Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==dysaphis plantaginea
Check title to add to marked list
Een feromoonval voor roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. - \ 2009
geïntegreerde plagenbestrijding - dysaphis plantaginea - feromoonvallen - appels - fruitteelt - integrated pest management - pheromone traps - apples - fruit growing
Poster met onderzoeksinformatie over het ontwikkelen van een val om in het najaar de invliegende mannetjes van de roze appelluis te signaleren
Trapping males of the rosy apple aphid Dysaphis plantaginea
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Kogel, W.J. de - \ 2009
vallen met lokaas - dysaphis plantaginea - mannetjes - vallen - insectenlokstoffen - appels - boomvruchten - bait traps - males - traps - insect attractants - apples - tree fruits
Poster about trapping males of the Rosy apple aphid Dysaphis plantaginea (RAA), an important pest of apple. It is a host alternating species that uses plantain (Plantago spp.) as a summer host.
Feromonen met plantengeuren lokken mannetjes van de roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Simonse, J.J. - \ 2008
dysaphis plantaginea - feromonen - geurstoffen - vangmethoden - lokstoffen - bestrijdingsmethoden - appels - fruitteelt - pheromones - odours - trapping - attractants - control methods - apples - fruit growing
Kan er een specifieke lokstof worden ontwikkeld om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten?
Najaarsbestrijding roze appelluis
Heijne, B. ; Helsen, H.H.M. ; Simonse, J.J. - \ 2008
dysaphis plantaginea - insectenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - insect pests - pest control - plant protection
De hypothese is dat door de bestrijding van de roze appelluis in het voorjaar de weerbaarheid van de boomgaard tegen plagen afneemt. Doel van het project is de ontwikkeling van een alternatief voor de bestrijding van de roze appelluis in het voorjaar. Onderzoek, resultaten en de praktijk
Optimalisering van een feromoonval voor roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. - \ 2007
appels - insectenplagen - dysaphis plantaginea - feromonen - geurstoffen - fruitteelt - gewasbescherming - apples - insect pests - pheromones - odours - fruit growing - plant protection
Doel van het onderzoek is een val te ontwikkelen om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten
Optimalisering van een feromoonval voor roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Simonse, J.J. - \ 2006
insectenplagen - dysaphis plantaginea - feromonen - appels - geurstoffen - fruitteelt - gewasbescherming - insect pests - pheromones - apples - odours - fruit growing - plant protection
Onderzoek naar optimalisering van een feromoonval voor roze appelluis. Kan er een val worden ontwikkeld om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten?
Luizenbestrijding in het najaar niet te laat uitvoeren
Helsen, H.H.M. ; Simonse, J.J. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)38/39. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
fruitteelt - appels - boomgaarden - boomgaardspuiten - boomgaarden met grasland - gewasbescherming - insectenbestrijding - dysaphis plantaginea - spuiten - fruit growing - apples - orchards - orchard sprayers - meadow orchards - plant protection - insect control - spraying
Roze appelluis en appelgrasluis vliegen in het najaar naar de boomgaard om daar hun eieren te leggen. Een bespuiting in het najaar maakt de bestrijding in het voorjaar overbodig. Wel is van belang dat deze bespuiting tijdig wordt uitgevoerd
Appelluis vlucht voor stank : olie en feromoon als bestrijdingsmiddel
Tol, R.W.H.M. van; Helsen, H.H.M. - \ 2004
Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 17 (2004)7. - ISSN 1566-2616 - p. 34 - 35.
dysaphis plantaginea - aphididae - malus - appels - plantenplagen - insectenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - plantaardige pesticiden - plantaardige insecticiden - plantaardige oliën - insectenafweermiddelen - insectenbestrijding - feromonen - geurstoffen - apples - plant pests - insect pests - pest control - plant protection - botanical pesticides - botanical insecticides - plant oils - insect repellents - insect control - pheromones - odours
Stand van zaken bij het onderzoek van PPO Randwijk en PRI naar de werkzaamheid van plantaardige oliën en feromonen voor de bestrijding van de roze appelluis in appel. De werking is gebaseerd op geurstoffen die het paringsgedrag van mannelijke en vrouwelijke bladluizen beïnvloeden
Ongevoeligheid van Santana voor roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Kemp, H. - \ 2003
Zetten : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2003-3) - 17 p.
appels - dysaphis plantaginea - insectenplagen - fruitteelt - gewasbescherming - resistentie van variëteiten - insect-plant relaties - apples - insect pests - fruit growing - plant protection - varietal resistance - insect plant relations
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.