Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==elektrostatische lading
Check title to add to marked list
Energiezuinige productie van plantaardige ingrediënten middels elektrostatisch scheiden
Hamoen, J.R. ; Voordouw, T. ; Willemsen, J.H.A. ; Togtema, K.A. - \ 2009
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) 1003) - ISBN 9789085853442 - 32
poeders - elektrostatische lading - elektrostatische scheiding - meel - variabele lading - powders - electrostatic charging - electrostatic separation - meal - variable charge
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de haalbaarheid van het scheiden van droge poeders op basis van de elektrostatische oplaadbaarheid. Te denken valt aan het fractioneren van melen die niet met behulp van malen en windziften kunnen worden opgewerkt. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van kennis van aanverwante technologieën, zoals het opladen van agro-poeders voor coatingdoeleinden en meetapparatuur voor het karakteriseren van verfpoeders
Opposites attract?! : on the electrostatically driven co-assembly of polymers in aqueous solution
Voets, I.K. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Martien Cohen Stuart, co-promotor(en): Arie de Keizer. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789085048862 - 376
polymeren - elektrostatische lading - micellen - fysicochemische eigenschappen - zelf-assemblage - polymers - electrostatic charging - micelles - physicochemical properties - self assembly - cum laude
cum laude graduation (with distinction)
EWICON II: de ontwikkeling van een Elektrostatische Windenergie Converter II: Openbare eindrapportage
Balendonck, J. ; Sonneveld, P.J. ; Morshuis, P.H.F. ; Bruins, M.A. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 503) - 14
windenergie - elektrostatische lading - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - wind power - electrostatic charging - electrical energy - electricity generators
Doel van dit project was om een converter te ontwikkelen die windenergie met behulp van elektrostatische principes direct kan omzetten in elektrische energie. Het idee hierbij is om elektrisch geladen deeltjes te laten meevoeren in de wind en vervolgens elektrostatisch af te remmen, waardoor elektrostatische energie kan worden gegenereerd.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.