Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 244

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==discharge
Check title to add to marked list
Prerequisites for Accurate Monitoring of River Discharge Based on Fixed-Location Velocity Measurements
Kästner, K. ; Hoitink, A.J.F. ; Torfs, P.J.J.F. ; Vermeulen, B. ; Ningsih, N.S. ; Pramulya, M. - \ 2018
Water Resources Research 54 (2018)2. - ISSN 0043-1397 - p. 1058 - 1076.
discharge - index velocity - Indonesia - Kapuas River - rating curve - velocity profile
River discharge has to be monitored reliably for effective water management. As river discharge cannot be measured directly, it is usually inferred from the water level. This practice is unreliable at places where the relation between water level and flow velocity is ambiguous. In such a case, the continuous measurement of the flow velocity can improve the discharge prediction. The emergence of horizontal acoustic Doppler current profilers (HADCPs) has made it possible to continuously measure the flow velocity. However, the profiling range of HADCPs is limited, so that a single instrument can only partially cover a wide cross section. The total discharge still has to be determined with a model. While the limitations of rating curves are well understood, there is not yet a comprehensive theory to assess the accuracy of discharge predicted from velocity measurements. Such a theory is necessary to discriminate which factors influence the measurements, and to improve instrument deployment as well as discharge prediction. This paper presents a generic method to assess the uncertainty of discharge predicted from range-limited velocity profiles. The theory shows that a major source of error is the variation of the ratio between the local and cross-section-averaged velocity. This variation is large near the banks, where HADCPs are usually deployed and can limit the advantage gained from the velocity measurement. We apply our theory at two gauging stations situated in the Kapuas River, Indonesia. We find that at one of the two stations the index velocity does not outperform a simple rating curve.
Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer
Massop, H.Th.L. ; Bakel, P.J.T. ; Louw, P.G.B. de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2839) - 71
drainage - waterbeheer - afvoer - oppervlakkige afvoer - klimaatverandering - nederland - water management - discharge - runoff - climatic change - netherlands
Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
Mobiele waterzuivering glastuinbouw
Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken
Ruijven, J. van; Os, E. van; Beerling, E. ; Staaij, M. van der - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1419) - 42
kasgewassen - kassen - glastuinbouw - afvoer - zuiveren - gewasbescherming - ozon - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - discharge - purification - plant protection - ozone
To apply to the Dutch generic obligation to purify discharge water, each horticultural company needs to treat it’s discharge water with a technology that removes 95% of plant protection products. This report shows the process that growers need to go through to make a good choice for a purification technology: mapping of water flows, decrease the amount of discharge water, determine the strategy to apply to the generic obligation and make a choice for a purification technology. For a cucumber production company and a company that combines vegetable plant propagation and growth of potted plants this process is followed. A design for a purification system is developed and built for a semi-practice scale cucumber and sweet pepper production system. In the semi-practice scale and the cucumber production company, an ozone installation (Agrozone) is chosen, either to disinfect drain water and eventually purify discharge water. At the propagation company, an Opticlear Diamond (WaterIQ) is chosen to disinfect the drain water and eventually purify discharge water. For both installations the purification efficacy is measured. In the second part of the project the practical format for the generic obligation for discharge water purification is elaborated.
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : publieksrapport
During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324a) - ISBN 9789462578180 - 39 p.
klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : achtergrondrapport
During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324b) - ISBN 9789462573895 - 141 p.
klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water
Kwakernaak, C. ; Jansen, P.C. ; Kempen, M. ; Smolders, F. ; Rheenen, H. van - \ 2015
Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)Oktober. - p. 30 - 33.
waterbeheer - waterkwaliteit - drinkwater - watervoorziening - klimaatverandering - watertekort - waterverzadiging - wateropslag - afvoer - hergebruik van water - biomassa productie - waterzuivering - water management - water quality - drinking water - water supply - climatic change - water deficit - waterlogging - water storage - discharge - water reuse - biomass production - water treatment
Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal HaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit?
Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wiegman, W. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)9. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. De verwachting is dat onder normale omstandigheden er zelfs sprake zal zijn van een afname van de stikstof, omdat een deel ervan in de landbouwberging opgeslagen wordt.
Impacts of Rainfall and Land Use on Sediment Regime in a Semi-Arid Region: Case Study of the Wuqi Catchment in the Upper Beiluo River Basin, China
Zhu, J. ; Gao, P. ; Geissen, V. ; Maroulis, J. ; Ritsema, C.J. ; Mu, X. ; Zhao, G. - \ 2015
Arid Land Research and Management 29 (2015)1. - ISSN 1532-4982 - p. 1 - 16.
flow-duration curves - loess-plateau - soil-erosion - yellow-river - vegetation changes - streamflow - trend - discharge - afforestation - program
The middle reaches of the Yellow River Basin transport the vast majority of sediment (>85% of the basin's total available sediment load), which has had profound effects on the characteristics of the middle and lower reaches of the Yellow River. With recent land use and land cover change, the Yellow River Basin has experienced significant sediment regime fluctuations. In this study, we analyzed the sediment regime from the Wuqi catchment which feeds into the upper reaches of the Beiluo River. Results show that a significant decreasing trend in annual suspended sediment discharge and suspended sediment concentration has existed from 1985 to 2008. The change-point year (the year that abrupt changes in sediment regime occurred in the catchment) was detected in 2001 (p <0.05) for suspended sediment discharge and sediment concentration. There was a significant decreasing trend in streamflow discharge with the change-point year detected in 2002. Meanwhile, erosive rainfall and heavy rainfall exhibits an increasing but not significant trend. Coevally, land use has undergone considerable transformation. Compared to rainfall, land use, and land cover change and soil and water conservation have played a major role in influencing the sediment regime post-2000. In order to reduce soil erosion and sediment yield, more attention should be paid to changes in land use pattern and the impacts of soil and water conservation.
The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): a lumped rainfall-runoff model for catchments with shallow groundwater
Brauer, C.C. ; Teuling, A.J. ; Torfs, P.J.J.F. ; Uijlenhoet, R. - \ 2014
Geoscientific Model Development 7 (2014)5. - ISSN 1991-959X - p. 2313 - 2332.
flow route contributions - surface water interactions - soil-moisture - process conceptualization - hydrological models - root-growth - tile drain - scale - calibration - discharge
We present the Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS), a novel rainfall-runoff model to fill the gap between complex, spatially distributed models which are often used in lowland catchments and simple, parametric (conceptual) models which have mostly been developed for sloping catchments. WALRUS explicitly accounts for processes that are important in lowland areas, notably (1) groundwater-unsaturated zone coupling, (2) wetness-dependent flow routes, (3) groundwater-surface water feedbacks and (4) seepage and surface water supply. WALRUS consists of a coupled groundwater-vadose zone reservoir, a quickflow reservoir and a surface water reservoir. WALRUS is suitable for operational use because it is computationally efficient and numerically stable (achieved with a flexible time step approach). In the open source model code default relations have been implemented, leaving only four parameters which require calibration. For research purposes, these defaults can easily be changed. Numerical experiments show that the implemented feedbacks have the desired effect on the system variables.
Sharp bends associated with deep scours in a tropical river: The river Mahakam (East Kalimantan, Indonesia)
Vermeulen, B. ; Hoitink, A.J.F. ; Berkum, S.W. van; Hidayat, H. - \ 2014
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 119 (2014)7. - ISSN 2169-9003 - p. 1441 - 1454.
circular meander pools - flow separation - mackenzie delta - channel bends - concave-bank - evolution - discharge - division - width - hole
Autogenic scouring in sharp river bends has received ample attention in laboratory and modeling studies. These studies have significantly advanced our understanding of how flow processes are influenced by strong curvature and how they affect the bathymetry. Here we present a 300 km reach of the Mahakam River in Indonesia, which features several sharp bends (W/R > 0.5), providing a unique field data set to validate existing knowledge on sharp bends. Scour depths were found to strongly exceed what can be expected based on existing understanding of sharp bends and are highly correlated with curvature. A comprehensive stream reconnaissance was carried out to compare the occurrence of sharp bends and deep scours with lateral bank migration. Histograms of the occurrence of erosive, stable, advancing, and bar-type banks as a function of curvature quantify the switch from a mildly curved bend regime to a sharp bend regime. In mild bends, outer banks erode and inner banks advance. In sharp bends the erosion pattern inverts. Outer banks stabilize or advance, while inner banks erode. In sharply curved river bends, bars occur near the outer banks that become less erosive for higher curvatures. Inner banks become more erosive for higher curvatures but nevertheless accommodate the larger portion of exposed bars. No relation was found between the land cover adjacent to the river and the occurrence of sharp bends. Soil processes may play a crucial role in the formation of sharp bends, which is inferred from iron and manganese concretions observed in the riverbanks, indicating ferric horizons and early stages of the formation of plinthic horizons. Historical topographic maps show the planform activity of the river is low, which may relate to the scour holes slowing down planimetric development.
Improved flow velocity estmates from oving-boat ADCO measurements
Vermeulen, B. ; Sassi, M.G. ; Hoitink, A.J.F. - \ 2014
Water Resources Research 50 (2014)5. - ISSN 0043-1397 - p. 4186 - 4196.
doppler current profiler - suspended sediment - turbulence measurements - acoustic measurement - river - discharge - transport - division - channel - vessel
Acoustic Doppler current profilers (ADCPs) are the current standard for flow measurements in large-scale open water systems. Existing techniques to process vessel-mounted ADCP data assume homogeneous or linearly changing flow between the acoustic beams. This assumption is likely to fail but is nevertheless widely applied. We introduce a new methodology that abandons the standard assumption of uniform flow in the area between the beams and evaluate the drawbacks of the standard approach. The proposed method strongly reduces the extent over which homogeneity is assumed. The method is applied to two field sites: a mildly curved bend near a junction featuring a typical bend flow and a sharply curved bend that features a more complex sheared flow. In both cases, differences are found between the proposed method and the conventional method. The proposed technique yields different results for secondary flow patterns compared with the conventional method. The velocity components estimated with the conventional method can differ over 0.2 m/s in regions of strong shear. We investigate the number of repeat transects necessary to isolate the mean flow velocity vector from the raw ADCP signal, discarding the influences of noise, positioning and projection errors, and turbulence. Results show that several repeat transects are necessary. The minimum number of repeat measurements needed for robust mean velocity estimates is reduced when applying the proposed method
Effecten zoetwaterbelasting via de Krammersluizen op de schlepdiercultuur in de Noordelijke tak van de Oosterschelde
Smaal, A.C. ; Kamermans, P. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C181/14) - 22
zoet water - afvoer - sluizen - nadelige gevolgen - mariene ecologie - schaal- en schelpdierenteelt - oosterschelde - fresh water - discharge - sluices - adverse effects - marine ecology - shellfish culture - eastern scheldt
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar het effect van respectievelijk 30 en 50 m3/s zoetwaterafvoer van het Krammer-Volkerak door de Krammersluizen naar de Oosterschelde op de schelpdiercultuur en de visserij in de Noordelijke tak van de Oosterschelde. De mogelijk mitigerende werking van het gebruik van de Flakkeese spuisluis op zoutgehalte en verticale menging vereist nadere studie omdat er thans geen kwantitatieve voorspellingen beschikbaar zijn van het te verwachten zoutgehalte en de menging; het is wel waarschijnlijk dat spui van zout water uit het Grevelingenmeer door de Flakkeese spuisluis positief zal uitwerken op het zoutgehalte en de verticale menging in de Noordelijke tak. Het doorspoelwater wordt normaliter afgevoerd via de Bathse Spuisluis naar de Westerschelde, maar bestrijding van de zoutlast voor het VZM kan effectiever gebeuren via de Krammersluizen.
Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers
Pauw, P.S. ; Oude Essink, G.H.P. ; Leijnse, A. ; Vandenbohede, A. ; Groen, J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2014
Journal of Hydrology 517 (2014). - ISSN 0022-1694 - p. 269 - 283.
grondwaterstroming - kustgebieden - watervoerende lagen - groundwater flow - coastal areas - aquifers - sea-water intrusion - saline groundwater - fresh - beaches - discharge - dynamics - lenses - table - zone
This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are investigated with regard to three dimensionless parameter groups that determine the groundwater flow to a large extent. Analytical expressions are presented that allow for a quick estimate of the regional scale effect of tidal forcing under the same conditions as used in the numerical models. Quantitatively, the results in this paper are complementary to previous studies by taking into account variable density groundwater flow, dispersive salt transport and a seepage face in the intertidal area. Qualitatively, the results are in line with previous investigations. The time-averaged hydraulic head at the high tide mark increases upon a decrease of each of the three considered dimensionless parameter groups: R (including the ratio of the hydraulic conductivity and the precipitation excess), a (the slope of the intertidal area) and AL (the ratio of the width of the fresh water lens and the tidal amplitude). The relative change of the location and the hydraulic head of the groundwater divide, which together characterize regional groundwater flow, increase as a and AL decrease, but decrease as R decreases. The difference between the analytical solutions and numerical results is small. Therefore, the presented analytical solutions can be used to estimate the bias that is introduced in a numerical model if tidal forcing is neglected. The results should be used with caution in case of significant wave forcing, as this was not considered.
Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit
Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wegman, W. - \ 2014
H2O online (2014)9 sept..
landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus
Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (<10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.
Mest snel uit stal via composietroosters en frequent aflaten
Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2014
V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 39.
varkenshouderij - varkensmest - afvoer - drukbehandeling - ammoniakemissie - roostervloeren - pig farming - pig manure - discharge - pressure treatment - ammonia emission - grid floors
Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft eind 2012 en begin 2013 een onderzoek gelopen naar het frequent aflaten van mest uit mestpannen via onderdruk. Na enige aanpassingen is er een systeem voor de praktijk beschikbaar. In de afdeling voldeden composietroosters erg goed.
Skill of a global seasonal streamflow forecasting system, relative roles of initial conditions and meteorological forcing
Yossef, N.C. ; Winsemius, H. ; Weerts, A.H. ; Beek, R. van; Bierkens, M.F.P. - \ 2013
Water Resources Research 49 (2013)8. - ISSN 0043-1397 - p. 4687 - 4699.
united-states - hydrological model - water-resources - climate-change - discharge - predictability - availability - prediction - validation - balances
We investigate the relative contributions of initial conditions (ICs) and meteorological forcing (MF) to the skill of the global seasonal streamflow forecasting system FEWS-World, using the global hydrological model PCRaster Global Water Balance. Potential improvement in forecasting skill through better climate prediction or by better estimation of ICs through data assimilation depends on the relative importance of these sources of uncertainty. We use the Ensemble Streamflow Prediction (ESP) and reverse ESP (revESP) procedure to explore the impact of both sources of uncertainty at 78 stations on large global basins for lead times upto 6 months. We compare the ESP and revESP forecast ensembles with retrospective model simulations driven by meteorological observations. For each location, we determine the critical lead time after which the importance of ICs is surpassed by that of MF. We analyze these results in the context of prevailing hydroclimatic conditions for larger basins. This analysis suggests that in some basins forecast skill may be improved by better estimation of initial hydrologic states through data assimilation; whereas in others skill improvement depends on better climate prediction. For arctic and snowfed rivers, forecasts of high flows may benefit from assimilation of snow and ice data. In some snowfed basins where the onset of melting is highly sensitive to temperature changes, forecast skill depends on better climate prediction. In monsoonal basins, the variability of the monsoon dominates forecasting skill, except for those where snow and ice contribute to streamflow. In large basins, initial surface water and groundwater states are important sources of skill.
Tipping from the Holocene to the Anthropocene: How threatened are major world deltas?
Renaud, F.G. ; Syvitski, J.P.M. ; Werners, S.E. ; Kremer, H. ; Kuenzer, C. ; Ramesh, R. ; Jeuken, A. - \ 2013
Current Opinion in Environmental Sustainability 5 (2013)6. - ISSN 1877-3435 - p. 644 - 654.
social-ecological systems - sea-level rise - climate-change - mississippi delta - northern india - river - thresholds - discharge - sediment - impact
Coastal deltas are landforms that typically offer a wide variety of benefits to society including highly fertile soils for agricultural development, freshwater resources, and rich biodiversity. For these reasons, many deltas are densely populated, are important economic hubs, and have been transformed by human interventions such as agricultural intensification, modification of water and sediment fluxes, as well as urbanization and industrialization. Additionally, deltas are increasingly affected by the consequences of climate change including sea level rise, and by other natural hazards such as cyclones and storm surges. Five examples of major deltas (Rhine-Meuse, Ganges, Indus, Mekong, and Danube) illustrate the force of human interventions in shaping and transforming deltas and in inducing shifts between four different social-ecological system (SES) states: Holocene, modified Holocene, Anthropocene and ‘collapsed’. The three Asian deltas are rapidly changing but whereas SES in the Ganges and Indus deltas are in danger of tipping into a ‘collapsed’ state, SES in the Mekong delta, which is at the crossroads of various development pathways, could increase in resilience in the future. The Rhine-Meuse and Danube delta examples show that highly managed states may allow, under specific conditions, for interventions leading to increasingly resilient systems. However, little is known about the long-term effects of rapid human interventions in deltas. It is therefore critical to increase the knowledge-base related to SES dynamics and to better characterize social tipping points or turning points in order to avoid unacceptable changes.
Het Geldernsch-Nierskanaal: hoe een recht kanaal gaat meanderen als gevolg van kwel
Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Makaske, B. ; Talsma, M. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling (2013). - ISSN 0166-8439
waterlopen - afvoer - kanalen - geologische sedimentatie - kwel - natuurgebieden - midden-limburg - noordrijn-westfalen - streams - discharge - canals - geological sedimentation - seepage - natural areas - north rhine-westphalia
Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het benedenstroomse deel van de Niers af te vlakken. Het Duitse deel van het kanaal is in de loop van de tijd gekanaliseerd gebleven door oeverbeschoeiing. Opvallend is dat het Nederlandse deel, dat de vrije loop werd gelaten, actief is gaan meanderen. Onderzoek laat zien dat kwel de aanzet gaf voor het meanderen.
Runoff, discharge and flood occurrence in a poorly gauged tropical basin : the Mahakam River, Kalimantan
Hidayat, H. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet, co-promotor(en): Ton Hoitink. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737434 - 114
oppervlakkige afvoer - afvoer - overstromingen - monitoring - tropen - modellen - rivieren - cartografie - voorspelling - kalimantan - indonesië - runoff - discharge - floods - tropics - models - rivers - mapping - prediction - indonesia

Tidal rivers and lowland wetlands present a transition region where the interests of hydrologists and physical oceanographers overlap. Physical oceanographers tend to simplify river hydrology, by often assuming a constant river discharge when studying estuarine dynamics. Hydrologists, in turn, generally ignore the direct or indirect effects of tides in water level and discharge records. This thesis aims to improve methods to monitor, model and predict discharge dynamics in tidal rivers and lowland wetlands, by focussing on the central and lower reaches of the River Mahakam (East Kalimantan, Indonesia), and the surrounding lakes area. The 980-km long river drains an area of about 77100 km2 between 2°N - 1°S and 113°E - 118°E. Due to its very mild bottom slope, a significant tidal influence occurs in this river. The middle reach of the river is located in a subsiding basin, parts of which are below mean sealevel, featuring peat swamps and about thirty lakes connected to the river via tie channels.

Upstream of the lakes area, at about 300 km from the river mouth, an acoustic Doppler current profiler (H-ADCP) has been horizontally deployed at a station near the city of Melak (Chapter 2). The H-ADCP profiles of velocity are converted to discharge adopting a new calibration methodology. The obtained time-series of discharge show the tidal signal is clearly visible during low flow conditions. Besides tidal signatures, the discharge series show influences by variable backwater effects from the lakes, tributaries and floodplain ponds. The discharge rate at the station exceeds 3250 m3s-1 with a hysteretic behaviour. For a specific river stage, the discharge range can be as high as 2000 m3s-1. Analysis of alternative types of rating curves shows this is far beyond what can be explained from kinematic wave dynamics. Apart from backwater effects, the large variation of discharge for a specified river stage can be explained by river-tide interaction, impacting discharge variation especially in the fortnightly frequency band.

A second H-ADCP station has been setup in the lower reach of the Mahakam, near the city of Samarinda, where the tidal discharge amplitude generally exceeds the discharge related to runoff (Chapter 3). Conventional rating curve techniques are inappropriate to model river discharge at this tidally influenced station. As an alternative, an artificial neural network (ANN) model is developed to investigate the degree to which tidal river discharge at Samarinda station can be predicted from an array of level gauge measurements along the tidal river, and from tidal level predictions at sea. The ANN-based model produces a good discharge estimation, as established from a consistent performance during both the training and the validation periods, showing the discharges can be predicted from water levels only, once that a trained model is available. The ANN models perform well in predicting discharges up to two days in advance.

Chapter 4 addresses the role of backwater effects and tidal influences on discharge time-series used to calibrate a rainfall-runoff model. The HBV rainfall-runoff model is implemented for the Mahakam sub-catchment upstream of Melak (25700 km2). In a first approach, the model is calibrated using a discharge series derived from the H-ADCP measurements from Melak station. In a second approach, discharge estimates derived from a rating curve are used to calibrate the model. Adopting the first approach, a comparatively low model efficiency is obtained, which is attributed to the backwater and tidal effects that are not captured in the model. The second approach produces a relatively higher model efficiency, since the rating curve filters the backwater effects out of the discharge series. Seasonal variation of terms in the water balance is not affected by the choice for one of the two calibration strategies, which shows that backwaters do not have a systematic seasonal effect on the river discharge.

To allow for investigation of the causes of backwater effects, satellite radar remote sensing is employed to monitor water levels in wetlands (Chapter 5). A series of Phased Array L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR) images is used to observe the dynamics of the Mahakam River floodplain. To analyze radar backscatter behavior for different land cover types, several regions of interest are selected, based on land cover classes. Medium shrub, high shrub, fern/grass, and degraded forest are found to be sensitive to flooding, whereas peat forest, riverine forest and tree plantation backscatter signatures only slightly change with flood inundation. An analysis of the relationship between radar backscatter and water levels is carried out. For lakes and shrub covered peatland, for which the range of water level variation is high, a good water level-backscatter correlation is obtained. In peat forest covered peatland, subject to a small range of water level variation, water level-backscatter correlations are poor, limiting the ability to obtain a floodplain-wide water surface topography from the radar images.

Chapter 6 continues to investigate the degree in which satellite radar remote sensing can serve to distinguish between dry areas and wetlands, which is a difficult task in densely vegetated areas such as peat domes. Flood extent and flood occurrence information are successfully extracted from a series of radar images of the middle Mahakam lowland area. A fully inundated region is easily recognized from a dark signature on radar images. Open water flood occurrence is mapped using a threshold value taken from radar backscatter of the permanently inundated areas. Radar backscatter intensity analysis of the vegetated floodplain area reveals consistently higher backscatter values, indicating flood inundation under forest canopy. Those observations are used to establish thresholds for flood occurrence mapping in the vegetated area. An all-encompassing flood occurrence map is obtained by combining the flood occurrence maps for areas with and without vegetation.

Chapter 7 synthesizes the findings from the previous chapters. It is concluded that the backwater effects and subtle tidal influences may prevent the option to predict river discharge using rating curves, which can best be interpreted as a stage-runoff relationship. H-ADCPs offer a promising alternative to monitor river discharge. For a tidal river, an ANN model can be used as a tool for data gap filling in an H-ADCP based discharge series, or even to derive discharge estimates solely from water levels and water level predictions. Discharge can be predicted several time-steps ahead, allowing water managers to take measures based on forecasts. The stage-runoff relationship derived from a continuous series of H-ADCP based discharge estimates may be expected to be much more accurate than a similar rating curve derived from a small number of boat surveys. The flood occurrence map derived from PALSAR images can offer a detailed insight into the hydroperiod, the period in which a soil area is waterlogged, and flood extent of the lowland area, illustrating the added value of radar remote sensing to wetland hydrological studies. In future work, radar-based floodplain observations may serve to calibrate hydrodynamic models simulating the processes of flooding and emptying of the lakes area.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.