Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==edible fats
Check title to add to marked list
Voedingsmiddelenanalyses van de Afdeling Humane Voeiding. Deel 14 Vetzuursamenstelling van frituurvetten en bakkerijmargarines in Nederland in 2004
Hulshof, P.J.M. ; Kosmeyer, T. ; Siebelink, E. ; Katan, M.B. - \ 2005
Wageningen : Wageningen Universiteit, Sectie Humane voeding - 18
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - Ghana - Filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - Philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en Epidemiologie. Deel 12 Retinol en carotenoiden in zuivelproducten
Hulshof, P.J.H. ; Roekel, T. van; Bovenkamp, P. van de; West, C.E. ; Katan, M.B. - \ 2001
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 12 Margarines, spijsvetten, koekjes en snacks-1996
Hulshof, P.J.H. ; Kosmeijer, T. ; Zock, P.L. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1998
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - voedsel - chemische samenstelling - bakoliën - bakvetten - oliën - boter - margarine - voedingswaarde - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - vetten - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - food - chemical composition - cooking oils - cooking fats - oils - butter - nutritive value - food composition - quality - properties - households - hospitals - fats - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Daling transvetzuren, maar niet in alle grootverbruikproducten: vetzuursamenstelling van spijsvetten, koek en snacks.
Hulshof, P.J.M. ; Zock, P.L. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1998
Voeding 59 (1998)5. - ISSN 0042-7926 - p. 24 - 27.
vetzuren - carbonzuren - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - zoetwaren - biscuits - fabricage - cakes - snacks - maaltijden - voedingsmiddelen - chemische samenstelling - voeding - oleïnezuur - onverzadigde vetzuren - acrylzuur - volksgezondheid - gezondheidszorg - spijsoliën - spijsvetten - fatty acids - carboxylic acids - fats - oils - cooking oils - cooking fats - confectionery - manufacture - meals - foods - chemical composition - nutrition - oleic acid - unsaturated fatty acids - acrylic acid - public health - health care - edible oils - edible fats
Deze vetzuren hebben een ongunstige invloed op het lipoproteineprofiel in het bloed. In een tabel is de vetzuursamenstelling van geselecteerde koek en snacks weergegeven. Tegenwoordig bevatten de margarines, bak- en braadvetten aanzienlijk minder verzadigd vet
Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.
Hartog, A.P. den - \ 1996
Voeding 57 (1996)11. - ISSN 0042-7926 - p. 6 - 9.
consumentengedrag - consumptiepatronen - bakvetten - bakoliën - vetten - voedsel - voedselhygiëne - voedselinkoop - voedingsmiddelen - geschiedenis - voedingstoestand - oliën - prijzen - inkopen - sociale klassen - zoetstoffen - spijsvetten - spijsoliën - consumer behaviour - consumption patterns - cooking fats - cooking oils - fats - food - food hygiene - food purchasing - foods - history - nutritional state - oils - prices - purchasing - social classes - sweeteners - edible fats - edible oils
Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers
Chemisch onderzoek van broodsmeersels
Kamp, H.J. van der - \ 1995
Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 95.31) - 7
margarine - dierlijk vet - plantaardige vetten - chemische samenstelling - spijsvetten - animal fat - plant fats - chemical composition - edible fats - food
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11 Spijsvetten en oliën
Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Hollman, P.C.H. ; Katan, M.B. - \ 1991
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Onderzoek naar de vet- en vetzuursamenstelling van margarines en halvarines
Kamp, H.J. van der; Jong, J. de; Herstel, H. - \ 1990
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.17) - 15
margarine - voedsel - voedingsmiddelen - vetten - spijsvetten - food - foods - fats - edible fats
Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn in 1989 36 monsters halvarine en margarine onderzocht. Van deze monsters is gaschromatografisch het gehalte aan de individuele vetzuren alsmede het totaalgehalte aan verzadigde, enkelvoudig onverzadigde, meervoudig onverzadigde en essentiële (som linolzuur en linoleenzuur) vetzuren bepaald. Tevens is het sterolgehalte en het cholesterolgehalte bepaald. Uit de verkregen resultaten is de samenstelling van het vet berekend, aan de hand van de gegevens opgenomen in de Nederlandse Praktijk Richtlijn.
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11A Spijsvetten en oliën : achtergrondcijfers
Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Katan, M.B. - \ 1990
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 10 Vis, schaal- en schelpdieren.
Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeyer-Schuil, T. ; Berg, H. van den; Hollman, P.C.H. ; Vaessen, H.A.M.G. ; Katan, M.B. - \ 1990
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407122 - 37
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel IX Alfabetisch register voor de delen I-VIII.
Scholte, B.A. ; Willems, M.A. ; Katan, M.B. - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407085 - 42
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten. Deel 8 Alternatieve voedingsmiddelen.
Willems, M.A.W. ; Graaf, T.W. de; Katan, M.B. ; Hollman, P.C.H. ; Staveren, W.A. van; Bovenkamp, P. van de - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407078 - 66
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel VII Maaltijden en produkten.
Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Willems, M. ; Zijlmans, A. ; Katan, M.B. - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407092 - 119
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 6 Zout- en vetgehalte van sauzen, kruiden, vleeswaren en andere producten.
Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. ; Folmer, P. ; Rutten, F. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Brussaard, J.H. - \ 1987
Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407061 - 96
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Chemisch onderzoek en sensorische beoordeling van margarines
Kamp, H.J. van der; Herstel, H. - \ 1986
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.79) - 5
margarine - voedingsmiddelen - chemische samenstelling - sensorische evaluatie - organoleptische kenmerken - spijsvetten - foods - chemical composition - sensory evaluation - organoleptic traits - edible fats
In opdracht van Kansurnenten Kontakt zijn 30 margarines (19 pakjes en 11 kuipjes) onderzocht op vocht en na triumgehalte, vetsamenstelling en op verhouding verzadigde - onverzadigde vetzuren . De margarines zijn tevens sensorisch beoordeeld op smeerbaarheid, smaak, geur, mondgevoel en spatgedrag.
Relatie fysische stevigheid - sensorische smeerbaarheid m.b.t. margarines
Straat, R. v.d.; Oortwijn, H. - \ 1986
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.54) - 4
margarine - kazen - namaakvoedsel - dierlijke producten - textuur - malsheid - smeerbaarheid - spijsvetten - cheeses - simulated foods - animal products - texture - tenderness - spreadability - edible fats
Pakjes en kuipjes margarine zijn sensorisch onderzocht op smeerbaarheld. Parallel aan dit onderzoek zijn fysische metingen uitgevoerd m.b.v. een kegelpenetrometer. De uitkomsten van deze fysische metingen zijn een maat voor de stevigheid van de margarines.
Methode - ontwikkeling voor het bepalen van het gehalte aan cacaoboterequivalente vetten in chocoladeprodukten
Kamp, H.J. van der; Muuse, B.G. - \ 1985
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.42) - 8
cacao - chocolade - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - kwantitatieve analyse - spijsoliën - spijsvetten - cocoa - chocolate - fats - oils - cooking oils - cooking fats - quantitative analysis - edible oils - edible fats
De Europese Commissie (EC) bestudeert de mogelijkheden om cacaoboteralternatieve vetten (CDA) toe te staan in chocolade tot een gehalte van 5% van de waar zonder declaratleverplichting. Voorwaarde is de controleerbaarheid met een betrouwbare analysemethode. De CAODISCO ontwikkelde een triglyceridemethode waarmee cacaoboter equivalente vetten kunnen worden bepaald. Dit verslag gaat in op de CAOBISComethode en de daarop gebaseerde EEG ringtest. Tot slot wordt het resultaat vermeld van onderzoek naar de samenstelling van Nederlandse chocolade geanalyseerd met deze CAOBISCQ-methode.
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 5 Alfabetisch register en monsterdocumentatie voor deel 1 t/m 4
Scholte, B.A. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 4 Voedingsmiddelen uit bedrijfsrestaurants en kant-en-klaar producten
Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 3 Nutrient composition of 167 food items from Ghana, The Philippines, Italy and Finland
Westenbrink, S. ; Knuiman, J.T. ; West, C.E. ; Heijden, L. van der; Bovenkamp, P. van de; Koot-Gronsveld, E.A.M. ; Kosmeijer-Schuil, J.G. ; Katan, M.B. - \ 1983
Unknown Publisher
voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.