Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==dauwpunt
Check title to add to marked list
Met Psychro-diagram natuurkundig inzicht in klimaatfactoren : grafiek beschrijft eigenschappen van vochtige lucht
Weel, P.A. van; Voogt, J. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)2. - p. 15 - 17.
tuinbouwbedrijven - kassen - klimaatregeling - klimaatfactoren - relatieve vochtigheid - dauwpunt - condenseren - grafieken - glastuinbouw - energiebesparing - kastechniek - market gardens - greenhouses - air conditioning - climatic factors - relative humidity - dewpoint - condensation - graphs - greenhouse horticulture - energy saving - greenhouse technology
De eigenschappen van kaslucht spelen een hoofdrol in nieuwe mogelijkheden om energie te besparen. Het Mollier-diagram geeft weer hoe temperatuur, RV, energie-inhoud en dauwpunt met elkaar samenhangen. Deze grafiek is voor velen moeilijk te lezen. In dit artikel wordt een variant behandeld: het Psychro-diagram. Daarmee kan iedereen aan de hand van praktijkvoorbeelden relatief eenvoudig bepalen hoe bij bepaalde buitenomstandigheden het gewenste kasklimaat het beste te realiseren is
Voorkomen van Japanse roest bij chrysant door regelen op dauwpuntstemperatuur : effecten op energiegebruik en gewas in vergelijk met een standaard herfstteelt
Rijsdijk, A.A. ; Bartels, C.A.M. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 284) - 21
chrysanthemum - snijbloemen - roestziekten - temperatuur - dauwpunt - regulatie - nederland - cut flowers - rust diseases - temperature - dewpoint - regulation - netherlands
Onderzoekingen over de warmtedoorgang in een vertikale pijpverdamper
Veldstra, J. - \ 1960
University. Promotor(en): H.A. Leniger. - Wageningen : [s.n.] - 84
scheiding - warmtebehandeling - thermodynamica - toestandsverandering - kookpunt - dauwpunt - warmteoverdracht - warmte - transmissie - warmteuitwisseling - separation - heat treatment - thermodynamics - change of state - boiling point - dewpoint - heat transfer - heat - transmission - heat exchange
The influences were investigated of various operating parameters on beat transmission, i.e. the evaporative capacity, in a single vertical evaporator tube, fed with pure water.

With natural circulation, temperature level and difference had a pronounced influence, especially at lower values of these parameters (e.g. boiling temperature 40°C, temperature difference 15°C). The heat transmission coefficient k increased for increasing temperature level as well as for increasing temperature difference.

The influence of the apparent liquid level was very important and was more pronounced for lower temperature levels and smaller differences. For each set of operating temperatures an apparent liquid level existed, for which k was maximum. The apparent liquid level had a very big influence on circulation rate. Forced circulation induced higher values of k only if the forced circulation rate was much higher than the natural one. Because natural circulation was slow for low temperatures and small differences forced circulation was found to be advantageous in these conditions.

With forced circulation the influence of temperature difference on k was small and sometimes reversed. Due to decreased viscosity, k was higher at higher temperatures. The most important influence on k was exerted by forced circulation rate.

With flash evaporation k was generally slightly smaller than with forced circulation, except at high circulation rates, where k became equal for both systems.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.