Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 889

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cultivation
Check title to add to marked list
Induced early flowering : A new plant breeding technique
Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University
cultivation - plants - flowers
Video about induced early flowering
Reverse Breeding : Creating parental lines for a heterozygous plant
Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University
plants - cultivation - genetics - crossing
Video about breeding and genetics
Reverse Breeding : Complications
Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University
cultivation - genetics - plants - crossbreds
Video recording about breeding and genetics
Genetic modification – Societal debate : Role of scientific knowledge
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 21 p.
cultivation - breeding methods - plants
Genetische modificatie – introductie : Wat is genetische modificatie?
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 4 p.
cultivation - breeding methods - plants - crossbreds
Genetic modification – applications
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 31 p.
cultivation - breeding - breeding methods - arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - crosses - plant protection
Genetische modificatie – toepassingen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 29 p.
horticulture - greenhouse horticulture - arable farming - cultivation - genetic engineering - plant protection - crosses
Hybrid cultivars : Advantages & disadvantages
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 14 p.
arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - breeding methods - cultivation - crossbreds
Hybride rassen : Voor- en nadelen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 13 p.
cultivation - greenhouse horticulture - horticulture - rearing - breeding methods
Presentatie over de voor- en nadelen van hybride rassen
Coexistence : Coexistence of GM and non-GM cultivations
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 10 p.
cultivation - breeding methods - genetic engineering - consumer preferences - plants
Presentation about coexistence of GM and non-GM cultivations, consumers' preference.
Co–existentie : Naast elkaar bestaan van GG en niet-GG teelten
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 14 p.
cultivation - crops - greenhouse horticulture - horticulture - breeding methods - genetic engineering
Presentatie over GG en niet-GG gewassen, consumentenvoorkeuren en manieren om beide gewassen naast elkaar te kunnen telen.
New Plant Breeding Techniques (NPBTs) : Promising applications
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 51 p.
greenhouse horticulture - cultivation - horticulture - plants - rearing
Presentation about plant breeding techniques (NPBT)
Nieuwe Veredelingstechnieken NPBTs : Voorbeelden van perspectiefvolle toepassingen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 33 p.
cultivation - plant breeding - plants - horticulture - greenhouse horticulture
Plant breeding and Intellectual Property Rights – a brief introduction : Plant Breeders’ rights and patents
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 9 p.
cultivation - plant breeding
Plantenveredeling en Intellectuele Eigendomsrechten IPR – korte introductie : Kwekersrecht en patenten (octrooien)
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
breeding methods - genetic engineering - plants - legislation - patents - cultivation
Presentatie over systemen in plantenveredeling en uitleg over octrooien.
Genetische modificatie – wet- & regelgeving
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 11 p.
cultivation - horticulture - genetic engineering - crops - plants
Presentatie over regelgeving rondom GG planten, met toelichting.
Dossier Nieuwe technieken plantenveredeling
Lotz, L.A.P. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
cultivation - greenhouse horticulture - vegetable growing - breeding methods - breeding programmes - fruit growing - arable farming
In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.
Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
Pacilly, F.C.A. - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - arable farming - cultivation - organic farming
De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
Is there life after hype for Jatropha? Exploring growth and yield in Indonesia
Tjeuw, Juliana - \ 2017
University. Promotor(en): Ken Giller; Meine van Noordwijk, co-promotor(en): Maja Slingerland. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431927 - 223
fuel crops - jatropha curcas - crop yield - new crops - feasibility studies - indonesia - cultural methods - cultivation - disincentives - biobased economy - cropping systems - intercropping - brandstofgewassen - gewasopbrengst - nieuwe cultuurgewassen - haalbaarheidsstudies - indonesië - cultuurmethoden - teelt - belemmeringen - teeltsystemen - tussenteelt

Jatropha curcas L. is a biofuel crop that has not lived up to expectations due to a combination of hype and disappointment and biophysical factors. This PhD thesis is based on the plant production component of the JARAK programme which aimed to bridge the gap between truth and fiction. This study reviewed the jatropha hype and disappointment and further investigated the hypothesis that jatropha growth and yield are limited by biophysical factors of plant characteristics, cropping systems, and management. My review of the hype and disappointment shows that despite the high expectations fuelled by market pull and technology push, and numerous actors, the commercial potential for jatropha is limited by policy and governance, economics, social, technology, logistical, and environmental. A study of the biophysical components confirms that no current varieties suited to different cropping systems and locations are available. Jatropha aboveground biomass is partitioned predominantly into a structure of stem, branches, and twigs. The below to aboveground biomass ratio was 0.5 and fruit which was found only on productive twigs accounted for the smallest portion of biomass measured. Seed yields were disappointingly small (109 kg ha-1) and were largest in monoculture, followed by intercropping and hedgerows in that order, although yields were influenced by age and management of pruning and fertiliser. Seed yield across the three cropping systems can be predicted using plant height and the number of productive twig/branch, although the number of inflorescence clusters per productive twig may be important. Intercropping between jatropha and maize (Zea mays L.) resulted in competition for resources both belowground and aboveground that reduced maize yields. Shoot pruning was effective in managing aboveground competition, while root pruning and root barriers effectively managed competition belowground. Leaf prunings provided a limited, but positive fertility effect on maize yield comparable to 21 kg N ha-1. Jatropha - maize intercropping has potential for long-term productivity provided management practices such as fertiliser, pruning, and planting density can be developed to minimise competition and enhance complementarity. Based on my review of the jatropha hype and disappointment and my biophysical research results, the planting of jatropha by smallholders, or as a plantation crop cannot be recommended. Once the issues I highlight have been resolved and market confidence restored, jatropha may finally become a commercial source of biodiesel able to provide improved socio-economic and environmental benefits.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.