Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==dermaptera
Check title to add to marked list
Bodembeheer afstemmen op regen- en oorwormen
Maas, M.P. van der; Heijne, B. ; Balkhoven, H. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
bodembeheer - fruitteelt - pyrus communis - dermaptera - aardwormen - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - nuttige organismen - soil management - fruit growing - earthworms - soil structure - sustainable land use - beneficial organisms
Op fruitbedrijven in de provincie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar het stimuleren van regen- en oorwormen en het verbeteren van de fosfaatvoeding in peer. Op drie locaties wordt de gangbare perenteelt vergeleken met een bodemleven- en oorwormvriendelijke teeltwijze. Hierbij komen alle aspecten van de perenteelt aan bod zoals gewasbescherming, ondergroeibeheer, bemesting en organische stofaanvoer.
Oorwormen
Helsen, Herman - \ 2008
plant protection - integrated control - fruit growing - pears - insecticides - adverse effects - dermaptera - pest control - cacopsylla pyri - predators of insect pests - encouragement
Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 275 - 277.
dermaptera - biologische bestrijding - boomgaarden - fruitteelt - forficula auricularia - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - landbouwkundige entomologie - biological control - orchards - fruit growing - natural enemies - predators of insect pests - agricultural entomology
Oorwormen zijn alleseters. Omdat ze naast dierlijk voedsel en afval ook wel bladeren en vruchten aanvreten, richt een deel van de landbouwkundige aandacht voor oorwormen zich op hun bestrijding als plaag. In de moderne appel- en perenteelt worden oorwormen echter vooral beschouwd als welkome bestrijders van insectenplagen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.