Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 189

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==export
Check title to add to marked list
Nederlandse handelsbalans agrarische producten
Ruijs, M.N.A. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012a) - 4 p.
handelsbalans - landbouwproducten - export - nederland - balance of trade - agricultural products - exports - netherlands
Uit ramingen1 blijkt dat de Nederlandse agrarische export, inclusief wederuitvoer, in 2015 stijgt met 0,9% naar € 82,4 mld. De import van agrarische producten zal sterker stijgen (5,9%) dan de export en komt uit op € 56,1 mld. Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse agrarische export in 2015 daalt met 0,1% naar 25,3%. Het totale Nederlandse handelsoverschot daalt naar verwachting in 2015 naar € 46,3 mld. (€ 51 mld. in 2014). Het handelsoverschot van agrarische producten neemt in 2015 af met € 2,4 mld. naar € 26,4 mld.
Nederlandse handelsbalans bloembollen
Stokkers, R. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012b) - 4 p.
bloembollen - handelsbalans - export - nederland - import - ornamental bulbs - balance of trade - exports - netherlands - imports
De Nederlandse handel in bloembollen is wereldwijd georiënteerd en de bloembollen worden naar alle uithoeken van de wereld geëxporteerd. In 2014 is de exportwaarde met bijna 10% gestegen. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van Nederlandse bloembollen met een aandeel van 20%. Voor 2015 wordt een licht groei van de exportwaarde geraamd. De handelsbalans is in 2014 met bijna 10% toegenomen tot € 1,1 mld. De ontwikkeling van de handelsbalans was nagenoeg gelijk aan de exportontwikkeling.
Nederlandse handelsbalans boomkwekerij
Smit, P.X. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012c) - 4 p.
handelsbalans - boomkwekerijen - bosproducten - export - nederland - balance of trade - forest nurseries - forest products - exports - netherlands
De export van boomkwekerijproducten is in 2014 met een kleine 5% gestegen tot € 1.250 mln. Het belang van Duitsland als exportbestemming is de laatste jaren sterk afgenomen. Naar het VK, België en Italië nam de export daarentegen sterk toe. Een gelijkblijvende exportwaarde in 2015 lijkt aannemelijk. De exportwaarde van boomkwekerijproducten steeg in 2014 met een kleine 5%. Omdat de importwaarde zeer klein is, heeft deze nauwelijks invloed op de handelsbalans van boomkwekerijproducten. Hierdoor steeg de handelsbalans van boomkwekerijproducten met deze exporttoename. De toename werd binnen de EU-landen gerealiseerd, want de exportwaarde en handelsbalanswaarde met landen buiten de EU nam af.
Nederlandse handelsbalans eieren
Horne, P.L.M. van; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012d) - 2 p.
handelsbalans - eieren - export - nederland - balance of trade - eggs - exports - netherlands
In 2014 nam de exportwaarde van consumptie-eieren iets af in vergelijking met 2013. Ook de invoerwaarde is licht gedaald. De handelsbalans kwam eveneens iets lager uit. De verwachting voor 2015 is dat de exportwaarde toeneemt. Voor de Nederlandse pluimveesector is Duitsland een heel belangrijke exportbestemming. Van de in Nederland geproduceerde eieren gaat circa de helft naar Duitsland. Het merendeel is export als consumptie-ei, maar ook veel eiproduct gaat naar onze Oosterburen. De waarde van de export van consumptie-eieren was in 2014 bijna € 380 mln.
Nederlandse handelsbalans varkens
Wisman, J.H. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012e) - 2 p.
varkens - vleeswaren - handelsbalans - export - nederland - pigs - meat products - balance of trade - exports - netherlands
De Nederlandse varkenssector produceert veel meer dan voor de binnenlandse consumptie nodig is. Circa twee derde van de bruto binnenlandse varkensproductie gaat naar het buitenland. Het grootste deel daarvan in de vorm van varkensvlees en vleeswaren. Circa eenderde deel van de productie wordt als levende varkens en biggen uitgevoerd. In 2014 werden er 6,5 mln. biggen en bijna 3 mln. vleesvarkens geëxporteerd.
Nederlandse handelsbalans bloemen
Benninga, J. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012f) - 2 p.
handelsbalans - export - bloemen - nederland - balance of trade - exports - flowers - netherlands
De handelsbalans voor bloemen daalt al enkele jaren op rij. In 2014 is daar geen verandering in gekomen. Nederland is een belangrijk land voor de afzet van bloemen uit andere landen. Meer import bij een lagere eigen productie zorgt voor een nagenoeg gelijkblijvende export. Nederland exporteert vooral bloemen naar Duitsland, het VK en Frankrijk. De import van bloemen in Duitsland is vooral afkomstig uit Nederland. Kenia is op gepaste afstand tweede herkomstland op deze markt. De verwachting is dat de export van Nederland in 2015 toeneemt.
Nederlandse handelsbalans appels
Meer, R.W. van der; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012g) - 2 p.
handelsbalans - export - appels - nederland - balance of trade - exports - apples - netherlands
De afgelopen jaren was de waarde van de export van Nederlandse appels minder dan de waarde van door Nederland geïmporteerde appels. De handelsbalans stond ongeveer € 50 mln. in het rood in 2014. De export vond voornamelijk plaats binnen Europa en dan met name naar Duitsland. Importappels kwamen zowel van andere EU-lidstaten als van buiten de EU. Italië is de grootste appelleverancier van Duitsland (ongeveer € 200 mln.) gevolgd door Nederland. Een daling van de exportwaarde van appels wordt in 2015 verwacht.
Nederlandse handelsbalans brood en broodproducten
Meer, R.W. van der; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012h) - 1 p.
handelsbalans - export - nederland - brood - balance of trade - exports - netherlands - bread
Nederland heeft een positieve handelsbalans van ongeveer € 500 mln. voor brood en broodproducten in 2014. De export van deze producten vindt voornamelijk plaats binnen Europa. Duitsland is de grootste afnemer. Duitsland importeerde in 2014 voor ruim € 250 mln. aan brood en broodproducten uit Nederland. Dit is net iets minder dan uit Polen. Andersom gaat er ook veel aan brood en broodproducten vanuit Duitsland naar Nederland in 2014. Een voorzichtige groei van de export ligt in het verschiet voor 2015.
Nederlandse handelsbalans kaas
Everdingen, W.H. van; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012i) - 2 p.
handelsbalans - export - kazen - nederland - balance of trade - exports - cheeses - netherlands
De export van kaas is met een € 0,5 mld. gestegen tot een totaal van € 3,4 mld. in 2014. Er is meer geëxporteerd naar landen binnen de EU. Duitsland is de belangrijkste exportbestemming. Van alle kaas die in Duitsland wordt geïmporteerd is een kleine 40% afkomstig uit Nederland. In 2015 zal naar verwachting de exportwaarde afnemen.
Nederlandse handelsbalans tomaten
Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012j) - 2 p.
handelsbalans - export - tomaten - nederland - balance of trade - exports - tomatoes - netherlands
In 2014 is de export van tomaten met 8% gestegen. De import is met ongeveer hetzelfde per-centage gedaald. Al met al verbeterde de handelsbalans voor tomaten met 12% tot € 1,2 mld. De belangrijkste afnemer van Nederlandse tomaten is en blijft Duitsland. Ongeveer de helft van alle tomaten ging naar onze oosterburen. Ook is Nederland op de Duitse markt hofleverancier. Voor 2015 wordt een stijging van de Nederlandse exportwaarde van tomaten geraamd.
Opportunities for development of the Moringa sector in Bangladesh : Desk-based review of the Moringa value chains in developing countries and end-markets in Europe
Saavedra Gonzalez, Y.R. ; Maden, E.C.L.J. van der - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report CDI 15-102) - 50
markets - trade - international trade - moringa - exports - european union - bangladesh - south asia - asia - markten - handel - internationale handel - export - europese unie - zuid-azië - azië
Moringa trees in Bangladesh and in other developing countries have great potential in terms of nutrition security and income generation, but often seem to be underutilized. The European market does offer opportunities for those suppliers that are willing to, and capable of, meeting EU regulations. However, entering the EU market for some developing countries like Bangladesh seems to be farfetched at the time of writing. Firstly, awareness around the nutritional value and market potential of Moringa products needs to be raised so farmers and households begin to maximise the returns of Moringa trees. Secondly, a detailed cost and benefit analysis around a Moringa production company should be conducted. Thirdly, upcoming suppliers need to get acquainted with the regulations and standards required when targeting the export market. This also means that suppliers should establish, and nurture, trading relationships with EU importers or even intermediaries since the volume supplied is likely to be limited according to European terms.
De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel : economische analyse van de sector, ontwikkelingen en trends
Beukers, R. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2014-026) - ISBN 9789086157099 - 87
visverwerkende industrie - handel - vis - economische analyse - tendensen - werkgelegenheid - omzet - import - export - fish industry - trade - fish - economic analysis - trends - employment - turnover - imports - exports
Dit onderzoek geeft inzicht in de economische situatie van de visverwerkende industrie en visgroothandel in Nederland door een analyse van de economische structuur van de sector en de belangrijkste ontwikkelingen. De bedrijven in de visverwerkende industrie en visgroothandel hadden in 2013 een gezamenlijke omzet van 3.6 miljard euro; een groei van 7% ten opzichte van de omzet in 2009. 70% van de totale omzet van Nederlandse visverwerkende bedrijven en visgroothandels werd behaald uit export; 30% werd gerealiseerd op de binnenlandse markt.
Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit ; stand van zaken in juni 2015
Berkum, S. van; Jukema, G.D. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR - 7
agrarische economie - export - landbouwprijzen - vlees - groenten - fruit - nederland - internationale handel - agricultural economics - exports - agricultural prices - meat - vegetables - netherlands - international trade
Op 7 augustus 2014 heeft Rusland een invoerverbod ingesteld op de invoer van vlees, zuivel en groente en fruit uit de EU. Door deze boycot moest de export een andere bestemming vinden. Niet alleen gold/geldt dat voor Nederlandse afzet, maar ook voor andere EU-landen. Hierdoor ontstond een fors prijseffect voor met name de verse groente en fruitproducten op de Europese markt, die na een korte periode overigens ook al weer afzwakte. Deze korte notitie gaat in op in hoeverre de Nederlandse export van de geboycotte producten zich met name na het afkondigen van de Russische importstop heeft ontwikkeld.
Food retail sector in Mozambique : guide for Dutch exporters
Soethoudt, J.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1538) - ISBN 9789462573987 - 78
marketing voor de detailhandel - marketing van voedingsmiddelen - export - exportbevordering - economische situatie - mozambique - retail marketing - food marketing - exports - export promotion - economic situation
Koepel PPS: Fytosanitaire Robuuste Ketens
Bonants, P.J.M. ; Dijk, A. - \ 2015
plantenziekten - export - landbouw - tuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - agrarische handel - overheid - particuliere sector - fytosanitair beleid - conferenties - plant diseases - exports - agriculture - horticulture - plant protection - plant disease control - agricultural trade - public authorities - private sector - phytosanitary policies - conferences
Overheid en bedrijfsleven hebben beide een ambitie om fytosanitaire risico’s te voorkomen en te beheersen. Het fytosanitair beleid richt zich op wering, beheersing en garantiestelling ten behoeve van export naar derde landen met betrekking tot schadelijke organismen. Kennis die nodig is voor de korte, middellange en lange termijn om deze ambitie te realiseren, speelt hierin een belangrijke rol. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
The roles of exploration and exploitation in the export market integration of Beninese producers at the base of the pyramid
Adékambi, S.A. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Hans van Trijp, co-promotor(en): Paul Ingenbleek. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572461 - 205
marketing - landbouwproducten - export - instellingen - armoede - sheaboter - ontwikkelingseconomie - economische groei - afrika - benin - west-afrika - agricultural products - exports - institutions - poverty - shea butter - development economics - economic growth - africa - west africa

Keywords: Base of the pyramid, Bottom of the pyramid, Supply chains, Export market integration, Market learning, Developing and Emerging countries, Exploitation and Exploration, Institutional arrangements, Transaction cost economics, Livelihood performance, BoP producers

Abstract

Organizing supply chains that are based in producer groups that live in conditions of widespread poverty and weak institutional support (sometimes referred to as the Base of the Pyramid [BoP] producers) is challenging. These challenges have predominantly been studied in the development literature, while the marketing perspective has received less attention. Drawing on both transaction cost and market learning theories, the thesis integrates producers’ opportunity exploitation and exploration processes with the institutional framework adopted in the development literature to understand producers’ integration with export markets. Overall, the findings show that exploitation mediates between drivers investigated by development economists (quality of infrastructure, microcredit, and community culture) and integration with export markets. The results show that BoP producers’ export market integration also depends on the institutional arrangements that exporting companies offer. The results indicate that contrary to more-developed settings like those in Western Europe and Northern America, there is no need to develop both opportunity exploration and exploitation in environments characterized by scarce opportunities with relatively high purchasing powers. The findings imply that developing competencies that enable to produce the demanded quality are crucial in seizing export market integration opportunities.

Coastal eutrophication in Europe caused by production of energy crops
Wijnen, J. van; Ivens, W.P.M.F. ; Kroeze, C. ; Löhr, A.J. - \ 2015
Science of the Total Environment 511 (2015). - ISSN 0048-9697 - p. 101 - 111.
biomass production - marine ecosystems - future-trends - biofuels - land - rivers - export - agriculture - nitrogen - waters
In Europe, the use of biodiesel may increase rapidly in the coming decades as a result of policies aiming to increase the use of renewable fuels. Therefore, the production of biofuels from energy crops is expected to increase as well as the use of fertilisers to grow these crops. Since fertilisers are an important cause of eutrophication, the use of biodiesel may have an effect on the water quality in rivers and coastal seas. In this study we explored the possible effects of increased biodiesel use on coastal eutrophication in European seas in the year 2050. To this end, we defined a number of illustrative scenarios in which the biodiesel production increases to about 10–30% of the current diesel use. The scenarios differ with respect to the assumptions on where the energy crops are cultivated: either on land that is currently used for agriculture, or on land used for other purposes. We analysed these scenarios with the Global NEWS (Nutrient Export from WaterSheds) model. We used an existing Millennium Ecosystem Assessment Scenario for 2050, Global Orchestration (GO2050), as a baseline. In this baseline scenario the amount of nitrogen (N) and phosphorus (P) exported by European rivers to coastal seas decreases between 2000 and 2050 as a result of environmental and agricultural policies. In our scenarios with increased biodiesel production the river export of N and P increases between 2000 and 2050, indicating that energy crop production may more than counterbalance this decrease. Largest increases in nutrient export were calculated for the Mediterranean Sea and the Black Sea. Differences in nutrient export among river basins are large.
De leerervaringen en oogst van Greenport Holland International
Hoes, A.C. ; Groot, N.S.P. de - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-084) - 20
tuinbouw - wereldmarkten - export - internationale samenwerking - internationale handel - nederland - ondernemerschap - kennisoverdracht - technologieoverdracht - horticulture - world markets - exports - international cooperation - international trade - netherlands - entrepreneurship - knowledge transfer - technology transfer
Ervaringen uit het recente verleden tonen aan dat het een uitdaging is om de Nederlandse tuinbouw te internationaliseren. Hoewel Nederlandse tuinbouwproducten (zoals bloemen) ver over de Nederlandse grenzen worden geëxporteerd, is dit niet het geval voor de Nederlandse tuinbouwexpertise. Het Businessplan Greenport Holland International (2011) schetst dat de trends van urbanisatie en stijging van koopkracht zorgen voor opkomende markten die behoefte hebben aan lokale grootschalige tuinbouw. Nederland zou een rol kunnen spelen in het vervullen van deze behoefte. GHI onderneemt verschillende activiteiten om de internationalisering van de Nederlandse Tuinbouw te ondersteunen. Zo organiseert GHI onder andere buitenlandse missies, neemt deel aan internationale conferenties en laat marktverkenningsstudies uitvoeren. Welke lessen zijn er geleerd met betrekking tot de gehanteerde werkwijze van GHI? In hoeverre hebben de activiteiten van GHI Founding Fathers geholpen met de internationalisering van hun ondernemingen?
Glasshouse horticulture in the Netherlands: governance for resilient and sustainable economies
Gerritsen, A.L. ; Groot, A.M.E. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2014
glastuinbouw - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - regionale centra - export - klimaatverandering - innovaties - greenhouse horticulture - management - sustainability - central places - exports - climatic change - innovations
The Netherlands have a strong and competitive horticulture sector, with regional clusters of glasshouse horticulture companies, of which the ‘Greenports’ of Westland – Oostland (near The Hague), Aalsmeer (near Amsterdam) and Venlo (near the German Ruhr Area) are the most important ones. The sector makes a strong contribution to the export position of the Netherlands. Since the 1990s, stimulated by changing societal expectations growers and surrounding actors engaged in improving the sustainability of the glasshouse horticulture sector, especially focussing on reducing energy usage, greenhouse gas emissions, water usage and land use. The glasshouse horticulture sector in the Netherland is often perpetrated as a successful example of a sustainability transition and is therefore interesting to derive lessons for sustainable regional economic development. This paper studies how the glasshouse horticulture sector in the Netherlands did developed, became more sustainable and what modes of governance contributed to this process? To answer this question, an evolutionary transition perspective and mode of governance theory were used. Our expectation was that knowledge governance (Gerritsen et al., 2013) interventions were important for the sustainability transition and would be needed because of the high complexity of transitions. Dutch agriculture as a whole and specially the horticulture sector traditionally has a strong focus on innovation. Over the years, many innovation projects and programs have been executed, and sustainability innovations have been central to it. These seemed examples of knowledge governance interventions; in our study other modes of governance were taken into account as well. The study entailed interviews with stakeholders involved in glasshouse horticulture in the Netherlands and a document analysis.
De agrarische handel van Nederland in 2014. Factsheet
Verhoog, A.D. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 8
agrarische economie - import - export - handelsstatistieken - agrarische handel - nederland - duitsland - agricultural economics - imports - exports - trade statistics - agricultural trade - netherlands - germany
De Nederlandse agrarische handel had het in 2014 moeilijker dan in voorgaande jaren. In 2012 en 2013 was er nog een sterke toename in de export van agrarische producten. Voor 2014 wordt er slechts een kleine plus geraamd. Bij de import van agrarische producten is in 2014 zelfs een teruggang. Deze teruggang is vooral veroorzaakt door een lagere import waarde bij granen, oliehoudende zaden en vruchten en dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Doordat de agrarische exporten licht stijgen en de agrarische importen dalen, is er ook in 2014, net als in 2013, weer een toename van het agrarisch handelssaldo.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.