Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==conversie
Check title to add to marked list
Estimating a conversion factor for the gears used in the industry survey
Hal, R. van; Reijden, K.J. van der - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C004/16) - 35 p.
dover soles - plaice - fishing vessels - fishing gear - conversion - surveys - fish stocks - fishery management - fishery resources - north sea - tong (vis) - schol - vissersschepen - vistuig - conversie - karteringen - visstand - visserijbeheer - visbestand - noordzee
Specific conversion of amino acids as a means for their separation
Teng, Y. - \ 2014
University. Promotor(en): Johan Sanders, co-promotor(en): Elinor Scott. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570658 - 205
aminozuren - scheiding - elektrodialyse - conversie - chemicaliën uit biologische grondstoffen - onderzoek - biobased economy - amino acids - separation - electrodialysis - conversion - biobased chemicals - research
Aminozuren (AZ) zijn interessante uitgangspunten voor stikstofhoudende (amine) chemicaliën. Zij kunnen gewonnen worden als mengsel uit de hydrolyse van potentieel goedkope eiwitten verkregen van de bijproducten van de biobrandstofproductie of agrarische en voedselafvalstromen. Echter, AZ verkregen van zulke bronnen bevinden zich in een mengsel. Hierdoor is een scheiding nodig om de individuele AZ te verkrijgen voor vervolgomzettingen en toepassingen. Electrodialyse (ED) is een veelbelovende scheidingsmethode die toegepast kan worden in continue modus en op grote schaal.
Biologische melkveehouderij kan een schaalsprong maken
Thijssen, J. - \ 2012
Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 18 - 19.
biologische landbouw - melkveehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - vraag - conversie - organic farming - dairy farming - farm size - demand - conversion
Bij biologisch denken we aan kleine afzetmarkten. In Denemarken is 30 procent van de melk in de supermarkt al biologisch. Kan dit ook in Nederland, waar het aandeel naar schatting op 12 procent ligt? Hoe maak je zo’n schaalsprong en wat voor innovaties zijn daar voor nodig?
Omschakeling naar biologische melkveehouderij
Finke, E. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - melkveehouderij - conversie - agrarische bedrijfsvoering - organic farming - dairy farming - conversion - farm management
De markt voor biologische zuivel groeit. Wat komt er eigenlijk kijken bij omschakeling? En hoe lang duurt het voor uw investering is terugverdiend? Dit dossier helpt melkveehouders op weg bij omschakeling naar de biologische productiewijze.
Omschakeling naar biologische boomteelt
Reuler, H. van; Raaijmakers, M. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - conversie - boomteelt - agrarische bedrijfsvoering - organic farming - conversion - arboriculture - farm management
Wilt u het milieu sparen door gezonde planten te kweken zonder kunstmatige en chemische middelen? Wilt u bijdragen aan een gevarieerd en aantrekkelijk landschap? Of wilt u inspelen op het gat in de markt met biologisch gekweekte bomen? Dan is omschakelen naar biologische boomkwekerij wellicht iets voor u. Wat komt er kijken bij omschakeling?
Vollegrondsgroentenbedrijf Noordwest Nederland kleigrond
Leeuwen, M.A.E. van - \ 2010
WWW.biologisch ondernemen 2010 (2010)12-05-2010. - p. 1 - 7.
agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - conversie - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - farm management - organic farming - conversion - outdoor cropping - field vegetables
Met deze voorbeeldberekening wordt voor de oriënterende ondernemer inzicht gegeven in de financiële verandering tijdens en na het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. In dit voorbeeld gaat het om een vollegrondsgroentenbedrijf met een bedrijfsgrootte van 30 hectare. Tijdens de omschakelperiode komt het bouwplansaldo lager uit dan in de gangbare situatie. In het vijfde jaar na omschakelen wordt het bouwplansaldo positief. Door de omschakeling stijgt het bouwplansaldo van € 78.440 naar € 115.390 en de arbeidsuren van 2.170 uur naar 3.110 uur. De totale omschakelkosten voor dit bedrijf zijn € 106.011.
Noord-Hollands koolbedrijf van 28 ha op kleigrond
Leeuwen, M.A.E. van; Reeuwijk, P. van; Balen, D.J.M. van; Zeelenberg, A. - \ 2010
WWW.biologisch ondernemen 2010 (2010)12-05-2010. - p. 1 - 13.
biologische landbouw - koolsoorten - conversie - vollegrondsteelt - organic farming - cabbages - conversion - outdoor cropping
Met deze voorbeeldberekening wordt aan de oriënterende ondernemer inzicht gegeven in de financiële verandering tijdens en na het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. In dit voorbeeld gaat het om een gespecialiseerd (sluit)koolbedrijf met een bedrijfsgrootte van 18 hectare eigen grond en daarnaast nog 10 hectare huurland voor de koolteelt. Door de flexibiliteit van huurland en het hanteren van een 'slim en kort omschakeltraject' komt het bouwplansaldo alleen in het eerste omschakeljaar iets lager uit dan in de gangbare situatie.
Vollegrondsgroenten: zandgrond Zuid-Oost Nederland, 15 ha
Leeuwen, M.A.E. van - \ 2010
WWW.biologisch ondernemen 2010 (2010)12-05-2010. - p. 1 - 8.
agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - conversie - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - farm management - organic farming - conversion - outdoor cropping - field vegetables
Deze voorbeeldberekening geeft oriënterende ondernemers inzicht in de financiële verandering tijdens en na het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Het bedrijf is fictief maar representatief voor het gebied in Zuidoost Nederland. In dit voorbeeld gaat het om een vollegrondsgroenten bedrijf van 15 ha. Door het omschakelen gaat het bouwplansaldo in eerste instantie altijd naar beneden. Dit komt omdat de kosten stijgen en het product nog niet biologisch mag worden afgezet. In het tweede omschakeljaar is het bouwplansaldo al hoger dan de gangbare bouwplansaldo. Door de omschakeling stijgt het bouwplansaldo van € 110.616 naar € 199.360 en de arbeidsuren van 6.354 uur naar 9.553 uur. De totale omschakelkosten voor dit bedrijf zijn € 96.958.
Omschakelen naar biologisch, iets voor u?
Idema, E.D. ; Raaijmakers, M. - \ 2010
Biokennis bericht 2010 (2010)7-04-2010. - 4
biologische landbouw - boomkwekerijen - conversie - certificering - markten - organic farming - forest nurseries - conversion - certification - markets
Wat komt er kijken bij omschakelen van gangbare naar biologische boomteelt. Wat betekent biologische bomen en planten kweken in de praktijk en waar kun je terecht als er vragen rijzen. In dit Biokennis bericht wordt ingegaan op de biologische uitgangspunten, de certificering, de onkruidbestrijding en bemesting, de milieuaspecten, de marktontwikkeling en de bedrijfsnetwerken en belangenbehartiging van boomkwekerijen.
Gezocht: biologische melkveehouders
Swienink, H. - \ 2010
BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2010 (2010)15. - 4 p.
melkveehouderij - biologische landbouw - conversie - dairy farming - organic farming - conversion
Brochure met informatie voor melkveehouders over omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering
Gezocht: biologische ondernemers in de akkerbouw en groenteteelt
Bernaerts, S. - \ 2010
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 27 (2010). - 4 p.
akkerbouw - groenteteelt - ondernemerschap - conversie - biologische landbouw - vollegrondsgroenten - arable farming - vegetable growing - entrepreneurship - conversion - organic farming - field vegetables
Brochure met informatie voor ondernemers die denken over omschakelen van gangbare naar biologische landbouw.
Akkerbouwbedrijf centrale zeeklei
Leeuwen, M.A.E. van - \ 2009
WWW.biologisch ondernemen 2010 (2009)106-04-2009. - p. 1 - 3.
akkerbouw - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - conversie - arable farming - organic farming - farm management - conversion
Deze voorbeeldberekening geeft oriënterende ondernemers inzicht in de financiële verandering tijdens en na het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Het bedrijf is fictief maar representatief voor het centrale zeekleigebied in Nederland. In dit voorbeeld gaat het om een akkerbouwbedrijf gelegen in de IJsselmeerpolders, met een bedrijfsgrootte van 48 hectare. Tijdens de omschakelperiode komt het bouwplansaldo lager uit dan in de gangbare situatie. Dit komt doordat de kosten stijgen en het product nog niet biologisch mag worden afgezet. In het vijfde jaar na omschakelen wordt het bouwplansaldo hoger dan bij gangbaar. Door de omschakeling stijgt het bouwplansaldo van € 78.108 naar € 134.288 en de arbeidsuren van 1.046 uur naar 2.438 uur. De totale omschakelkosten voor dit bedrijf zijn € 82.707.
Onzekere afzet weerhoudt boeren van overstap
Sukkel, W. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)juli. - p. 8 - 8.
biologische landbouw - conversie - ondernemerschap - organic farming - conversion - entrepreneurship
De vraag naar biologische producten groeit gestaag, maar het aanbod blijft achter. Veel gangbare agrarische ondernemers zetten de stap naar biologische landbouw niet omdat ze een verkeerd beeld van deze vorm van landbouw hebben, zo laat een verkennend onderzoek zien. Daarnaast hebben ze onvoldoende vertrouwen in de markt. Wageningen UR werkt aan verbetering van dat imago
Ketenpartijen kunnen omschakeling stimuleren
Sukkel, W. - \ 2008
BioKennis bericht Markt & Keten 3 (2008). - 4
biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - marketing - conversie - aanbodsevenwicht - ketenmanagement - marktanalyse - organic farming - organic foods - conversion - supply balance - supply chain management - market analysis
Veel leveranciers, handelaren en verwerkers zouden meer biologische producten kunnen verkopen, maar het aanbod van de boeren en tuinders schiet te kort. Wat kunnen de ketenpartijen doen om gangbare ondernemers te stimuleren om te schakelen naar biologisch? Deze vraag stond centraal op de werkbijeenkomst ‘Het zit zó bij bio: omschakeling en opschaling in de keten’, op 26 juni 2008.
Omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt - motieven en randvoorwaarden
Lauwere, C.C. de; Buck, A.J. de; Smit, A.L. ; Buurma, J.S. ; Drost, H. ; Prins, H. ; Theuws, L.W. - \ 2008
conversie - biologische landbouw - bedrijfsvoering - motivatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - conversion - organic farming - management - motivation - integrated farming systems
Posterpresentatie. Onderzoek naar het omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt
Microbial conversion of lignocellulose-derived carbohydrates into bioethanol and lactic acid
Maas, R.H.W. - \ 2008
University. Promotor(en): Gerrit Eggink, co-promotor(en): Ruud Weusthuis. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048718 - 158
tarwestro - lignocellulose - lignocellulosehoudend afval - microbiële afbraak - conversie - melkzuur - fermentatie - hydrolyse - bio-energie - bioethanol - wheat straw - lignocellulosic wastes - microbial degradation - conversion - lactic acid - fermentation - hydrolysis - bioenergy
Houtachtige biomassa (rest)stromen kan één van de duurzame alternatieven gaan worden voor aardolie omdat het kan dienen als grondstof voor de productie van biobrandstoffen en bulkchemicaliën. Belangrijk voordeel van deze technologie is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van plantaardige producten die geschikt zijn voor voedseldoeleinden. Binnen het huidige onderzoek zijn we erin geslaagd om op grote schaal houtachtige biomassa zoals stro via verschillende fysisch-chemische behandelingen en een enzymatische hydrolyse af te breken tot enkelvoudige suikers. Deze suikers werden door verschillende soorten micro-organismen omgezet naar gewenste producten zoals ethanol voor biobrandstoftoepassing of melkzuur als bouwsteen voor de productie van biologisch afbreekbaar plastic. De delen van het stro welke niet door de micro-organismen konden worden omgezet werden gebruikt voor biogasproductie of fungeerden als brandstof voor het verkrijgen van warmte en elektriciteit. Een productieproces waarbij, via een combinatie van verschillende voorbehandelingen, stro door bacteriën efficiënt werd omgezet naar melkzuur werd gepatenteerd.
Gezocht: biologische ondernemers in de akkerbouw en groenteteelt
Bernaerts, S. ; Hamont, J. van; Balen, D.J.M. van; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2007
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 10 (2007). - 4
akkerbouw - groenteteelt - ondernemerschap - conversie - biologische landbouw - vollegrondsgroenten - arable farming - vegetable growing - entrepreneurship - conversion - organic farming - field vegetables
Brochure met informatie voor ondernemers die denken over omschakelen van gangbare naar biologische landbouw.
Quick scan omschakeling naar biologische Landbouw anno 2007 : Noodzaak tot omschakeling en knelpunten in omschakeling
Sukkel, W. ; Waal, B.H.C. van der; Balen, D.J.M. van - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten / PPO 363) - 42
conversie - biologische landbouw - beleid - biologische productie - marketingbeleid - ondersteunende maatregelen - sectorale ontwikkeling - consumentenonderzoeken - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - sectorale analyse - economische analyse - conversion - organic farming - policy - biological production - marketing policy - support measures - sectoral development - consumer surveys - farm development - sectoral analysis - economic analysis
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er onderzoek gedaan naar de knelpunten voor primaire ondernemers rond de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw. Als achterliggende vraag is meegenomen of er vanuit de markt geredeneerd een noodzaak is voor groei van het aanbod van biologische producten en of deze groei door omschakeling gerealiseerd moet worden.
Community of Practice stimuleert gebiedsontwikkeling Greenport
Dubbeldam, R. - \ 2007
Syscope Magazine (2007)15. - p. 3 - 7.
tuinbouw - ruimtelijke ordening - regionale ontwikkeling - conversie - kennismanagement - strategisch management - noord-limburg - glastuinbouw - horticulture - physical planning - regional development - conversion - knowledge management - strategic management - greenhouse horticulture
Veelal ontstaan Communities of Practice rondom een complex technisch probleem of om nieuwe producten te ontwikkelen. Bij Streamlining Greenport Venlo draait het echter om regionale gebiedsontwikkeling. In Greenport Venlo wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van regionaal bestuur om complexe ontwikkelingen beter op elkaar af te stemmen en in te passen. Ook ontstaat er een nieuw soort kennisinfrastructuur en een veelheid aan initiatieven, die verder reiken dan versterking van de tuinbouw.
Stimuleren van omschakeling naar biologische landbouw anno 2007 : knelpunten en oplossingsrichtingen bij omschakeling
Sukkel, W. ; Waal, B.H.C. van der - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO publicatie nr. 368) - 46
biologische landbouw - overgangslandbouw - conversie - biologische voedingsmiddelen - binnenlandse markten - aanbodsevenwicht - landbouwbeleid - agrarische bedrijfsplanning - onderzoek - agrarische productiesystemen - organic farming - transitional farming - conversion - organic foods - domestic markets - supply balance - agricultural policy - farm planning - research - agricultural production systems
Het algemene beeld voor vrijwel alle in Nederland geproduceerde biologische producten is dat het aanbod anno 2007 licht tot zeer sterk achter blijft bij de vraag. Voor de productengroepen zuivel, varkensvlees, industriegroenten, verse markt groenten, glasgroenten en fruit blijkt de aanbodskrapte het meest urgent. Vrijwel alle partijen zijn het er over eens dat er ruimte is voor nieuwe omschakelaars van gangbare naar biologische landbouw, dat er momenteel onvoldoende bedrijven omschakelen en dat er een noodzaak is om nieuwe omschakeling te bevorderen en te sturen. In dit rapport wordt getracht antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen ter bevordering van meer duurzame economische omschakeling van gangbare ondernemers naar biologisch? Want de belemmeringen zijn: onvoldoende kennis over de productie, financieel economische belemmeringen, onvoldoende vertrouwen in de markt en vergrijzing van de landbouw
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.