector fruit. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een algemene beschrijving van geïntegreerde gewasbescherming; de belangrijkste geïntegreerde maatregelen per gewas en een samenvatting van de maatregelen op sectorniveau; een SWOT-beschrijving van autonome ontwikkelingen die de adoptie van geïntegreerde gewasbescherming beïnvloeden
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.