Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==conditioned cultivation
Check title to add to marked list
De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en
Zwart, H.F. de; Speetjens, S.L. - \ 2013
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1292) - 52
glastuinbouw - semi-gesloten kassen - verwarmingssystemen - geconditioneerde teelt - kastechniek - ontvochtiging - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - heating systems - conditioned cultivation - greenhouse technology - dehumidification - sustainability
Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelingskasten die met de opkomst van Het Nieuwe Telen in steeds meer kassen te zien zijn. Door deze luchtbehandelingskasten naast een verwarmend blok ook met een koelblok uit te rusten kan met een beperkte luchtcirculatie (10 m³/(m² uur)) de kas in de winter meer gesloten gehouden worden door de kas intern te ontvochtigen. In de zomer kan dezelfde installatie worden gebruikt om, net als in de eerdere generaties (semi) gesloten kassen, energie te verzamelen uit het zomerse warmteoverschot ten behoeve van de voeding van een warmtepomp in de winter. Het systeem is in de praktijk getest in een kasafdeling van 3680 m². Uit deze proef bleek dat in de gegeven kas de warmtebehoefte van 40 m³/(m² jaar) voor 25% met duurzame warmte kon worden ingevuld. De benodigde investeringen leiden bij de huidige gasprijs tot een simpele terugverdientijd van ruim 7½ jaar. The Next Generation Semi Closed Greenhouse is an improved version of earlier generations of (semi) closed greenhouses. The system provides renewable energy for the heating of greenhouses. The concept is based on an optimised utilisation of the air treatment units that have become widespread with the ‘New Cultivation’ in greenhouses. In this New Cultivation greenhouses, dehumidification is performed by a well-controlled inlet and even distribution of outside air. In the Next Generation Semi Closed greenhouse, the air treatment units are furbished with a cooling heat exchanger in the upstream air flow next to the heating block. The air circulation capacity is around 10 m³/ (m² h ). With the cold heat exchanger, the greenhouse can be internally dehumidified. This enables to keep the windows shut during the cold period of the year, which prevents losses of sensible and latent heat. In summer, the same system can be used for gathering heat from the summertime heat surpluses to provide energy for wintertime use of a heat pump. These summertime heat surpluses are stored in an aquifer system, just like the common practice in previous generations of (semi) closed greenhouses. The system was tested on 3680 m² of a commercial greenhouse and compared in terms of energy consumption with a standard greenhouse operation. The experiments showed that at the system could provide a 25% contribution of sustainable energy in the heat demand. At current energy prices the simple payback time of the investments for a Next Generation Semi Closed greenhouse will be around 7 ½ years. Besides this system, the study also analysed the perspectives of hygroscopic dehumidification. It showed to be a realistic dehumidification system for modern greenhouses. The energy saving potential of hygroscopic dehumidification is likely to be even higher than that of a system based on condensation on a cold surface. The economic outlook depends largely on the price of the regenerator, the machine that extracts the water out of the desiccant solution. Behalve het Next Generation systeem op basis van een koelblok is ook gekeken naar de perspectieven van een hygroscopisch ontvochtigingssysteem op basis van een CaCl2-oplossing. Het energiebesparingspotentieel van hygroscopische ontvochtiging ligt waarschijnlijk iets hoger dan dat van een systeem op basis van een koelblok. Het economische perspectief hangt voornamelijk af van de prijs van de regenerator, de machine die de verdunde zoutoplossing weer moet indikken met terugwinning van de latente warmte.
Input-output Fase III : Bijvoeden en vulgewicht
Baars, J. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Visser, P.H.B. de; Blok, C. - \ 2013
PRI Plant Breeding/WUR Glastuinbouw (Rapporten PRI 2013-1) - 28
paddestoelen - eetbare paddestoelen - champignonmest - agaricus bisporus - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - hemicellulosen - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - mushrooms - edible fungi - mushroom compost - conditioned cultivation - cultural methods - hemicelluloses - quality - outturn - growth yield relationship
Het 'input-output' project wil meer inzicht verschaffen in de teelt van champignons zodat duidelijk wordt waar de grenzen/knelpunten van het huidige systeem liggen en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. In vorige fasen van het project is bepaald hoe de diverse voedingscomponenten in de compost worden verbruikt van vullen met entbare compost tot de tweede vlucht. Daaruit bleek dat vooral hemicellulose een knelpunt kan vormen. Voor het nu afgeronde project zijn diverse type bijvoedmiddelen toegevoegd aan doorgroeide compost en de effecten op opbrengst en kwaliteit getest bij verschillende vuldikten. De voornaamste conclusies: Extra toevoeging van hemicellulose leidt niet tot extra productie terwijl extra hemicellulose wel wordt verbruikt. Lage vulgewicht leidt tot efficiënter gebruik compost maar ook tot lagere kwaliteit champignons
Stekbedrijf van de toekomst
Dalfsen, P. van - \ 2013
houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
Resultaten IDC-onderzoek 2013
Kempkes, Frank - \ 2013
greenhouse horticulture - greenhouses - vegetable growing - energy consumption - conditioned cultivation - electricity generation - energy conversion - measurement
De plant is koning
Dueck, Tom - \ 2013
crop management - cultural methods - conditioned cultivation - illumination - lamps - light regime - light emitting diodes - plant development - energy saving - environmental control - led lamps
Vernieuwd kasconcept maakt forse energiebesparing mogelijk (interview met Feije de Zwart)
Bezemer, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)3. - p. 52 - 53.
glastuinbouw - energiebesparing - semi-gesloten kassen - teelt onder bescherming - geconditioneerde teelt - ontvochtiging - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - energy saving - semi-closed greenhouses - protected cultivation - conditioned cultivation - dehumidification - greenhouse technology - vegetables
Door tegenvallende resultaten van de gesloten en de semi-gesloten kas viel de ontwikkeling van dit kastype nagenoeg stil. Zowel de beloofde meerproductie als de verwachte energiebesparing bleken lager te zijn dan werd verwacht. Maar is daarmee het concept definitief gesneuveld? Geenszins. De Next Generation Semi-gesloten Kas verhoogt de productie weliswaar niet, maar reduceert het energieverbruik fors en is een stuk goedkoper. Op het bedrijf van Lans in Rilland is hij al enkele maanden in gebruik.
Vruchtkwaliteit tomaat heeft baat bij geconditioneerde teelt (interview met Anja Dieleman)
Staalduinen, J. van; Dieleman, J.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)8. - p. 48 - 49.
tomaten - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - groenten - tomatoes - fruit vegetables - conditioned cultivation - cultural methods - crop quality - agricultural research - greenhouse horticulture - vegetables
In gesloten en semigesloten kassen is het mogelijk om hogere productieniveaus te realiseren en tegelijkertijd energie te besparen. Uit recent onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw blijkt dat ook de kwaliteit van tomaten baat heeft bij geconditioneerde teeltomstandigheden. De vruchten worden iets grover en steviger en behouden hun stevigheid langer. Dit resulteert in een iets langer uitstalleven. Bij koeling van onderaf is het effect het grootste.
Analyse luchtsysteem Marjoland IV
Bontsema, J. ; Baas, R. ; Fransen, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1171) - 118
kastechniek - binnenklimaat - temperatuur - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - rozen - nederland - glastuinbouw - klimaatregeling - greenhouse technology - indoor climate - temperature - conditioned cultivation - cultural methods - roses - netherlands - greenhouse horticulture - air conditioning
Bij Marjoland in Waddinxveen is een installatie aangebracht waarmee via slurven een mengsel van opgewarmde buitenlucht en gecirculeerde kaslucht onder het gewas wordt geblazen. Daarmee hoopt men kleinere temperatuurverschillen in de kas te krijgen en vocht op een goedkopere wijze af te voeren dan met een minimum buis. Uit metingen bleek dat de horizontale temperatuurverschillen veroorzaakt werden door een koude luchtstroom boven het doek die niet met de luchtblaasinstallatie gecompenseerd konden worden, maar wel met verticale schotten boven het schermdoek. Na deze ingreep is geleidelijk de verhouding kaslucht en buitenlucht zodanig gewijzigd, dat er steeds meer buitenlucht werd toegevoerd. Daarmee kon nagenoeg altijd het vochtdeficit boven 2,0 g/kg worden gehouden. Afhankelijk van de buitencondities werd 60 g/m2kas/uur vocht afgevoerd. Er was weinig energie nodig voor de ventilatoren en voor het opwarmen van de buitenlucht. De minimum buis kon 8 graden lager en de rookgaskoeler van de WKK werd beter benut.
Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
Temperatuurstrategieën in geconditioneerde kassen: Effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat
Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de; Janse, J. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Lagas, P. ; Elings, A. ; Qian, T. ; Steenhuizen, J.W. ; Biemans, R. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1123) - 86
glastuinbouw - solanum lycopersicum - teeltsystemen - geconditioneerde teelt - temperatuur - temperatuurgradiënten - plantenontwikkeling - kooldioxide - gewasanalyse - gebruikswaarde - greenhouse horticulture - cropping systems - conditioned cultivation - temperature - temperature gradients - plant development - carbon dioxide - plant analysis - use value
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR Glastuinbouw een onderzoek gestart naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel aandacht wordt besteed aan de fysiologische processen in de plant. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron door Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I en wordt begeleid door een aantal tomatentelers en een adviseur. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven had als centrale vragen hoe verschillende temperatuurstrategieën de processen in de plant beïnvloeden en hoe CO2 in de kas efficiënt benut kan worden.
CO2-opname in een gesloten kas
Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1060) - 31
glastuinbouw - kooldioxide - meting - geconditioneerde teelt - opname (uptake) - luchtstroming - kassen - greenhouse horticulture - carbon dioxide - measurement - conditioned cultivation - uptake - air flow - greenhouses
In het kader van Kas als Energiebron wordt onder andere onderzoek gedaan bij Lans Zeeland te Rilland en ook bij het Innovatie en Democentrum (IDC) te Bleiswijk. Voor de gesloten kas van Lans Zeeland en voor de Sunergiekas van het IDC zijn twee methoden ontwikkeld om de gewasopname van CO2 te meten. Bij methode 1 worden de hoeveelheid en de CO2-concentratie van de ingeblazen en uitgeblazen lucht van elkaar afgetrokken. Wat resteert is de gewasopname. Bij methode 2 worden de dosering, de verandering van de CO2-concentratie in de kas en het product van de luchtuitwisseling en het concentratieverschil tussen kas- en buitenlucht met elkaar vergeleken. Zowel methode 1 als methode 2 zijn toepasbaar voor Lans Zeeland, al gaf methode 1 vanwege zijn eenvoud een nauwkeuriger beeld dan methode 2. Voor de Sunergiekas kan alleen methode 2 worden toegepast omdat CO2 niet via de luchtslangen, maar via een apart slangenstelsel wordt gedoseerd.
Invloed koelen op verdamping van een gewas: Tomaat in geconditioneerd systeem verdampt aanzienlijk minder
Kierkels, T. ; Stanghellini, C. ; Dieleman, J.A. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)2. - p. 22 - 23.
glastuinbouw - tomaten - semi-gesloten kassen - evaporatie - kastechniek - klimaatregeling - geconditioneerde teelt - watersystemen - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - semi-closed greenhouses - evaporation - greenhouse technology - air conditioning - conditioned cultivation - water systems - vegetables
Economie van Het Nieuwe Telen
Ruijs, Marc - \ 2010
greenhouses - cropping systems - economic analysis - climatic factors - roses - gerbera - tomatoes - production possibilities - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - energy saving
Het Nieuwe Telen bij chrysant: Verkenning van energiebesparingsopties voor de chrysantenteelt
Raaphorst, M. ; Kempkes, F. ; Corsten, R. ; Roelofs, T. ; Veld, P. de - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1042) - 48
kassen - bloementeelt - chrysanten - chrysanthemum - modellen - energiebehoud - teeltsystemen - glastuinbouw - energiebesparing - geconditioneerde teelt - greenhouses - floriculture - chrysanthemums - models - energy conservation - cropping systems - greenhouse horticulture - energy saving - conditioned cultivation
Het Nieuwe Telen (HNT) is een verzamelnaam voor verschillende methoden om energie te besparen in de glastuinbouw. In dit rapport is onderzocht welke methoden voor de chrysantenteelt interessant zijn. Er is gebruik gemaakt van een expertpanel en de rekenmodellen Kaspro en QMS.
'Het inblazen van lucht via een slurf in de kas levert niets op' (interview met Peter van Weel en Jan Voogt)
Enthoven, H. ; Weel, P.A. van - \ 2010
Groenten en Fruit Actueel 2010 (2010)47. - ISSN 0925-9694 - p. 5 - 5.
klimaatregeling - luchtstroming - waterbalans - energiebalans - innovaties - energiebehoeften - energiegebruik - geconditioneerde teelt - glastuinbouw - air conditioning - air flow - water balance - energy balance - innovations - energy requirements - energy consumption - conditioned cultivation - greenhouse horticulture
Peter van Weel (WUR glastuinbouw) en Jan Voogt (Hoogendeoorn Growthmanagement) hebben een analyse gemaakt van de vocht- en energiebalans van een tuinbouwkas. Al enkele jaren houen ze zich bezig met energiezuinige klimaat-maatregelen, onder andere door ontvochtiging door buitenluchttoevoer in combinatie met verticale ventilatoren en denken ddat de genoemde combinatie beter past bIj eenvoudig en goedkoop geconditioneerd telen. De nieuwe inzichten staan haaks op de gangbare praktijk, waarbij men een actief groeiklimaat wil bereiken door droogstoken en een minimumbuis.
Telen zonder zon krijgt brede introductie (interview met o.a. Leo Marcelis)
Honkoop, E. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)4. - ISSN 1879-7318 - p. 46 - 47.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kunstlicht - landbouwkundig onderzoek - economische haalbaarheid - teelt in meer lagen - experimenten - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - klimaatkamerproeven - energiebesparing - horticulture - protected cultivation - artificial light - agricultural research - economic viability - multistorey cropping - experiments - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - growth chamber experiments - energy saving
Net zoals water geven van de planten niet meer afhangt van de regen, zo zou het licht op de planten niet langer moeten afhangen van de aanwezigheid van zonlicht. Want de zon is gratis, maar komt met alle nadelen en grillen van de natuur.
Meer mogelijkheden voor energiezuinige teeltconditionering : economische perspectieven
Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154081 - 56
kassen - teelt onder bescherming - teeltsystemen - gesloten systemen - energiegebruik - economische evaluatie - rentabiliteit - sierplanten - tomaten - kasgewassen - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - economische aspecten - greenhouses - protected cultivation - cropping systems - closed systems - energy consumption - economic evaluation - profitability - ornamental plants - tomatoes - greenhouse crops - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - economic aspects
In dit rapport zijn de economische perspectieven van energiezuinige systemen van teeltconditionering in de glastuinbouw in kaart gebracht. Voor gewassen waar koelen nodig is, zijn systemen met een warmtepomp energetisch en economisch interessant. Van het teeltconcept 'Het Nieuwe Telen' is systeemvariant 'stap 1-3' (vochtafvoer door buitenluchtaanzuiging en intensiever schermen ondanks de substantiële energiebesparing net niet rendabel, maar wel met een subsidie van minimaal 25%. Systeemvarianten met nog grotere energiebesparing bieden, ook met 40% subsidie, op korte termijn nog geen economisch perspect. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gewassen tomaat, roos, Phalaenopsis, gerbera en Freesia
Geconditioneerd telen: wat leert ons het monitoring project? (interview met Theo Gieling en Frank Kempkes
Arkesteijn, M. ; Gieling, T.H. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 41 - 43.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - ontvochtiging - temperatuur - klimaatregeling - luchtstroming - geconditioneerde teelt - semi-gesloten kassen - glastuinbouw - groenten - potplanten - glasgroenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - dehumidification - temperature - air conditioning - air flow - conditioned cultivation - semi-closed greenhouses - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants - greenhouse vegetables
Theo Gieling en Frank Kempkes hebben in een team met andere Wageningen UR onderzoekers negen semi-gesloten bedrijven gevolgd. Dit leidde tot een beter inzicht in wat er bij deze nieuwe manier van telen gebeurt met het kasklimaat: ontvochtiging, temperatuur- en vochtverdeling, luchtbeweging, koelen, verwarmen en luchtverdeling
Begeleiding gesloten kassen in de praktijk
Raaphorst, Marcel - \ 2009
market gardens - protected cultivation - greenhouses - closed systems - air flow - humidifiers - carbon dioxide - pesticides - plant protection - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
Perspectieven geconditioneerd (semi-gesloten) telen
Bakker, Sjaak - \ 2009
horticulture - greenhouses - air conditioning - energy - light regime - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - conditioned cultivation
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.